Spring til indhold

Diskussion:Kongeriget Danmark

Sidens indhold er ikke tilgængeligt på andre sprog.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Hvad er egentlig forskellen på Danmark og Kongeriget Danmark? Bør den sidste ikke henvise til den første eller skal der også laves en artikel om DK, som jo bruges på nummerpladerne og OY, der bruges på fly om tilhørsforholdet til Danmark ;-) --hansjorn 13. jul 2005 kl. 00:55 (CEST)

Forskellen er Grønland og Færøerne. Efter de nordatlantiske besiddelser har fået selvstyre, er kongeriget blevet til et overbegreb i forhold til landet. -- Bruger:Wegge 13. jul 2005 kl. 01:25 (CEST)
Det synes jeg er en god forklaring - tak for den. Måske en tegning over de samlede besiddelser vil kunne give et overblik med det samme, idet jeg læste og læste og kunne ikke finde forskellen ;-) --hansjorn 13. jul 2005 kl. 08:15 (CEST)
Aha - jeg glemte hvorfor jeg spurgte: Det var overkategorien: Danmark, der undrede mig, for begge artikler tilhører denne gruppe. Kongeriget Danmark burde rykkes en plads op i træet, hvis du forstår? --hansjorn 13. jul 2005 kl. 08:16 (CEST)

Kongeriget Danmark før 1864[rediger kildetekst]

Artiklen behandler nutidens forhold. Men før 1864 talte man om Kongeriget (Danmark) som en del af Det danske Monarki, idet dette tillige omfattede (bl.a.?) Hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Se Monarki. Bør dette nævnes i nærv. artikel, eller ville det være bedre med en henvisning? -- Sebastjan 13. juli 2005 kl. 09:45 (CEST)

Nu da vi er ved at inddrage den historiske dimension, så er jeg noget usikker på Færøernes, Grønlands og Islands stilling i det danske monarki. Først i artiklen beskrives kongerigets nuværende udstrækning, og derfor er det underforstået, at det er de samme områder, der kaldes kongeriget begge steder, medmindre andet udtrykkelig nævnes. De tre områder hørte ihvertfald indtil 1814 til Norge, men hvorvidt de blev indlemmet i kongeriget ved jeg ikke. Grønland blev næppe, da det jo var en koloni. Artiklen om Færøerne nævner, at Færøerne blev en del af kongeriget 1814, men jeg ved ikke, om man kan stole på, at der skelnes korrekt mellem det danske monarki og kongeriget i den artikel.--Heelgrasper 20. jul 2005 kl. 15:16 (CEST)


Kongeriget Danmarks forhold til Fæøerne og Grønland er omstridt. Ifølge N. S. F. Grundtvig blev de to øsamfund bilande til Danmark i 1814. (Tilsvarende opfattede Grundtvig Island som et biland). Ud fra sammenhængen må de nordatlantiske områder altså være blevet bilande indenfor Det Danske Monarki og dermed netop ikke ikke en del af Kongeriget.

Så vidt jeg ved gælder Christian 5.'s norske lov stadig på Færøerne (og i Island). Derfor er det ikke korrekt, når der står i artiklen om Færøerne, at der blev indført dansk lov i 1814. Nye norske love vedtaget EFTER 1814 gælder selvfølgeligt ikke for Færøerne (og Island). Derfor er de NYE love, der er indført i 1814-1948 danske (i mange danske love stod der: "Denne lov gælder ikke for Færøerne."). Efter 1948 er lovene blandede færøske og danske.

Een (omstridt) opfattelse er, at Færøerne blev indlemmet i Danmark med valgloven af 1850, der gav øerne repræsentation i den danske rigsdag. Tilsvarende blev Grønland indlemmet i Kongeriget med Grundloven af 1953, der gav grønlænderne to folketingsmedlemmmer.

Grundlovsfædrene i 1849 ønskede, at grundloven også skulle gælde for Island, Færøerne og Slesvig. Spørgsmålet var politisk følsomt, derfor valgte de IKKE at skrive "Kongeriget Danmark" i grundloven. I stedet opfandt de det mere udflydende begreb "Danmarks Rige".

