Danske bibeloversættelser

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Hovedlinjer i den danske bibels historie

Den første trykte danske bibeloversættelse brugte Luthers oversættelse af Bibelen til tysk som forlæg. Den blev trykt i 1524 og var bestilt af Christian II. Siden er der kommer mange reviderede udgaver og nyoversættelser fra grundsprogene, hebraisk og græsk, eller med andre oversættelser som reference. Flere nyere oversættelser findes også som lydbøger og e-bøger på internettet.

I dag anvendes i den danske Folkekirke Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992. I mange hjem findes Bibelselskabets tidligere udgave fra 1931/1948. Derudover findes der flere oversættelser af hele Bibelen eller dele af den, som bruges andre steder end i Folkekirken som Bibelen på hverdagsdansk (International Bible Society 1992), Ny Verden-Oversættelsen (Vagttårnets Bibel- og Traktatselskab 1985/1993) og Den Nye Aftale (Bibelselskabet 2007).

Strid om oversættelsen af Guds navn[redigér | redigér wikikode]

Guds egennavn (hebræisk: יהוה, JHWH, ofte gengivet Jehova eller Jahve) er med sine omkring 7.000 forekomster langt det hyppigst forekommende navn i Bibelen, men har været et stridspunkt.

Fx skriver sognepræst Christian Andreas Hermann Kalkar i forordet til sin oversættelse fra 1847 "At Udtrykket Jehova er brugt istedetfor 'Herren' behøver vel intet Forsvar", hvorimod J. Chr. Lindberg om sin samtidige oversættelse mener det modsatte.[1] I den autoriserede oversættelse af GT fra 1931 valgte man konsekvent at skrive ”HERREN” med kapitæler for at synliggøre de mange tusinde steder, hvor Guds navn står i den hebræiske tekst.

Da "Ny Verden-Oversættelsen" udkom i 1985 og oversatte navnet med "Jehova" i både GT og NT, omtalte præsten Paul Vedel oversættelsen som "Kvaksalveri, fastelavnsløjer og humbug."[2] Men i forbindelse med den autoriserede oversættelse fra 1992 siges der i forbindelse med Guds navn: "Det videnskabelige syn må selvfølgelig være, at Jahve-navnet må med i oversættelsen, fordi det faktisk står som navn i teksten."[3], og "at oversætterne ved projektets start var indstillet på at anvende 'Jahve' i oversættelsen; et ønske der imidlertid blev underkendt af kirkelige hensyn".[4] Oversættelsen erstatter derfor navnet med "Herren", bortset fra 13 steder.[5] "Ny bibeloversættelse: Annoteret prøveoversættelse" fra 2001 oversætter navnet med "Jahwæ", idet der gives en række videnskabelige begrundelser herfor.[6]

Guds navn er på dansk blevet oversat med Jehova, senere Jahve, men i de fleste tilfælde erstattet med titlen "Herren". Det er i modsætning til oversættelsen af andre vigtige bibelske navne som Jesus og David, der aldrig været genstand for strid, idet stort set alle oversættelser har beholdt den traditionelle danske skrivemåde.

Liste over danske bibeloversættelser – med årstal for publicering[redigér | redigér wikikode]

Oversættelser markeret med en stjerne (*) før årstallet gengiver Guds navn med Jahve eller Jehova ét eller flere steder.

 • 2007 Den Nye Aftale. Det Nye Testamente på nudansk. Det Danske Bibelselskab
 • 2007 Nyrevideret Bibel på hverdagsdansk. International Bible Society [7]
 • *2001 Ny bibeloversættelse: Annoteret Prøveoversættelse. Da Gud begyndte kap. 1-12, Jeshajahu kap. 1-12 (videnskabelig oversættelse) oversat af J.-A. P. Herbener m.fl.[8]
 • 1998 Det Gamle Testamentes apokryfe bøger. Det Danske Bibelselskab
 • 1997 Det Nye Testamente. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger af Ole Wierød. [9]
 • *1993 Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter[10], revideret udgave med oprindelse i 1985-udgaven. (Bruger konsekvent "Jehova")
 • *1992 Den autoriserede oversættelse[11] – første autoriserede nyoversættelse af hele Bibelen til dansk i 385 år[12]
 • 1992 Bibelen på hverdagsdansk [13]
 • *1985 Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, oversat af Jehovas Vidner – første privatoversættelse af hele Bibelen til dansk i 129 år.[12] (Bruger konsekvent "Jehova")
 • 1985 Det Nye Testamente på hverdagsdansk
 • 1974 Det Nye Testamente. Oversat af Anna Sophie og Paul Seidelin
 • *1968 Kommentar Jerusalem-bibelen
 • 1953 Peter Schindler: Det Nye Testamente
 • 1948 Den autoriserede oversættelse af Det Nye Testamente
 • 1932 Rosenørn-Lehn
 • 1931 Den autoriserede oversættelse af Det Gamle Testamente – baseret på Septuaginta
 • 1926 Den nye Pagts Skrifter oversat af S. Konstantin-Hansen
 • 1920 Det Gamle Testamentes Apokryfer (videnskabelig oversættelse) oversat af Frants Buhl
 • 1924 Friediger; jødisk
 • *1910 Det Gamle Testamente (videnskabelig oversættelse) oversat af Frants Buhl m.fl.
 • 1907 Den autoriserede oversættelse af Det Nye Testamente [14]
 • *1906 Brandes
 • 1906 Offerdahl
 • 1895 Axel Sørensen: Den Nye Pagts Breve
 • 1894 Wolff; jødisk
 • 1893 J.L.V Hansen
 • 1886 Det Nye Testamente oversat af Dr. T Skat Rørdam
 • 1881 Axel Sørensen: Den Nye Pagts Historiske Bøger
 • 1871 Det Danske Bibelselskab Revision af biskop Hans Svanes 1647 Revision af biskop Hans Poulsen Resens Oversættelse af 1607. [15]
 • 1866 Biblen eller den kristne kirkes hellige Skrift, oversat fra Grundtexten af Dr. Jac. Chr. Lindberg, Forlagsbureauet i Kjobenhavn
 • 1856 Jacob Chr. Lindbergs Bibeloversættelse
 • 1850 Rothe, Salmerne
 • *1847 Bibelen eller Den Hellige Skrift, oversat fra grundteksten af Teolog Christian A. H. Kalkar. (Bruger konsekvent "Jehova")
 • *1828 Møller & Møller
 • 1819 Frederik VI's Nye Testamente[16] Bibel PDF's & Accordance Software Module
 • 1797 Jens Bechs Nye Testamente
 • *1797 Michaelis
 • 1794 Ove Høegh-Guldbergs Nye Testamente
 • 1792 Bastholm
 • 1785 Jens Bechs Gamle Testamente
 • 1784 Nicolai E. Balles Nye Testamente
 • *1781 Johan Chr. Schöenheiders Ordsprogenes Bog
 • 1780 Christian Bastholms Nye Testamente
 • 1740 Christian VI's Bibel
 • 1647 Hans Svanes revision of Resens oversættelse
 • 1633 Christian IV's Bibel
 • 1607 Hans Poulsen Resens bibeloversættelse fra grundsprogene
 • 1589 Frederik II's Bibel
 • 1550 Christian III's Bibel – første komplette Bibel på tryk
 • 1539 Peder Tidemands Dommerbogen
 • 1535 Hans Tausens De Fem Mosebøger
 • 1529 Christiern Pedersens Nye Testamente
 • 1528 Frands Vormodsens Salmernes Bog
 • 1524 Christian II's Bibel – første trykte danske Bibel på tryk (kun Det Nye Testamente)
 • 1480 Bibelens første 12 bøger (Håndskrift, sandsynligvis fra Birgittinerklosteret i Mariager, Det Kongelige Bibliotek)

Referencer[redigér | redigér wikikode]