Bruger:Pred/FA-maskinen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Multipel sklerose
Klassifikation
MS Demyelinisation CD68 10xv2.jpg
Myelin-nedbrydning

(Engelsk ledsagetekst: Photomicrograph of a demyelinating MS-Lesion. Immunohistochemical staining for CD68 highlights numerous macrophages (brown))
Information
Navn Multipel sklerose
SKS DG35
ICD-10 G35

Multipel sklerose eller Multipel sclerose (forkortet MS, kaldes også encephalomyelitis disseminata, dissemineret sklerose, dissemineret sclerose, sclerosis disseminata eller blot sklerose/sclerose) er en kronisk, uhelbredelig neurologisk sygdom, som rammer centralnervesystemet, det vil sige hjernen og rygmarven. Mere præcist er det en sygdom i hvilken myelinskeder omkring hjernens og rygsøjlens axoner bliver beskadigede, hvilket fører til demyelinering og ardannelse såvel som et bredt spektrum af tegn og symptomer.[1] De mest almindelige er nedsat førlighed, dårligt syn, lammelser og koordinationsvanskeligheder; men patienterne har forskellige symptomer alt efter hvor i hjernens eller rygmarvens myelin, betændelserne opstår. Sygdommen viser som regel sine første tegn hos unge voksne, og den er mest almindelig hos kvinder.[1] Dens prævalens ligger mellem 2 og 150 per 100.000.[2] MS blev første gang beskrevet i 1868 af Jean-Martin Charcot.[3]

MS påvirker nervecellerne i hjernen og rygsøjlens mulighed for at kommunikere med hinanden. Nerveceller kommunikerer ved at sende elektriske signaler kaldet aktionspotentialer langs fibre kaldet axoner, som er pakket ind i en isolerende substans kaldet myelin. I MS angriber og skader ens eget immunforsvar myelinen. Når myelin går tabt kan axonerne ikke længere effektivt give signaler videre.[4] Navnet multipel sklerose henviser til ar (sclerose—bedre kendt som plak eller læsioner) i den hvide substans i hjernen og rygsøjlen, som hovedsageligt består af myelin.[3] Selvom man ved meget om mekanikerne i sygdommens progression, forbliver årsagen til sygdommen uvis. Teorier herom inkluderer genetik eller infektioner. Forskellige miljømæssige risikofaktorer er også blevet påvist.[4][5]

Næsten et hvert neurologisk symptom kan forekomme som følge af sygdommen, og disse symptomer udvikler sig ofte til fysiske og kognitiv handicap[4] og neuropsykiatriske lidelser.[6] MS kan antage flere former, hvor nye symptomer enten viser sig som diskrete angreb (relapserende former) eller langsomt ophober sig over tid (progressive former).[7] Mellem angrebene kan symptomerne forsvinde helt, men ofte opstår permanente neurologiske problemer, specielt som sygdommen skrider frem.[7]

Der er ingen kendt kur mod MS. Behandlinger forsøger at genskabe neurologiske funktioner efter angreb, forebygge mod nye angreb og undgå handicaps.[4] MS-medicin kan have modsatrettede effekter eller mange bivirkninger, og mange patienter forsøger sig med alternativ behandling på trods af manglende videnskabelig opbakning dertil. Prognosen for en sygdomsramt er svær at forudsige; den afhænger af typen af MS, den individuelles sygdomskarakteristik og graden af forværring patienten oplever over tid.[8] Den forventede levealder for patienter er næsten den samme som for den uberørte del af befolkningen.[8]

Klassificering[redigér | redigér wikikode]

Illustration, som viser de forskellige forløbsformer ved multipel sklerose

Flere typer af sygdommen eller mere præcist mønstre for sygdommens forløb er blevet beskrevet. Når typen skal fastlægges, benytter man sig af udviklingen hidtil med det formål at forudsige det videre forløb. Det er vigtigt at fastslå typen, ikke blot for at kunne opstille prognoser men også for at kunne beslutte, hvordan sygdommen skal håndteres. I 1996 standardiserede USA's National Multiple Sclerosis Society de fire typers definitioner:[7]

 1. relapserende-remitterende,
 2. sekundær progressiv,
 3. primær progressiv og
 4. progressiv relapserende.

Den relapserende-remitterende type er karakteriseret ved uforudsigelige attakker efterfulgt af perioder på måneder eller år, hvor sygdommen forholder sig nogenlunde rolig (remission) uden nye tegn på sygdomsaktivitet. Problemer opstået under angreb kan enten forsvinde eller efterlade følgesygdomme, hvor det sidstnævnte dog er mere almindeligt som en funktion af tid.[1] 85-90% af alle patienter med MS, har et begyndende sygdomsforløb, der kan beskrives af den relapserende-remitterende type.[7] Når problemerne altid forsvinder mellem attakker kaldes typen nogle gange for godartet MS.[9] Den relapserende-remitterende type begynder som regel med et klinisk isoleret syndrom (CIS). I CIS har patienten angreb, der tyder på demyelinering, men opfylder ikke alle kriterierne for MS.[1][10] Dog udvikler kun 30 til 70% af personer, der oplever CIS, MS.[10]

Sekundær progressiv MS beskriver omkring 65 % af de, der indledningsvist har haft relapserende-remitterende MS, men som begynder at have progressive neurologiske problemer mellem akutte angreb uden nogen egentlig periode med remission.[1][7] Lejlighedsvise tilbagefald og mindre remissioner kan forekomme.[7] Den gennemsnitlige tid mellem sygdommens udbrud og ændring fra relapserende-remitterende til sekundær progressiv MS er 19 år.[11]

Den primære progressive type beskriver de cirka 10–15%, der aldrig oplever remission efter deres første MS-symptomer.[12] Typen er karakteriseret ved progression af handicaps helt fra sygdommens udbrud med ingen eller kun lejlighedsvise remissioner og forbedringer.[7] Alderen, hvor man rammes af den primære progressive type, er højere end ved den relapserende-remitterende, men lignende gennemsnitsalderen for overgangen fra den relapserende-remitterende til den sekundære progressive type. I begge tilfælde er det omkring fyrreårsalderen.[1]

Progressiv relapserende MS beskriver de personer, der fra start oplever støt neurologisk tilbagegang, men lider af klare angreb oveni. Dette er den mindst almindelige af alle MS-typerne.[7]

Tilfælde med ikke-standardiserede forløb er også blevet beskrevet. Disse benævnes nogle gange som grænsetyper af multipel sklerose og inkluderer Devics syndrom, Balo-koncentrisk sklerose, Schilders diffuse sklerose og Marburg multipel sklerose.[13] Der er uenighed, omkring hvorvidt disse typer er atypiske varianter af MS eller andre sygdomme.[14] Multipel sklerose opfører sig også anderledes hos børn, idet det tager længere tid for dem at nå det progressive stadie.[1] Ikke desto mindre når de stadig det progressive stade ved en lavere gennemsnitsalder end voksne.[1]

Tegn og symptomer[redigér | redigér wikikode]

Primære symptomer for MS.
Nystagmus, karakteriseret ved ufrivillige øjenbevægelser, er et af mange symptomer for MS.

En person med MS kan lide under næsten alle neurologiske symptomer eller tegn, inklusiv ændringer i fornemmelser (hypæstesi og paræstesi), muskelsvaghed, muskelkramper eller besvær ved bevægelser; vanskeligheder med koordination og balance (ataksi), problemer med talen (dysartri) eller synkebesvær (dysfagi), synsforstyrrelser (nystagmus, optisk neuritis eller dobbeltsyn), træthed, akut eller kronisk smerte samt blære- og tarmproblemer.[1] Kognitiv svækkelse i varierende grad og emotionelle symptomer på depression eller ustabilt humør er også almindeligt.[1] Uhthoffs fænomen, en forværring af eksisterende symptomer grundet udsættelse for temperaturer, der er højere end normalt, og lhermittes tegn, en elektrisk følelse, der løber langs ryggen, når man bøjer nakken, er særligt karakteristiske for MS, men er ikke udelukkende tilknyttet sygdommen.[1] Det primære kliniske mål for handicappenes progression og symptomernes alvor er Expanded Disability Status Scale (EDSS).[15]

Symptomer på MS optræder som oftest i episodiske perioder med akut forværring (kaldet attakker, tilbagefald eller angreb), i en gradvist fremskridende forværring af neurologiske funktioner eller i en kombination af begge.[7] Multipel sklerose-attakker er ofte uforudsigelige og fremkommer uden forvarsel og uden åbenlyse igangsættende faktorer med en hyppighed normalt under 1 og en halv per år.[1] Før nogle angreb vises dog nogle typisk forekommende tegn. Attakker kommer oftere i foråret og sommeren.[16] Virale infektioner så som almindelig forkølelse, influenza eller gastroenteritis øger risikoen for tilbagefald.[1] Stress kan også udløse attakker.[17] Graviditet påvirker disponeringen for angreb med færre angreb for hvert trimester af graviditeten. De to første måneder efter fødslen er der dog større risiko for angreb.[1] Overordnet set synes graviditet dog ikke at påvirke graden af handicap. Mange potentielle udløsere er blevet undersøgt, men i mange tilfælde er disse blevet tilbagevist, idet de ikke viste nogen påvirkning på angrebsraten. Der er ikke noget bevis for at hverken vaccination og amning,[1] fysisk traume[18] eller Uhthoffs fænomen[16] er udløsere for attakker.

Årsager[redigér | redigér wikikode]

MS indtræffer højst sandsynligt som et resultat af en eller anden kombination af både miljømæssige og genetiske faktorer.[1] Epidemiologiske MS-studier har givet antydninger af hvilke mulige årsager, der er til sygdommen. Teorier forsøger at kombinere de kendte data til plausible forklaringer, men ingen af disse er endeligt bevist.

Genetik[redigér | redigér wikikode]

HLA-region på kromosom 6. Ændringer i dette område øger sandsynligheden for, at personen lider af MS.

MS betragtes ikke som en arvelig sygdom. På trods af dette er en række genetiske variationer, der øger risikoen for at udvikle sygdommen, blevet fundet.[19]

Risikoen for at udvikle MS er højere iblandt slægtninge til en person med sygdommen, end i resten af befolkningen, især hvad angår søskende, forældre og børn.[4] Sygdommen gentager sig inden for familien i omkring 20% af tilfældene.[1] Hvad angår enæggede tvillinger optræder sammenfald kun i omkring 35% af tilfældene, mens det kun ligger på 5% hos søskende og endda lavere hos halvsøskende. Dette indikerer, at modtageligheden kun er delvist polygenisk drevet.[1][4]

Foruden familieundersøgelser er specifikke gener blevet sat i forbindelse med MS. Forskelle i det humane leukocytantigen (HLA)-system – en gruppe gener i kromosom 6, der tjener som major histocompatibility complex (MHC) i mennesker – øger sandsynligheden for at lide af MS.[1] Det mest konsekvente resultat er sammenhængen mellem MS og alleler af MHC defineret som DR15 og DQ6.[1] Andre loci har vist en beskyttende effekt, herinblandt C554 og DRB1*11.[1]

Miljømæssige faktorer[redigér | redigér wikikode]

Forskellige miljømæssige faktorer, både af infektiøs og ikke-infektiøs art, er blevet foreslået som risikofaktorer for MS. Selvom nogle er delvist modificerbare, kan kun videre forskning – i særdeleshed kliniske undersøgelser – afsløre, om elimineringen af dem kan forhindre sygdomsudbrud.[20]

MS er mere almindelig i folk, der bor langt fra ækvator, selvom der findes mange undtagelser herfra.[1] Nedsat udsættelse for sollys er blevet forbundet med en højere risiko for MS.[20] Nedsat vitamin D-produktion og -optag er blevet brugt som den primære biologiske mekanisme i forklaringen af den højere risiko blandt dem, der udsættes for mindre sollys.[20][21]

Alvorlig stress kan måske også være en risikofaktor, selvom bevismaterialet er tyndt.[20] Herudover er det også påvist, at rygning er en uafhængig risikofaktor i udviklingen af MS.[21] Forbindelse med arbejdsbetinget eksponering og giftstoffer – hovedsageligt solventer – er blevet vurderet, men ingen tydelige konklusioner er opnået.[20] Vacciner blev også betragtet som årsagsfaktorer for sygdommen; De fleste undersøgelser viste dog ingen forbindelse mellem MS og vacciner.[20] Adskillige andre mulige risikofaktorer, såsom diæt og hormonindtag, er blevet undersøgt; Mere bevismateriale er dog nødvendig for at bekræfte eller afvise deres relation til sygdommen.[21]

Gigt forekommer i et mere begrænset omfang, end hvad man statistisk kan forvente i patienter med MS, og lave niveauer af urinsyre er konstateret i MS-patienter i forhold til normale individer. Dette ledte til den teori, at urinsyre beskytter mod MS, solvom dens præcise betydning forbliver ukendt.[22]

Infektioner[redigér | redigér wikikode]

Genetisk disponering kan forklare nogle af de geografiske og epidemiologiske variationer i MS-tilfælde, blandt andet den høje forekomst blandt nogle familier eller risikofald med genetisk afstand, men redegør ikke for andre fænomener, såsom de ændringer i risikoen, der forekommer som følge af migration i en tidlig alder.[5]

En forklaring på denne epidemiologiopdagelse kunne være, at en form for infektion produceret af en udbredt mikrobe snarere end en sjælden patogen, er oprindelsen til sygdommen.[5] Forskellige hypoteser har uddybet den mekanisme, hvormed dette kan forekomme. Hygiejnehypotesen foreslår, at eksponering til flere infektiøse agenser tidligt i livet beskytter med MS. MS ville være en autoimmun reaktion udløst i udsatte individer af flere infektiøse mikroorganismer.[1] Prævalenshypotesen foreslår, at sygdommen skyldes et patogen, der er mere almindelig i regioner med høj MS-udbredelse. Dette patogen er meget almindeligt, og forårsager en asymptomatisk vedvarende infektion i de fleste individer. Kun i få tilfælde, og mange år efter infektionen fandt sted, forårsager det demyelinering.[5][23] Hygiejnehypotesen har fået mere opbakning end prævalenshypotesen.[5]

Bevis for virus som årsag inkluderer tilstedeværelsen af oligoklonale bånd i hjernen og cerebrospinalvæsken hos de fleste patienter, tilknytningen af flere virus med human demyelinerende encefalomyelitis og induktion af demyelinering i dyr gennem viral infektion.[24] Human herpesvirus er en kandidatgruppe af virus tilknyttet MS;[25] Personer der aldrig har været inficeret med Epstein-Barr-virus har mindre risiko for at have sygdommen og blandt inficerede har de der var inficeret som unge voksne større risiko end personer inficeret i en yngre alder.[5][1] Dette taler mod hygiejnehypotesen, eftersom de ikke-inficerede formentligt har haft en mere hygiejnisk opvækst.[5] Andre agenser, der også er blevet forbundet med MS, er humant endogent retrovirus og Chlamydia pneumoniae.[26][27][28]

Patofysiologi[redigér | redigér wikikode]

Blood-brain barrier breakdown[redigér | redigér wikikode]

Demyelination in MS. On Klüver-Barrera myelin staining, decoloration in the area of the lesion can be appreciated (Original scale 1:100).

The blood–brain barrier is a capillary system that should prevent entrance of T cells into the nervous system.[4] The blood–brain barrier is normally not permeable to these types of cells, unless triggered by infection or a virus, which decreases the integrity of the tight junctions forming the barrier.[4] When the blood–brain barrier regains its integrity, usually after infection or virus has cleared, the T cells are trapped inside the brain.[4]

Autoimmunology[redigér | redigér wikikode]

MS is currently believed to be an immune-mediated disorder with an initial trigger, which may have a viral etiology,[4] although this concept has been debated for years and some still oppose it. Damage is believed to be caused by the patient's own immune system. The immune system attacks the nervous system, possibly as a result of exposure to a molecule with a similar structure to one of its own.[4]

Lesions

The name multiple sclerosis refers to the scars (scleroses – better known as plaques or lesions) that form in the nervous system. MS lesions most commonly involve white matter areas close to the ventricles of the cerebellum, brain stem, basal ganglia and spinal cord; and the optic nerve. The function of white matter cells is to carry signals between grey matter areas, where the processing is done, and the rest of the body. The peripheral nervous system is rarely involved.[4]

More specifically, MS destroys oligodendrocytes, the cells responsible for creating and maintaining a fatty layer—known as the myelin sheath—which helps the neurons carry electrical signals.[4] MS results in a thinning or complete loss of myelin and, as the disease advances, the cutting (transection) of the neuron's extensions or axons.[29] When the myelin is lost, a neuron can no longer effectively conduct electrical signals.[4] A repair process, called remyelination, takes place in early phases of the disease, but the oligodendrocytes cannot completely rebuild the cell's myelin sheath.[30] Repeated attacks lead to successively fewer effective remyelinations, until a scar-like plaque is built up around the damaged axons.[30] Four different lesion patterns have been described.[31]

Inflammation

Apart from demyelination, the other pathologic hallmark of the disease is inflammation. According to a strictly immunological explanation of MS, the inflammatory process is caused by T cells, a kind of lymphocyte. Lymphocytes are cells that play an important role in the body's defenses.[4] In MS, T cells gain entry into the brain via the previously described blood–brain barrier. Recent evidence from animal models also point to a role of B cells in addition to T cells in development of the disease.[32][33]

The T cells recognize myelin as foreign and attack it as if it were an invading virus. This triggers inflammatory processes, stimulating other immune cells and soluble factors like cytokines and antibodies. Leaks form in the blood–brain barrier, which in turn cause a number of other damaging effects such as swelling, activation of macrophages, and more activation of cytokines and other destructive proteins.[4]

Diagnose[redigér | redigér wikikode]

MS kan være svært at diagnosticere, eftersom dets tegn og symptomer kan være lignende ved andre medicinske problemer.[1][34] Medicinske organisationer har lavet diagnostiske kriterier for at lette og standardisere diagnosticeringsprocessen for praktiserende læger, specielt i de første stadier af sygdommen.[1] Historisk var både Schumacher- og Poser-kriterierne populære.[35] I øjeblikket anvendes McDonald-kriterierne, der fokuserer på bevis ved hjælp af kliniske, laboratorie- og radiologiske data for udbredelsen af MS-læsioner i tid og rum.[1][36][37]

Kliniske data alene kan være tilstrækkelige for en diagnose af MS, hvis en person har været ramt af separate episoder af neurologiske symptomer, der er karakteristiske for MS.[36] Eftersom nogle søger lægehjælp efter kun et angreb, kan andre tests fremskynde og lette diagnosen. De mest almindeligt anvendte diagnostiske værktøjer er neuroradiologi, analyse af cerebrospinalvæske og evokerede potentialer. Magnetresonanstomografi af hjernen og rygrad viser områder med demyelinering (læsioner eller plak). Gadolinium kan administreres intervenøst som kontrast til at fremhæve aktiv plak og ved eliminering til at påvise eksistensen af historiske læsioner, der ikke er associerede med symptomer på tidspunktet for evalueringen.[36][38]

Testning af cerebrospinalvæsken fra en lumbalpunktur kan give dokumentation for kronisk betændelse i centralnervesystemet. Cerebrospinalvæsken er blevet testet for oligoklonale bånd, som er en betændelsesmarkør fundet i 75–85% af mennesker med MS.[36][39] Eftersom ingen kendte tests er fuldstændig specifikke i forhold til MS, kan en fuldstændig sikker diagnose kun stilles med biopsier eller obduktioner.

Nervesystemet hos en person med MS svarer ofte mindre aktivt på stimulering af synsnerven og sensornerverne grundet demyelinering af axonerne. Disse hjernereaktioner kan undersøges ved hjælp af visuelle og sensorevokerede potentialer.[40]

Håndtering[redigér | redigér wikikode]

Selvom der ikke findes nogen kur mod MS, har flere behandlinger vist sig at være hjælpsomme. Behandlingernes primære mål er at få patienten tilbage til stadiet før angrebet, forebygning mod nye angreb og undgå yderligere handicaps. Som med mange medicinske behandlinger har medikamenterne brugt i håndteringen af MS flere bivirkninger. Alternative behandlinger søges af nogle patienter på trods af den manglende støtte fra forskningen.

Akutte angreb[redigér | redigér wikikode]

Under symptomatiske angreb er administration af høje doser af kortikosteroider, såsom methylprednisolon,[41][42] givet intravenøst den rutinemæssige behandling. Formålet med den slags behandling er at afslutte angrebet hurtigere og efterlade færre vedvarende problemer hos patienten. Selvom kortikosteroider generelt er effektive på kort sigt til at lindre symptomer, har den form for behandling ikke vist sig at have nogen signifikant langvarig effekt.[43] Potentielle bivirkninger inkluderer osteoporose[44] og svækket hukommelse, hvor sidstnævnte dog er reversibel.[45] Alvorlige angreb, som ikke reagerer på kortikosteroider, kan behandles med plasmaferese.[46]

Sygdomsmodificerende behandlinger[redigér | redigér wikikode]

Sygdomsmodificerende behandlinger er dyre, og de fleste er afhængige af hyppige (op til daglige) injektioner. Andre gives ved drop med 1-3 måneders intervaller.

Den tidligste kliniske fremkomst af relapserende-remitterende MS (RRMS) er klinisk isoleret syndrom (KIS). Flere studier har vist, at behandling med interferoner under et attak i begyndelsen af sygdomsforløbet kan nedsætte risikoen for, at en patient vil udvikle klinisk MS.[47][48][49]

Per 2007 er seks sygdomsmodificerende behandlinger blevet godkendt af kommisioner fra forskellige lande mod RRMS. Tre er interferoner: to med interferon beta-1a (varebetegnelser Avonex, CinnoVex, ReciGen og Rebif) og en med interferon beta-1b (varebetegnelse: USA, Betaseron; i Europa og Japan, Betaferon). En fjerde medicinering er glatirameracetat (Copaxone), en ikke-interferon, ikke-steroidal immunmodulator. Den femte form for medicin, mitoxantron, er en immunundertrykker, som også bruges i kemoterapi, kun godkendt i USA og overvejende mod sekundær progressiv MS. Den sjette er natalizumab (på markedet som Tysabri). Alle seks medikamenter fungerer kun moderat, hvad angår at nedsætte antallet af attakker og sinke progressionen til funktionsnedsættelse, selvom hyppigheden af deres virkekraft varierer, og studier af deres langsigtede effekter mangler stadig.[50][51][52][53] Sammenligning af immunmodulatorer (alle undtagen mitoxantron) viser, at det mest effektive er natalizumab, både hvad angår nedsættelse af hyppigheden af tilbagefald og at bremse funktionsnedsættelsens fremskriden;[54] det er også blevet påvist at reducere sygdommens intensitet.[55] Mitoxantron er måske den mest effektive af alle;[56] men betragtes dog generelt ikke som en langsigtet behandlingsform, da brugen af det begrænses af alvorlig kardiotoxitet.[57]

Interferonerne og glatirameracetat gives ved hyppige injektioner, der varierer fra en om dagen for glatirameracetat til to gange om ugen (men intramuskulært) for Avonex. Natalizumab og mitoxantron gives ved drop med månedlige intervaller.

Behandling af progressiv MS er mere vanskeligt end af relapserende-remitterende MS. Mitoxantron har vist positive resultater hos patienter med sekundær progressiv og progressiv-relapserende mønstre. Det er moderat effektivt til at reducere sygdommens progression og hyppigheden af tilbagefald hos patienterne i det korte løb.[53] Ingen behandlinger har endnu vist sig at have nogen effekt på den primære progressive MS.[58]

Som ved enhver slags behandling har disse behandlinger flere bivirkninger. En af de mest almindelige er irritation ved injektionspunktet for glatiramacetat og de intravenøse behandlinger. Over tid kan der udvikle sig en synlig bule på injektionsstedet som følge af destruktionen af fedtvæv, kendt som lipoatrofi. Interferoner kan give symptomer, der er lig influenza;[59] nogle patienter, der tager glatiramer oplever en reaktion efter injektionen med rødmen, trykken for brystet, hjertebanken, åndenød og angst, som normalt varer mindre end tredive minutter.[51] Mere farligt er leverskader fra interferoner og mitoxantron,[60][61][62][63][64] de immunosuppressive effekter og hjertetoksicitet som mitoxantron også giver anledning til;[64] samt den formodede sammenhæng mellem natalizumab og nogle tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati.[65][66][67]

Management of the effects of MS[redigér | redigér wikikode]

Disease-modifying treatments reduce the progression rate of the disease, but do not stop it. As multiple sclerosis progresses, the symptomatology tends to increase. The disease is associated with a variety of symptoms and functional deficits that result in a range of progressive impairments and disability. Management of these deficits is therefore very important. Both drug therapy and neurorehabilitation have shown to ease the burden of some symptoms, though neither influences disease progression.[68] As for any patient with neurologic deficits, a multidisciplinary approach is key to overcoming disability; however, there are particular difficulties in specifying a ‘core team’ because people with MS may need help from almost any health profession or service at some point.[69] Multidisciplinary rehabilitation programmes increase activity and participation of patients but do not influence impairment level.[70] Additionally for each symptom there are different treatment options. Treatments should therefore be individualized depending both on the patient and the physician. More specifically psychological interventions seem useful in the treatment of depression, while evidence on effectiveness for other uses such as the treatment of cognitive impairments or vocational counseling is less strong.[71][72]

Alternative behandlinger[redigér | redigér wikikode]

Som ved de fleste kroniske sygdomme bliver alternativ behandling efterspurgt fra nogle patienter på trods af manglende støtte fra sammenlignelig og gentagelig videnskabelig forskning. Eksempler er bestemte diæter,[73] urtemedicin, inklusiv brugen af cannabisi medicinsk øjemed til at lette symptomerne[74][75] og hyperbarisk oxygenterapi.[76] Kampsportsterapi såsom Tai Chi, afslapningsdiscipliner som yoga eller almindelig motion synes at mindske træthed, men har ingen effekt på de kognitive funktioner.[77]

Prognose[redigér | redigér wikikode]

Disability-adjusted life year (DALY) for multipel sklerose per 100.000 indbyggere i 2002
     no data      mindre end 13      13–16      16–19      19–22      22–25      25–28      28–31      31–34      34–37      37–40      40–43      mere end 43

Prognosen (den forventede fremtidige udvikling af sygdommen) for en person med multipel sklerose afhænger af typen af sygdommen; individets køn, alder og første symptomer; samt graden af handicap, personen oplever.[8] Sygdommen udvikler sig og tiltager i løbet af årtier, hvor 30 er det gennemsnitlige antal år fra sygdommens fremkomst til personens død.[1]

Visse karakteristika er forbundet med en bedre kurs for den sygdomsramte herunder at være kvinde, have den relapserende-remitterende type, have neuritis optica i udgangspunktet, at få få anfald i de tidlige år samt opdagelse af sygdommen tidligt.[8][78]

Den forventede levealder for personer med MS er 5 til 10 år lavere end ikkeberørte personer.[1] Næsten 40% af patienterne når at fylde 70 år.[78] Ikke desto mindre er to tredjedele af dødsfaldene hos personer med MS direkte forbundet med konsekvenserne af sygdommen.[1] Selvmord er også en langt større risikofaktor hos personer med MS end hos ikkeberørte personer, mens infektioner og komplikationer er væsentlig større risikofaktorer hos MS-patienter med store handicaps.[1]

Selvom de fleste patienter mister deres evne til at gå før de dør, er 90 % stadig i stand til at gå selvstændigt 10 år efter sygdommens fremkomst og 75% efter 15 år.[78][79]

Epidemiologi[redigér | redigér wikikode]

Etniske grupper så som samerne har en lavere forekomst af MS, muligvis på grund af genetiske faktorer.

To primære mål bliver brugt i epidemiologiske studier: incidens og prævalens. Incidens er antallet af nye tilfælde per enhed af personer per tidsenhed (typisk antallet af tilfælde per tusind personer per år); mens prævalens er det totale antal af tildælde af sygdommen i befolkningen på et givet tidspunkt. Prævalens er kendt for ikke kun at afhænge af incidens men også på overlevelsesrate og migration af berørte personer. MS har en prævalens der er mellem 2 og 150 per 100.000 afhængig af landet eller specifik befolkning.[2] Studier om befolkningsmæssige og geografiske mønstre af epidemiologiske mål har været meget almindeligt inden for MS,[23] og har ført til forslag om forskellige ætiologiske (kausal-) teorier.[5][20][21][23]

MS fremkommer typisk hos voksne i 30'erne, men det kan også vise sig allerede i barndommen.[1] Den primær progressive type er mere almindelig hos 50-årige personer.[12] Som med mange autoimmune sygdomme er sygdommen mere almindelig hos kvinder, og den trend kan være stigende.[1][80] Hos børn er kønsratioen højere,[1] mens personer over 50 bliver ramt i cirka samme grad uafhængigt af køn.[12]

Der er en nord-til-syd-gradient på den nordlige halvkugle og en syd-til-nord-gradient på den sydlige halvkugle, hvor MS er langt mindre almindeligt for personer, der bor nær ækvator.[1][80] Klima, sollys og indtag af vitamin D er blevet udforsket som mulige årsager til sygdommen, som kunne forklare denne breddegradsgradient.[21] Dog er der vigtige undtagelser fra dette nord-syd-mønster og ændringer i prævalensrater over tid;[1] faktisk kan denne trend være ved at forsvinde.[80] Det indikerer at andre faktorer så som miljø eller genetik må medtages for at forklare MS's årsager.[1] MS er også mere almindelig i regioner med nordeuropæiske befolkninger.[1] Men selv i regioner hvor MS er almindelig, har nogle etniske grupper mindre risiko for at udvikle sygdommen, hvilke inkluderer samerne, turkmenerne, oprindelige amerikanere, canadiske hutteritter, afrikanere og new zealandske maorier.[20]

Miljøfaktorer i barndommen kan også spille en vigtig rolle i udviklingen af MS senere i livet. Flere studier af migranter viser at hvis migration forekommer før man er 15, får migranten den nye regions følsomhed over for MS. Hvis migrationen forekommer efter man er fyldt 15, bibeholder migranten sin fødeegns følsomhed.[1][20] Dog kan den aldersgeografiske risiko for at udvikle MS vise sig at strække sig over en større tidsskala.[1] En sammenhæng mellem hvilken årstid, man er født i og MS, er også blevet påvist, hvilket yder støtte til den foreslåede sammenhæng med sollys og vitamin D-indtag. For eksempel er færre personer med MS født i november sammenlignet med maj.[81]

Historie[redigér | redigér wikikode]

Medicinsk opdagelse[redigér | redigér wikikode]

Detalje af tegning fra Carswell book, der afbilder Multipel Sklerose-læsioner i hjernestammen og rygmarven (1838)

Den franske neurolog Jean-Martin Charcot (1825–1893) var den første person, der fastsatte multipel sklerose, som en særskilt sygdom i 1868.[82] Idet han opsummerede tidligere resultater og tilføjede sine egne kliniske og patologiske observationer, kaldte Charcot sygdommen for sclerose en plaques. De tre tegn for MS nu kendt som Charcots triade er nystagmus, intentionstremor og telegrafisk tale, selvom disse ikke er unikke for MS. Charcot observerede også kongnitive ændringer, hvorfor han beskrev sine patienter som havende en "markant svækkelse af hukommelsen" og "langsom opfattelse".[3]

Før Charcot havde Robert Carswell (1793–1857), en britisk professor i patologi, og Jean Cruveilhier (1791–1873), en fransk professor i patologisk anatomi, beskrevet og illustreret mange af sygdommens kliniske detaljer., men identificerede den ikke som en separat sygdom.[83] Mere specifikt beskrev Carswell de skader han havde fundet som "betydelige læsioner i rygmarven ledsaget af atrofi".[1]

Efter Charcots beskrivelse beskrev Eugène Devic (1858–1930), Jozsef Balo (1895–1979), Paul Ferdinand Schilder (1886–1940) og Otto Marburg (1874–1948) specialtilfælde af sygdommen. Sygdommen fik ikke sit nuværende navn før 1955.[1] Gennem hele det 20. århundrede fandt en vigtig udvikling sted med hensyn til teorier om MS-årsager og -patogenese, mens effektive behandlinger først begyndte at dukke op omkring år 1990.[1]

Historiske tilfælde[redigér | redigér wikikode]

Der er adskillige historiske beskrivelser af mennesker, der levede kort før og efter sygdommen blev beskrevet af Charcot, der sandsynligvis havde MS.

