Brugerdiskussion:Madglad/Arkiv 9

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
ArkivDette er en side med arkiverede diskussioner fra Brugerdiskussion:Madglad.
Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til diskussionssiden.

Ophavsret efter 70 år[rediger kildetekst]

Hej Madglad

Jeg savner at du svarer på mine indlæg ang. din påstand om, at man ikke må publicere ændrede versioner af tekster, hvor ophavsretten er udløbet. Jeg er fristet til blot at konstatere, at du ikke ønsker at forsvare dit udsagn - og som resultat af dette fjerne dine ændringer på Første østrigske republik. Men jeg vil gerne give dig chancen for at uddybe/forklare synspunktet. NisJørgensen (diskussion) 25. apr 2018, 23:07 (CEST)

Ophavsretsloven:
§ 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden.
Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart.
Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket.
§ 75. Selv om ophavsretten er udløbet, må et litterært eller kunstnerisk værk ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden i strid med § 3, stk. 1 og 2, hvis kulturelle interesser herved krænkes.
(Min understregning).
Wikipedia har faktisk en artikel om det, Droit moral, men en:Moral rights forklarer det bedre.
Både jeg, AnetteM og vist også Rodejong har forklaret dette i debatten, og Rodejong ligger vist inde med et link, der forklarer det bedre.
--Madglad (diskussion) 25. apr 2018, 23:39 (CEST)
Så er det lige det der med hvilke kulturelle interesser der krænkes, - Salmonsens artikler er jo netop blevet genneheglet for manglende kvalitet, så det er svært at se at de kan opnå værkhøjde som litterært eller kunstnerisk værk. - Nico (diskussion) 26. apr 2018, 00:16 (CEST)
Det er vel altid krænkende at én værker bliver plagieret og at en anden person tager æren for teksten. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om stk. 2.
Stk. 1 lyder "Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver". Det udløber heller ikke efter 70 år. Det fremgår af Bruger:Rmir2 at han tager æren for Første østrigske republik.
Under alle omstændigheder levede artiklen ikke op til god skik og brug på Wikipedia: Selvskrevne tekster med inline <ref>-henvisninger. --Madglad (diskussion) 26. apr 2018, 00:39 (CEST)
Jeg har ikke bemærket at nogen i den aktuelle diskussion har argumenteret for at ophavsmanden ikke skal krediteres. Vi har haft en anden praksis og det er nu ved at blive rettet. - Nico (diskussion) 26. apr 2018, 09:26 (CEST)
Vi er nødt til at finde ud af, om Salmonsens så er et kulturelt eller litterær værk. Når noget er forfattet i prosa, som Salmonsens jo egentlig gør, så må svaret være ja. Men uanset om det er eller ej, er det vigtigste spørgsmål at fokusere først og fremmest på copyvio der bevisligt ikke er ældre end de 70 år. For det lader til at Urbandweller for eksempel også har brugt Weilbachs Kunstnerleksikon for at afskrive delsætninger. Så lad os koncentrere om dette!
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 26. apr 2018, 09:29 (CEST)