Islændingene sagde nej til grundloven og Kongeriget Danmark. Færingene blev ikke spurgt. Slesvigs forhold til grundloven og kongeriget gav store problemer både i udenrigs- og indenrigspolitikken og endte med tabet af Sønderjylland i krigen i 1864.Hvis artiklerne Kongeriget Danmark og Danske Monarki kan skrives sammen på en overskuelig måde, så det helt i orden.

Det bør fremgå af en sammenskrevet artikel, at Kongeriget Danmark har rødder tilbage til Gorm den gamles tid. Dette selv om Kongeriget i en lang periode stod i skygge af Det Danske Monarki. (Tilsvarende stod Rusland jo i mange år i skygge af Sovjetunionen).

Indtil 1658 var Skåne, Halland og Blekinge (Skånelandene???) en del af Kongeriget Danmark. Dette fremgår da også af artiklen om kongeriget. Derimod har Gotland og Øsel på trods af dansk overhøjhed indtil 1645 næppe været en del af kongeriget. 83.88.127.78 18. dec 2005 kl. 16:41 (CET)

Forslag: Sammenskrivning med Danmark[rediger kildetekst]

Artiklen "Kongeriget Danmark" er ikke særlig brugt, der har været få redigeringer/tilføjelser i forhold til "Danmark". Foreslår, jf. tidligere indlæg at siden sammenskrives med Danmark. --Ras 12. dec 2006 kl. 19:48 (CET)

Egentlig synes jeg, at ovenstående indlæg netop viser, at det begrebsmæssigt giver mening at anlægge en sondring mellem de forskellige betegnelser.

Spørgsmålet i relation til en eventuel sammenskrivning er vel, hvorvidt sondringen mellem 'Kongeriget Danmark' som jurisdiktion (den fælles statsforfatning mv. for Færøerne, Grønland og det kontinentale Danmark) og "Danmark" som et særligt territorium inden for denne overordnede jurisdiktion træder tilstrækkeligt klart frem i en samlet artikel.

Vi er vist inde på et statsretligt set temmelig vanskeligt område (se fx for en diskussion af Færøernes folkeretlige status en nylig artikel i Juristen: http://www.djoef.dk/online/view_artikel?ID=5875&attr_folder=F).

Det kan i denne forbindelse måske tjene et opklarende formål at undesøge, hvordan den danske regering, der jo efter grundlovens ord er tillagt "den højeste myndighed i alle rigets anliggender" (GRL § 13) selv opfatter forholdet mellem kongeriget og dets tre territoriale områder:

På Udenrigsministeriet hjemmeside omtales fx Grønland og Færøerne som "parts of the Kingdom of Denmark," således at kongeriget her skal forstås et særligt sæt af kompetencer tillagt den danske regering ("the foreign and security interests for all parts of the Kingdom of Denmark are the responsibility of the Danish government").

På regeringens officielle engelsksprogede hjemmeside, www.denmark.dk, lægges vægten på Rigsfællesskabet, hvilket på engelsk officielt oversættes til "The United Kingdom of Denmark", som beskrives som en politisk-juridisk entitet, der internt regulerer forholdet mellem Kongeriget Danmarks tre dele - Danmark, Grønland og Færøerne. Det understreges, at "The United Kingdom of Denmark" kun et begreb, som kan anvendes inden for kongeriget. I forhold til tredjelande er det således fortsat "Kongeriget Danmark", som er den egentlig jurisdiktion, og som anses for værende fælles for alle tre dele af riget. (Dette er grunden til, at selv om fx Grønlands hjemmestyre skulle have kompetence til at forhandle med tredjestater inden for et givent sagsområde, så skal hjemmestyret underskrive sig med "Kongeriget Danmark" - altså på vegne af hele riget).

Min konklusion: Hvis artiklerne "Danmark" og "Kongeriget Danmark" skrives sammen, må sondringen mellem kongeriget som overordnet jurisdiktion og "Danmark" som den kontinentale (og absolut dominerende) del af dette kongerige træde meget klart frem. Ellers bør artiklerne fortsat stå som seperate opslag.

Alternativt kan man vælge, som også tidligere foreslået, at sammenskrive "Kongeriget Danmark" med "Det Danske Monarki" - hvis det kan gøres overskueligt.

/Rune Christensen, 31. dec 2006 kl. 00:21 (CET)


Navnet er en oversættelses fejl. Den Danske Stat, oversættes til Kingdom of Denmark hvilket igen oversættes til Kongeriget Danmark. "Kongeriget Danmark" bruges næsten kun i oversatte tekster.

 • "Den Danske Stat". ca. 151.000 for
 • "Kongeriget Danmark" ca. 124.000

Anonym, 31. dec 2006 kl. 10:36 (CET)


Jeg er usikker på, hvad der menes med ovenstående?

/Rune Christensen, 7. jan 2007 kl. 17:06 (CET)


Man skal bruge det navn som er mest brugt på internettet.Hans Jensen 7. jan 2007 kl. 23:05 (CET)


--- Jeg er ikke enig i, at der er tale om en oversættelsesfejl. Populærbetegnelsen "Den Danske Stat" er efter min mening mindre relevant at inddrage i denne sammenhæng. Den statsretligt korrekte betegnelse for hele riget er "Kongeriget Danmark" (som officielt oversættes til "Kingdom of Denmark"). Regeringen i København underskriver sig fx altid som Kongeriget Danmarks regering over for internationale organisationer, andre stater mv. og betegner altid selve riget som "Kongeriget Danmark" i forbindelse med bilaterale aftaler, traktater mv.

Den eneste ækvivalente betegnelse for "Kongeriget Danmark", som jeg kan komme i tanke om, er "Danmarks Rige", som er Grundlovens egen betegnelse for det område, hvor statsforfatningen finder anvendelse.

I øvrigt er jeg tilbøjelig til at mene, at betegnelsen "Den Danske Stat" har nogle i denne sammenhæng uheldige konnotationer i retning af selve den myndighedøvelse, som er tillagt den udøvende statsmagt i Danmark (som institution betragtet) - snarere end det betegner det nordeuropæiske kongerige, som er genstanden for denne diskussion :-)

/Rune Christensen, 8. jan 2007 kl. 15:39 (CET)

På baggrund af ovenstående, så støtter jeg ikke en sammenskrivning - Danmark + Kongeriget Danmark er ikke helt sammenfaldende betegnelser, selvom de er nært beslægtede. Fordi flertallet af borgerne i det her kongerige ikke tænker på forskellen i det daglige behøver det vel ikke være sådan at wikipedia ignorerer den. --Ktp72 29. maj 2007, 09:18 (CEST)[svar]

Støtter ikke Jeg kan ikke støtte en sammenskrivning, da det er to adskildte begreber. --C.Thure 29. maj 2007, 12:11 (CEST)[svar]

Har fjernet sammenskrivningsforslag, da det ikke har vundet støtte. --Ktp72 30. maj 2007, 08:28 (CEST)[svar]

Sammenskrivningsforslag: Kongeriget Danmark skrives ind i Danmark

Det har for over 10 år siden været foreslået at slå Kongeriget Danmark sammen med Danmark; dengang var der ikke konsensus – se Diskussion:Kongeriget Danmark. Imidlertid findes der stadig et ønske blandt nogle om at slå de to sammen – se Diskussion:Danmark/Arkiv 2#Tilføjelse af Danmarks officielle navn. Jeg er nok enig i at artiklen Kongeriget Danmark er overflødig, når vi ud over Danmark også har artikler om Rigsfællesskabet og Danske besiddelser, men har ikke selv lagt mig fast på nogen bestemt løsning.--Nikolaj (diskussion) 7. okt 2017, 18:00 (CEST)

