Bruger:Palnatoke/Long and rambling

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Jeg blev i maj bedt om at skrive noget om Wikipedia, så det gjorde jeg ("long and rambling" er nok ikke helt ved siden af). En ganske let bearbejdet version:

Missionen er at gøre alverdens viden tilgængelig for alle. En del af denne viden kan formidles i en encyklopædi, men andre dele hører til andre steder. Der vil naturligvis være uenigheder om hvad der skal være hvor.

Begrebet "alverdens viden" er uundgåeligt problematisk; når vi bevæger os væk fra den helt simple naturvidenskab, bliver det svært at forholde sig neutralt. Når vi så alligevel insisterer på en "neutral synsvinkel", er vi nødt til at tage udgangspunkt i diverse fagfolks formidling. For at gøre dette anvender vi konsensus.

Arbejdet foregår online. Dette har et antal implikationer og konsekvenser: Skribenterne kender ikke hinanden ud over hvad man hver især måtte ønske at fortælle. Vi kender heller ikke hinandens offline-liv. Vi har også de sædvanlige problemer med online-diskussioner og fortolkning af online-tekst. Wikier fungerer ikke *bare* - der skal være et antal bidragydere. Først skal der være nok til at bekæmpe spam (og der hjælper det voldsomt at være en del af Wikimedia-familien), og derefter skal der være nok til at kunne styre indholdet - og dén opgave er forskellig alt efter størrelse. Engelsk og tysk Wikipedia er således så store, at de på en række punkter er meget rigide, mens andre Wikipediaer ville dø, hvis de skulle administrere de store projekters regelværk. Dansk Wikipedia er et sted i midten.

En del af problemerne på dansk Wikipedia stammer (efter min opfattelse) fra et par centrale misforståelser:

  1. Regler: Der lader til at være en tendens til ukritisk at kopiere regler fra de store wikier. Dette medfører enten en masse administration eller en situation, hvor nogle kender reglerne og andre ikke.
  2. Afstemninger: Nogle brugere har en idé om at vi har brug for afgørelser "her og nu", og ønsker derfor at stemme om ting i stedet for at diskutere dem igennem (og enten opnå konsensus eller erkende at konsensus ikke kan nås p.t.).

Så meget om proces. Der er naturligvis også indholdsproblemer. Nogle af disse problemer er politiske i natur. Andre handler om dovenskab af flere slags: Ophavsretten gør at viden, der er mere end 70 år gammel, er mere tilgængelig end nyere viden - også når den ældre viden er modbevist. Erkendelsesmæssig dovenskab findes også - når man holder fast i sine synspunkter, uanset at andre faktisk ved bedre. Der er også den dovenskab (som vel egentlig er en god ting), som gør at man skriver om de ting, man brænder for. Og så tilbage til proces igen: Der er kun så-og-så mange skribenter, der bruger så-og-så mange timer, så der vil uundgåeligt være huller.

Jeg har tidligere ment at indholdsproblemerne bedst kunne løses ved at "drukne" dem i godt indhold, men det kan man kun, hvis communityet fungerer. Det gør det ikke - primært på grund af de to procespunkter. Så derfor skred jeg.