Buck-konverter

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

En buck-konverter eller step-down-konverter er en smps med en numerisk output-spænding mindre end dens numeriske input-spænding og input og output har ens fortegn. Boost-konvertere er en klasse af switching-mode power supply (SMPS) indeholdende i sin simpleste form en kommutationscelle; en aktiv kontakt (f.eks. en transistor) og en passiv kontakt (f.eks. en diode) og en spole som energilager. Herudover har buck-konverteren sædvanligvis brug for filtrering udgjort af kondensatorer (mange gange i kombination med spoler) for at mindske output-fluktuationer og især input-fluktuationer (ripple) og EMI.

Figur 1: Buck-konverter diagram.

Den simpleste måde at reducere en DC-spænding er ved at anvende et spændingsdelerkredsløb, men spændingsdelere spilder energi, da de virker ved at "brænde" overflødig energi af som varme; herudover er spændingen ikke reguleret (varierer f.eks. med input-spændingen). I modsætning hertil kan en buck-konverter være temmelig effektiv (let op til 95% for integrerede kredsløb) og selvregulerende, hvilket gør dem anvendelige til opgaver såsom at konvertere en typisk batterispænding på 12-24V i en bærbar computer ned til nogle få volt som mikroprocessoren behøver.

Driftsprincip[redigér | redigér wikikode]

Figur 1: Buck-konverter diagram. Nomenklatur.

Det grundlæggende princip, som får buck-konverteren til at virke, er spolens selvinduktion – og herudover den rette timing og miljø.

Når spolen lagrer energi opfører den sig som en belastning og absorberer energi, som lagres i magnetfeltet – og når den afgiver energi, opfører den sig som en energikilde. Spændingen den opretholder under afladningsfasen er præcis så stor, at spolens strøm (relateret til magnetfeltet) opretholdes, og output-spændingen er under normal drift numerisk mindre, men med samme fortegn, men herudover uafhængig af input-spændingen.

Vedvarende/kontinuert strømdrift (CCM)[redigér | redigér wikikode]

Figur 2: En buck-konverters to driftstilstande, når drevet i kontinuert strømdrift (CCM). Hvis diskontinuert strømdrift DCM vælges haves en tredje tilstand.
Figur 3: En buck-konverters strøm og spændingsgrafer der drives i kontinuert strømdrift (CCM).

Når en buck-konverter drives i kontinuert strømdrift (CCM), falder strømmen gennem spolen (I_L) ikke til nul. Den anvendte nomenklatur er som i figur 1.

Yderligere antagelser i dette afsnit:

 • komponenterne har ideel opførsel
 • konverteren arbejder i ligevægt
 • V_i er konstant
 • Output-spændingen V_o er numerisk mindre end input-spændingen V_i (belastningen er passende høj resistans og kondensatoren passende høj kapacitans)
 • V_o er konstant, hvilket betyder at kondensatorens kapacitans nødvendigvis er uendelig
 • V_o har samme fortegn som V_i. Med den viste dioderetning er begge positive.

Figur 3 viser de typiske strøm og spændingsgrafer i en konverter med CCM-drift. En buck-konverters driftstilstande under CCM (se figur 2) er:

 • i transistor on-tilstanden (diode off), er S ledende (se figur 1), hvilket resulterer i en stigende spolestrøm over tidsinterval [0;D*T[.
 • i transistor off-tilstanden (diode on), er S ikke-ledende og så længe den er det (og der er energi lagret i spolens magnetfelt), vil dioden lede spolens genererede strøm til kondensatoren C og belastningen R. Dette sker over tidsinterval [D*T;T[

Under de tidligere nævnte antagelser kan output-spændingens ligning udledes. Dette gøres i det følgende.

Når S er ledende; on (transistoren er on), vil input-spændingen (V_i-V_o) være påtrykt spolen, hvilket resulterer i en linear stigende strøm (I_L) løber gennem spolen som funktion af (t), som kan beregnes ved følgende formel:

\frac{\Delta I_L}{\Delta t}=\frac{V_i-V_o}{L}

Ved slutningen af S on-perioden, vil stigningen af IL derfor være:

\Delta I_{L_{on}}=\int_0^{D T}\frac{V_L}{L}\, dt=\frac{\left(V_i-V_o\right)\cdot D T}{L}

D er arbejdscyklus (en. duty cycle). D repræsenterer brøkdelen, at S er on i forhold til den totale S on plus S off tid (S on plus S off er her kommutationscyklens tid). Derfor vil D være mellem 0 (S er aldrig on) og 1 (S er altid on).

Når S er off, sender spolen en faldende strøm over tid gennem kondensator og belastning. Under de tidligere antagelser, vil udviklingen af IL være lineart faldende:

V_o=L\frac{dI_L}{dt}

I så fald vil det lineare IL fald under S off-perioden være:

\Delta I_{L_{off}}=\int_0^{(1-D) T}\frac{V_L}{L}\, dt=-\frac{V_o\cdot (1-D) T}{L}

Da vi antager at konverteren drives under ligevægtsbetingelser, bliver energimængden gemt i hver af dets komponenter nødt til at være den samme ved begyndelsen og slutningen af kommutationscyklen. I spolen vil den være givet ved:

E=\frac{1}{2} L I_L^2

Derfor vil spolestrømmen, under de givne antagelser, være den samme ved begyndelsen og slutningen af kommutationscyklen. Dette kan skrives som

Therefore, \Delta I_{L_{on}}+\Delta I_{L_{off}}=0

Ved at erstatte \Delta I_{L_{on}} og \Delta I_{L_{off}} med deres udtryk giver:

\frac{\left(V_i-V_o\right)\cdot D T}{L}-\frac{V_o\cdot (1-D) T}{L}=0

Dette kan skrives som:

V_o=D\cdot V_i

Hvilket viser at arbejdscyklus er:

D=\frac{V_o}{V_i}

Hvis antagelserne holder, vil output-spændingen stige med D, når arbejdscyklus går fra 0 til 1) – og mod input-spændingen, når D går mod 1. Da D er mindre end eller lig 1, vil output-spændingen numerisk være mindre eller lig input-spændingen. Dette er årsagen til at denne konvertertype også benævnes step-down-konverter.

