Spring til indhold

-ker

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

-ker er på bornholmsk en stednavnsendelse der betyder kirke.

I modsætning til de fleste sogne i resten af Danmark, der er opkaldt efter den by, kirken lå i, er de bornholmske sogne opkaldt efter selve kirken.

Endelsen ses i de fleste sogneBornholm, og en del af byerne benytter også endelsen i selve bynavnet. I disse tilfælde må det formodes at byen er kommet efter kirken. Dette er sket flere steder, idet de bornholmske gårde har ligget spredt i landskabet i modsætning til mange steder i resten af landet, hvor gårdene lå samlet i landsbyer med markerne udenom.

Tidligere satte man endelsen -sen på hvis man omtalte sognet. Eksempel: Ruts Kirke om kirken, Rutsker om byen, Rutskersen om sognet. Dette betyder også at navne som "Rutsker Kirke" er en fejlfortolkning, selvom man omtaler kirken i Rutsker by.

Byer med -ker:

Inspireret af "Gøbbanissa – og andre sære bornholmske ord og stednavne" af H. A. Koefoed, Bornholms Tidendes Forlag, 1997, ISBN 87-7799-058-7