Bruger:Katrinerud/sandkasse

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

MKS-system[edit | edit source]

MKS-systemet er et fysisk system for målinger som bruger meter, kilogram og sekunder som grund enhed.

Godkendt i 1889, blev brugen af MKS-systemet for enheder vellykket og blev brugt til handel og maskiner. Meter-kilogram-sekund systemet dannede base for udviklingen for det internationale system for enheder (SI-systemet), som nu er bruges i hele verden undtagen Myanmar, USA og Liberia. På grund af, dette er standarten for Centimeter-gram-sekundsystemet for enheder, var gradvist erstattet med metriske standarter indarbejdet fra MKS-systemet.


En fordel ved MKS-enheder er, at de afledte enheder (som joule) er baseret på MKS-enheder. Ved brugen af gives naturligvis svar i den passende SI-enhed. For eksempel er den kinetiske energi af et objekt defineret ved:

½*masse*hastighed2

Hvis beregningen udføres i MKS-enheder i kilogram og meter pr. sekund, er resultatet i joules (SI-enheden for energi). Hvis den samme beregning fortages, ved hjælp af centimeter-gram-sekund-systemets enheder er svaret i ergs (1 erg = 10-7joules)  


Den nøjagtige liste over enheder brugt i MSK-systemet forandrer sig med tid. Det inkorporerede andre basenheder end meter, kilogram og sekunder udenfor afledte enheder. Da MKS-enhedssystemet aldrig havde nogen, som styrede en standartdefinition, var listen over enhederne afhængig af forskellige konventioner på forskellige tidspunkter