Det er ikke noget der findes faste regler for, det afgøres i retssager hvis nogen rejser en sådan. Da der ikke er nogen der har gjort det trods ca. 15 års brug efter den gamle praksis (som nu er under forbedrende tilpasning), er det vist ikke et presserende problem. I bliver ved med at puste til en storm i et meget lille glas vand. Lav dog noget konstruktivt i stedet. Ret f.eks. nogen af de artikler i finder så problematiske, i stedet for at blive ved med at skabe frygt og dårlig stemning. I rest my case. - Nico (diskussion) 26. apr 2018, 09:38 (CEST)
Nico: Det gøre jeg allerede. Jeg tror at du tænker at jeg kun diskuterer, men det er ikke sådan. Jeg laver mange andre ting imens, bland andet har jeg brugt timer for at lave et godt eksempel på hvordan en artikel burde omskrives, men når man bare skyder løs uden at checke fakta... tja... Så er det for din egen regning, ikke sand? ;-)
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 26. apr 2018, 09:47 (CEST)
Efter hvad jeg kan se i Ophavsret for begyndere side 210, at § 75 ikke mere har praktisk betydning. Og der er ingen retspraksis på den paragraf, som har begrænset brugen af udløbet værker. --Steen Th (diskussion) 26. apr 2018, 09:53 (CEST)
Netop, jeg savner et bud på hvad der skal forstås ved "hvis kulturelle interesser herved krænkes". Der er netop IKKE tale om ophavsretshaverens interesser, men "kulturelle interesser". Og altså, hvis "kulturelle interesser" IKKE krænkes, så finder § 75 ikke anvendelse. Og derfor tror jeg Bruger:Steenth har fuldstændig ret: § 75 har ikke praktisk betydning, netop fordi den kun finder anvendelse hvis "kulturelle interesser" er blevet krænket. --Honymand (diskussion) 26. apr 2018, 18:08 (CEST)
Hej Madglad. Tak for dit hurtige svar (og opfølgning på Nico indlæg). Jeg havde faktisk skrevet en længere gennemgang af dit svar, men vil koge det ned til dette:
Du skriver en del forskellige argumenter mod Rmir2's konkrete aktivitetet, men kommer ikke ind på det du tidligere har skrevet: "Teksterne må ikke ændres, heller ikke efter 70 år, kun gengives". Hvor finder du belæg for dette udsagn?
Belægget kan IKKE henvise til Rmir2's aktiviteter, idet disse ikke er nævnt i udsagnet. Hvorvidt teksterne må ændres "på krænkende vis", og hvordan der skal kreditteres, er ANDRE spørgsmål, som kan behandles særskilt.NisJørgensen (diskussion) 26. apr 2018, 18:17 (CEST)
Jeg har redegjort for loven, og hvordan jeg læser den. Hvis nogen forstår loven på en anden måde, så dem om det.
Uanset hvordan man forstår loven, så mener jeg at der på Wikipedia må gælde:
  1. Man tager ikke æren for andres arbejde
  2. Man strukturerer artiklen, selv i stedet for at omformulere andre teksters sætninger for sætning (plagiat).
  3. Plagiat skal være helt uacceptabelt på Wikipedia.
  4. Man skriver artiklerne selv, i et nutidigt sprog.
  5. Man sørger for at skrive alle oplysninger om emnet frem til '18, dvs. 2018, ikke 1918.
  6. Man skriver artiklerne selv, og tilføjer inline henvisninger.
  7. Man bruger som udgangspunkt inline henvisninger.
  8. En litteraturliste/linkliste i bunden er til yderligere læsning, ikke til at underbygge påstande.
Det er mit indtryk at 95 % af de registrerede brugere af sig selv arbejder efter disse principper, men det kunne så ud som det er nødvendigt at få nedskrevet det som en politik. --Madglad (diskussion) 26. apr 2018, 23:30 (CEST)

