Det lysner over agres felt

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
"Det lysner over agres felt"
Sang
Genre Høstsang Rediger på Wikidata
Ambitus Oktav Rediger på Wikidata
Tekstforfatter Ludvig Holstein Rediger på Wikidata
Komponist Harald Balslev Rediger på Wikidata

Det lysner over agres felt er en dansk sang med tekst af Ludvig Holstein og den gængse melodi af Harald Balslev.

Tekst[redigér | rediger kildetekst]

Digtet blev udgivet i Holsteins digtsamling Løv. Nye Digte fra 1915 hvor titlen var blot "Det lysner —".[1][2] Det har 6 strofer hver med 4 verselinjer. Der anvendes enderim med krydsrim efter rimskemaet aBaB, — i første strofe: felt, kravle, Bælt, gavle:

Det lysner over agres felt,
hvor sløve plovspand kravle,
det sortner over Store Bælt
med sol på kirkegavle.

Her i første vers nævnes solen og dens skin. Solen bliver også nævnt i nogle af de efterfølgende strofer: "slikke sol", "høstens solskin" og "Og bag mig, sol". Udsagnsordet "kravle" er bøjet i gammeldags flertalsform. I mere moderne dansk ville ordet skulle have været "kravler" som ikke ville have rimet på kirkegavle.

Første strofes tredje og fjerde linje placerer digtets situation ved Storebælt nær en kirke. Digtet bestemmer ikke den nærmere geografi, om det er den fynske eller sjællandske side, Langeland eller Lolland, men sædvanligvis knyttes Holsteins lyrik til Sjællands natur.[3] Holstein blev født på Langebæksgård ved Kallehave på Sydsjælland,[4] som næppe kan siges at være ved Storebælt. Adelsslægten Holstein knytter sig til Holsteinborg og Fuirendal. Holsteinborg ligger mellem Skælskør og Næstved ud til Holsteinborg Nor.

Brombær

Velkommen i vor grønsværsstol
blandt grøftens brombærranker!
O, det gør godt at slikke sol
igen på disse banker!

I anden strofe er det første gang en plante eller dens spiselige dele nævnes: brombær. I senere vers nævnes rønnebær, lind, vin, gravensten og nødder. Ingen dyr nævnes i digtet.

"men rønnens bær står røde"

Vel rækker høstens solskin kort,
men rønnens bær står røde.
Alleens linde blegner bort,
men vildvinsranker gløde.

Tredjes strofes "Vel rækker høstens solskin kort" har sin pendant i en linje fra digtet Høstdrøm hvor det hedder "Solskinnet kom, men det rakte saa kort" der også er fra digtsamlingen Løv.[5] Som i første vers står et udsagnsord igen i denne strofe i flertalsform. Her er det ordet "gløde".

"en gravensten som smager"

Vel! Ræk mig da, o efterår,
en gravensten som smager
af bækken ved min faders gård
og mulden i hans ager.

En gravensten er et gråstenæble. Holstein skulle et par år senere udgive digtsamlingen "Mos og Muld" med digtet "Gravstener".[6]

Og bag mig, sol, og blød mig regn!
Jeg plukker mine nødder
og trasker langs et brombærhegn
med plovmuld under fødder.

Femte strofe har den noget usædvanlige frase "og blød mig regn". I det originale tryk er der intet komma efter "mig".[1]

Og det er al den jord jeg har,
og alt, hvad jeg begærer.
Jeg håber, det går an, jeg ta'r,
hvad mine såler bærer.

Jørgen Carlsen: "men hvad med Thøger Larsens ”Du danske sommer …” eller Ludvig Holsteins ”Det lysner over agres felt …”? Hvad forhindrer os i at have et ligefremt og for at sige det ligeud: hjerteligt forhold til den slags sange?"

Jørgen Carlsen gav sangen som et eksempel på en af de højskolesange som man kan have et "ligefremt" og "hjerteligt" forhold til uden fordring af "et ironisk vrid".[7]

Musik[redigér | rediger kildetekst]

Harald Balslevs melodi er dateret til 1922.[2] I Højskolesangbogens kommentarer karakteriseres den som enkel, let lært og sangbar.[2] Melodiens to dele (første og anden linje som første del, tredje og fjerde linje som anden del) har samme rytme dog med undtagelse af hvad Højskolesangbogens kommentarer betegner som en "lille krølle" i næstsidste takt (omkring "kirkegavle").[2]

Sangen noteres gerne i 2/4-takt og enten i C-dur eller i D-dur. Dens toneomfang er en oktav hvor den højeste tone forekommer en trefjerdedel henne i sangen.

Harald Balslev døde i 1952 så melodien har siden 2023 været uden ophavsret.


{
{
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 60
 \numericTimeSignature 
\time 2/4 \key c \major \partial 8 
 e'8 | g'8. e'16 g'8 e' | f' a' g' e' | c' c' g' f' | e'4 d'8 d' 
   | e'8. e'16 f'8 g' | a' b' c'' a' | g' e' g' f'16 (e') | d'4 c'8 \bar "|."
}
  \addlyrics {Det | lys -- ner o -- ver ag -- res felt, hvor slø -- ve plov -- spand krav -- le, det sort -- ner o -- ver Sto -- re Bælt, med sol på kir -- ke -- gav -- le. }
}

Udgivelse og indspilninger[redigér | rediger kildetekst]

Sangen er optaget i Højskolesangbogen.[2] Den er den ene af tre sange Harald Balslev har i Folkehøjskolens Melodibogs 9. udgave. De to andre er "Bladet i bogen sig vender" fra 1926 og "Våren er i luften" fra 1927.[8] Holstein har foruden "Det lysner over agres felt" flere andre sange i Højskolesangbogen: "Fyldt med blomster blusser", "Det er lærkernes tid", "Det er i dag et vejr – et solskinsvejr" og "Vi sletternes sønner".