En ung kvinde kaldet Halldora, som boede i Island omkring år 1200, mistede pludselig sit syn og sin mobilitet, men efter at have bedt til helgenerne genvandt hun sine evner syv dage efter. Sankt Lidwina af Schiedam (1380–1433), en hollandsk nonne, kan være en af de første klart identificerbare MS-patienter. Fra hun var 16 til sin død som 53-årig, led hun af intermitterende smerter, svaghed i benene og synstab—typiske MS-symptomer.[84] Begge tilfælde har ledt til forslaget om 'vikingegen'-hypotesen for videreførslen af sygdommen.[85]

Augustus Frederick d'Este (1794–1848), søn af prins Augustus Frederick, Duke of Sussex og Lady Augusta Murray og barnebarn af George 3. af Storbritannien, led næsten helt bestemt af MS. D'Este efterlod en detaljeret dagbog beskrivende hans 22 år, hvor han levede med sygdommen. Hans dagbog begyndte i 1822 og sluttede i 1846, selvom den forblev ukendt for offentligheden indtil 1948. Hans symptomer begyndte i 28-års alderen med et pludseligt forbigående synstab efter en vens begravelse. Unde hans sygdoms udviklede han svaghed i benene, klodsethed på hænderne, følelsesløshed, svimmelhed, blæreforstyrrelser og impotens. I 1844 begyndte han at bruge rullestol. På trods af sygdommen beholdte han et optimistisk livssyn.[86][87]

Et andet tidligt tilfælde af MS er optegnet af den britiske dagbogsskriver W. N. P. Barbellion, nom-de-plume fra Bruce Frederick Cummings (1889–1919), som opretholdt en detaljeret logbog over sin diagnose og kamp med MS.[87] Hans dagbog blev publiceret i 1919 som The Journal of a Disappointed Man.[88]

Forskningsretninger[redigér | redigér wikikode]

Behandlinger[redigér | redigér wikikode]

Alemtuzumabs kemiske struktur

En række behandlinger, der måske kan begrænse anfald eller forbedre funktion er udforskes til stadighed. Nogle af disse behandlinger indebærer en kombination af medicin, der allerede bruges mod MS, såsom den samlede administrering af mitoxantron og glatirameracetat (Copaxon).[89] De fleste behandlingsmetoder, der allerede er i kliniske forsøg, involverer dog medikamenter, der bruges mod andre sygdomme. Disse er alemtuzumab (Campath),[90] daclizumab (Zenapax),[91] inosin,[92] BG00012,[93] fingolimod,[94] og teriflunomid, den aktive metabolite af DMARDen leflunomid. Alemtuzumab fungerede bedre end interferon beta-1a hvad angik at reducere funktionsnedsættelse i relapserende-remitterende MS, forestillingsabnormaliteter og hyppigheden af tilbagefald, med den bivirkning at de autoimmune problemer øgedes. Disse inkluderede tre tilfælde af idiopatisk trombocytopenisk purpura, som førte til indstillingen af denne behandling.[95]

Andre medikamenter i kliniske forsøg er designet specifikt til MS, såsom laquinimod,[96] og Neurovax.[97]

Lavdosis naltrexon er blevet ordineret "off-label" mod visse autoimmune sygdomme, herunder MS, og der er anekdotisk bevis for dets nytte,[98][99] men kun to små kliniske forsøg er blevet afholdt (per december 2008),[100] en af dem for primær progressiv MS.[101]

Diagnostiske metoder[redigér | redigér wikikode]

Nye diagnostik- og udviklingsevalueringsmetoder er også blevet undersøgt. Målingen af antistoffer mod myelinproteiner som myelin oligodendrocytglycoprotein og myelin basic protein kan være brugbart i diagnosen. Optisk koherenstomografi af øjets retina kan bruges som et mål for responsen til medicinering, axondegenerering og hjerneatrofi.[102][103] En prøve af serumantistoffer er blevet foreslået for at lave en mere sikker og tryg diagnose.[104]

Forudsigelse af udvikling[redigér | redigér wikikode]

På nuværende tidspunkt er der ingen klinisk etablerede laboratorieundersøgelser tilgængelige, som kan forudsige prognose. Flere lovende tilgange er dog blevet foreslået, heriblandt målingen af en lipidspecifik immunoglobulin M som indikator for langsigtede udfald.[105]

Kronisk cerebrospinal venøs insufficiens[redigér | redigér wikikode]

Forsker Paolo Zamboni har foretaget forskning, der tyder på, at MS ikke er en autoimmun lidelse, men en vaskulær sygdom, kronisk cerebrospinal venøs insufficiens, i hvilken hjernens vener er forsnævrede. Han teoretiserer, at dette leder til opbygningen af jern i hjernen, hvilket forårsager MS-symptomer. Han har udført et operativt indgreb for at korrigere, hvad han mener er venøs insufficiens og påstår, at nogle patienter har vist betydelig bedring.[106] Operationerne var ikke-kontrolleret og ikke-randomiseret.[107] Det neurologiske samfund har været skeptisk. Lily Jung, på vegne af American Academy of Neurology, følte, at nogle af påstandene i rapporten ikke understøttes af dataene. Desuden sagde Jung:

Citat Vi ville tage vel imod nogle randomiserede, kontrollerede, dobbeltblindede undersøgelser, der belyser emnet, men før da vil vi ikke opmuntre vores patienter til at hoppe i med begge fødder for at foretage denne procedure, hvilken har betydelige risici og ikke er blevet bevist sikker.[107][108][note 1] Citat

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ Citat oversat fra "We would welcome some randomized, controlled, double-blinded studies to look at the issue, but before then would not be encouraging our patients to jump in with both feet to do this procedure, which has significant risks and has not been proven to be safe."

