Commissioning processen

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Commissioning processen (Cx) er en kvalitetsstyringsproces, der verificerer, dokumenterer og tester, at et byggeri opfylder de specificerede krav.

Formålet med commissioning er overordnet set: bedre økonomi, mindre miljø-impact og tidsmæssige besparelser, går man i dybden og udpensler arbejdsprocesserne bliver billedet langt mere raffineret - værdiskabelsen varierer nemlig både efter aktørens synspunkt, omfanget af commissioningprocessen og byggeriets type.

I Commissioning processen opstilles målbare funktionsbaserede krav[1] til byggeriets installationer, anlæg, systemer og bygningsskal, som løbende kontrolleres igennem et helt byggeprojekt. Commissioning processen implementeres på byggeprojekter helt fra [2]ideoplægget/idefasen, og processen forløber igennem alle byggeriets faser og videre ind i driftsfasen.

Selvom Commissioning processen stadig er en relativ ny disciplin i den danske byggebranche, er det inkluderet flere standardkontraktdokumenter[3].

Processen[redigér | rediger kildetekst]

Commissioning processen er en sideløbende integreret proces med byggeriets projektfaser. En udbredt misforståelse er, at Commissioning processen først udføres/opstartes ved idriftsættelse af byggeriet[4]. Det kan kun kaldes en Commissioning proces, hvis Commissioning processen starter samtidig med, at der stilles krav til det kommende byggeprojekt[5]. Hvis der for eksempel kun udføres test, eller hvis Commissioning processen først implementeres i udførelsesfasen, kan det ikke kaldes en Commissioning proces.

Faserne[redigér | rediger kildetekst]

Faseopdelingen følger i store træk fasemodellen fra Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, som er:[6]

 • Programfasen
 • Projekteringsfasen
 • Udførelsesfasen
 • Driftsfasen

Udover de ovenstående faser fortsætter Commissioning processen ind i driftsfasen, hvor fasen ændres til On-going Cx.

Aktiviteter[redigér | rediger kildetekst]

I alle faserne udføres Commissioning aktiviteterne for at verificere, at byggeprojektet overholder de specificerede krav. De primære aktiviteter er beskrevet i Dansk Standard [7]. Der forefindes dog flere Commissioning aktiviteter, som ikke er beskrevet i DS 3090, men som bidrager til verificeringen af byggeriet. Dette inkluderer blandt andet testoversigten [8], som er en udvidet anlægsoversigt, der holder styr på de verificeringen af de enkelte anlæg[9].

Commissioning processen faseoverblik (CxWiki - Faserne i Cx processen)

Organisering[redigér | rediger kildetekst]

Commissioning processens organisering består af:

 • Commissioning Lederen
 • Commissioning specialister
 • Bygherren
 • Bygherrens driftspersonale
 • Bygnings slutbrugere
 • De(n) projekterende rådgiver
 • Entreprenøren
 • Underentreprenører

Det er vigtigt, at alle involverede deltager aktivt og kontraktmæssigt forpligtet hertil, da store dele af Commissioning processen er baseret på dialog og samarbejde.

Lederen af Commissioning processen[redigér | rediger kildetekst]

Lederen af Commissioning processen, ofte kaldet Commissioning Lederen (CxA/CxL), skal styre og koordinere Commissioning processen. Commissioning Lederen må ikke være direkte involveret i projektets projektering eller udførelses, hvis dette ikke er muligt, skal der udarbejdes en habilitetsaftale[10]. Kontrakten med Commissioning Lederen skal være klar og præcis, og den bør kunne tilpasses, hvis projektet ændrer sig[11]. Kontrakten bør ikke kun baseres på de standardkontraktdokumenter såsom AB18, ABT18, ABR18 og YBL18[12].

Commissioning specialister[redigér | rediger kildetekst]

Commissioning specialister tilkobles løbende i projektet, når der er behov for deres faglige kompetencer. Dette kan for eksempel være i forbindelse med granskning af en kølecentral, hvor Commissioning specialisten med speciale indenfor køl tilkobles.

Test[redigér | rediger kildetekst]

I Commissioning processen testes de forskellige installationer, anlæg og systemer, som er underlagt Commissioning kravene. Commissioning organisationen foretager tværfaglige systemintegrationstest[13]. Disse test må dog ikke forveksles med kravene fra Bygningsreglementet om funktionsafprøvning[14][15] eller bygningsstyrelsens performancetest[16].

Følgende anlæg skal som minimum testes jf. DS 3090, hvis de indgår i byggeprojektet[17]:

 • Varmesystemer
 • Ventilationssystemer
 • Kølesystemer
 • Forsyningssystemer, herunder varmepumper, fjernvarmeforsyning, kedelanlæg
 • Elinstallationer
 • Belysning, herunder dagslysstyring
 • Solafskærmning
 • Brandventilation
 • Bygningsautomatik

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ CxWiki Commissioning kravene er bygherrens ufravigelige krav til byggeriet og grundstenen i Commissioning processen. Det er de krav, som Commissioning processen skal verificere er overholdt igennem hele projektet. Commissioning kravene er derfor en forudsætning for, at en Commissioning proces kan gennemføres.
 2. ^ ideoplægget danskeark.dk hentet 16. januar 2022
 3. ^ Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018 inkluderer Commissioning processen som et punkt i 9.57
 4. ^ Commissioning direkte oversat til dansk betyder "idriftsættelse".
 5. ^ DS3090 Commissioning processen til byggerier afsnit 4.5 - "Commissioning-processen skal starte, samtidige med at der stilles krav til det kommende byggeprojekt"
 6. ^ Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018
 7. ^ DS 3090 Commissioning processen til byggerier
 8. ^ Testoversigten
 9. ^ Guide til commissioning i praksis afsnit 8.4, Thomas T. Jarløv, Forlaget TTJ, 2021 2. udgave
 10. ^ CxWiki Hvis Commissioning lederen arbejder for det samme firma, som er projekterende eller udførende, skal Commissioning lederens habilitet beskrives og godkendes af bygherren. Dette er med til at sikre, at bygherrens interesser bliver loyalt varetaget, samt at alle problemstillinger bliver objektivt belyst uanset, hvem eller hvad der er årsag til dem.
 11. ^ Guide til commissioning i praksis afsnit 5, Thomas T. Jarløv, Forlaget TTJ, 2021 2. udgave
 12. ^ CxWiki Ovenstående liste (red. AB18, ABT18, ABR18 og YBL18) indeholder gode værktøjer, som kan benyttes i en Commissioning proces, men Commissioning omfang og udførelsesmetoder er ikke beskrevet i dem. Hvis det ikke er klar beskrevet, kan bygherren ikke sammenholde prisen på tværs af de indkomne tilbud, da de ikke er sammenlignelige.
 13. ^ CxWiki Tværfaglige test er normalt ikke inkluderet i almindelige byggesager, derfor er der ingen, som verificerer, at installationerne virker sammen. Commissioning teamet skal udarbejde de tværfaglige testparadigmer, der verificerer Cx kravene og samspillet af installationerne.
 14. ^ Funktionsafprøvning
 15. ^ Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)
 16. ^ Performancetest
 17. ^ DS 3090 Commissioning processen til byggerier afsnit 9.2.4

Andre links[redigér | rediger kildetekst]