Clemens Petersen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Broom icon.svg Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg

Christoffer Mathias Clemens (Clemmen) Petersen (2. oktober 1834 i Svinninge Mølle, Asminderup Sogn, Odsherred - 21. maj 1918 i København) var en dansk kritiker.

Petersen blev student 1851, lagde sig først et par år efter Teologien, forsøgte sig uden Held som Skuespiller ved det kgl. Teater og kastede sig derpaa med Alvor over Æstetikken, i hvilket Fag han 1857 tog Magisterkonferens. Kort efter blev han Lærer under Kjøbenhavns offentlige Skolevæsen; allerede tidligere var han bleven knyttet som Litteratur- og Teateranmelder til »Fædrelandet«, hvor han, indtil han 1868 af Omstændighederne nødtes til at forlade Danmark, skrev en Mængde Artikler. P. fik som Kritiker hurtig en betydelig Indflydelse, saaledes at hans Artikler for en væsentlig Del blev bestemmende for den offentlige Mening; tydeligere end nogen Sinde viste dette sig, da han først af alle slog til Lyd for Bjørnson og voldte, at han saa hurtig og saa let trængte igennem i Danmark. En Del af P.’s Arbejder, deriblandt en interessant Analyse af »Kong Lear«,, foreligger samlet i hans »Dramaturgisk Kritik« (1860): senere udgav han bl.a. en aandfuld og livlig Undersøgelse over »Forholdet mellem det gamle og det ny ved Oehlenschläger’s Fremtræden«. P., hvis etiske Opfattelse paavirkedes af Basmus Nielsen, maa som Æstetiker nærmest betegnes som Discipel af Heiberg, til hvem ham stod i et nært personligt Forhold; han manglede dog Mesterens grundige Kundskaber og evnede ikke altid at raade Bod paa denne Brist ved sin geniale Intuitionsevne og ved den Lethed, hvormed han skaffede sig et Overblik over de mest forsk. Forhold; et afgjort Fortrin for Heiberg havde han i større litterært Frisind og Rummelighed. I Formen er han frisk, fængslende og — undertiden indtil Manierisme og Paradoksmageri — original.

Efter at have forladt Hjemmet bosatte P. sig i Nordamerika, hvor han udrettede et omfattende og betydningsfuldt Arbejde, der dog ikke skaffede den ensomme og upraktiske Mand blot et sikkert Udkomme. Han har til amerikanske Blade og Tidsskrifter saavel som til et stort og betydeligt encyklopædisk Værk leveret en Mangfoldighed af Artikler om nordiske Forhold, Oig som Medarbejder ved »Heimdal« i Chikago og navnlig ved »Nordlyset« i New York og tillige ved sin fængslende Personlighed bidraget meget til Sammenholdet mellem Dansk-Amerikanerne og til deres kulturelle Forbindelse med Moderlandet. 1904 bosatte han sig atter i Kbhvn, hvor Slægt og Ungdomsvenner skaffede ham em rolig og god Alderdom.

Wikisource-logo.svg
Wikisource har originalt kildemateriale relateret til denne artikel:


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.