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq Compston A, Coles A (2008). "Multiple sclerosis". Lancet. 372 (9648): 1502-17. PMID 18970977. doi:10.1016/S0140-6736(08)61620-7.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 2. ^ a b Rosati G (2001). "The prevalence of multiple sclerosis in the world: an update". Neurol. Sci. 22 (2): 117-39. PMID 11603614. doi:10.1007/s100720170011.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 3. ^ a b c Charcot, J. (1868). "Histologie de la sclerose en plaques". Gazette des hopitaux, Paris. 41: 554-5. 
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Compston A, Coles A (2002). "Multiple sclerosis". Lancet. 359 (9313): 1221-31. PMID 11955556. doi:10.1016/S0140-6736(02)08220-X.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 5. ^ a b c d e f g h Ascherio A, Munger KL (2007). "Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part I: the role of infection". Ann. Neurol. 61 (4): 288-99. PMID 17444504. doi:10.1002/ana.21117.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 6. ^ Berrios G E & Quemada J I (1990) Andre G. Ombredane and the psychopathology of multiple sclerosis: a conceptual and statistical history. Comprehensive Psychiatry 31: 438–446
 7. ^ a b c d e f g h i Lublin FD, Reingold SC (1996). "Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis". Neurology. 46 (4): 907-11. PMID 8780061.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 8. ^ a b c d Weinshenker BG (1994). "Natural history of multiple sclerosis". Ann. Neurol. 36 (Suppl): S6-11. PMID 8017890. doi:10.1002/ana.410360704. 
 9. ^ Pittock SJ, Rodriguez M (2008). "Benign multiple sclerosis: a distinct clinical entity with therapeutic implications". Curr. Top. Microbiol. Immunol. 318: 1-17. PMID 18219812. doi:10.1007/978-3-540-73677-6_1. 
 10. ^ a b Miller D, Barkhof F, Montalban X, Thompson A, Filippi M (2005). "Clinically isolated syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, pathogenesis, diagnosis, and prognosis". Lancet Neurol. 4 (5): 281-8. PMID 15847841. doi:10.1016/S1474-4422(05)70071-5.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 11. ^ Rovaris M, Confavreux C, Furlan R, Kappos L, Comi G, Filippi M (2006). "Secondary progressive multiple sclerosis: current knowledge and future challenges". Lancet Neurol. 5 (4): 343-54. PMID 16545751. doi:10.1016/S1474-4422(06)70410-0.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 12. ^ a b c Miller DH, Leary SM (2007). "Primary-progressive multiple sclerosis". Lancet Neurol. 6 (10): 903-12. PMID 17884680. doi:10.1016/S1474-4422(07)70243-0.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 13. ^ De Seze J (2006). "Borderlines types of multiple sclerosis". Rev. Neurol. (Paris) (French). 162 (1): 137-43. PMID 16446632.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 14. ^ O'Riordan JI (1997). "Central nervous system white matter diseases other than multiple sclerosis". Curr. Opin. Neurol. 10 (3): 211-4. PMID 9229127.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 15. ^ Kurtzke JF (1983). "Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS)". Neurology. 33 (11): 1444-52. PMID 6685237. 
 16. ^ a b Tataru N, Vidal C, Decavel P, Berger E, Rumbach L (2006). "Limited impact of the summer heat wave in France (2003) on hospital admissions and relapses for multiple sclerosis". Neuroepidemiology. 27 (1): 28-32. PMID 16804331. doi:10.1159/000094233. 
 17. ^ Heesen C, Mohr DC, Huitinga I; et al. (2007). "Stress regulation in multiple sclerosis: current issues and concepts". Mult. Scler. 13 (2): 143-8. PMID 17439878. doi:10.1177/1352458506070772.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 18. ^ Martinelli V (2000). "Trauma, stress and multiple sclerosis". Neurol. Sci. 21 (4 Suppl 2): S849-52. PMID 11205361. doi:10.1007/s100720070024. 
 19. ^ Dyment DA, Ebers GC, Sadovnick AD (2004). "Genetics of multiple sclerosis". Lancet Neurol. 3 (92): 104-10. PMID 14747002. doi:10.1016/S1474-4422(03)00663-X.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 20. ^ a b c d e f g h i Marrie RA (2004). "Environmental risk factors in multiple sclerosis aetiology". Lancet Neurol. 3 (12): 709-18. PMID 15556803. doi:10.1016/S1474-4422(04)00933-0.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 21. ^ a b c d e Ascherio A, Munger KL (2007). "Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part II: Noninfectious factors". Ann. Neurol. 61 (6): 504-13. PMID 17492755. doi:10.1002/ana.21141.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 22. ^ Spitsin S, Koprowski H (2008). "Role of uric acid in multiple sclerosis". Curr. Top. Microbiol. Immunol. 318: 325-42. PMID 18219824. doi:10.1007/978-3-540-73677-6_13. 
 23. ^ a b c Kurtzke JF (1993). "Epidemiologic evidence for multiple sclerosis as an infection". Clin. Microbiol. Rev. 6 (4): 382-427. PMC 358295free to read. PMID 8269393.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 24. ^ Gilden DH (2005). "Infectious causes of multiple sclerosis". Lancet Neurol. 4 (3): 195-202. PMID 15721830. doi:10.1016/S1474-4422(05)01017–3 (inaktiv 2009-12-24) Tjek |doi= (hjælp).  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 25. ^ Christensen T (2007). "Human herpesviruses in MS" (PDF). Int MS J. 14 (2): 41-7. PMID 17686342.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 26. ^ Johnston JB, Silva C, Holden J, Warren KG, Clark AW, Power C (2001). "Monocyte activation and differentiation augment human endogenous retrovirus expression: implications for inflammatory brain diseases". Ann. Neurol. 50 (4): 434-42. PMID 11601494. doi:10.1002/ana.1131.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 27. ^ Christensen T (2006). "The role of EBV in MS pathogenesis" (PDF). Int MS J. 13 (2): 52-7. PMID 16635422.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 28. ^ Yao SY, Stratton CW, Mitchell WM, Sriram S (2001). "CSF oligoclonal bands in MS include antibodies against Chlamydophila antigens". Neurology. 56 (9): 1168-76. PMID 11342681.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 29. ^ Pascual AM, Martínez-Bisbal MC, Boscá I; et al. (2007). "Axonal loss is progressive and partly dissociated from lesion load in early multiple sclerosis". Neurology. 69 (1): 63-7. PMID 17606882. doi:10.1212/01.wnl.0000265054.08610.12.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 30. ^ a b Chari DM (2007). "Remyelination in multiple sclerosis". Int. Rev. Neurobiol. 79: 589-620. PMID 17531860. doi:10.1016/S0074-7742(07)79026-8. 
 31. ^ Lucchinetti C, Brück W, Parisi J, Scheithauer B, Rodriguez M, Lassmann H (2000). "Heterogeneity of multiple sclerosis lesions: implications for the pathogenesis of demyelination". Ann. Neurol. 47 (6): 707-17. PMID 10852536. doi:10.1002/1531-8249(200006)47:6<707::AID-ANA3>3.0.CO;2-Q.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 32. ^ Krishnamoorthy G, Saxena A, Mars LT, Domingues HS, Mentele R, Ben-Nun A, Lassmann H, Dornmair K, Kurschus FC, Liblau RS, Wekerle H (2009). "Myelin-specific T cells also recognize neuronal autoantigen in a transgenic mouse model of multiple sclerosis". Nat. Med. 15 (6): 626-32. PMID 19483694. doi:10.1038/nm.1975. Lay summaryMax Planck Society.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 33. ^ Pöllinger B, Krishnamoorthy G, Berer K, Lassmann H, Bösl MR, Dunn R, Domingues HS, Holz A, Kurschus FC, Wekerle H (2009). "Spontaneous relapsing-remitting EAE in the SJL/J mouse: MOG-reactive transgenic T cells recruit endogenous MOG-specific B cells". J. Exp. Med. 206 (6): 1303-16. PMC 2715069free to read. PMID 19487416. doi:10.1084/jem.20090299.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 34. ^ Trojano M, Paolicelli D (2001). "The differential diagnosis of multiple sclerosis: classification and clinical features of relapsing and progressive neurological syndromes". Neurol. Sci. 22 (Suppl 2): S98-102. PMID 11794488. doi:10.1007/s100720100044.