De Halvfjerds Disciple

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

De Halvfjerds disciple eller Tooghalvfjerds disciple var [toog]halvfjerds personer, som Jesus ifølge Lukasevangeliet, der også er det eneste evangelium hvor de optræder, sendte ud for at prædike.

I vestlige traditioner kaldes de ofte disciple,[1] mens man i østkirken ofte bruger ordet “apostel” om dem.[2]

Optræden i Bibelen[redigér | rediger kildetekst]

I den passage i Lukasevangeliet, hvor de nævnes, står der følgende:


Derefter udpegede Herren tooghalvfjerds andre og sendte dem i forvejen, to og to, til alle de byer og steder, hvor han selv agtede sig hen. Han sagde til dem: »Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. Tag ikke pung med, ikke taske, ikke sko, og hils ikke på nogen undervejs. Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: Fred være med dette hus! Og bor der et fredens barn dér, skal jeres fred hvile over det, men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer. Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus. Og når I kommer til en by, og man tager imod jer, spis så, hvad der sættes frem for jer. Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds rige er kommet nær til jer. Men når I kommer til en by, og man ikke tager imod jer, gå så ud på gaderne og råb: Selv det støv fra jeres by, som hænger ved vore fødder, kan I beholde – vi børster det af; men det skal I vide: Guds rige er kommet nær! Jeg siger jer: På dommedag skal det gå Sodoma tåleligere end den by. ...

De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: »Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.«  Da sagde han til dem: »Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.« [3]

Liste[redigér | rediger kildetekst]

Der har gennem tiden været fremsat mange lister over de 70, bl.a. denne:[4]

 1. Jakob, "Herrens Bror", forfatter til jakobsbrevet og Jerusalems første biskop
 2. Agabos (bl.a. nævnt i ApG 11:28)
 3. Ampliatus (nævnt i Romerbrevet 16:8)
 4. Johannes Markus, forfatter til Markusevangeliet
 5. Lægen Lukas, forfatter til Lukasevangeliet
 6. Kleofas
 7. Simeon, søn af Kleofas, Jerusalems anden biskop
 8. Barnabas
 9. Justus, Eleutheropolis' biskop
 10. Thaddæus af Edessa (Şanlıurfa)
 11. Ananias, Damaskus' biskop
 12. Stefanus, den første martyr
 13. Filip Evangelisten, en af de syv mænd nævnt i ApG 6:5
 14. Prokoros (ApG 6:5)
 15. Nikanor (ApG 6:5)
 16. Timon (ApG 6:5)
 17. Parmenas (ApG 6:5)
 18. Timotheus, Efesos' biskop
 19. Titus, Kretas biskop
 20. Filemon, Gazas biskop
 21. Onesimus
 22. Epaphras
 23. Archippus
 24. Silas, Korinths biskop
 25. Silvanus
 26. Crescens
 27. Crispus
 28. Epenetus, Karthagos biskop
 29. Andronicos, Pannoniens biskop
 30. Stachys, Byzantiums biskop
 31. Amplias, Odessas biskop
 32. Urban, Makedoniens biskop
 33. Narcissus, Athens biskop
 34. Apelles, Heraklions biskop
 35. Aristobulus, Britanniens biskop
 36. Herodion, Patras' biskop
 37. Rufus, Thebens biskop
 38. Asyncritus, Hyrcanias biskop
 39. Flegon, Marathons biskop
 40. Hermes, Filippopolis' biskop
 41. Parrobus, Pottoles biskop
 42. Hermas, Dalmatiens biskop
 43. Pave Linus, Roms biskop
 44. Gaius, Efesos' biskop
 45. Filologos, Sinopes biskop
 46. Lucius af Kyrene, Laodikeas bisop
 47. Jason, Tarsus' biskop
 48. Sosipater, Iconiums biskop
 49. Olympas
 50. Tertius
 51. Erastus, Paneas' biskop
 52. Quartus, Berytus' biskop
 53. Euodias, Antiokias biskop
 54. Onesiphorus, Kyrenes biskop
 55. Clement, Sardis' biskop
 56. Sosthenes, Colophons biskop
 57. Apollos, Caesareas biskop
 58. Tychicus, Colophons biskop
 59. Epafroditus
 60. Carpus, Beroeas biskop
 61. Quadratus
 62. Matthias, den nye tolvtemand efter Judas Iskariots død
 63. Zenas, Diospolis' biskop
 64. Aristarchus, Apameas biskop
 65. Pudens
 66. Trofimos
 67. Markus, Apollonias biskop
 68. Artemas, Lystras biskop
 69. Aquila
 70. Fortunatus (Første Korintherbrev 16:17)
 71. Akaikos (nævnt i samme vers som Fortunatus)
 72. Tabitha, en kvindelig discipel, som Peter genoplivede

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Catholic Encyclopedia: Disciple Arkiveret 24. januar 2018 hos Wayback Machine: "The disciples, in this disciples, in this context, are not the crowds of believers who flocked around Christ, but a smaller body of His followers. They are commonly identified with the seventy-two (seventy, according to the received Greek text, although several Greek manuscripts mention seventy-two, as does the Vulgate) referred to as having been chosen by Jesus. The names of these disciples are given in several lists (Chronicon Paschale, and Pseudo-Dorotheus in Migne, P.G., XCII, 521–524; 543–545; 1061–1065); but these lists are unfortunately worthless."
 2. ^ "Synaxis of the Seventy Apostles". oca.org. Arkiveret fra originalen 27. september 2012. Hentet 4. februar 2019.
 3. ^ Lukasevangeliet Kapitel 10
 4. ^ "Seventy disciples - Wikipedia". Arkiveret fra originalen 7. februar 2019. Hentet 4. februar 2019.