Spring til indhold

Brugerdiskussion:Økonom/Arkiv 1

Sidens indhold er ikke tilgængeligt på andre sprog.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi


Særdeles velkommen[rediger kildetekst]

Jeg er enig i, at mange artikler med økonomiske/økonomisk politiske synsvinkler er mangelfulde; så det er meget velkomment, at du bidrager.--Ramloser (diskussion) 10. jun 2013, 18:48 (CEST)

-mange tak!--Økonom (diskussion) 10. jun 2013, 19:45 (CEST)

Hej. Artikler med politisk indhold, vil nok altid være problem og mangel-fyldte her på Wikipedia. Netop fordi der ikke findes et acceptabelt konsensus. Jeg råder altid folk til at bruge mest tid på emner, hvor fakta er indiskutable og emner som ikke er alt for store stridsemner. På den måde vil man få den bedste oplevelse her og ikke risikere at "sidde fast" i evige skænderier. Jeg taler af erfaring. RhinoMind (diskussion) 23. apr 2014, 05:54 (CEST)


Velfærdsstaten i Danmark[rediger kildetekst]

Det er meget fint, at du har suppleret denne artikel, som jeg stort set egenhændigt har skrevet; men det ville være sublimt, hvis dine tilføjelser kunne belægges med en eller to eksterne kilder.--Ramloser (diskussion) 11. jun 2013, 22:18 (CEST)

OK - jeg skal prøve at tilføje et par ekstra kilder imorgen. --Økonom (diskussion) 11. jun 2013, 22:28 (CEST)


Velkommen 'Økonom' (bekendt af Ramloser?)

Jeg giver Ramloser ret, artiklen 'Velfærdsstaten i Danmark' fremstår ensidigt, måske fordi en enkelt person mener, at have patent på denne artikel? Artiklen kan kritiseres for at være skrevet på baggrund af politisk bias og dermed selektion af kilder og beskrivelse. Med disse ord håber jeg ikke, at artiklen vil blive yderligere forankret i denne politiske retning. Endnu engang velkommen til Wikipedia! PS! Det virker nu ikke som om, at du er en ny bruger, men jeg kan tage fejl ;) --Kontoreg

Hej Kontoreg,

mange tak for velkomsterne. Jeg er faktisk helt ny på stedet her, har aldrig prøvet at redigere noget før, men har da læst en del wikipedia-artikler i tidens løb. Jeg kender heller ikke Ramloser personligt, mig bekendt kender jeg i det hele taget ingen aktive wikipedianere i forvejen. --Økonom (diskussion) 14. jun 2013, 16:31 (CEST)

Du behøver heller ikke at kende nogen pesonligt for at deltage her, men du vil uden tvivl hurtigt lære kulturen at kende - fortsat god redigeringslyst! --Kontoreg 14. jun 2013, 21:01 (CEST)


Kritik af Keynes[rediger kildetekst]

Hvorfor fjernede du afsnittet »Kritik af Keynes« fra artiklen om Keynes? Forresten undrer jeg mig over, at du i redigeringsbeskrivelsen ikke nævner denne fjernelse. Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 24. jun 2013, 19:35 (CEST)

Jeg synes tværtimod, at jeg har givet det et mere relevant indhold. Den helt centrale kritik af Keynes i den fagøkonomiske diskussion har været den, som er kommet først fra monetaristerne og senere fra nyklassikerne, som bl.a. Blanchard og Johnsons lærebog beskriver det. Jeg ved ikke, om dit spørgsmål skyldes, at jeg samtidig ændrede overskriften til "Efter Keynes"? Jeg synes, det var en mere passende beskrivelse af indholdet. --Økonom (diskussion) 24. jun 2013, 20:21 (CEST)
Det er primært fraværet af den østrigske kritik af Keynes jeg er utilfreds med. Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 24. jun 2013, 20:34 (CEST)
Jeg havde svært ved at se relevansen i en artikel, som vel skal gøre rede for det væsentligste indhold og de væsentligste modargumenter, som er blevet fremført mod Keynes' tankegang. Det gamle afsnit virkede proportionsforvrængende i mine øjne.--Økonom (diskussion) 24. jun 2013, 21:37 (CEST)
Hvorfor mener du ikke, at den østrigske skole er væsentlig? --Cgtdk (diskussionbidrag) 24. jun 2013, 22:14 (CEST)

Den østrigske skole er en af de grupperinger, som på den engelske wikipedia kaldes heterodox economics, på linje med f.eks. marxistisk, institutionel og feministisk økonomi - grupperinger, som har nogle begejstrede tilhængere, men ikke rigtig spiller en rolle i den almindelige fagøkonomiske debat, som den praktiseres på de fleste universiteter, konferencer, lærebøger o.l.

Det afsnit, jeg har skrevet om debatten om Keynes' ideer i efterkrigstiden, er nærmest et lille resume af det 13 siders kapitel i Blanchard og Johnsons lærebog, som langt mere grundigt gennemgår den væsentligste makroøkonomiske debat siden 1930'erne. De nævner mange bidrag, også nogle udmærkede, som jeg ikke fik plads til, men intetsteds har de fundet det nødvendigt at nævne bidrag fra de såkaldte østrigere.

Nu er det selvfølgelig kun en enkelt lærebog; men jeg har kigget i fire andre udbredte lærebøger: Mankiws Macroeoconomics, David Romers Advanced Macroeconomics, Blanchard og Stanley Fischers Lectures on Macroeconomics og Sørensen og Whitta-Jacobsens Introducing Advanced Macroeconomics. De har alle i varierende grad grundige omtaler af de grupperinger som jeg nævner, som jo er velkendte som omdrejningspunkt for den faglige udvikling siden krigen: Først var der de oprindelige keynesianere som ret enerådende, så kom kritikken fra først monetaristerne og siden nyklassikerne/Real Business Cycle-folkene, og så dukkede nykeynesianerne op som svar herpå. De fire bøger har tilsammen været en meget stor del af makroundervisningen ved universiteter i Danmark og mange andre lande de sidste mange år, og bruger meget plads på emnerne som er nævnt i opslaget om Keynes; men ingen af dem har (ifølge deres stikordsregister) fundet det relevant så meget som at nævne østrigerne. Gyldendals Store Danskes opslag om keynesiansk teori nævner ligeledes nogenlunde de samme kritikere og kritikpunkter som jeg, men intet om "østrigerne". Jeg synes derfor, det er ret velbegrundet at mene, at de ikke er relevante i en kort præsentation af den vigtigste faglige debat om Keynes' synspunkter. Ligesom jeg ikke synes, at marxistiske eller georgistiske meninger hører naturligt hjemme i sådan en præsentation. Det ville simpelthen være at foregive, at disse relativt perifere grupper har en langt større betydning, end det er tilfældet.--Økonom (diskussion) 25. jun 2013, 16:58 (CEST)

Det er korrekt, at den østrigske skole i høj grad ignoreres af »mainstream«-økonomer, men at sige at folk som F.A. Hayek – der sammen med Gunnar Myrdal i 1974 vandt nobelprisen i økonomi – Ludwig von Mises og Murray Rothbard er ligegyldige i en artikel om Keynes er groft. Østrigerne er blandt de strengeste kritikere af Keynes, så det er næppe urimeligt at give dem et par sætninger i artiklen. Naturligvis skal det ikke fylde det hele, men helt at udelukke dem er usagligt. Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 25. jun 2013, 17:30 (CEST)

Hvorfor skulle det være usagligt? Nu er jeg ikke så erfaren mht. Wikepedia's kotymer, men jeg forstår, at det her et følsomt emne. Derfor har jeg prøvet at læse nøje - og bagefter følge - hvad der står om præsentationen af neutral point of view [1] og fringe theories [2]. F.eks.:

"A theory that is not broadly supported by scholarship in its field must not be given undue weight in an article about a mainstream idea, and reliable sources must be cited that affirm the relationship of the marginal idea to the mainstream idea in a serious and substantial manner."

Jeg har også forstået at gode "reliable sources" netop er sådan noget som udbredte lærebøger i undervisningen inden for det område artiklen omhandler. Men jeg har jo netop ovenfor skrevet hvordan de lærebøger som jeg kender til, behandler østrigernes skriverier i efter-Keynes-debatten - og det er præcis på samme måde som jeg: De mener åbenbart ikke den er vigtig.

Der er mange nobelpristagere, og de har udtalt sig om meget, men det betyder vel ikke automatisk, at så bør de alle nævnes i hver eneste artikel, der har noget med deres emne at gøre? Som sagt nævner Blanchard og Johnson masser af prominente økonomer, også en del nobelpristagere, på deres 13 sider, som jeg ikke har fundet plads til. Disse navne var vel mere nærliggende kandidater end Hayek, hvis der skulle laves udvidelser, men nu var det ikke min tanke at skrive 13 sider eller mere. Og jeg tror ikke, jeg kan se, hvorfor Hayek er selvskreven til at springe over alle disse andre (Friedman, Phelps, Sargent, Prescott...) i en prioritering?

En af de ting, der har slået mig, efter at jeg er startet her på Wikipedia, er, at mange af økonomi-artiklerne ser ud til at haver slagside. Den ene er netop østrigerne, og den anden er marxistiske referencer. Mht. det første synes jeg fx, det er mærkeligt, at der er masser af nobelpristagere og andre fremtrædende og internationalt kendte økonomer, der overhovedet intet opslag findes om - f.eks. Robert Lucas - mens der til gengæld er masser af ganske detaljerede opslag om temmelig ukendte tilhængere af den østrigske skole. Med al respekt tror jeg f.eks. der er meget få økonomiske forskere, der vil kalde Murray Rothbard en fremtrædende økonom. Det virker som om, der er en meget entusiastisk gruppe østrigske tilhængere, der har forfattet en masse artikler om deres intellektuelle ledere. Det synes jeg, er uskyldigt nok, men jeg synes til gengæld, at det er skrupforkert, at en skoleelev, der gerne vil læse noget om Keynes og de vigtigste kritikpunkter af ham, bliver påduttet det indtryk, at noget af den vigtigste kritik kommer fra "den østrigske skole". Når der nu stort set ikke er nogle almindelige økonomer, der tænker sådan.

Jeg kan ikke forstå, hvorfor afsnittet om kritik af Keynes absolut kun må fylde et par afsnit og under ingen omstændigheder må nævne den østrigske skole. Siden du selv refererer til engelsk Wikipedia, vil jeg gøre det samme. Den engelske artikel om Keynes har en ganske stor sektion om ris og ros, han har modtaget. Denne sektion nævner bl.a. Hayek, Hazlitt og Rothbard, og artiklen er blevet vurderet som værende god. Jeg siger ikke, at du skal prioritere østrigere over andre – skriv endelig om andres meninger, både gode og dårlige, om Keynes og hans arbejde – jeg beder dig blot om at undlade at fjerne det, der allerede var skrevet (eller modificere det, hvis du mener, at det er vildledende).
Desuagtet dine lærebøgers ignorering af den østrigske skole er den altså ikke ubetydelig (omend den unægteligt har haft langt mindre indflydelse på finanspolitik og universitetsfakulteter end andre). Rothbard er ikke så kendt (eller anerkendt) uden for østrigske kredse, men Hayek er på ingen måde en obskur tænker – se blot afsnittet »Influence and recognition« i engelsk Wikipedias artikel om ham. Jeg har på ingen måde et ønske om, at artiklen om Keynes kun skal indeholde østrigsk kritik eller fremhæve denne frem for andre, men jeg mener heller ikke, at sådan kritik helt skal udelukkes. Forresten sagde jeg ikke, at den østrigske kritik var den vigtigste, men at »østrigerne er blandt de strengeste kritikere af Keynes« (»strengeste« skal forstås som »hårdeste«). Mvh. Cgtdk (diskussionbidrag) 25. jun 2013, 20:57 (CEST)

Jeg har skam intet imod, at artiklen bliver længere, tværtimod. Men den skal jo være rigtig og balanceret på hvert enkelt stadie, og derfor er det ikke så let lige at sætte sig ned i en håndevending og forlænge den med adskillige afsnit, når resultatet også skal være i orden. Det tager længere tid.

Jeg forstår, at du er enig i, at den østrigske skole ikke hører til hovedstrømningerne inden for økonomi. Jeg går ud fra, at du også er enig i de citater og policy-guidelines, som jeg henviste til ovenfor, om at minoritetssynspunkter ikke bør præsenteres som ligeberettigede med hovedstrømningerne? - f.eks. også dette citat fra Neutral Point of View-opslaget:

"Neutrality requires that each article or other page in the mainspace fairly represents all significant viewpoints that have been published by reliable sources, in proportion to the prominence of each viewpoint in the published, reliable sources. Giving due weight and avoiding giving undue weight means that articles should not give minority views as much of, or as detailed, a description as more widely held views."

Jeg synes, at en rimelig udlægning af de guidelines er, at synspunkter, som holdes af et lille mindretal, ikke bør nævnes i en kort artikel, der kun helt kortfattet nævner de allervigtigste positioner. I en længere artikel, der tager mange detaljer og nuanceringer med, kan man også referere mere perifere synspunkter, men bør stadig fremstille dem sådan, at der ikke er tvivl om, at de er mindre udbredte end hoveddiskussionen.

I den engelske artikel om Keynes, der er langt, langt mere detaljeret end den danske p.t., synes jeg derfor også, det er fint nok, at Hayek er nævnt flere gange. Jeg er enig med dig i, at han er den mest anerkendte "østriger", i hvert fald blandt dem, der har været aktive siden 1930. Men som tidligere forklaret er det stadig oplagt, at hans synspunkter ikke har spillet nær samme rolle i debatten efter Keynes som monetaristerne og nyklassikerne, og det ville være proportionsforvrængende, som den danske artikel i øvrigt ser ud nu, blot at sætte en sætning ind med hans kritik, der dårligt kunne undgå at komme til at fylde lige så meget som de to nævnte grupper. Hvis man i øvrigt gør den danske Keynes-artikel langt mere detaljeret, vil det også være passende at nævne Hayek der; proportionerne bør blot afspejle den ret lille betydning, østrigerne har blandt økonomer og den økonomiske videnskab generelt. Ellers vil det efter min mening være i strid med balance-målsætningen i Neutral Point of View-opslaget.

I øvrigt forstår jeg slet ikke dit argument om, at østrigerne er de strengeste kritikere af Keynes. Jeg aner ikke, om det er rigtigt; jeg ved f.eks. ikke særlig meget om, hvad marxistiske økonomer mener om Keynes' tanker, men da de generelt er ret negative over for ikke-marxistisk tankegang, kan jeg godt forestille mig, at hvis man ledte lidt, kunne man finde nogle meget negative Keynes-udtalelser fra den front. Men pointen er, at det vel ikke kan være noget som helst relevant udvælgelseskriterium, at man bare udtrykker sig så kritisk som muligt? Så skulle man altid bare fokusere på ekstremister.--Økonom (diskussion) 26. jun 2013, 18:35 (CEST)

Tillad, at jeg blander mig fra sidelinien. Ved artikler om økonomer og økonomiske teorier kan det være en god ting at holde sig følgende for øje:
  1. skriv enkelt så at også ikke-fagfolk kan forstå det (hvis det er muligt, og det er det ofte);
  2. få hovedpunkterne trukket frem, så at de er lette(re) at overskue;
  3. gengiv kritikken af teorierne - men undlad selv at tage stilling til den.
Artiklerne om økonomiske emner har utvivlsomt en vis slagside netop nu. Som andre emner er det begrænset hvor meget, der hidtil er skrevet, og ligeledes kan der - bevidst eller ubevidst - være tendens i fremstillingen. Spørgsmålet er ikke, om denne eller hin "skole" eller "retning" er populær, men om deres betragtninger kan have relevans for en vurdering af teorien. Wikipedias mål er oplysning, ikke at propagandere for dette eller hint synspunkt (vi har i anden sammenhæng oplevet, at folk har svært ved at frigøre sig fra egne fordomme). Derimod vil det være fint at henvise til steder, hvor særligt interesserede kan finde uddybende oplysninger.
I relation til debatten skal jeg blot bemærke, at den "østrigske skole" var rimelig populær for en menneskealder siden. Det er muligt, at vurderingen siden har ændret sig, men det gør den ikke irrelevant - blot er det ønskeligt at få andre "skoler" mere frem i lyset, end de måske hidtil har været. Ved således at udvide og nuancere fremstillingen vinder artiklen (artiklerne) i værdi. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 1. jul 2013, 11:34 (CEST)


Velkommen - og et par tips[rediger kildetekst]

Hej Økonom

Jeg vil også gerne byde dig velkommen på Wikipedia. Vi har helt klart brug for flere, som skriver gode artikler om økonomiske emner. I diskussionen om Keynes ovenfor nævner du, at den engelske artikel er meget større, og det er et velkendt problem at danske artikler ofte ikke fylder meget mere end indledningen på den engelske. Og noget, der er relevant i en dækkende artikel om et emne, skal ikke nødvendigvis medtages i indledningen. I stedet for at skære væk er det derfor ofte en god ide at fylde mere på for herigennem at opnå balance, og hvis man er i tvivl om hvilke emner, der skal behandles, er det en god ide at finde inspiration i artikler om samme emne på andre sprog. I reglen finder man de mest dækkende artikler på engelsk eller tysk, men i dette tilfælde er det nok også den franske, som kan være forbillede.

Ved at se på artikler på andre sprog, kan man ind imellem også opdage eksempler på, at vi i for høj grad tænker ud fra vort eget faglige standpunkt. Sammenlign f.eks. Armslængdeprincippet med en:Arm's length principle.--Nis Hoff (diskussion) 1. jul 2013, 08:15 (CEST)

Hej Nis,

mange tak for velkomsten; jeg vil forsøge at huske dine råd! Jeg forsøger stadig at vænne mig til tankegangen her blandt Wikipedias frivillige redaktører.


Alvin Hansen[rediger kildetekst]

Hej Økonom Jeg ved ikke om du har set den nye side om Alvin Hansen ? Jeg synes det er meget interessant, at hans teori om "sekulær stagnation" har fået ny aktualitet her indenfor de seneste måneder (som forklaring på den situation de nordatlantiske lande er i), synes du ikke? Har du noget blandt din litteratur som omtaler "sekulær stagnation"? Jeg går ud fra at dette er betegnelsen på dansk? Johanne-Gjern (diskussion) 25. nov 2013, 14:40 (CET)

Fint opslag om Alvin Hansen. Jeg kender ikke så meget til ham eller secular stagnation, og jeg ved heller ikke, hvad man tidligere har kaldt det på dansk - men der skal nok findes en eller anden betegnelse, fra før begrebet gik i glemmebogen.--Økonom (diskussion) 25. nov 2013, 17:02 (CET)


Flot indsats[rediger kildetekst]

Samfund-Barnstar
Som påskønnelse af dine mange nye artikler om emner inden for økonomi. Mvh. Urbandweller (diskussion) 4. feb 2014, 23:03 (CET)


Mange tak for rosen og udmærkelsen!--Økonom (diskussion) 6. feb 2014, 21:26 (CET)
Også stor ros herfra! Godt arbejde!
Bare en lille ting. Ved kommasætning skal du nok passe lidt på med pausekommaer. Fx er det lidt mærkeligt at have et komma i sådan en sætning: "Faktorer, der påvirker uligheden"
Jeg håber du vil fortsætte det gode arbejde!
Vh, Lindberg (diskussion) 10. feb 2014, 01:23 (CET)


Du er velkommen til at tilføje mere her[rediger kildetekst]

skat i danmark. Kan ikke finde mere godt at tilføje..ParanoidLemmings (diskussion) 9. nov 2014, 21:19 (CET)

Jeg vil prøve at se på opslaget en dag.--Økonom (diskussion) 9. nov 2014, 20:03 (CET)


Negativ rente[rediger kildetekst]

Hej Økonom. Kunne du ikke skrive noget om negativ rente nu, da den er blevet til virkelighed i Euroland? Jeg ved godt, at du skrev en fin artikel om Likviditetsfælden, hvor du på det nærmeste afviste muligheden for negativ rente, men nu er den jo indtrådt. Emnet er så meget mere interessant, fordi Euroland de facto er bankerot og lige meget hvor mange penge, der "pumpes ud", vil de ikke føre til hverken forbrugsstigning, øget låntagning, investeringer eller på anden måde udvikle økonomien - ikke mere end matadorpenge ville gøre. Det turde være et emne, som kræver særlig viden om økonomi, at beskrive den nuværende "stenalderøkonomi" i Europa. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 12. feb 2015, 18:01 (CET)

Jo, det ville nok være relevant at skrive lidt om fænomenet. Det kan passende være som et afsnit i opslaget rente, der i det hele taget godt kunne trænge til en revision. Ligesom beskrivelsen i likviditetsfælde-opslaget og i kvantitativ lempelse nok bør modificeres, nu hvor man er kommet længere med negative renter, end man for blot kort tid siden regnede med var realistisk.--Økonom (diskussion) 14. feb 2015, 08:29 (CET)


Wikipedia Chat[rediger kildetekst]

Et lille tip fra en anden wikipedianer.
Hej Økonom. Jeg ville bare lige fortælle dig, at vi har en Wikipedia chat, hvis det kunne interessere dig. Der sidder næsten altid andre wikipedianere. På chatten kan du spørge om hjælp eller bare sidde og hyggesnakke med de andre :-) Hvis du har en IRC-klient installeret, som f.eks. ChatZilla, kan du bare trykke her: #wikipedia-da, men hvis du ikke har det, så kan du bare bruge denne hjemmeside. Du kan læse mere om chatten her på Hjælp:Chat. Vi glæder og til at se dig derinde! --Simeon Dahl (diskussion, bidrag) 20. jan 2016, 20:10 (CET)

Tak for tippet. venlig hilsen --Økonom (diskussion) 26. jan 2016, 07:19 (CET)

Sidsel Lyster[rediger kildetekst]

Din tilbagestilling får mig til at tænke at sletningen af artiklen burde have været vedtaget. Måske skal forslaget genfremsættes selv om fejlredigeringer ikke er er et bevis for manglende notabilitet er tætpå-rettelser da en vis indikation af manglende notabilitet.--Madglad (diskussion) 24. feb 2016, 23:25 (CET)

Jeg tænker ikke, at en genfremsættelse vil ændre så meget. Der er åbenbart flere aktive wikipedianere, der mener, at SL er notabel, og med det ringe antal deltagere i de fleste sletnings-afstemninger vil der næppe blive konsensus om noget andet her kort tid efter. Jeg har taget konklusionen til efterretning, men forhåbentlig kan opslaget gøres neutralt, så det bliver mindre POV-agtigt og reklamerende, end det er fremstået tidligere.--Økonom (diskussion) 25. feb 2016, 20:36 (CET)

Greetings.

Could you create a long and detailed article about the prominent Turkish economist Dani Rodrik in Danish?

Thank you.

Skat i Danmark[rediger kildetekst]

Hvis du har (adgang til) tallene, vil du så ikke enten indsætte en tabel over skattetrykket i Danmark tilbage til fx 1945 eller lave en graf, der går så langt tilbage? Skat i Danmark burde også vise, at Danmark engang var et lavskatteland, hvor mærkeligt det end kan lyde i dag. Desværre har jeg knas med min internetadgang, så jeg kommer meget ujævnt på nettet, også Wikipedia. På forhånd tak!--Bornsommer (diskussion) 15. apr 2016, 09:52 (CEST)

Man kan i hvert fald føre grafen noget længere tilbage - omend jeg ikke tror, at tallene findes tilbage til 1945 med den definition af BNP og samlede skatter, der er korrekt ifølge det nuværende nationalregnskab. Jeg vil prøve at forlænge figuren en dag.--Økonom (diskussion) 16. apr 2016, 09:05 (CEST)
Tak!--Bornsommer (diskussion) 18. apr 2016, 08:14 (CEST)

Projektskabeloner[rediger kildetekst]

Du har sikkert en mening om Wikipedia:Landsbybrønden/Projektskabelonerne. Deltag gerne. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 20. nov 2016, 09:40 (CET)

Hello.

