Brexit (Storbritanniens udtræden af EU)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jump to navigation Jump to search
Ambox currentevent.svg Denne artikel beskriver en aktuel begivenhed
Informationerne kan blive ændret hurtigt, som begivenheden skrider frem.
Brexit.png

Brexit er en proces, der forventes at føre til, at Storbritannien (Det Forenede Kongerige) og måske også Gibraltar træder ud af EU i 2019 eller senere.

Baggrunden for Brexit er folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab den 23. juni 2016, hvor 51,89 procent af vælgerne stemte for at forlade (leave) EU, mens 48,11 procent stemte for at forblive (remain) i EU.

I marts 2017 vedtog Underhuset og Overhuset en lov, der bemyndiger regeringen til at forhandle om Storbritanniens udtræden af EU. Loven blev stadfæstet af dronningen den 16. marts 2017 [1].

Forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU startede formelt, da den britiske regering aktiverede artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union. Denne bestemmelse kom ind i traktaten, da Lissabontraktaten trådte i kraft i 2009. Artikel 50 blev aktiveret den 29. marts 2017 [2]. Forhandlingerne forventes at vare to år, men tidsfristen kan forlænges.

EUs strategi[redigér | redigér wikikode]

EU-ledere fra 27 lande (alle på nær Storbritannien), vedtog lørdag 29. april deres strategi for udmeldelsesforhandlingerne med Storbritannien. Det er et dokument på 8 sider, der blev vedtaget enstemmigt uden diskussion. [3] [4]

England og Wales[redigér | redigér wikikode]

I England og Wales stemte et flertal for at forlade EU.

Skotland[redigér | redigér wikikode]

I Skotland, der grænser op til England, stemte et flertal for at forblive i EU.

Nordirland[redigér | redigér wikikode]

I Nordirland, der grænser op til Republikken Irland, stemte et flertal for at forblive i EU.

Gibraltar[redigér | redigér wikikode]

I Gibraltar, der grænser op til Spanien, stemte et flertal for at forblive i EU.

Kanaløerne og Man[redigér | redigér wikikode]

Man, Bailiwick of Jersey og Bailiwick of Guernsey er hverken en del af Det Forenede Kongerige eller af EU, derfor blev der ikke holdt folkeafstemninger på øerne.

På grund af øernes tætte forbindelser til Storbritannien vil en britisk udtræden af EU alligevel få betydning for øerne.

Artikel 50[redigér | redigér wikikode]

I artikel 50 i Traktaten om Den Europæiske Union hedder det blandt andet:

  • 1. Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.
  • 2. Hvis en medlemsstat beslutter at udtræde, meddeler den det til Det Europæiske Råd. På baggrund af Det Europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen. Denne aftale forhandles i overensstemmelse med artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den indgås på Unionens vegne af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse.
  • 3. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på den pågældende medlemsstat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen i stk. 2, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

Noter[redigér | redigér wikikode]