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 35. ^ Poser CM, Brinar VV (2004). "Diagnostic criteria for multiple sclerosis: an historical review". Clin Neurol Neurosurg. 106 (3): 147-58. PMID 15177763. doi:10.1016/j.clineuro.2004.02.004.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 36. ^ a b c d McDonald WI, Compston A, Edan G; et al. (2001). "Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis". Ann. Neurol. 50 (1): 121-7. PMID 11456302. doi:10.1002/ana.1032.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 37. ^ Polman CH, Reingold SC, Edan G; et al. (2005). "Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the "McDonald Criteria"". Ann. Neurol. 58 (6): 840-6. PMID 16283615. doi:10.1002/ana.20703.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 38. ^ Rashid W, Miller DH (2008). "Recent advances in neuroimaging of multiple sclerosis". Semin Neurol. 28 (1): 46-55. PMID 18256986. doi:10.1055/s-2007-1019127.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 39. ^ Link H, Huang YM (2006). "Oligoclonal bands in multiple sclerosis cerebrospinal fluid: an update on methodology and clinical usefulness". J. Neuroimmunol. 180 (1-2): 17-28. PMID 16945427. doi:10.1016/j.jneuroim.2006.07.006.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 40. ^ Gronseth GS, Ashman EJ (2000). "Practice parameter: the usefulness of evoked potentials in identifying clinically silent lesions in patients with suspected multiple sclerosis (an evidence-based review): Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology". Neurology. 54 (9): 1720-5. PMID 10802774.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 41. ^ Methylprednisolone Oral. US National Library of Medicine (Medline) (2003-04-01). Hentet d. 1. september 2007.
 42. ^ Methylprednisolone Sodium Succinate Injection. US National Library of Medicine (Medline) (2003-04-01). Hentet d. 1. september 2007.
 43. ^ Brusaferri F, Candelise L (2000). "Steroids for multiple sclerosis and optic neuritis: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials". J. Neurol. 247 (6): 435-42. PMID 10929272. doi:10.1007/s004150070172. 
 44. ^ Dovio A, Perazzolo L, Osella G; et al. (2004). "Immediate fall of bone formation and transient increase of bone resorption in the course of high-dose, short-term glucocorticoid therapy in young patients with multiple sclerosis". J. Clin. Endocrinol. Metab. 89 (10): 4923-8. PMID 15472186. doi:10.1210/jc.2004–0164 (inaktiv 2009-12-24) Tjek |doi= (hjælp). 
 45. ^ Uttner I, Müller S, Zinser C; et al. (2005). "Reversible impaired memory induced by pulsed methylprednisolone in patients with MS". Neurology. 64 (11): 1971-3. PMID 15955958. doi:10.1212/01.WNL.0000163804.94163.91. 
 46. ^ "Some MS Patients have "Dramatic" Responses to Plasma Exchange". Neurology Reviews.com. Marts 2000. Hentet 2009-07-10. 
 47. ^ Jacobs LD, Beck RW, Simon JH; et al. (2000). "Intramuscular interferon beta-1a therapy initiated during a first demyelinating event in multiple sclerosis. CHAMPS Study Group". N Engl J Med. 343 (13): 898-904. PMID 11006365. doi:10.1056/NEJM200009283431301. 
 48. ^ Comi G, Filippi M, Barkhof F; et al. (2001). "Effect of early interferon treatment on conversion to definite multiple sclerosis: a randomised study". Lancet. 357 (9268): 1576-82. PMID 11377645. doi:10.1016/S0140-6736(00)04725–5 (inaktiv 2009-12-24) Tjek |doi= (hjælp). 
 49. ^ Kappos L, Freedman MS, Polman CH; et al. (2007). "Effect of early versus delayed interferon beta-1b treatment on disability after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: a 3-year follow-up analysis of the BENEFIT study". Lancet. 370 (9585): 389-97. PMID 17679016. doi:10.1016/S0140-6736(07)61194-5. 
 50. ^ Ruggieri M, Avolio C, Livrea P, Trojano M (2007). "Glatiramer acetate in multiple sclerosis: a review". CNS Drug Rev. 13 (2): 178-91. PMID 17627671. doi:10.1111/j.1527–3458.2007.00010.x (inaktiv 2009-12-24) Tjek |doi= (hjælp). 
 51. ^ a b Munari L, Lovati R, Boiko A (2004). "Therapy with glatiramer acetate for multiple sclerosis". Cochrane Database Syst Rev (1): CD004678. PMID 14974077. doi:10.1002/14651858.CD004678.  Fodnotefejl: Ugyldigt <ref> tag; navnet "pmid14974077" er defineret flere gange med forskelligt indhold
 52. ^ Rice GP, Incorvaia B, Munari L; et al. (2001). "Interferon in relapsing-remitting multiple sclerosis". Cochrane Database Syst Rev (4): CD002002. PMID 11687131. doi:10.1002/14651858.CD002002. 
 53. ^ a b Martinelli Boneschi F, Rovaris M, Capra R, Comi G (2005). "Mitoxantrone for multiple sclerosis". Cochrane Database Syst Rev (4): CD002127. PMID 16235298. doi:10.1002/14651858.CD002127.pub2.  Fodnotefejl: Ugyldigt <ref> tag; navnet "pmid16235298" er defineret flere gange med forskelligt indhold
 54. ^ Johnson KP (2007). "Control of multiple sclerosis relapses with immunomodulating agents". J. Neurol. Sci. 256 (Suppl 1): S23-8. PMID 17350652. doi:10.1016/j.jns.2007.01.060. 
 55. ^ Natalizumab reduces MS severity - http://www.abstracts2view.com/aan2008chicago/view.php?nu=AAN08L_P04.169
 56. ^ Gonsette RE (2007). "Compared benefit of approved and experimental immunosuppressive therapeutic approaches in multiple sclerosis". Expert opinion on pharmacotherapy. 8 (8): 1103-16. PMID 17516874. doi:10.1517/14656566.8.8.1103. 
 57. ^ Murray TJ (2006). "The cardiac effects of mitoxantrone: do the benefits in multiple sclerosis outweigh the risks?". Expert opinion on drug safety. 5 (2): 265-74. PMID 16503747. doi:10.1517/14740338.5.2.265. 
 58. ^ Leary SM, Thompson AJ (2005). "Primary progressive multiple sclerosis: current and future treatment options". CNS drugs. 19 (5): 369-76. PMID 15907149. doi:10.2165/00023210-200519050-00001. 
 59. ^ Sládková T, Kostolanský F (2006). "The role of cytokines in the immune response to influenza A virus infection". Acta Virol. 50 (3): 151-62. PMID 17131933. 
 60. ^ Primetherapeutics - serious liver damage per FDA - Primetherapeutics
 61. ^ Betaseron [package insert]. Montville, NJ: Berlex Inc; 2003
 62. ^ Rebif [package insert]. Rockland, MA: Serono Inc; 2005.
 63. ^ Avonex [package insert]. Cambridge, MA: Biogen Inc; 2003
 64. ^ a b Fox EJ (2006). "Management of worsening multiple sclerosis with mitoxantrone: a review". Clinical therapeutics. 28 (4): 461-74. PMID 16750460. doi:10.1016/j.clinthera.2006.04.013. 
 65. ^ Kleinschmidt-DeMasters BK, Tyler KL (2005). "Progressive multifocal leukoencephalopathy complicating treatment with natalizumab and interferon beta-1a for multiple sclerosis". N Engl J Med. 353 (4): 369-74. PMID 15947079. doi:10.1056/NEJMoa051782.  Ukendt parameter |notes= ignoreret (hjælp)
 66. ^ Langer-Gould A, Atlas SW, Green AJ, Bollen AW, Pelletier D (2005). "Progressive multifocal leukoencephalopathy in a patient treated with natalizumab". N Engl J Med. 353 (4): 375-81. PMID 15947078. doi:10.1056/NEJMoa051847. 
 67. ^ "Brain Infections Return for Multiple Sclerosis Drug Tysabri". 2008-08-01. Hentet 2008-08-01. 
 68. ^ Kesselring J, Beer S (2005). "Symptomatic therapy and neurorehabilitation in multiple sclerosis". Lancet neurology. 4 (10): 643-52. PMID 16168933. doi:10.1016/S1474-4422(05)70193–9 (inaktiv 2009-12-24) Tjek |doi= (hjælp). 
 69. ^ The Royal College of Physicians (2004-08-13). Multiple Sclerosis. National clinical guideline for diagnosis and management in primary and secondary care (PDF). Salisbury, Wiltshire: Sarum ColourView Group. ISBN 1 86016 182 0. Hentet 2007-10-01.  Ukendt parameter |notes= ignoreret (hjælp)
 70. ^ Khan F, Turner-Stokes L, Ng L, Kilpatrick T (2007). "Multidisciplinary rehabilitation for adults with multiple sclerosis". Cochrane Database Syst Rev (2): CD006036. PMID 17443610. doi:10.1002/14651858.CD006036.pub2. 
 71. ^ Khan F, Ng L, Turner-Stokes L (2009). "Effectiveness of vocational rehabilitation intervention on the return to work and employment of persons with multiple sclerosis". Cochrane Database Syst Rev (1): CD007256. PMID 19160331. doi:10.1002/14651858.CD007256.pub2. 
