Pierre Mignard

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Pierre Mignard, selvportræt

Pierre Mignard (7. november 1612 i Troyes30. juli 1695 i Paris) var en fransk maler og raderer, bror til Nicolas Mignard.

Hans Lærere var J. Boucher i Bourges, Billedhuggerne F. Gentil i Troyes og S. Vouet i Paris. Han studerede længe i Rom (fik derfor Tilnavnet le Romain), kopierede her Carracci'ernes Fresker i Pal. Farnese og uddannede sig som Historie- og kirkelig Maler med An. Carracci som Forbillede. Allerede i Rom vakte han Opmærksomhed ved mange dygtige Portrætter (Paverne Urban VIII, Alexander VII etc).

1657 kaldtes han af Ludvig XIV til Paris og malede hans Portræt. Trods den Modstand, han havde at kæmpe med fra Lebruns Side, blev han snart her en fejret Maler; han knyttedes til de tonegivende Digteres Kreds, portrætterede mange af Datidens fremragende Aander: Bossuet, Mazarin osv., Moliére skrev Digtet La gloire du Val-de-Grâce til Forherligelse af M.'s mægtige Freske »Paradiset« (med over 200 mægtige Skikkelser, Profeter, Martyrer; nu i ret medtaget Stand) til Kirken Val-de-Grâces Kuppel.

Da først Lebrun var død, stod Vejen ham aaben til alle de højere Æresbevisninger: han blev Medlem, senere Kansler og Direktør for Kunstakademiet, Direktør for de kgl. Kunstsamlinger m. m. For Versailles arbejdede han en Del, han malede en Mængde yndefulde Madonnaer — adskillige fra Rom-Tiden. — (de saakaldte »Mignardes«, ret ensartede, til Madonnatypen har han brugt sin Hustrus Træk) og adskillige andre religiøse ell. mytologiske Arbejder af stærkt eklektisk Karakter.

Det er Portrætterne, der sikrer ham hans betydelige Kunstnernavn; de er ofte aandfulde i Karakteristikken, dygtige i Formen og af en varm og kraftig Kolorit, fra hvis mørkstemte Toner gerne Ansigtets Lød og Kvindernes Hals og Skuldre skiller sig lysende ud. Ludvig XIV malede han en halv Snes Gange.

Andre kendte arbejder bl. den store Mængde er f. Eks. Kardinal Retz, Turenne, La Vallière, Mme. Maintenon, Maria Mancini (Berlins Mus.) og Mme. de Sevigné (Uffizi i Firenze). I Louvre i Paris findes mange Arbejder af M.: »Madonna med Drueklasen«, Selvportræt og en halv Snes andre. Han er godt repræsenteret i fr. Provinsmuseer, men ogsaa i de fleste større Samlinger udenlands.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.