 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 26. apr 2018, 23:40 (CEST)
@Madglad: jeg må opfatte dig sådan, at du stadig ikke ønsker eksplicit at forklare, hvordan du kommer fra lovens tekst til din konklusion, som er ganske anderledes end adskillige andre brugeres (herunder et par administratorer). Jeg vil derfor tillade mig at opfatte sidstnævnte som irrelevant. Jeg tilbagefører derfor Første østrigske republik til sin tidligere tilstand. Der er ikke tale om en redigeringskrig, men om en konstatering om at der ikke er konsensus om dine ændringer.
Jeg synes at din liste har gode elementer som vi kan stræbe efter som ideal, men som ikke egner sig som en politik som alle artikler til hver en tid skal leve op til.
Din definition af plagiat svarer ikke til vores artikel om emnet (eller den engelske). Specifikt mangler du "under foregivende af at arbejdet er selvstændigt og originalt kunstværk". Det vil sige, at hvis man gør opmærksom på, hvor elementerne kommer fra, så er der ikke tale om "plagiat". Jeg vil foreslå dig at du - f or at undgå forvirring - finder et andet ord til at beskrive det, du ønsker skal være forbudt her på dawiki. NisJørgensen (diskussion) 27. apr 2018, 00:43 (CEST)
Rmir2 fremhæver jo netop artiklen på sin brugerside, som en artikel, han har ydet væsentlige bidrag til. Det har han ikke. Det har Carl Aage Trier.
For mig at se er det plagiat når man sætning for sætning skriver ordret eller næsten ordret af. Wikipedias definition er relativt uinteressant, man bør se på en officiel definition, fx Nævnet for Videnskabelig Uredelighed: "Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering." Her er der helt klart tale om tilegnelse af andres tekst. Sætning for sætning ordret eller næsten ordret afskrift.
Der heller ikke er konsensus om dine ændringer. Og mig bekendt er administratorer ikke bedre til at foretage juridiske vurderinger, end andre brugere, som du lægger op til.
--27. apr 2018, 01:37 (CEST)
Skal der komme noget fornuftigt ud af denne diskussion, nytter det ikke noget at blande begreber sammen. Videnskabelig uredelighed har ikke noget med ophavsret at gøre. - Pugilist (diskussion) 27. apr 2018, 11:42 (CEST)
Hej Madglad
Jeg fik ikke lige sat overvågning på her, derfor mit lidt sene svar.
Rmir2 påstår så vidt jeg kan se ingen steder på sin brugerside, at han har ydet væsentlige bidrag til de artikler, der er oplistet. Der står faktisk nærmest ingen tekst på siden. Derudover er ting der står på Rmir2's brugerside irrelevante for diskussionen af, hvad de konkrete artikler skal indeholde. Hvis du mener at Rmir2's brugerside kommer med udsagn, der krænker ophavsretten, så er det den du skal opponere imod.
Mht plagiat: Du ignorerer endnu engang halvdelen af en definition: ... uden retmæsig kreditering.
Mht konsensus: Det vi skal finde konsensus om, er politikken på området. Vi havde en klar forudgående konsensus - man må gerne publicere tilrettede versioner af 70 år gamle tekster. Diskussionerne har kun gået på, om det var en god ide. Der er ikke konsensus om din ændrede politik/fortolkning, hvor en vilkårlig ændring ses som et brud på ophavsretten. Dermed er den gamle konsensus fortsat gældende. Og dermed er din ændring foretaget med begrundelse i en politik, som du selv har opfundet.
Mht administratorer: De er ikke naturnødvendigt bedre til jura end andre. Men vi har givet dem rollen, fordi vi har tillid til deres dømmekraft - herunder deres evne til at søge information, og tage stilling ud fra den information de har. Denne tillid har hverken du eller jeg fået eksplicit bekræftet. NisJørgensen (diskussion) 29. apr 2018, 20:45 (CEST)