 Kommentar - lav en redirect i stedet. Artiklen "kongeriget Danmark" er værdiløs. Rmir2 (diskussion) 7. okt 2017, 19:29 (CEST)
 Kommentar Det er i hvert fald mærkeligt at det lille kort i infoboksen på Danmark ikke viser Grønland og Færøerne. --Honymand (diskussion) 8. okt 2017, 07:56 (CEST)
 • Sammenskriv - Må hellere give min egen opfattelse til kende også: Artiklen Kongeriget Danmark mangler ganske rigtigt bl.a. kilder, men ikke desto mindre bør den først ses igennem for materiale som mangler i enten Danmark, Rigsfællesskabet eller Danske Besiddelser – evt. med kilder tilføjet. At kortet i infoboksen på Danmark ikke viser Grønland og Færøerne skyldes vel at kun selve Danmark er medlem af EU – men det kunne let løses ved at indsætte f.eks. Fil:Denmark in the Kingdom of Denmark.svg som "billede_kort2" i infoboksen, med en passende tekst. Det ville hjælpe med at tydeliggøre at "Danmark" i en vis forstand er tvetydigt. Jeg er i øvrigt stødt på artiklen Danske Monarki, som jeg i betragtning af dens indhold mener bør skrives ind i Danske besiddelser (det er tidligere blevet afvist at skrive den sammen med Kongeriget Danmark). Nogen kommentarer til det?--Nikolaj (diskussion) 12. okt 2017, 20:37 (CEST)
 Kommentar - lav Danske Monarki om til redirect. Rmir2 (diskussion) 13. okt 2017, 09:28 (CEST)
Sammenskriv ikke - Det giver mere mening at sammenskrive artiklen med Rigsfællesskabet, der handler om det samme. Artiklen Danmark handler ikke om kongeriget. --Inc (diskussion) 14. okt 2017, 15:33 (CEST)
Sammenskriv ikke - Sammenskriv ikke. Artiklen om Danmark handler om landet Danmark og ikke om de andre to lande indenfor rigsfællesskabet, nemlig Færøerne og Grønland. Jeg mener heller ikke, at vi bør sammenskrive Rigsfællesskabet og Kongeriget Danmark, da det er to forskellige ting. Rigsfællesskabet er Danmark, Færøerne og Grønland, mens Danmarks Kongerige har en længere historie, hvor en del af Sverige (Skåne) og en del af nuværende Tyskland samt forskellige øer ude i verden var danske besiddelser og dele af kongeriget. Så derfor giver det mening af have artikler om alle disse hver for sig. Danske besiddelser er en lang artikel, der går meget langt tilbage i tiden og blandt andet også beskriver slavehandelen, den bør også beholdes som selvstændig artikel. EileenSanda (diskussion) 14. okt 2017, 16:51 (CEST)
 • Sammenskriv - Siden er overflødig og skaber forvirring, da Kongeriget Danmark er Danmarks officielle navn. Den danske stat, altså Kongeriget Danmark er beskrevet på den danske landeside ligesom alle andre landesider.--Kisualk (diskussion) 21. okt 2017, 23:32 (CEST)
Kisualk, så du mener, at artiklen Danmark beskriver hele kongeriget Danmark, inklusiv Færøerne og Grønland?
Citat fra afsnittet Geografi i artiklen Danmark: "Danmark er med sit samlede areal (land (42.394 km²) og vand) 43.094 km² verdens 132. største land og er i både samlet areal og i landareal mindre end Slovakiet og lidt større end Schweiz."
Øhhh, hvad med Kongeriget Danmarks og hele verdens største ø, Grønland? Den nævnes slet ikke i afsnittet.
Fra "Klima og miljø: "Danmarks klima er tempereret. Vintrene er milde med en gennemsnitstemperatur på 0 grader celsius i januar og februar og somrene er kølige med en gennemsnitstemperatur 15,7 grader celsius i august" Mener du at dette også beskriver Grønlands og Færøernes klima og miljø?
Artiklen handler først og fremmest om landet Danmark, og det mener jeg også er bedre end at Færøerne og Grønland skal omtales i hvert eneste afsnit, de har jo også selvstændige artikkler, hvorfor skal landet Danmark så ikke have en selvstændi artikel på dansk Wikipedia? Mvh. EileenSanda (diskussion) 22. okt 2017, 11:08 (CEST)
Danmark siden beskriver den danske stat. Den danske stats formelle navn er Kongeriget Danmark. Det er ikke mere anderledes end, at Finland formelt hedder Republikken Finland. Længere er den egentlig ikke. Det er rigtigt, at artiklens geografidel beskriver det egentlige Dammark, og de færøske og grønlandske forhold er beskrevet på deres sider. Du glemmer, at Danmark er navnet på både rigsdelen Danmark i rigsfællesskabet og staten Danmark, som er inkl. Grønland og Færøerne.--Kisualk (diskussion) 23. okt 2017, 00:08 (CEST)
