Økotop

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
På dette kort over Slesvig-Holsten ses delstatens forskellige økotoper gengivet med forskellige farvesignaturer.

Økotopen er økologiens "sted", altså det sted hvor organismerne lever, og hvor de økologiske processer foregår. Ofte bruger man biotop (= levested) som synonym. Mere stramt fortolket er økotoper er de mindste, økologisk genkendelige dele af et landskab, der kortlægges i et klassificeringssystem. På den måde repræsenterer de relativt ensartede og rumligt tydelige enheder i landskabet, som er nyttige ved en inddeling af landskaber efter økologisk set forskellige kendetegn. Dette bruges i kortlægning af landskabets struktur, funktion og forandringer.

Ganske som økosystemer genkendes økotoper ved fleksible kriterier inden for et egnet system til økologisk kortlægning og klassificering. Ligesom økosystemer kendetegnes ved den gensidige påvirkning mellem de levende og de ikke-levende enheder, sådan bør klassificering af økotoper opdele landskaber ud fra en kombination af biotiske og abiotiske faktorer, herunder vegetation, mikroklima, jordbund, fugtighedsforhold og andre vilkår. Blandt de andre parametre, som skal vurderes i forbindelse med klassificering af økotoper, er længden af deres stabile perioder (f.eks. antallet af år, hvor bestemte forhold kan findes) og deres rumlige skala (den mindste, kortlagte enhed).

Den første definition af en økotop blev fremsat af botanikeren Thorvald Julius Sørensen i 1936[1]. Arthur Tansley optog denne definition i 1939 og byggede videre på den. Han fastslog, at en økotop er "the particular portion, […], of the physical world that forms a home for the organisms which inhabit it". I 1945 brugte Carl Troll for første gang udtrykket om landskabsøkologi: "the smallest spatial object or component of a geographical landscape". Andre lærde skærpede dette, sådan at udtrykket økotop betegner en økologisk ensartet del af landskabet og dermed den mindste, økologiske områdeenhed, der er relevant.

Udtrykket patch blev brugt i stedet for økotop af Foreman and Godron i 1986. De definerede patch som ”et non-lineært overfladeareal, der er forskelligt i udseende fra sine omgivelser”. Pr. definition bør økotoper kendetegnes ved en fuldstændig række af kendetegn fra økosystermet, og patches er derfor en mere generel type fladeenhed end økotoper.

Inden for økologien har man også defineret økotop som "Arternes forhold til hele den række af miljømæssige og biotiske variabler, som påvirker dem" (Whittaker et al., 1973), men udtrykket bruges sjældent i denne sammenhæng, da det fører til sammenblanding med begrebet økologisk niche.


Se også[redigér | redigér wikikode]

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Thorvald Sørensen: Some ecosystemtical characteristics determined by Christen C. Raunkiær|Raunkiær's circling method i Scandinavian Scientist Conference referat fra ”Det nordiska (19. skandinaviska) naturforskarmötet i Helsingfors den 11-15 augusti 1936 side 474–475. Her skrev han bl.a. "To designate the fundamental unit of ecological plant sociology I propose the term ecotope, viz. the field delimited as an object of investigation within a given ecosystem (Tansley)"

Bibliografi[redigér | redigér wikikode]

 • O. Bastian, C. Beierkuhlein, H. J. Klink, J. Löfffler, U. Steinhardt, M. Volk og M. Wilmking: Landscape structures and processes i O. Bastian og U. Steinhardt (udg.): Development and Perspectives of Landscape Ecology, 2003, ISBN 978-1402009198 side 49-112
 • A. Farina: Principles and Methods in Landscape Ecology, 1997, ISBN 978-0412730405
 • Richard T.T.. Foreman og Michel Godron: Landscape Ecology, 1986, ISBN 978-0471870371
 • W. Haber: System ecological concepts for environmental planning i F. Klijn(udg.): Ecosystem Classification for Environmental Management, 1994, ISBN 978-0792329176 side 49-67
 • V. Ingegnoli: Landscape Ecology - a Widening Foundation: A Holistic Unifying Approach, 2002, ISBN 978-3642076633
 • F. Klijn og H. A. Udo de Haes: A hierarchical approach to ecosystems and its implications for ecological land classification i Landscape Ecology, 1994, 9 side 89-104.
 • J. Schmithüsen: Fliesengefüge der Landschaft und Ökotop: Vorschläge zur begrifflichen Ordnung und zur Nomenklatur in der Landschaftsforschung i Berichte zur Deutschen Landeskunde, 1948, 5 side 74-83.
 • A.G. Tansley: The British Isles and Their Vegetation i bd. 1 af 2, 1939.
 • C. Troll: Die geografische landschaft und ihre erforschung, 1950 side 163-181
 • R.H. Whittaker, S. A. Levin og R. B. Root: Niche, habitat, and ecotope i American Naturalist, 1973, 107 side 321-338.
 • I.S. Zonneveld: The land unit - A fundamental concept in landscape ecology, and its applications i Landscape Ecology, 1989, 3 side 67-86.

Eksterne links[redigér | redigér wikikode]

Wiktionary-logo.svg Se Wiktionarys definition på ordet: