Spring til indhold

Bark (skibstype)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Barken Passat i Travemünde
Denne artikel omhandler skibstypen. Opslagsordet har også en anden betydning, se Bark.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

En bark er i skibsterminologi betegnelsen for et tre-, fire- eller femmastet fartøj, hvor de to, tre eller fire forreste master er fuldriggede og fører råsejl, og den sidste mast, mesanmasten, altid kun gaffelsejl.

Sejl på en firmastet bark[redigér | rediger kildetekst]

En firmastet barks sejl kan være som vist herunder:

Firemastbark betegnelser
 • 1 jager
 • 2 yderklyver
 • 3 inderklyver
 • 4 forstængestagsejl
 • 5 fok
 • 6 forundermærssejl
 • 7 forovermærssejl
 • 8 forunderbramsejl
 • 9 foroverbramsejl
 • 10 forrøjl
 • 11 storstængestagsejl
 • 12 storbramstagsejl
 • 13 storrøjlstagsejl
 • 14 storsejl
 • 15 storundermærssejl
 • 16 storovermærssejl
 • 17 storunderbramsejl
 • 18 storoverbramsejl
 • 19 storrøjl
 • 20 krydsstængestagsejl
 • 21 krydsbramstagsejl
 • 22 krydsrøjlstagsejl
 • 23 berginer
 • 24 krydsundermærssejl
 • 25 krydsovermærssejl
 • 26 krydsunderbramsejl
 • 27 krydsoverbramsejl
 • 28 krydsrøjl
 • 29 mesanstagsejl
 • 30 mesanstængestagsejl
 • 31 mesanbramstagsejl
 • 32 undermesan
 • 33 overmesan
 • 34 mesantopsejl

Barkskibs stående rigning[redigér | rediger kildetekst]

Et barkskibs stående rigning samt braser.

 1. Fore Røjlstag
 2. Fore Bramstag, Jagerlejder
 3. Yderklyverlejder
 4. Inderklyverlejder
 5. Fore Stængestag, Forestængestagsejlslejder
 6. Fokkestag   6'. Klyverstag
 7. Vaterstag
 8. Agterhalere
 9. Pyntenetstok
 10. Klyverforhaler
 11. Klyverpert
 12. Sprydbardun
 13. Jagerbardun
 14. Bovspryd
 15. Yderklyverbom
 16. Jagerbom
 17. Ankerkran
 18. Gangspil
 19. Fyrtårn til Sidelanternerne
 20. Ankergie
 21. Gerder på Kran
 22. Klyds
 23. Forstævn
 24. Boven
 25. Jolle
 26. Lukaf. Den forreste overbyggede Del at Skibet, hvad enten den anvendes til Lukaf eller er helt åben på agterkanten, kaldes bakken (Tysk: Back). Er den agterste del at Skibet overbygget som på billede, benævnes den overbyggede del sædvanlig med det engelske Ord: Poop.
 27. Dæmper på Brasbommene
 28. Agterhalere på Brasbommene
 29. Fokkemast
 30. Fokkevant
 31. Vantskruer
 32. Topbardun
 33. Pyttingsvant
 34. Fore Mærs
 35. Hanger til Fokkeråen
 36. Rakke til Fokkeråen
 37. Fokkerå
 38. Perter, Trædetov, Fodperter
 39. Springperter eller Heste
 40. Nokperter
 41. Fokketoplenter
 42. Mærsestang
 43. Stængespyttingsvant
 44. Svittingsring
 45. Fore Stængesaling
 46. Udrækker
 47. Æselshoved
 48. Stængevant
 49. Fore Bramstang
  • Fore Bramgods.
   Ved gods i denne forbindelse forstås den del af rigningen (Godset), der ligger på afsatsen på stangen at samme navn.
  • Fore Bramafsats.
   Ved afsats forstår man det sted på stangen, hvor godset ligger.
   Den afsats på undermasterne og mærsestængerne, hvor henholdsvis mærset og stængesalingen hviler, kaldes på engelsk hounds.
   Den Del at Undermasten, der er oven for mærset, kaldes toppen eller stumpen af masten, og den Del af mærsestangen, der er oven for stængesalingen, kaldes toppen eller stumpen af mærsestangen.
 50. Fore Røjlstang.
  • Fore Røjlgods
  • Fore Røjlafsats
 51. Toppen
 52. Fløjknappen
 53. Fore undermærserå
 54. Fore overmærserå
 55. Fore mærsetoplenter
 56. Fore bramrå
 57. Fore bramtoplenter
 58. Fore røjlrå
 59. Fore røjltoplenter
 60. Bærestang til Fore undermærserå
 61. Fore Røjlbraser
 62. Fore Brambrasskinkler
 63. Fore Brambraser
 64. Forhaleren på Fore overmærsebraser
 65. Fore overmærsebrasskinkler
 66. Klapløberen på Fore overmærsebraser
 67. Forhaleren på Fore undermærsebraser
 68. Fore undermærsebrasskinkler
 69. Klapløbere på Fore undermærsebraser
 70. Fokkebrasskinkler
 71. Underste Fokkebrasskinkler
 72. Fokkebraser
 73. Fore stængebarduner
 74. Fore brambarduner
 75. Fore røjlbarduner
 76. Sprydtræ
 77. Storvant
 78. Stormast
 79. Storrakken
 80. Hanger til Storråen
 81. Store pyttingsvant
 82. Store mærs
 83. Skruer på Stængevant
 84. Bærestang til Store undermærserå
 85. Toppen af Stormasten
 86. Store Stængevant
 87. Store Undermærserakke
 88. Store Mærsestang
 89. Svittingsringen, Svittringsringen
 90. Stængepyttingsvant
 91. Brasblokke
 92. Store Stængesaling.
 93. Stænge Æselshoved.
 94. Store Bramstang
 95. Store Bramgods og Store Bramafsats
 96. Store Røjlstang
 97. Store Røjlgods og Store Røjlafsats
 98. Toppen af Røjlstangen
 99. Store Fløjknap
 100. Store Røjltoplenter
 101. Store Røjlrå
 102. Store Bramtoplenter
 103. Store Bramrå
 104. Store Overmærsetoplent
 105. Store Overmærserå
 106. Store Underrnærserå
 107. Store Toplenter
 108. Storråen
 109. Storstag
 110. Store Stængestag
 111. Store Bramstag eller bramstagsejlslejder
 112. Store Røjlstag
 113. Store Topbardun
 114. Store Stængebarduner
 115. Store Brambarduner
 116. Store Røjlbarduner
 117. Store Røjlbraser
 118. Store Brambrasskinkler
 119. Store Brambraser
 120. Store Overtnærsebrasforhaler
 121. Store Overinærsebrasskinkler
 122. Store Overmærsebraser (Klapløber)
 123. Forhalere til Store Undermærsebraser
 124. Store Undermærsebrasskinkler
 125. Store Undermærsebraser
 126. Storbrasskinkler
 127. Underste Storbrasskinkler
 128. Storbraser
 129. Mesanstag
 130. Mesanstængestag
 131. Mesanbramstag
 132. Mesanvant
 133. Mesanmast
 134. Svittingsringen, Svittrings-ringen
 135. Mesanpyttingsvant
 136. Mesanmærs eller Mesansaling
 137. Mesanæselshoved
 138. Mesanmærsestang
 139. Mesanstængevant
 140. Brasblokke
 141. Stængegods og Stængeafsats
 142. Mesanbramstang
 143. Bramgods og Bramafsats
 144. Toppen
 145. Mesanfløjknap
 146. Mesanbrambardun
 147. Mesanstængebarduner
 148. Pikfald
 149. Hanefod på Pikfald
 150. Flagline
 151. Skinkler til Gaffelgerder
 152. Gaffelgerder
 153. Mesangaffel
 154. Mesanklo
 155. Mesanbomdirker
 156. Mesanbom
 157. Svanehals på Mesanbom
 158. Mesanskøde
 159. Mesanstøttaljer
 160. Gelænder
 161. Jolledåvider
 162. Bådsklampe
 163. Redningsbåde
 164. Bådtaljer
 165. Mellemhaler
 166. Agterhaler
 167. Forhaler

