Diskussion:Aromatiske kulbrinter

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Forklaringen er ikke helt dækkende. Udtrykket "aromatiske kulbrinter" er ikke nødvendigvis ensbetydende med PAH'er. I daglig tale i miljøbrancen oftest tværtimod. PAH'er er tungere stoffer opbygget af to eller flere benzen-ringe, som typisk indgår i f.eks. tjærestoffer. Når man i miljøsammenhænge anvender udtrykket "aromatiske kulbrinter", forstås i almindelighed enkelt-ringede aromater - dvs. f.eks. benzen, toluen eller xylener, der typisk forekommer i lettere olieprodukter (benzin) og opløsningsmidler. Aromatiske kulbrinter (som regel ikke PAH'er)kan udgøre en risiko i forhold til f.eks. afdampning til indeklimaet eller nedsivning til grundvandet fra forurenet jord.