Brugstyveri

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Overtrædelser af straffeloven
§ 110 e Afbrænding mv. af religiøse skrifter
§ 114 Terrorparagraffen
§ 119 Vold mod personer
i offentlig tjeneste
§ 123 Vidnetrusler
§ 144 Bestikkelse
§§ 171-2 Dokumentfalsk
§§ 180-2 Brandstiftelse
§§ 203-4 Hasardspil
§ 216 Voldtægt
§ 222 Seksuelt misbrug af børn
§ 231 Grooming
§ 232 Blufærdighedskrænkelse
§ 235 Børneporno
§ 237 Drab
§ 244 Vold
§ 245 a Kvindelig omskæring
§ 261 Frihedsberøvelse
§ 263 Brevhemmelighed og aflytning
§ 264 d Privatlivets fred
§ 266 Trusler
§ 266 b Racismeparagraffen
§ 267 Ærekrænkelse
§ 268 Bagvaskelse
§ 276 Tyveri
§ 277 Ulovlig omgang med hittegods
§ 278 Underslæb
§ 279 Bedrageri
§ 280 Mandatsvig
§ 281 Afpresning
§ 282 Åger
§ 283 Skyldnersvig
§ 288 Røveri
§ 291 Hærværk
§ 293 Brugstyveri
§ 299 b Ophavsretskrænkelser af
særlig grov karakter

Brugstyveri eller ulovlig brug foreligger, når en person uberettiget bruger en "rørlig ting", der tilhører en anden. Det behandles i den danske straffelov i § 293 og § 293a.

Ulovlig brug adskiller sig fra straffelovens bestemmelse om tyveri, ved at der ikke stilles krav om tilegnelse eller vinding. Der er altså ikke noget krav om at gerningsmanden efter handlingen skal betragte tingen som sin egen. Hvis en ting således alene tages med henblik på midlertidig brug, er gerningen ikke tyveri, men ulovlig brug. Det gælder også, selvom tingen ikke bringes tilbage til der hvor den blev taget fra.

Eksempel på brugstyveri:

  • En person som skal til punkt B bryder låsen op på en tilfældig cykel, kører til punkt B og efterlader cyklen der.


Straffeloven (pr. 2015)
"§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.
Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder."[1]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ "Straffeloven § 293 (af 9. juli 2015)". Retsinformation. 11. juli 2015.