Sangen findes i "555 sange" under afsnittet "Efterår"[9] og i det blå bind af Sangbogen i afsnittet "Året rundt - efterår".[10]

Mathilde med Lasse.

Pia Raug indsang sangen akkompagneret af Steve Dobrogosz på klaver. Deres version udkom på albummet Længsel fra 1987. Pernille Bachs version fra 2003 er også med klaverakkompagnement.[11] Mathildes indspilning findes på albummet Rødt & Hvidt.

Thomas Kjellerup indspillede sangen til albummet Høstfest i 2016. Den kom dog ikke med på det udgivne album fra 2018,[12] men oploadet til Soundcloud i 2017[13] Eugen Tajmer er også blandt sangere der har indspillet sangen. Phillip Faber sang "Det lysner over agres felt" under eget klaverakkompagnement i tv-programmet Morgensang den 27. april 2020.[14] At en efterårssang synges og udsendes om foråret er set som et mindre fokus på tekstmæssig relevans og en tendens mod var der er kaldt "den melocentriske vending".[15][16]

DR PigeKoret.
Michael Bojesen.

Af kor der har indspillet sangen finder man DR Juniorkoret.[17] og Danmarks Radios Pigekor dirigeret af Tage Mortensen i 1994 og udgivet på albummet Efterårets Danske Sange. Senere indspillede det sidstnævnte kor under navnet "DR Radiopigekoret" sangen uakkompagneret med Michael Bojesen som dirigent. Bo Holten arrangerede sangen og dirigerede DR VokalEnsemblet til albummet "Årstiderne: 28 danske sange".

Sangen varer sædvanligvis omkring to minutter at synge. Michael Bojesen og Bo Holten med deres hastige versioner kan nå det under to minutter. Mathildes version indeholder et par rent instrumentale passager med klarinet og når over tre minutter.

En stærkt omarbejdet alternativ version står Jacob Anderskov for med udgivelse i 2006.[18] Resultatet blev kaldt "problematisk" og "et umage møde mellem grovkornet gruppejazz og nydelige højskolesange".[19]

Ved DR P2's lytterafstemning i 2015 over danske sange kom "Det lysner over agres felt" ind på en 14.-plads.[20]

Fjerde strofe er citeret fuldt i Bjarne Reuters bog "Shamran - den som kommer".

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ a b Ludvig Holstein (1915), Løv, København: Gyldendal, s. 13-14Wikidata Q118124354
 2. ^ a b c d e "Det lysner over agres felt".
 3. ^ Sven Rossel. "Ludvig Holstein (forfatter)". Den Store Danske.
 4. ^ Sven Rossel. "Ludvig Holstein (forfatter)". Dansk Biografisk Leksikon.
 5. ^ "Ludvig Holstein (1864–1943). Høstdrøm".
 6. ^ "Ludvig Holstein (1864–1943). Gravstener".
 7. ^ Henrik Borup Nielsen (2002), "Folkehøjskolen til debat", Slagmark (34): 189-211, doi:10.7146/SL.V0I34.218Wikidata Q118123774
 8. ^ Bjørn Veierskov Alexandersson; Bo Holten; Søren Sørensen; Mogens Wöldike, red. (1993), Folkehøjskolens Melodibog, København: Edition Wilhelm Hansen, ISBN 87-598-0522-6Wikidata Q89980864
 9. ^ Thomas Alvad; Svend G. Asmussen, red. (1972), 555 Sange, Egtved: Edition Egtved, s. 82, OCLC 475425090Wikidata Q21870255
 10. ^ Sangbogen, København: Edition Wilhelm Hansen, 1988, ISBN 978-87-7455-112-6Wikidata Q22237402
 11. ^ "Det lysner over agres felt. Pernille Bach".
 12. ^ "Thomas Kjellerup Høstfest".
 13. ^ "Det lysner over agres felt. Thomas Kjellerup".
 14. ^ "Morgensang: 'Tænk at livet koster livet' og 'Det lysner". DR. 27. april 2020.
 15. ^ Henrik Marstal; Lea Wierød Borčak (15. maj 2020), "Vi går ikke længere op i, om vi synger om Jesus eller Joanna – bare vi synger sammen", Dagbladet InformationWikidata Q118193158
 16. ^ Lea Wierød Borčak (22. januar 2020), "Community as a discursive construct in contemporary Danish singing culture", SoundEffects - An Interdisciplinary Journal of Sound and Sound Experience, 9 (1): 81-97, doi:10.7146/SE.V9I1.113023Wikidata Q118193173
 17. ^ "Skole. Det lysner over agres felt". DR.
 18. ^ "Det lysner over agres felt. Jacob Anderskov".
 19. ^ "Kortere sagt - Jazz", Dagbladet Information, 29. januar 2007Wikidata Q118210345
 20. ^ Phillip Faber; Rikke Hyldgaard (24. november 2020), Mette Weyde (red.), Den danske sang, København: Politikens Forlag, s. 52, ISBN 978-87-400-6331-8Wikidata Q112230791