Opsummering[rediger kildetekst]

(Svar på NisJørgensens indlæg ovenfor):

Nis: "Rmir2 påstår så vidt jeg kan se ingen steder på sin brugerside, at han har ydet væsentlige bidrag til de artikler, der er oplistet."
Jeg var ikke opmærksom på at han havde fjernet det. Til og med denne revision var overskriften på Rmir2's brugerside: "Oversigt over nævneværdige bidrag:".
Nis: "Mht plagiat: Du ignorerer endnu engang halvdelen af en definition: '... uden retmæsig kreditering'."
Jeg ignorerer det ikke, men det har begrænset relevans, da Rmir2 kun efter hårdt pres for nyligt er begyndt at kreditere forfatterne, ellers har det bare fremstået som hans eget arbejde.
Nis: "Det vi skal finde konsensus om, er politikken på området. Vi havde en klar forudgående konsensus - man må gerne publicere tilrettede versioner af 70 år gamle tekster. "
Det er ikke noget man skal have konsensus om. Der er konsensus om at overholde lov om ophavsret, og det skal man selvfølgelig.
Nis: "Diskussionerne har kun gået på, om det var en god ide."
Det har den også. Og det er det ikke. Det er dårlig stil.
Nis: "Der er ikke konsensus om din ændrede politik/fortolkning, hvor en vilkårlig ændring ses som et brud på ophavsretten. Dermed er den gamle konsensus fortsat gældende. Og dermed er din ændring foretaget med begrundelse i en politik, som du selv har opfundet."
Jeg har skam ikke ændret fortolkning. Jeg har bare følt mig tvunget til at sætte mig grundigt ind i loven nu.
Nis: "De er ikke naturnødvendigt bedre til jura end andre. Men vi har givet dem rollen, fordi vi har tillid til deres dømmekraft"
Nej, det har vi ikke nødvendigvis. Som den manglende opdatering af denne side viser, skovlede man tidligere ukritisk administratorer ind: Wikipedia:Administratorer#Hvordan_bliver_jeg_administrator?: "Den nuværende politik på den danske Wikipedia er at give administratoradgang til ansøgere som generelt er kendt for at være aktive bidragydere på Wikipedia samt har vist forståelse for Wikipedias politikker og normer. Administratoradgang tildeles af bureaukrater efter almindelig konsensus blandt registrerede brugere. Bureaukraten kan nægte administratoradgang, hvis det vurderes at afstemningsreglerne er blevet misbrugt. Vil du gerne være administrator, så lav en ansøgning om administratorstatus og så vil en bureaukrat sørge for resten." Når jeg læser tilbage i arkiverne kan jeg se at holdningen begyndte at blive mere seriøs for omkring 10 år siden, men vi sidder tilbage med administratorer, som jeg ikke kan have tillid til. Et andet problem er at administratorer ligesom paven vælges for livstid, og vi sidder dermed med en del administratorer som ikke følger projektet særligt aktivt.
--Madglad (diskussion) 29. apr 2018, 22:49 (CEST)


Vedrørende Salmonsens[rediger kildetekst]

Jeg er enig. Men der er nok nogle, der vil anfægte sletningen. Skabelonen skal naturligvis også efterses.--Ramloser (diskussion) 1. maj 2018, 19:59 (CEST)[svar]


Frantz Dahl[rediger kildetekst]

Jeg har ændret Frantz Dahl, da "ophavsretten" (hvis den er gældende) udløb 1.1. 2018. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 11. maj 2018, 09:44 (CEST)[svar]

15-05-2024 -70 = 15-05 -1954 afrundes ned af = 1. januar -1954

Så forfatteren skulle have været død før 1. januar -1954. Derfor blev din fjernelse af Frantz Dahl‎ slettet igen. Vi har fokuseret på 1947, men skulle fokusere på 1.1.1948.
 •    Rodejong    ✉️ 👀 → 11. maj 2018, 15:13 (CEST)[svar]


Copy/paste?[rediger kildetekst]

Er der gået noget copy/paste i denne redigering? Det ser ud som om, at du sætter det samme ind flere steder. --Pugilist (diskussion) 21. maj 2018, 19:21 (CEST)[svar]

Næ, men der er åbenbart budskaber, der ikke er sevet ind i første omgang. --Madglad (diskussion) 21. maj 2018, 19:32 (CEST)[svar]
Undskyld, nu kan jeg se hvad du mener, Pugilist. Min nye computers trackpad lever sit eget liv. --Madglad (diskussion) 21. maj 2018, 20:10 (CEST)[svar]
Ja, jeg har samme problem med min. --Pugilist (diskussion) 21. maj 2018, 20:37 (CEST)[svar]


Irrelevant indlæg[rediger kildetekst]

Nu citerer jeg lige Knud fra en anden diskussionsside: "Kunne det tænkes at der kunne bruges mere energi på at forbedre artikler og mindre på at grave i gamle sager og komme med personfnidder? Det ville være mere produktivt og meget mindre trættende for resten af os." Mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 11:26 (CEST)[svar]

Relevant indvending[rediger kildetekst]

Det er en aktuel sag. At den også har et historisk perspektiv, og at intet har ændret sig til det bedre er kun sørgeligt. --Madglad (diskussion) 25. maj 2018, 11:34 (CEST)[svar]
Derimod var dit indlæg på ingen måde relevant for den videre udvikling af sagen. Overvej om du bibringer noget nyt, eller om du bare er med til at holde gryden i kog - eller rettere, overvej om du skaber mere irritation eller du faktisk arbejder for at forbedre da.wiki. Umiddelbart ser det mest ud til, at du skriver kun for provokationens skyld - altså for at fremprovokerer et negativt respons fra Rmir2, og det er, tro det eller lad være, ikke en måde at agerer på, på da.wiki. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 11:48 (CEST)[svar]
Så vil jeg nøjes med at konstatere at vi er uenige og at du i øvrigt mener at du må irettesætte mig, men jeg må ikke irrettesætte Rmir2. Tja. Jeg synes at det ville være fredeligst på W. hvis administratorerne skred ind når Rmir2 lagde ord i munden på folk eller tillagde andre motiver. Det kan ikke være rimeligt at det får lov til at passere uden konsekvenser år efter år. --Madglad (diskussion) 25. maj 2018, 12:46 (CEST)[svar]
Hvis du ikke mener at en administrator har irettesat Rmir2 i det seneste tilfælde, så har du ikke kigget godt nok efter. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 12:49 (CEST)[svar]
Når al erfaring viser at irettesættelser ikke virker, må man skride videre til blokeringer. --Madglad (diskussion) 25. maj 2018, 12:54 (CEST)[svar]

<udryk>De henstillinger jeg læser til såvel Madglad som Cayrouses finder jeg absolut upassende: For tre dage side skrev Tøndemageren "Selvom jeg respekterer Ramlosers appel, så bliver jeg nødt til at sige, at næste gang Rmir2 påstår der er sket et personangreb, uden et sådan har fundet sted (ovennævnte har intet med et personangreb at gøre), så takserer jeg det til en længere pause. Og det er ikke første gang jeg nævner det - men det bliver sidste ift til Rmir2." på Rmir2 diskussionsside. Altså fik Rmir en sidste advarsel, før han ville blive blokeret. Bare to dage efter kan man læse "Egentlig reagerer jeg aldrig på Cayroses kommentarer længere, men ovenstående "du kan blive straffet" betragter jeg som en direkte trussel. Rmir2 (diskussion) 24. maj 2018, 17:24 (CEST)", altså en direkte overtrædelse af henstillingen, som Tøndemageren udtrykkeligt havde advaret ville medføre en blokering. Når så Madglad og Cayrouses påviser overtrædelsen, bliver de anmodet om at holde kæft. Hvis administratorerne ikke snart vil tage sig selv alvorligt ryger dansk wikipedia "down the drain". Jeg er meget tæt på at indstille min aktivitet, til adm. bliver enige om dansk wikipedia skal styres af nationalromantikkere! mvh Per (PerV) (diskussion) 25. maj 2018, 13:26 (CEST)[svar]

Per - eftersom det ikke falder direkte under den advarsel Rmir2 fik, valgte jeg ikke at give en pause. Om Rmir2 var bevidst om sit ordvalg (hvilke jeg antager brugeren var), ved jeg reelt set ikke. Jeg ved godt, at det er en teknikalitet der redder Rmir2 i denne omgang, men det vil det ikke gøre næste gang, og det håber jeg at Rmir2 er meget bevidst om. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 13:38 (CEST)[svar]
Spændende fortolkning, som nok engang freder Rmir2. Han har i et tiår svinet alle brugere, der var uenig med ham, til. Han er ansvarlig, sammen med andre, for at dansk wikipedia spilder sin tid på oprydning i copyvio i artikler med tvivlsom notabilitet. Og kan fortsætte med at besværliggøre oprydningen. Det er meningsløst. mvh Per (PerV) (diskussion) 25. maj 2018, 13:51 (CEST)[svar]
Jeg forstår din frustration Per. Rmir2 er dog bestemt ikke fredet - han fik blot ikke sin redigeringsadgang fjernet her. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. maj 2018, 14:23 (CEST)[svar]


Kommunikationsforbud[rediger kildetekst]

Til orientering skal det siges, at der er stillet forslag om et kommunikationsforbud mellem dig og Rmir2. Du har på anmodningen mulighed for at give en kommentar. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 25. maj 2018, 14:02 (CEST)[svar]

Forbuddet er trådt i kraft dags dato og alt kommunikation mellem dig og Rmir2 skal nu ophøre. Forbuddet er gældende til 30-05-2019. Mvh. Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 30. maj 2018, 13:34 (CEST)[svar]


Overtrædelse af kommunikationsforbud[rediger kildetekst]

Hej Madglad

Dit indlæg her er så vidt jeg kan se en overtrædelse af det netop ikrafttrådte kommunikationsforbud - mere specifikt forbuddet mod at "hentyde til eller kommentere hinanden alle steder på Wikipedia".

Jeg regner med at det skyldes, at du ikke har nærlæst forbuddet - det vil jeg anbefale dig. Skulle du i stedet være uenig i fortolkningen af forbuddet, kan du selvfølgelig bare fortsætte, og så se om administratorerne er enige. NisJørgensen (diskussion) 30. maj 2018, 22:42 (CEST)[svar]

Indlægget er efter min opfattelse helt åbenbart i strid med det pålagte kommunikationsforbud. Det er lidt ironisk, at der har været fremsat så indædte og ofte personlige angreb på administratorerne og disses postulerede "lassez faire-politik". Er der administratorer, der mener, at overtrædelsen af forbuddet skal have en konsekvens, så er muligheden der nu.
Jeg er selv noget loren ved udstedelse af kommunikationsforbud, og vil ikke selv drage en direkte konsekvens af den konkrete overtrædelse. En fortsat forstyrrelse af projektet, hvor aktiviteten på dawp i al væsentlighed består i angreb på andre brugere og disses bidrag og stort set ingen positive bidrag i artikelrummet, kan dog godt udløse en blokering. --Pugilist (diskussion) 30. maj 2018, 23:21 (CEST)[svar]
Jeg vil lade "administratorernes laissez-faire politik" falde ud til Madglads fordel denne gang, men dog påpege to ting: den fredning, du gentagent henviser til, eksisterer ikke, og kommentaren som NisJørgensen henviser til herover er en overtrædelse af kommunikationsforbuddet. Jeg vil derfor også henstille til, at du følger hans opfordring og genlæser forbuddet, som du herefterdags forventes at efterleve. --Medic (Lindblad) (diskussion) 31. maj 2018, 01:04 (CEST)[svar]

Forslaget indeholder "hentyde til eller kommentere hinanden alle steder på Wikipedia" - det er, som jeg skriver i det indlæg NisJørgensen refererer til, reelt et forbud mod at kritisere administratorernes ageren (eller rettere mangel på samme). Jeg det er ikke kommunikation med personen, men kommunikation om administratorerne, som administratorerne ønsker stoppet. --Madglad (diskussion) 1. jun 2018, 23:06 (CEST)