 • Sammenskriv ikke - Enig i bemærkning højere oppe: "Det giver mere mening at sammenskrive artiklen med Rigsfællesskabet". Det er da klart at der skal være netop 2 artikler, 1 om de ca. 43.000 km2 hernede sydpå, og en anden om "hele molevitten". Og så bør der vel være en flertydighedsarikel på "Danmark". --Honymand (diskussion) 22. okt 2017, 14:36 (CEST)
Primærbetydningen bør have opslaget uden parentes. Uanset, hvad resultatet af denne debat bliver, bør det, man almindeligvis forstår ved "Danmark" have opslaget uden parentes, nemlig den nuværende artikel Danmark.
- Sarrus (db) d. 23. okt 2017, 09:04 (CEST)
Der findes allerede en Danmark (flertydig), som bør være hvor den er. --Steen Th (diskussion) 23. okt 2017, 18:22 (CEST)
 • Sammenskriv ikke Jeg er enig med det, som Bruger:EileenSanda skriver. Til Wikidata bruger vi både Danmark (Q35) og Kongeriget Danmark (Q756617) netop for at skele imellem det fælles og det område uden Grønland og Færøerne. Det er også nogle der, som vil slå det hele sammen.... Og selvom artiklerne Kongeriget Danmark og Rigsfællesskabet dækker det samme område, så der forskel imellem dem som hhv. den fælles enhed og rammen for samarbejdet. Ellers en rettelse: Slesvig og Holsten var ikke del af Kongeriget. men selvstændige hertugdømmer med en fælles regent med Kongeriget Danmark. --Steen Th (diskussion) 23. okt 2017, 18:22 (CEST)
Læg mærke til, at Danmark (Q35) henviser til staten Danmark og ikke til rigsdelen Danmark.--Kisualk (diskussion) 23. okt 2017, 19:49 (CEST)
 Kommentar @Kisualk: Terminologien bliver lidt forvirrende, så måske er vi enige, men Danmark (Q35) refererer ikke til kongeriget. Under "Also known as" står der fx "metropolitan Danmark" og "Denmark proper". At der er færre sprog på Kongeriget Danmark (Q756617), har nok noget at gøre med, at forskellen på Danmark og Kongeriget Danmark ikke er bredt kendt. --Inc (diskussion) 24. okt 2017, 13:16 (CEST)
Ja, der er efterhånden en udbredt forvirring ang. den danske stat. En forvirring, som Wikipedia ikke burde være med til underbygge. Danmark (Q35) henviser tydeligt til den suveræne stat, Danmark. At man så har svært ved at forstå, at Danmarks officielle navn er Kongeriget Danmark, har jeg tilgengæld svært at forstå. Tror folk heller ikke, at Finland og Republikken Finland er det samme? Jeg bruger, Finland som eksempel, da Finland har et selvstyreområde, Ålandsøerne, ligesom, at Danmark har to selvstyreområder.--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 14:09 (CEST)
 •  Kommentar Helt enig med Steenth i at "Danmark" under ingen omstændigheder skal være flertydig – ved seneste optælling var der trods alt 46.622 artikler der linkede dertil. Hvis vi ikke kan opnå konsensus om, om "Kongeriget Danmark" skal omdirigere til Danmark eller Rigsfællesskabet, er det nok bedre hvis den bare forbliver som selvstændig artikel – som EileenSanda nævner med en mere historisk vinkel end Rigsfællesskabet. Indledningen i Kongeriget Danmark bør dog afspejle den historiske vinkel bedre – bl.a. gør artiklen jo egentlig meget fint klart at Hertugdømmerne (logisk nok) ikke var en del af selve Kongeriget (ligesom heller ikke Kongeriget Norge, f.eks.).--Nikolaj (diskussion) 23. okt 2017, 18:35 (CEST)
Foreløbig er der nu 6, som ikke ønsker at beholde artiklen og 2, der gør. Så der virker til at være konsensus om at bibeholde omdirigeringen af artiklen. Hvis der et ønske om en side alene om rigsdelen Danmark, kan man lave en sådan. Men den kan jo mere eller mindre kun handle om geografi, økonomi og kulturelle forhold, som allerede er dækket andetsteds.--Kisualk (diskussion) 23. okt 2017, 19:58 (CEST)