Barkskibs løbende rig[redigér | rediger kildetekst]

Rt Barksskibs løbende gods (ender), set fra agterkanten af sejlene

01. Jagerfald
02. Jagernedhaler
03. Jagerskøder
04. Yderklyverfald
05. Yderklyvernedhaler
06. Yderklyverskøder
07. Inderklyverfald
08. Inderklyvernedhaler
09. Inderklyverskøder
10. Inderklyverskinkler
11. Stagsejlsfald
12. Stagsejlsnedhaler
13. Stagsejlsskøder
14. Fokkerebtaljer
15. Fokkegivtov
16. Fokkeskøder
17. Fokkehalse
18. Buglinspryd
19. Bugline
20. Fore Undermærsegivtov
21. Fore Underrnærseskøder
22. Fore Overmærsenedhalere
23. Fore Overmærseskøder
24. Drejereb på Mærsefald
25. Mærsefald
26. Fore Bramgivtov
77. Fore Bramskøder
28. Fore Bramfald
29. Fore Røjlgivtov
30. Fore Røjlskøder
31. Drejereb på Røjlfald
32. Røjlfald
33. Store Røjlstagsejlsfald
34. Klaade paa Røjlstagsejlsnedhaler
35. Store Røjlstagsejlsnedhaler
36. Store Røjlstagsejlsskode
37. Store Bramstagsejlsfald
38. Store Bramstag~ejlsnedhaler
39. Store Bramstagsejlsskøde
40. Store Stængestagsejlsfald
41. Store Stængestagsejlsnedhaler
42. Store Stængestagsejlsskøder
43. Store Givtov
44. Store Rebtaljer
45. Storhalse
46. Storskoder
47. Store Undermærsegivtov
48. Store Undernærseskoder
49. Store Overmærsenedhaler
50. Store Overmærseskøder
51. Store Mærsefaldsdrejereb
52. Store Mærsefald
53. Store Bramgivtov
54. Store Bramskøder
55. Store Bramfaldsdrejereb
56. Store Bramfald
57. Store Røjlgivtov
58. Store Røjlskøder
59. Røjlfaldsdrejereb
60. Røjlfald
61. Mesanbramstagsej1sfald
62. Mesanbramstagsejlsnedhaler
63. Mesanbramstagsejlsskøder
64. Mesanstængestagsejlsfald
65. Mesanstængestagsejlsnedhaler
66. Mesanstængestagsejlsskøder
67. Mesanstagsejlsfald
68. Mesanstagsejlsnedhaler
69. Mesanstagsejlsskøder
70. Gaffeltopsejlsfald
71. Gaffeltopsejlsnedhaler
72. Gaffeltopsejlsskøde
73. Gaffeltopsejlshals
74. Mesanudhaler
75. Mesanindhaler
76. Mesangivtov
77. Mesanskøde
78. Mesanspringskøde
79. Mesanhals
80. Nationalflag
81. Signalflag (Skibets Kendingssignal)
82. Stander med Skibets Navn
83. Kontorflag
A. Jager
B. Yderklyver
C. Inderklyver
D. Fore Stagsejl eller Forestængestagsejl
E. Fok
F. Fore Undermærssejl
G. Fore Overmærssejl
H. Fore Bramsejl
I. Fore Røjl
J. Store Røjlstagsejl
K. Store Bræmstagsejl
L. Store Stængestagsejl
M. Storsejl
N. Store Undermærssejl
0. Store Overmærssejl
P. Store Bramsejl
Q. Store Røjl
R. Mesan Bramstagsejl
S. Mesanstængestagsejl
T. Mesanstagsejl
U. Gaffeltopsejl
V. Mesan

Wikimedia Commons har medier relateret til: