Diskussion:Droit moral

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Sagen mod Jens Jørgen Thorsen drejede sig mig bekendt ikke om droit moral, men blasfemi efter straffeloven. Med mindre det kan dokumenteres, at det drejede sig om droit moral, bør omtalen af denne sag derfor slettes.--Heelgrasper 26. jul 2005 kl. 09:02 (CEST)

Thorsen-sagen, som er gengivet i UfR 1990.856 handlede i hovedsagen om tilbagekaldelse af tilsagn om filmstøtte til Jesus-filmen, men omtales i de fleste ophavsretlige fremstillinger som et eksempel på en sag om droit moral. Både blasfemi og ophavsret blev herefter inddraget i sagen, men droit moral var det primære argument, og var også blandt det landsretten tog stilling til med udtalelsen:
"Efter de således foreliggende oplysninger og konsulenternes og skønsmændenes samstemmende vurdering af filmprojektet som et nyt og selvstændigt kunstværk finder landsretten det så tvivlsomt, om den endelige film ville indebære en krænkelse af droit moral reglerne, at filminstituttet ikke var berettiget til at tilbagekalde tilsagnet om støtte."
Kammeradvokaten havde i forberedelsen af sagen, og ved den tidligere adminstrative behandling undersøgt spørgsmålet om blasfemi, men var kommet til den konklusion, at filmen som helhed betragtet nok ikke var strafbart blasfemisk.
--/kristian 26. jul 2005 kl. 09:25 (CEST)