Problemet er som nævnt, at de som ikke ønsker at beholde artiklen, ikke kan blive enige om hvorvidt en evt. redirect skal henvise til Danmark eller Rigsfællesskabet – det står lige, så vidt jeg kan tælle, og der er gode argumenter på begge sider. Så spørgsmålet er vel om det er bedre at barbere Kongeriget Danmark ned til en helt almindelig flertydig-side – eller om vi lige så godt kan lade artiklen stå, nærmest som en artikel om den historiske (og delvis stadig aktuelle) term Kongeriget Danmark. Jeg hælder til det sidste.--Nikolaj (diskussion) 23. okt 2017, 21:15 (CEST)
Flertydigheden går på "Danmark" - ikke på "Kongeriget Danmark". "Kongeriget Danmark" omfatter jo helt uden nogen diskussion også Grønland og Færøerne. Ligesom Rigsfællesskabet, eller "Den danske stat" m.v. Men Danmark kan betyde begge dele - staten eller de 43.000 km2 mod syd. Og historisk er det endnu mere uldent. De vestindiske øer skal selvfølgelig betragtes på samme måde som Grønland og Færæerne - oversøiske besiddelsesr, som vel var en del af kongeriget eller staten den gang. Skåne derimod hører vel mere sammen med de 43.000 km2 - der er jo ikke længere til Skåne end til Fyn. Do. for Schlesvig. Mens Holsten netop IKKE var en del af kongeringet, men et selvstændigt Hertugdømme, der tilfældgivis blev regeret af samme person som kongeringet. --Honymand (diskussion) 23. okt 2017, 21:38 (CEST)
Prøv at søg på Republikken Finland og se, hvilken side man bliver dirigeret hen til. Naturligvis skal Danmarks officielle navn henvise til Danmark. Andet giver simpelthen ikke nogen mening.--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 13:03 (CEST)
 •  Kommentar - Kongeriget Danmark skal pege på den side, der beskriver landet Danmark, som er en suveræn stat med det officielle navn Kongeriget Danmark. Altså den side, der indeholder information om statsoverhovedet, det parlamentariske system, forsvaret, historien om den danske stat osv. Det giver egentligt sig selv.--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 13:03 (CEST)
 •  Kommentar Ovenfor er der brugt en pudsig tællemetode, så for at gøre status på den foreløbige diskussion, får jeg:
Skal Danmark og Kongeriget Danmark sammenskrives?
Sammenskriv: 1
Sammenskriv ikke: 4
Neutral: 0
Derudover vil jeg minde om, at sammenskrivninger med andre artikler (Rigsfællesskabet, Danske besiddelser, Danske Monarki etc.) bør diskuteres i en separat diskussion og ikke her. --Inc (diskussion) 24. okt 2017, 13:16 (CEST)
Problemet er vist, at man har fjernet en omdirigering, og erstattet det med et spørgsmål om sammenskrivning. Hvilket resultat ønskes der, hvis artiklerne ikke sammenskrives? Status quo, hvor vi beholder omdirigeringen, hvorved eventuelle informationer bevares?--Kisualk (diskussion) 24. okt 2017, 13:55 (CEST)
 • Sammenskriv ikke - Efter min mening bør man ikke sammenskrive Kongeriget Danmark med Danmark. Det er to forskellige artikler. Artiklen om Danmark handler ikke om kongeriget. --Sorenhk (diskussion // projekter // bidrag) 24. okt 2017, 14:18 (CEST)
 •  Kommentar Artiklen "Kongeriget Danmark" blev på et tidspunkt erstattet med en omdirigering til "Danmark" uden forudgående diskussion. Jeg opdagede det, og mente diskussionen burde tages op her først. Jeg er selv tilbøjelig til at være enig i, at "Kongeriget Danmark" ikke rigtig kan skelnes fra "Danmark". Men hvis der ikke kan blive enighed om det - og det ser det som Inc skriver ikke ud til – så er jeg villig til at bøje mig for det. Jeg er også enig i at denne diskussion nu har ført så vidt at min bemærkning om Danske Monarki nok er gået i glemmebogen. Hvis vi kan konkludere denne diskussion, så opretter jeg det andet som separat forslag.--Nikolaj (diskussion) 24. okt 2017, 17:33 (CEST)
Konklusion:
Med 1 stemme for sammenskrivning og 5 stemmer imod sammenskriving kan der ikke opnås konsensus, hvorfor sammenskrivningsforslaget bortfalder. Det anbefales, at dem, der ønsker sammenskrivninger med andre artikler, opretter separate forslag. --Inc (diskussion) 24. okt 2017, 17:59 (CEST)


