Spring til indhold

Bruger:InsaneHacker/Fait accompli

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne side er et essay om den danske Wikipedia.
Essays indeholder råd eller meninger udtrykt af en eller flere af Wikipedias brugere. Essays er ikke officielle politikker, regler, normer eller retningslinjer. Nogle essays kan beskrive alment accepterede normer, andre præsenterer mindretalssynspunkter.

fait accompli. Kendsgerning som man ikke kan ændre på (Den Danske Ordbog)

Til tider får man som redaktør hvad man selv synes er en rigtig god idé om, hvordan man kan indrette eller gøre tingene anderledes her på Wikipedia. Nogen gange kræver disse ideer omfangsrige eller tallige redigeringer at føre ud i livet. Selv om vi opfordrer folk til at være dristige og ignorere alle regler, hvis det vil forbedre encyklopædien, bør man have for øje, at det kan være at ikke alle er enige i, at ens idé er hensigtsmæssig. Det er derfor ikke velset, at man foretager redigeringer der er så omfangsrige eller talrige at det vil være enormt svært at tilbageføre dem, såfremt det skulle vise sig, at der ikke er konsensus for dem.

På den engelske Wikipedia har man opsummeret dette faktum således:

Det forventes, at redaktører der, kollektivt eller individuelt, foretager større mængder af tilnærmelsesvis ens eller lignende redigeringer, og bliver informeret om, at disse redigeringer er kontroversielle eller bestridte, løser denne uoverensstemmelse via diskussion. Det er upassende at bruge repetitive eller omfangsrige redigeringer til at stille modstandere over for et fait accompli eller at besværliggøre deres muligheder for at bestride ændringen. Dette gælder både for mange redaktører der foretager få redigeringer hver [med henblik på det samme formål] og for få redaktører der foretager mange redigeringer. (en:WP:Fait accompli)

Ovenstående citat problematiserer især fait accompli-redigeringer, når personen der udfører dem er blevet underrettet om, at de er kontroversielle. Man bør imidlertid have problemstillingen for øje også i de situationer hvor det må forventes at ændringerne vil være kontroversielle eller bestridte. På denne måde undgår man både unødig konflikt og det effektivitetstab der følger af, at en kolossal mængde redigeringer skal tilbageføres.

Grænsen for, hvornår det er en god idé at sikre konsensus, før man går i gang med sine redigeringer er ikke skarp. F.eks. sker der ofte ukontroversielle omlægninger af kategorier der i sagens natur kan omfatte mange artikler. Man må tage i betragtning i hvilket omfang ændringen vil møde modstand hhv. hvor svær den ville være at tilbageføre.