Could you create the article of the prominent Turkish-Jewish economist Dani Rodrik in Danish Wikipedia?

Thank you.

31.200.15.50 20. jan 2017, 02:10 (CET)

Meningstilkendegivelse[rediger kildetekst]

Hej Økonom,

Kan jeg lokke dig til at kigge forbi min ansøgning om administratorstatus og give din ærlige mening til kende, så vi får så mange meninger/stemmer som muligt, at basere den snart endelige konklusion på. På forhånd tak. Mhv Pelle Hansen 30. apr 2017, 15:38 (CEST)

Nyheder for maj 2017[rediger kildetekst]

Wikipediajournalen abonnent-unudersøgelse[rediger kildetekst]

Hej Wikijournalen-læser! Jeg har oprettet et spørgeskema til vores abonnenter for at undersøge hvilket indhold de primært læser i Wikipediajournalen, samt hvad de gerne vil se mere af. Jeg vil blive meget glad hvis du kan bruge 5 minutter på at besvare spørgeskemaet. Tryk her for at gå i gang! Mvh. InsaneHacker 🕊️ (💬) 1. jun 2017, 00:45 (CEST)

Nyheder for juni 2017[rediger kildetekst]

Det var dog mystisk, må jeg ikke ytre mig i den diskussion. Det bliver du nødt til at forklar!!! mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jun 2017, 16:25 (CEST)

Beklager - det var en ren fejltagelse! Økonom (diskussion) 20. jun 2017, 16:26 (CEST) OK mvh Per (PerV) (diskussion) 20. jun 2017, 16:28 (CEST)

Nyheder for juli 2017[rediger kildetekst]

Patruljering af nye og gamle artikler.[rediger kildetekst]

Patruljering af nye og gamle artikler. Jeg skriver til dig, da du er patruljant. Dansk wikipedia har et stort efterslæb af upatruljerede artikel ændringer, som jeg vil bede dig om at være med til afhjælpe dette problem, feks. ved at patruljerer en antal om dagen eller ugen. Som udgangspunkt skal denne liste gøres meget mindre upatrujerede artikler - du kan feks. starte fra bunden (hvilket er det mest logiske) eller et hvilket som helst sted, listen skal bare gøres mindre.

Med Venlig hilsen Villy Fink Isaksen (diskussion) 20. jul 2017, 19:22 (CEST)

klarer du lige?[rediger kildetekst]

Hej Økonom. Jeg så, at du nu har flyttet immigration til indvandring. Flytter du også emigration til udvandring? Det var der stemning for, som jeg læser resultatet, og det er det eneste logiske. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 21. jul 2017, 20:08 (CEST)

Ja, det opfatter jeg også som en rimelig konsekvensrettelse. Jeg vil sørge for det. venlig hilsen --Økonom (diskussion) 21. jul 2017, 20:10 (CEST)
Tak. - Rmir2 (diskussion) 21. jul 2017, 20:23 (CEST)
Nå, det var ikke så enkelt. Modsat "Immigration" har jeg ikke rettigheder til at flytte "Emigration" - åbenbart fordi siden "Udvandring", der p.t. blot er en omdirigeringsside, tidligere har haft et selvstændigt liv. Det kræver tilsyneladende, at en administrator først sletter siden. Økonom (diskussion) 21. jul 2017, 20:36 (CEST)
Jeg har nu flyttet den.
- Sarrus (db) d. 21. jul 2017, 20:58 (CEST)

Nyheder for august 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for september 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for oktober 2017[rediger kildetekst]

Nyheder for november 2017[rediger kildetekst]