Bruger:Wegge/Semantisk laboratorium

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Jøvnfør "HTML Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0". , er det vigtigt at rækkefølgen af HTML-headere (<h1> - <h6>) er i numerisk rækkefølge og uden overspring. Det kommer især til udtryk for blinde, som det kan ses i denne video: "Importance of HTML Headings for Accessibility" (video). . Webindekseringstjenester som Google benytter også den semantiske betydning i headere og andre HTML-elementer til at sortere og rangordne informationen på en webside. Det er derfor vigtigt at vores artikler er skrevet på en måde der indkorporerer disse semantiske betydninger.

Overskrifter[redigér | redigér wikikode]

På wikipedia starter siden med en <h1>-overskrift, der indeholder sidens navn. Artiklerne bør derfor kun indeholde overskrifter fra niveau to til niveau fem. Og det er vigtigt at vælge den rigtige header, sådan et hvert afsnits header er bestemt af om det er en underindeling af det foregående afsnit, sideordnet med det, eller noget helt andet indhold. Som det fremgår af nedenstående eksempel[1] og den automatiske indholdsfortegnelse i starten af denne side, er en korrekt brug af overskriftsniveauer stærkt lettende for overblikket i en artikel.

Korrekt og forkert brug af html-headere
Korrekt Forkert

Jorden (<h2>)

...

Jordens fysik(<h3>)

...

Kappen(<h4>)

...

Kernen(<h4>)

...

Jordens geografi(<h3>)

...

Jorden (<h2>)

...

Jordens fysik(<h2>)

...

Kappen(<h3>)

...

Kernen(<h4>)

...

Jordens geografi(<h3>)

...

Fejlene i det ukorrekte eksempel er:

  • Jordens fysiske egenskaber sideordnes med jorden, da der er samme overskriftsniveau.
  • Jordens kerne opstilles som et underbegreb af kappen, men burde være sidestillede
  • Jordens geografi burde være sideordnet med geofysikken

(Mis)brug af underordnede overskrifter til at opnå et bestemt visuelt indtryk[redigér | redigér wikikode]

Specielt i korte artikler, hvor der er kildeangivelser, eksterne henvisninger eller henvisninger til andre artikler, er der brugere, der af hensyn til det visuelle udseende anvender et forkert overskriftsniveau. Eksempelvis Fregat (flertydig), hvor overskriften Se også, der semantisk set burde starte et nyt afsnit, i stedet signalerer at Fregatfugle er et meget specialiseret udtryk om orlogsskibe. Her er det korrekte at benytte en overskrift på niveau to, og ifald det er ønskværdigt at nedtone overskriften, er den korrekte løsning at benytte CSS til at ændre overskriftens udseende.

Næsten korrekte alternativer[redigér | redigér wikikode]

Specielt for flertydige artikler, er der en anden mulighed end at benytte overskriftsmarkeing. Wikimarkuppen med ";" og ":" på starten af en linie er den korte form for definitionslister[2], som næsten er brugbare til at gruppere betydninger af et bestemt udtryk. Det skal dog gøres korrekt, som det ses i denne version af Akse. Sammenblandingen af ";" for at få en fed overskrift og "*" for at få en markering med bullet-points foran de enkelte elementer, som i den tidligere udgave giver et noget modsatrettet semantisk indtryk.

Den udbredte praksis med at anvende en eller flere ":" på starten af en linie for at indrykke teksten på diskussionssider er et himmelråbende eksempel på decideret misbrug af markup, men så længe det er på diskussionssider, er det ikke en vindmølle der er værd at kæmpe imod.


  1. ^ Her opstillet i tabelform for at overskueliggøre sammenhængen. Overskrifter i tabeller bør undgås i daglig brug, da det er en noget tvivlsom praksis.
  2. ^ "Definition lists: the DL, DT, and DD elements". HTML 4.01 Specification (engelsk). Definition lists vary only slightly from other types of lists in that list items consist of two parts: a term and a description.