Cykelsti

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Her er cykeltrafikken, der kører imod biltrafikken, afskåret fra kørebanen, mens der anes en afmærkning af cykelstien ude på kørebanen

En cykelsti er en anlagt sti eller en særlig del af vejbanen, som er forbeholdt cykler. Cykelstier findes både som enkelt- og dobbelt-rettede.

Cykelstier langs veje er som regel anlagt mellem fortovet og kørebanen. Visse steder er der ydermere parkeringspladser mellem cykelstien og vejbanen. Cykelstier anlægges ofte på de mest trafikerede veje i byområder for at øge trafiksikkerheden og trygheden. Cykelstier anlægges også langs landeveje, nogle gange adskilt fra vejbanen af et græsareal. Endelig findes cykelstier i eget tracé, fx på nedlagte jernbaner.

Cykelstier skiltes enten med et blåt skilt med cykelpiktogram eller med en opmalet cykel på cykelstien. Cykelstier kan være adskilt fra den øvrige trafik af kantsten, brede hvide streger eller ændret belægning.

Cykelbane i Nørrebrogade i København

Danmarks første cykelsti blev anlagt i 1892Esplanaden i København for at aflaste ridestierne for det stigende antal cyklister der dukkede op fra 1880'erne. Anlæggelsen af cykelstier blev langsom udbredt og den første cykelsti udenfor København blev anlagt langs 'Heden' (i dag: Sdr. Boulevard) i Odense i 1898. I forbindelse med den voksende biltrafik i løbet af 1920'erne og 1930'erne begyndte udbredelsen af cykelstier at få et større omfang. Den samlede længde af dedikerede cykelstier i Danmark overstiger i dag 10.000 km.

Lovgivning[redigér | redigér wikikode]

Ifølge færdselsloven skal en cyklist benytte cykelstien, hvor en sådan forefindes, og i den retning den er beregnet til. Undtagelsen er dog, hvis cyklens eller bagagens bredde gør det uhensigtsmæssig.

"Er der på vej anlagt særlige baner for forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af den pågældende art."... " "Cykel eller ikke registreringspligtig knallert må ikke føres på cykelsti, såfremt køretøjet på grund af dets bredde i belæsset eller ubelæsset stand kan være til væsentlig ulempe for andre kørende på cykelstien."

Færdselssikkerhed[redigér | redigér wikikode]

Cykelsti i vejkryds i København

Blandt trafikeksperter diskuteres det jævnligt, om cykelstier reelt øger trafiksikkerheden, eller om det samlede resultat kan være flere uheld, fordi cyklister og bilister for sent opdager hinanden i kryds, når de hver for sig har følt sig trygge i egen vognbane. Derfor benyttes i nogle tilfælde afkortede cykelstier, der slutter et stykke inden et kryds. For at øge bilisternes opmærksomhed males nogle vejkryds op med blå cykelfelter.

Kilder og eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]