Diskontinuert strømdrift (DCM)[redigér | redigér wikikode]

Figur 4: En buck-konverters strøm og spændingsgrafer der drives under diskontinuert strømdrift (DCM). I en nederste graf er I_{S} rød og I_{D} blå.

Man kan vælge at spolestrømmen skal falde til nul i en del af kommutationscyklen. Den eneste forskel fra CCM-drift er at spolen er tømt for energi i en kort tid (se figur 4). Nomenklatur som i figur 1.

Yderligere antagelser i dette afsnit:

 • komponenterne har ideel opførsel
 • konverteren arbejder i ligevægt
 • V_i er konstant
 • Output-spændingen V_o er numerisk mindre end input-spændingen V_i (belastningen er passende høj resistans og kondensatoren passende høj kapacitans)
 • V_o er konstant, hvilket betyder at kondensatorens kapacitans nødvendigvis er uendelig
 • V_o har samme fortegn som V_i. Med den viste dioderetning er begge positive.

En buck-konverters driftstilstande under diskontinuert strømdrift (DCM) (se figur 2) er:

 • i transistor on-tilstanden (diode off), er S ledende (se figur 1), hvilket resulterer i en stigende spolestrøm over tidsinterval [0;D*T[.
 • i transistor off-tilstanden (diode on), er S ikke-ledende og så længe der er energi lagret i spolens magnetfelt, vil dioden lede spolens genererede strøm til kondensatoren og belastningen R. Dette sker over tidsinterval [D*T;(D+δ)*T[
 • i transistor off-tilstanden (diode off), er S ikke-ledende og der er ingen energi lagret i spolens magnetfelt, så dioden er også ikke-ledende. Dette sker over tidsinterval [(D+δ)*T;T[

Det har en effekt på output-spændingens ligning. Den udledes i det følgende.

Da, spolestrømmen ved begyndelsen af kommutationscyklen er nul, vil dens maksimumsværdi I_{L_{max}} (ved t = D T) være

I_{L_{max}}=\frac{V_i-V_o}{L}D\cdot T

transistor off-tilstanden (diode on), IL falder til nul efter \delta T:

I_{L_{max}}+\frac{V_o \delta T}{L}=0

Ved at anvende de to foregående ligninger er δ:

\delta=\frac{V_i-V_o}{V_o}D

Belastningsstrømmen Io er lig diodens middelstrøm (ID). Som det kan ses på figur 4, er diodestrømmen lig spolestrømmen mens S er off. Derfor kan output-strømmen skrives som:

I_o=\bar{I_D}=\frac{1}{2}I_{L_{max}}\cdot D +\frac{1}{2}I_{L_{max}}\cdot \delta=\frac{I_{L_{max}}\left(D+\delta\right)}{2}

Ved at udskifte ILmax og δ med deres respektive udtryk fås:

I_o=\frac{\left(V_i-V_o\right)D\cdot T\left(D+\delta\right)}{2L}

And substituting δ by the expression given above yields:

I_o=\frac{\left(V_i-V_o\right)D\cdot T\left(D+\frac{V_i-V_o}{V_o}D\right)}{2L}

Derfor kan output-spændings-forstærkningsfaktoren skrives som følger:

\frac{V_o}{V_i}=\frac{1}{\frac{2L\cdot I_o}{D^2\cdot V_i\cdot T}+1}

Sammenlignet med udtrykket af output-spændingen for CCM-drift, er dette udtryk mere kompliceret. Ydermere vil output-spændings-forstærkningsfaktoren ikke kun afhænge af arbejdscyklus, men også af spolens induktans, input-spændingen, (T) og output-strømmen.

Kilder/referencer[redigér | redigér wikikode]

 • 3. P. Julián, A. Oliva, P. Mandolesi, and H. Chiacchiarini, “Output discrete feedback control of a DC-DC Buck converter,” in Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE’97), Guimaraes, Portugal, 7-11Julio 1997, pp. 925–930.
 • 4. H. Chiacchiarini, P. Mandolesi, A. Oliva, and P. Julián, “Nonlinear analog controller for a buck converter: Theory and experimental results”, Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE’99), Bled, Slovenia, 12 – 16 July 1999, pp. 601–606.
 • 5. M. B. D’Amico, A. Oliva, E. E. Paolini y N. Guerin, “Bifurcation control of a buck converter in discontinuous conduction mode”, Proceedings of the 1st IFAC Conference on Analysis and Control of Chaotic Systems (CHAOS’06), pp. 399-404, Reims (Francia), 28 al 30 de junio de 2006.
 • 6. Oliva, A.R., H. Chiacchiarini y G. Bortolotto “Developing of a state feedback controller for the synchronous buck converter”, Latin American Applied Research, Volumen 35, Nro 2, Abril 2005, pp. 83-88. ISSN: 0327-0793.
 • 7. D’Amico, M. B., Guerin, N., Oliva, A.R., Paolini, E.E. Dinámica de un convertidor buck con controlador PI digital. Revista Iberoamericana de automática e informática industrial (RIAI), Vol 4, No 3, julio 2007, pp. 126-131. ISSN: 1697-7912.

Se også[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Many Java applets demonstrating the operation of converters are available on the Interactive Power Electronics Seminar (iPES)