Arpeggio

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Arpeggio er i musik hvor tonerne spilles op og ned efter hinanden i stedet for samtidig.

Opadgående arpeggio med en C-dur-akkordfølge (C, F, G, C) og i 6/8


\new Staff {
 \time 6/8
 \relative {
  c'8 e g c, e g | f a c f, a c | g b d g, b d | c, e g c, e g
 }
}

Nedadgående arpeggio med samme akkordfølge


\new Staff {
 \time 6/8
 \relative {
  g'8 e c g' e c | c' a f c' a f | d' b g d' b g | g e c g' e c
 }
}

Op- og nedadgående arpeggio med samme akkordfølge


\new Staff {
 \time 4/4
 \relative {
  c'8 e g e c e g e | f a c a f a c a | g b d b g b d b | c e g e c e g
e }
}

Albertibas i 4/4 med samme akkordfølge


\new Staff {
 \time 4/4
 \relative {
  c'8 g' e g c,8 g' e g | f c' a c f, c' a c | g d' b d g, d' b d | c,8 g' e g c,8 g' e g
 }
}

Eksempler[redigér | rediger kildetekst]

I begyndelsen af Ludwig van Beethovens første sats af Måneskinssonaten er der en opadgående arpeggio i klaverets højre hånd:


\unfoldRepeats
\new PianoStaff <<
 \new Staff = "right" \with {
  midiInstrument = "acoustic grand"
 } \relative c'' {
   \key cis \minor
   \time 2/2
   \tempo "Adagio sostenuto."
   \stemNeutral
   \times 2/3 { gis,8[^\markup {Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino} cis e] } \repeat percent 3 { \times 2/3 { gis,8[ cis e] } }
   \repeat percent 4 { \times 2/3 { gis,8[ cis e] } }
   \times 2/3 { a,8[^( cis e] } \times 2/3 { a,8[ cis e]) } \times 2/3 { a,8[^( d fis] } \times 2/3 { a,8[ d fis]) }
   \times 2/3 { gis,8[^( bis fis'] } \times 2/3 { gis,8[ cis e] } \times 2/3 { gis,8[ cis dis] } \times 2/3 { \change Staff = "left" fis,8[ \change Staff = "right" bis dis]) }
 }
 \new Staff = "left" \with {
  midiInstrument = "acoustic grand"
 } {
  \clef bass \relative c' {
   \key cis \minor
   \time 2/2
   \tempo "Adagio sostenuto."
   <cis,, cis'>1^\markup { sempre \dynamic pp e senza sordino } \noBreak
   <b b'> \noBreak
   <a a'>2 <fis fis'> \noBreak
   <gis gis'> <gis gis'> \noBreak
  }
 }
>>
\midi {
 \context {
  \Score
  tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 60 4)
 }
}

I Carl Nielsens Tågen Letter for harpe og tværfløjte fra skuespillet Moderen har harpen arpeggio i venstre og højre hånd.


<<
\new Staff \with {
  midiInstrument = "Flute" 
 } {
  \time 6/8
  \relative c''' {
   r2. | r | r8 g g g g g |
   g16 a g f f e e8 e e |
  }
}
\new PianoStaff <<
 \new Staff \with {
  midiInstrument = "Orchestral Harp" 
 } {
  \time 6/8
  \relative c' {
  s16 s s e e' g, s s s e e' g, 
  s s s es es' g, s s s e e' g, 
  s s s e e' g,  s s s es es' g,
  s s s e e' g, s s s e e' g, 
  }
 }
 \new Staff \with {
  midiInstrument = "Orchestral Harp" 
 } {
 \clef bass 
  \time 6/8
  \relative {
   c16 g' c s s s c,16 g' c s s s
   c,16 g' c s s s c,16 g' c s s s
   c,16 g' c s s s c,16 g' c s s s
   c,16 g' c s s s c,16 g' c s s s
  }
 }
>>
>>
\midi {
 \context {
  \Score
  tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 58 4)
 }
}

Eksterne link[redigér | rediger kildetekst]