Case fatality rate

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.
    Blandt andet brug af sædvanlig dansk terminologi

Inden for epidemiologien er case fatality rate (CFR, rate vs. ratio, se[note 1]) andelen af dødsfald på grund af en bestemt sygdom sammenlignet med det samlede antal mennesker, der er diagnosticeret med sygdommen i en bestemt periode. CFR udtrykkes traditionelt som en procentdel og repræsenterer et mål for sygdommens sværhedsgrad.[1] CFR bruges oftest til sygdomme med diskrete (separate), tidsbegrænsede forløb, som for eksempel udbrud af akutte infektioner. En CFR kan kun betragtes som endelig, når alle sager er løst (enten ved død eller helbredelse). Den foreløbige CFR, for eksempel under et udbrud med en høj daglig stigning og lang opløsningstid? (resolution time), ville være væsentligt lavere end den endelige CFR. Jo større tidrum der benyttes, jo flere kan nå at dø af andre årsager end den man er interesseret i: "... For example, as duration of the disease of interest lengthens, a person becomes increasingly likely to die of causes that are not associated with the specified disease. ..." [1]

Terminologi[redigér | rediger kildetekst]

Dødeligheden – ofte forvekslet med CFR – er et mål for det relative antal dødsfald (enten generelt eller på grund af en bestemt årsag) inden for hele befolkningen pr. tidsenhed.[2] En CFR er derimod antallet af døde blandt antallet af diagnosticerede tilfælde.[3]

Sommetider bruges begrebet case fatality ratio i flæng med case fatality rate, men de dækker ikke det samme fænomen. Et case fatality ratio er en sammenligning mellem to forskellige case fatalities, udtrykt som et forhold.[note 1] Det bruges til at sammenligne sværhedsgraden af forskellige sygdomme eller til at vurdere indvirkningen af interventioner.[4]

Fra et matematisk synspunkt er CFR'er, der har værdier mellem 0 og 1 (eller 0% og 100%), faktisk et mål for risiko (case fatality risk) – det vil sige incidenstallet (kumulativ incidens[note 2]), selvom de ikke afspejler en sygdoms incidens. CFR'erne er hverken frekvenser, incidensrater eller ratios (ingen af disse er begrænset til området 0-1). De tager ikke højde for tid, fra sygdomsudbrud til død.[5][6]

Infection Fatality Rate IFR[redigér | rediger kildetekst]

Som med case fatality rate gælder udtrykket infection fatality rate (IFR) også for udbrud af infektiøs sygdom, men udtrykker andelen af dødsfald blandt alle inficerede individer, inklusive alle asymptomatiske og udiagnosticerede personer. Det er tæt forbundet med CFR, men forsøger desuden at redegøre for utilsigtede infektioner hos raske mennesker.[7]

IFR adskiller sig fra CFR ved, at den sigter mod at estimere dødeligheden for både syge og raske inficerede: både de påviste sygdomstilfælde og dem med en uopdaget sygdom − asymptomatisk og ikke testet gruppe[8]. Personer, der er inficeret uden at fremvise symptomer, siges at have "ikke-synlige", "tavse" eller "subkliniske" infektioner, subclinical infections (en), og kan utilsigtet inficere andre. − IFR kan pr. definition ikke overstige CFR, fordi førstnævnte tilføjer asymptomatiske tilfælde til nævneren.

Noter og referencer[redigér | rediger kildetekst]

Noter
 1. ^ a b Vedrørende betegnelserne case fatality, case fatality rate og case-fatality ratio, se 'Case fatality, rates and ratios: all the same?' fra Ecdc.europa.eu, Field Epidemiology Manual Wiki – Om 'ratio': "... Case fatality ratio : This is simply the comparison of two case fatalities, expressed as a ratio. So the cholera:tuberculosis case fatality ratio is 40:100 (or 4:10). Usually we put the greater killer first, so the TB:cholera case fatality ratio is 2.5:1. In this sense, it is a comparison between 2 populations, similar as we do with odd ratio, risk ratio, sex ratio etc. ..." − Dansk omtrent: "... Case fatality ratio: Det er simpelthen en sammenligning af to 'case fatalities', udtrykt som et forhold. Forholdet mellem kolera og tuberkulose er 40:100 (eller 4:10). Normalt sættes den største dræber først, så forholdet TB:kolera er 2,5:1. I denne forstand er det en sammenligning mellem to populationer, ligesom man gør med 'odd ratio' ('OR'), risikoforhold (risk ratio, 'RR', relativ risiko), kønsforhold osv ... "
 2. ^ Om kumulativ incidens, se "incidens - folkesundhedsbegreb" hos Den Store Danske (lex.dk) af Jørn Olsen. −
  Figur 2 på "Covid-19 i Europa" Arkiveret 12. januar 2021 hos Wayback Machine fra Ssi.dk, Statens Serum Institut, har "Kumulativ incidens af bekræftede tilfælde i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland i løbet af de seneste 12 uger". − "Cumulative incidence" (enwiki) − 0g: "Statistiske forskningstermer" fra Rigshospitalet.dk
Referencer
 1. ^ a b "Case fatality rate" hos Encyclopædia Britannica af Rebecca A. Harrington. – "Case fatality rate, also called case fatality risk or case fatality ratio,..." – Her betragtes rate og ratio som det samme. Se dog Note 1 herover der bestemmer case fatality ratio anderledes: som en sammenligning af to case fatalities, fx tuberkulose:kolera som 2,5:1
 2. ^ For example, a diabetes mortality rate of 5 per 1,000 or 500 per 100,000 characterizes the observation of 50 deaths due to diabetes in a population of 10,000 in a given year. – For eksempel karakteriserer en diabetesdødelighed på 5 pr. 1.000 eller 500 pr. 100.000 observationen af 50 dødsfald på grund af diabetes i en befolkning på 10.000 i et givet år.
 3. ^ "Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection" (PDF). Elsevier. 2020-03-25. Arkiveret fra originalen (PDF) 2020-03-27. Hentet 2020-03-27.
 4. ^ Bosman, Arnold (2014-05-28). "Attack rates and case fatality". Field Epidemiology Manual Wiki. ECDC. Arkiveret fra originalen 2020-03-25. Hentet 2020-03-25.
 5. ^ Entry “Case fatality rate” in Last, John M. (2001), A Dictionary of Epidemiology, 4th edition; Oxford University Press, p. 24. ISBN?
 6. ^ Hennekens, Charles H. and Julie E. Buring (1987), Epidemiology in Medicine, Little, Brown and Company, p. 63. ISBN?
 7. ^ "Infection fatality rate". DocCheck Medical Services GmbH (Das Medizinlexikon zum Medmachen). Hentet 25. marts 2020.
 8. ^ "Global Covid-19 Case Fatality Rates". Centre for Evidence-Based Medicine. Hentet 25. marts 2020.

Eksterne henvisninger[redigér | rediger kildetekst]