Antropocæn

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Antropocæn er foreslået som den epoke, vi lever i i dag.[1]

Geologer har inddelt Jordens historie med en geologisk tidsinddeling eller tidsskala. Hver tidsenhed har et navn, der samtidig henviser til geologiske lag, der er påvist i og på jorden. Den geologiske kronologi fastlægges af International Commission on Stratigraphy (ICS) under International Union of Geological Sciences. Som det fremgår af det nuværende Internationale Stratigrafiske Skema, kaldes den nuværende epoke Holocæn. Imidlertid har Subcommission on Quaternary Stratigraphy foreslået en ændring, som kan medføre at Holocæn slutter cirka år 1800, og derefter afløses af epoken Antropocæn.[2] Det er senere foreslået, at Antropocæn starter med “the bomb spike”, det radioaktive nedfald fra atombombesprængningerne i midten at det tyvende århundrede som det gyldne søm.[1]

Ordet Antropocæn har græske rødder: Ordet er dannet af anthropos 'menneske' og kainos 'ny', på dansk gengivet som 'menneskets nye tid'.[3].

Historie[redigér | rediger kildetekst]

Udtrykket Antropocæn blev introduceret af atmosfærekemikeren og nobelpristageren Paul J. Crutzen i 2000.[1] "At navngive vor tid Antropocæn kan befordre en erkendelse af det afgørende, verdenshistoriske ansvar for klodens fremtid, som det moderne industrielle menneske har pådraget sig."[4]. Forslaget om at introducere epoken Antropocæn begrundes bl.a. med den vurdering, at mennesket er blevet en geologisk kraft på lige fod med vulkaner, meteornedslag og forskydning af tektoniske plader. "En anerkendelse af Antropocæn vil .. veje meget tungt i den vægtskål, der fastslår menneskers påvirkning af miljøet som en videnskabelig kendsgerning"[5] jf. den sjette massedød.

Refleksion[redigér | rediger kildetekst]

Forståelsen af vor tid som Antropocæn, som Menneskets tidsalder, danner grundlag for en refleksion over menneskeskabte klimaændringer, herunder en kritik af 'neoliberal væksttænkning': Den "nuværende økonomiske tænkning vil fortsætte sin dominans, og i stedet for at blive revideret grundlæggende vil blive justeret efter de behov, som de tiltagende forringelser af de geofysiske forhold vil tydeliggøre. Og det vel at mærke på en måde, der yderligere vil fremme uligheden i en verden, hvor dem, der kan beskytte sig bag diger, forsikringspolicer, statsborgerskaber osv. vil blive færre, og dem, der vil mærke den indirekte vold, der ligger i disse forringelser, vil blive flere." [6].

Eksterne links[redigér | rediger kildetekst]

Kilder[redigér | rediger kildetekst]