Det har du haft rig mulighed for at diskutere i både den netop afsluttede forbudsdiskussion og andre steder. Du har fået det at vide før, uden at du øjensynligt har taget det til dig - senest i denne AOA, hvor du heller ikke fik medhold. Om du tolker dette som censur eller ej ved jeg ikke, men du skal efterhånden forstå, at forbuddet er ment alvorligt. Du er meget velkommen til at redigere på Wikipedia, fraset under de forhold, forbuddet dækker. Du er mindre velkommen til at fortsætte ørkesløse diskussioner. Du får hermed en pause til at læse forbuddet igennem igen. Brug også gerne pausen til at læse de øvrige diskussioner igennem, og tag de henstillinger, du har fået, til dig. --Medic (Lindblad) (diskussion) 2. jun 2018, 00:27 (CEST)
Hvilket bare bekræfter, hvad jeg skriver. Det egentlige formål med forbuddet er at jeg ikke må kritisere administratorerne.
Jeg er derfor netop blevet blokeret for at kritisere administratorerne.> Medic viser sit sande demokratiske forhold til ytringsfriheden. Hvis man ønsker et forbud mod at kritisere administratorerne, er det det, man skal skrive i forslaget. --Madglad (diskussion) 2. jun 2018, 08:46 (CEST)
Du er blevet blokeret fordi du ikke forstår den forbud der er nedlagt. Det egentlige formål med forbuddet er at stoppe dig i at hovedløse, intet-sigende og gentagende negative kommentarer i forbindelse med Rmir2s virke. At du så også er utilfreds med administratorkorpset, er så en helt anden sag. Udover dette, så skal du passe på, at din pause ikke forlænges med ovenstående kommentar om Medic - den er imo langt over grænsen. mvh Tøndemageren (diskussion) 2. jun 2018, 09:49 (CEST)

Madglad har nok desværre ret i, at administratorerne har været for langmodige med at slå ned på besværlige brugere, idet administratorerne generelt er af den opfattelse, at Wikipedias skribenter er voksne mennesker, der et nogenlunde velbegavede, og at brugerne derfor selv burde kunne løse eventuelle uenigheder indbyrdes. Det har åbenbart i visse tilfælde været således, at en lille gruppe brugere ikke har kunnet håndtere sådanne uenigheder uden iagttagelse af wikikette.

Som jeg angav ovenfor, kunne en blokering komme på tale, hvis Madglad fremadrettet fremkom med angreb på andre brugere, og seneste angreb på Medic er over grænsen. Slut med lassez faire over for besværlige brugere, og en forlænget blokering, hvor Madglad kan læse om Wikikette (der dybest set bare foreskriver at opføre sig ordentligt). —Pugilist (diskussion) 2. jun 2018, 14:07 (CEST)

Interessant. Folk, der angriber mig bliver som regel ikke blokeret. Men der er åbenbart ulighed for loven på Wikipedia. --Madglad (diskussion) 2. jun 2018, 14:40 (CEST)
Nogle brugere bidrager med andet end ævl og kævl. Brug pausen til at nyde det gode vejr. Kom tilbage med positiv og kontruktiv energi. Efter din pause kan du oprette en artikel eller finde en artikel, som du kan forbedre (ikke bare ved at påpege, at artiklen er ringe) eller du kan forsøge at hjælpe nye brugere godt på vej. Fremtidigt trolleri på diskussionssiderne er imidlertid ikke velset. --Pugilist (diskussion) 2. jun 2018, 14:52 (CEST)
Jeg nyder skam det gode vejr. Jeg tænker dog på om du (Pugilist) eller andre har lyst til at skrive en artikel om ordsproget Skyd ikke budbringeren, det virker som om at nogle på dawiki kunne have behov for at reflektere over det. --Madglad (diskussion) 2. jun 2018, 20:16 (CEST)
Et bud bringer en meddelelse fra én til en anden, men har netop ingen mening om meddelelsens indhold. Din analogi er derfor helt ved siden af, men det illustrerer, at du ikke har forstået, at det er dig, der er problemet. Derfor er din redigeringsadgang begrænset. — Pugilist (diskussion) 2. jun 2018, 20:21 (CEST)
Jeg er uenig med Pugilist i at Madglad ikke har forstået at denne selv er problemet - til gengæld er jeg enig med den tidligere benævnelse "trolleri". Svarene i denne tråd er tydeligvis også kun lavet for at provokere. Hvis ikke Madglad holder inde med dette nu (som I ingen kommentarer til dette eller fremtidig indlæg), så vil også redigeringsbrugen på diskussionssiden blive inddraget. Vi bruger simpelthen alt for meget tid, på en enkelt besværlig bruger. Derfor vil jeg også henstille til, at andre brugere ikke svarer på brugerens provokationer. mvh Tøndemageren (diskussion) 2. jun 2018, 20:37 (CEST)