Diskussion:Etik

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Filosofi Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Filosofi, et forsøg på at koordinere oprettelsen af filosofi-relaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Start Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Start på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Kristendom Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Kristendom, et forsøg på at koordinere oprettelsen af Kristendomsrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Start Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Start på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.


Oh ja! Det lyder jo alt sammen meget godt, og der er jo heller ingen tvivl om at sandheden altid vil træde tydeligt frem. Der er jo ingen som bevidst ville føre os bag lyset ved at fortælle en løgnehistorie, - eller er der? Kan man skelne mellem sandheden og løgnen? Eller er vi bare nået dertil hvor sandhed og ret bliver bedømt ud fra hvad der er normalt på nuværende tidspunkt? Hvem bedømmer hvilken moral og etik der ligger bag indlægende i artiklerne? Er samvittigheden noget vi selv bestemmer eller har vi en medfødt evne til at bedømme godt og ondt, rigtig og forkert? Er det f.eks rigtig at spise mennesker? Livets skaber har nedlagt i vores hjerter etik, moral og samvittighed. Bliver indlægene skrevet med dette i tanke og bedømt ud fra hans skrevne ord, som vejleder netop i menneskenes grundlæggende behov, og ikke i hvad der måtte være tidens filosofiske meninger netop nu, kunne man finde meget nytig information på disse sider. Desværre som en mand for længe siden skrev: "Der er ingen ende på de mange bøger der frembringes, og hengiver man sig meget [til dem], udmattes kødet."

Ganske pudsigt, at artiklen nævner religion, som den ganske åbenbart ikke vurderer højt. For nogle mennesker er religion noget, som nogle (andre) mennesker har fundet på. For mig er religion noget naturgivet. Og den samme forskel optræder altså i forhold til moral:
Ifølge denne artikel er moral noget samfundsskabt. For bl.a. undertegnede er moral noget naturgivet. Noget, som har med samvittighed at gøre.
Jeg vil ikke begynde en redigeringskrig. Mine kulturkampe bliver kæmpet andre steder end på Wikipedia. Men artiklens forfattere bør måske være opmærksomme på, at nogle mennesker lever i en virkelighed, der er fundamentalt forskellig fra deres egen. En virkelighed, hvor moral er noget helt andet. Det anonyme indlæg øverst på siden er et vidnesbyrd om dette forhold.
Jeg gav artiklen et 5-tal og overvejede et 03. Jeg kunne ikke drømme om at henvise til den.
--Troels Nybo 28. jan 2005 kl. 09:55 (CET)
Artiklen nævner ret beset ikke religion, men det er rigtigt at der mangler en klarere beskrivelse af forholdet mellem religion og moral. --Palnatoke 28. jan 2005 kl. 10:09 (CET)
Det er vigtigt, at artiklerne på wikipedia ikke støder læserne. Derfor har Troels Nybo ret i, at denne artikel er klodset og misvisende. Almindelig hensyntagen til de troende byder os, at vi behandler så tunge emner respektfuldt.
Om moral (og etik) kan henføres til en naturgiven samvittighed, det kan vel diskuteres. Tillad mig at minde om K. E. Løgstrup, der konstaterede, at man ikke kan begrunde moral eller for den sags skyld etik ud fra Kristendommen. Det religiøse har et helt andet ærinde i en helt anden dimension. Det samme må formentlig også gælde for andre religioner, men det kan jeg ikke afgøre.
Omvendt kan det også lade sig gøre at begrunde en etik helt uden henvisning til religion (se kategoriske imperativ).
Så artiklen trænger til en kærlig behandling, og det kunne passende ske i sammenhæng med en revision af artiklen om Søren Aabye Kierkegaard
--Sten Porse 28. jan 2005 kl. 12:27 (CET)

Moral vs. etik[redigér wikikode]

Så vidt jeg kan se er der ikke udbredt nogen fastlagt meningsforskel på etik og moral. I diskussionerne på mit studie skelnes der normalt ikke imellem 'moral', 'etik' og 'moralfilosofi', men jeg er bevidst om at visse filosoffer har forsøgt at definere en forskel. I alle tilfælde synes der at være uenighed om definitionen af denne forskel, således at det i sig selv er en diskusion vi kan vælge at skrive om i artiklen. I almindelig sprogbrug tror jeg dog ikke at der er den store forskel ('etik' er måske lidt "finere" end moral - eller hvad?), og siden dette er en encyclopædi for lægmand, så synes jeg ikke vi skulle insistere på en eller anden bizar forskel her. Derfor har jeg forslået en sammenskrivning, men jeg ville være meget interesseret i nogen som har en mening her. Hvad er forskellen på moral og etik? --Anjoe (Anders) 1. feb 2006 kl. 19:23 (CET)

Jeg er enig. For at tage et andet eksempel, så er der en vis forskel mellem determinisme og fatalisme, selv om de to begreber i daglig tale (hvis man da bruger så fine ord i daglig tale) nok ofte bruges nogenlunde synonymt og man derfor kunne argumentere for, at disse begreber også burde behandles i samme artikel, men også for, at de bør behandles hver for sig. En tilsvarende forskel mellem etik og moral har jeg svært ved at få øje på. I dagligsproget er etik måske nok lidt "finere", hvilket formodentlig skyldes, at man kan være moraliserende, men næppe etikserende, eller hvad det nu ville hedde. Etisk Råd har således også en noget anden klang end Moralsk Råd ville have. --Heelgrasper 1. feb 2006 kl. 23:31 (CET)
(dette er skrevet før læsning af heelgraspers indlæg - redigeringskrig :-)):
Så vidt jeg kan se, er der ingen forskel på de to begreber. Begge har en oprindelige betydning i retning af skik/sædvane og er filosofisk kommet til at betegne videnskaben om henholdvis det gode (normativ etik/moral og menneskelig livsførelse (deskriptiv eller empirisk etik/moral eller moralvidenskab, hvilket sidste nærmest er artiklens definition nu). Jeg foretrækker altså en fælles artikel, der behandler etik og moral under ét og hvor skellet mellem normativ og empirisk blive forklaret, men hvor det måske kan vise sig hensigtsmæssigt i beskrivelsen at definere moral til at være det empiriske (som der har været en udbredt filosofisk tradition for). Hvis det tydeligt fremgår af artiklen, vil en sådan skelnen jo ikke gøre skade. Bortset fra det er etik-artiklen allerede på vej i retning af definitioner, som der kan føjes mere stof til - både om søgen efter et grundlag for etik og om problemerne ved at definere etikkens mål, når de afvigende historiske, geografiske og personlige opfattelser skal dækkes ind. --Sir48 (Thyge) 1. feb 2006 kl. 23:36 (CET)
Det er lidt bekymrende, for nu at benytte en underdrivelse, at denne artikel sætter "moral" og "etik" som synonymer. Dermed underkender wikipedia.dk stort set hele filosofihistorien. Blot et enkelt eksempel: Forskellen mellem "pligt" og "dyd" og de hertil knyttede overvejelser er ikke på nogen måde "moralske", de er etiske. Jeg håber virkelig, at det lykkes for de i emnet kyndige at opstille relevante kategorier og opdele artiklen i overensstemmelse med den filosofiske tradition. --Ramloser (diskussion) 24. maj 2013, 17:35 (CEST)
Jeg har skrevet nogen tilføjelser til afsnittet om 'etymologi og betydning', samt den indledende tekst, for at tydeliggøre at der faktisk er tale om to begreber, med lidt forskellige implikationer, også på moderne dansk. Dette ud fra den betragtning at wikipedia er til for at hjælpe almindelige mennesker der søger afklarende information, ikke for at forvirre dem yderligere, via obskure abstraktioner og regulære sammenblandinger. Jeg har også tilladt mig at slette en smule hvor sammenblandingen blev for udtalt [i indledningen: "Moral eller Etik" er ændret til Etik og Moral], og 1½ linjes slutbemærkninger i samme afsnit, hvor beskrivelsen blev for obskur og normativt ladet, idet jeg også mener at de eksempler på sprogbrug jeg selv har tilføjet er mere neutrale og deskriptive. Samlet har jeg dog kun slettet lidt: under to linjer i alt, og prioriteret en lidt nøjere udredning af ordenes respektive brug og impliktioner. --Bruger:Resonance 23. aug 2013 kl. 18:49 (CET)

Tyndt[redigér wikikode]

Jeg er ikke filosof, men denne definition virker lidt svag - og er der virkelig ikke mere forskel på etik og moral?

På engelsk hedder det om moral: "Morality (from the Latin moralitas "manner, character, proper behavior") is the differentiation of intentions, decisions, and actions between those that are distinguished as proper and those that are improper.[1] Morality can be a body of standards or principles derived from a code of conduct from a particular philosophy, religion, or culture, or it can derive from a standard that a person believes should be universal.[2] Morality may also be specifically synonymous with "goodness" or "rightness."" det afviger da noget fra den danske?

Det er klart, at der er store problemer med denne artikel, som angår et af de væsentlige filosofiske emner. De største er.
  • Moral og etik bør have to forskellige artikler. Det er betænkeligt, at disse begreber behandles i samme artikel.
  • Definitioner og afgrænsninger er uklare.
  • Der er meget få henvisninger til links og litteratur.
  • Store dele af artiklen er {{POV}}, ikke neural, ikke nuanceret.--Ramloser (diskussion) 4. mar 2016, 23:41 (CET)