Andreas Sigismund Marggraf

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Andreas Sigismund Marggraf-.

Andreas Sigismund Marggraf (3. marts 1709 i Berlin7. august 1782 sammesteds) var en tysk kemiker.

Marggraf studerede kemi, blev medlem af Videnskabsakademiet i Berlin og 1760 formand for dettes fysikalske klasse. Han har fortjenesten af paa ny at have henvendt Kemikernes Opmærksomhed paa kem. Analyse ad den vaade Vej; han efterviste, at Lerjord og Magnesia har Reaktioner, som er ganske forsk. fra Kalkens Reaktion, paaviste adskillige af de ejendommelige Forhold, som Natron viser, godtgjorde Sammensætningen af Gips, anstillede Undersøgelser over Fosforets Forhold til Metaller, Svovl og Syrer og meddelte Iagttagelser over fosforescerende Stene. Han viste også, hvorledes rent Sølv lader sig fremstille af Klorsølv. For den tekn. Kemi var Marggrafs virksomhed også af stor betydning; han anstillede Forsøg over Fremstillingen af forsk. Metallegeringer til teknisk Brug og gjorde adskillige Iagttagelser, der var af Bet. for Farveriet. Ganske særlig betydningsfuld var hans Paavisning af Runkelroernes Sukkerholdighed og den Maade, hvorpaa de kunde anvendes til Sukkerfabrikation. M.’s Afh. findes væsentligst i Berlin-Akademiets Skr for Aarene 1747—79. Han samlede de fleste af dem under Titlen »Chymische Schriften« (2 Dele 1761 og 1767).

Kilder[redigér | redigér wikikode]