Ækvivalent

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search

Ækvivalent er i kemien om den mængde af et stof, der ækvivalerer med (svarer til) en bestemt mængde af et andet stof, som det kan omsætte sig med eller erstatte. F.eks. ækvivalerer et molekyle svovlsyre (H2SO4) med to molekyler natriumhydroxid (NaOH), idet svovlsyren kan fraspalte to hydrogenioner, der hver svarer til en hydroxidion fra natriumhydroxid. Et stofs ækvivalentvægt svarer til dets formelmasse divideret med stoffets valens. I elektrokemien er et ækvivalent den mængde stof, som ved elektrolyse omsættes af en elektricitetsmængde svarende til Faradays konstant, dvs. stoffets atomvægt divideret med antallet af ladninger på stoffet som ion.