 72. ^ Thomas PW, Thomas S, Hillier C, Galvin K, Baker R (2006). "Psychological interventions for multiple sclerosis". Cochrane Database Syst Rev (1): CD004431. PMID 16437487. doi:10.1002/14651858.CD004431.pub2. 
 73. ^ Farinotti M, Simi S, Di Pietrantonj C; et al. (2007). "Dietary interventions for multiple sclerosis". Cochrane database of systematic reviews (Online) (1): CD004192. PMID 17253500. doi:10.1002/14651858.CD004192.pub2. 
 74. ^ Chong MS, Wolff K, Wise K, Tanton C, Winstock A, Silber E (2006). "Cannabis use in patients with multiple sclerosis". Mult. Scler. 12 (5): 646-51. PMID 17086912. doi:10.1177/1352458506070947. 
 75. ^ Zajicek JP, Sanders HP, Wright DE, Vickery PJ, Ingram WM, Reilly SM, Nunn AJ, Teare LJ, Fox PJ, Thompson AJ (2005). "Cannabinoids in multiple sclerosis (CAMS) study: safety and efficacy data for 12 months follow up". J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 76 (12): 1664-9. PMC 1739436free to read. PMID 16291891. doi:10.1136/jnnp.2005.070136. 
 76. ^ Bennett M, Heard R (2004). "Hyperbaric oxygen therapy for multiple sclerosis". Cochrane database of systematic reviews (Online) (1): CD003057. PMID 14974004. doi:10.1002/14651858.CD003057.pub2. 
 77. ^ Oken BS, Kishiyama S, Zajdel D; et al. (2004). "Randomized controlled trial of yoga and exercise in multiple sclerosis". Neurology. 62 (11): 2058-64. PMID 15184614. 
 78. ^ a b c Phadke JG (1987). "Survival pattern and cause of death in patients with multiple sclerosis: results from an epidemiological survey in north east Scotland". J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 50 (5): 523-31. PMC 1031962free to read. PMID 3495637. doi:10.1136/jnnp.50.5.523.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 79. ^ Myhr KM, Riise T, Vedeler C; et al. (2001). "Disability and prognosis in multiple sclerosis: demographic and clinical variables important for the ability to walk and awarding of disability pension". Mult. Scler. 7 (1): 59-65. PMID 11321195.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 80. ^ a b c Alonso A, Hernán MA (2008). "Temporal trends in the incidence of multiple sclerosis: a systematic review". Neurology. 71 (2): 129-35. PMID 18606967. doi:10.1212/01.wnl.0000316802.35974.34.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 81. ^ Kulie T, Groff A, Redmer J, Hounshell J, Schrager S (2009). "Vitamin D: an evidence-based review". J Am Board Fam Med. 22 (6): 698-706. PMID 19897699. doi:10.3122/jabfm.2009.06.090037. 
 82. ^ Berrios G.E. og Quemada J I (1995) "Multiple Sclerosis". I Berrios G.E. og Porter R (eds) The History of Clinical Psychiatry. London, Athlone Press, pp174–192
 83. ^ Compston A (1988). "The 150th anniversary of the first depiction of the lesions of multiple sclerosis". J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. 51 (10): 1249-52. PMC 1032909free to read. PMID 3066846. doi:10.1136/jnnp.51.10.1249.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 84. ^ Medaer R (1979). "Does the history of multiple sclerosis go back as far as the 14th century?". Acta Neurol. Scand. 60 (3): 189-92. PMID 390966. doi:10.1111/j.1600-0447.1979.tb08970.x.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 85. ^ Holmøy T (2006). "A Norse contribution to the history of neurological diseases". Eur. Neurol. 55 (1): 57-8. PMID 16479124. doi:10.1159/000091431. 
 86. ^ Firth, D (1948). The Case of August D`Esté. Cambridge: Cambridge University Press. 
 87. ^ a b Pearce JM (2005). "Historical descriptions of multiple sclerosis". Eur. Neurol. 54 (1): 49-53. PMID 16103678. doi:10.1159/000087387. 
 88. ^ Barbellion, Wilhelm Nero Pilate (1919). The Journal of a Disappointed Man. New York: George H. Doran. 
 89. ^ United Kingdom early Mitoxantrone Copaxone trial. Onyx Healthcare (2006-01-01). Hentet 2007-09-02.
 90. ^ "Genzyme and Bayer HealthCare Announce Detailed Interim Two-Year Alemtuzumab in Multiple Sclerosis Data Presented at AAN". Genzyme. 07-02-01. Hentet 07-09-02.  Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 91. ^ "Daclizumab". PDL Biopharma. 06-01-01. Hentet 07-09-02.  Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 92. ^ "Treatment of Multiple Sclerosis Using Over the Counter Inosine". ClinicalTrials.gov. 06-03-16. Hentet 07-09-02.  Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 93. ^ "Efficacy and Safety of BG00012 in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis". ClinicalTrials.gov. 07-09-01. Hentet 07-11-12.  Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 94. ^ "Efficacy and Safety of Fingolimod in Patients With Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis". ClinicalTrials.gov. 06-02-09. Hentet 07-09-02.  Tjek datoværdier i |access-date=, |date= (hjælp)
 95. ^ The CAMMS223 Trial Investigators (2008). "Alemtuzumab vs. Interferon Beta-1a in Early Multiple Sclerosis". N Engl J Med. 359 (17): 1786-1801. PMID 18946064. doi:10.1056/NEJMoa0802670. 
 96. ^ Polman C, Barkhof F, Sandberg-Wollheim M, Linde A, Nordle O, Nederman T (2005). "Treatment with laquinimod reduces development of active MRI lesions in relapsing MS". Neurology. 64 (6): 987-91. PMID 15781813. doi:10.1212/01.WNL.0000154520.48391.69 (inaktiv 2009-04-04). 
 97. ^ Darlington CL (2005). "Technology evaluation: NeuroVax, Immune Response Corp". Curr. Opin. Mol. Ther. 7 (6): 598-603. PMID 16370383. 
 98. ^ Agrawal YP (2005). "Low dose naltrexone therapy in multiple sclerosis". Med. Hypotheses. 64 (4): 721-4. PMID 15694688. doi:10.1016/j.mehy.2004.09.024. 
 99. ^ search of clinicaltrials.gov data-base for Low dose naltrexone Multiple Sclerosis
 100. ^ 2007 clinical trial using LDN
 101. ^ Gironi M, Martinelli-Boneschi F, Sacerdote P, Solaro C, Zaffaroni M, Cavarretta R, Moiola L, Bucello S, Radaelli M, Pilato V, Rodegher M, Cursi M, Franchi S, Martinelli V, Nemni R, Comi G, Martino G (2008). "A pilot trial of low-dose naltrexone in primary progressive multiple sclerosis.". Multiple Sclerosis. 14 (8): 1076-83. PMID 18728058. doi:10.1177/1352458508095828. 
 102. ^ Albrecht P, Fröhlich R, Hartung HP, Kieseier BC, Methner A (2007). "Optical coherence tomography measures axonal loss in multiple sclerosis independently of optic neuritis". J Neurol. Online (11): 1595. PMID 17987252. doi:10.1007/s00415-007-0538-3. 
 103. ^ Gordon-Lipkin E, Chodkowski B, Reich DS; et al. (2007). "Retinal nerve fiber layer is associated with brain atrophy in multiple sclerosis". Neurology. 69 (16): 1603-09. PMID 17938370. doi:10.1212/01.wnl.0000295995.46586.ae.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 104. ^ Quintana FJ, Farez MF, Viglietta V, Iglesias AH, Merbl Y, Izquierdo G, Lucas M, Basso AS, Khoury SJ, Lucchinetti CF, Cohen IR, Weiner HL. (2008). "Antigen microarrays identify unique serum autoantibody signatures in clinical and pathologic subtypes of multiple sclerosis" (PDF). Proceeding of the National Academy of Sciences. 105 (48): 18889-94. PMC 2596207free to read. PMID 19028871. doi:10.1073/pnas.0806310105.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 105. ^ Thangarajh M, Gomez-Rial J, Hedström AK; et al. (2008). "Lipid-specific immunoglobulin M in CSF predicts adverse long-term outcome in multiple sclerosis". Mult. Scler. 14 (9): 1208. PMID 18755821. doi:10.1177/1352458508095729.  Ukendt parameter |month= ignoreret (hjælp)
 106. ^ Zamboni, R; Galeotti, R; Menegatti, E; Malagoni, AM; Tacconi, G; Dall’Ara, S; Bartolomei, I; Salvi, F (2009). "Chronic Cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis". Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. BMJ Publishing Group. 80 (4): 392-399. ISSN 1468-330X. doi:10.1136/jnnp.2008.157164. Hentet 21. december 2009.  Mere end en |first1= og |first= angivet (hjælp)
 107. ^ a b "Angioplasty for MS? Italian surgeon's claims prompt media circus, but Canadian doctors are skeptical". Medical Post. Hentet 16. december 2009. 
 108. ^ MS Resource Centre http://www.msrc.co.uk/index.cfm?CFID=2797780&CFTOKEN=19383080

Videre læsning[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]