Rettelse af redirect[rediger kildetekst]

Jeg vil rette sidens redicret, så den stemmer overens med almindelig praksis for landesider. Altså redirect fra det formelle navn på landet til det almindelige. Det er tilsyneladende meget ømtåleligt for visse brugere, så man bedes skrive her, hvis man har noget i mod den almindelige praksis for landesider. Se evt. her: https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Republikken_Finland&redirect=no --Kisualk (diskussion) 28. feb 2018, 21:35 (CET)

Emnet har været diskuteret i 2017, hvor der tilsyneladende var konsensus om at have to seperate artikler. Ønsker du at omgøre dette, må du diskutere det første på siden her. Undlad venligst at indsætte en redirect uden at du har opbakning i en ny diskussion. --Pugilist (diskussion) 1. mar 2018, 11:47 (CET)
@Pugilist Jeg svarer dig også her. Diskussionen handlede om sammenskrivning, ikke redirect. Brugeren, der tilbagerullede min redirect, redegjorde ikke for årsagen. Jeg mener ikke, der er nogen tvivl, om at landenes formelle navn henvises til det almindelige. Eksempelvis Republikken Finland -> Finland eller Kongeriget Norge -> Norge. Det virker som omvendt bevisførelse, hvis man skal argumentere for denne almindelige praksis for landesider i stedet for det omvendte. En redirect bevarer i øvrigt den originale side, hvis der er noget brugbart på den. Umiddelbart indeholder den dog kun redundant information ift. den danske landeside, danske monarki siden og rigsfællesskabs siden. --Kisualk (diskussion) 1. mar 2018, 12:37 (CET)
Der er god grund for at have dem adskilt da de to ting ikke er det sammen.
Danmark som land er den del der ligger nord for Tyskland og syd for Norge og Sverige. Færøerne og Grønland tilhører Kongeriget Danmark, men man kan ikke sige at de tilhører Danmark (landet)
Det sammen gælder fx At Nederlandene (som i jo bedre kender som Holland) ikke deler grænse med Frankrig, men samtidig at Kongeriget Nederlandene deler sin grænse med Frankrig.
Kongeriget indbefatter de oversøiske områder, mens selve landet ikke gør det. For ikke at forvirre folk mere end nødvendigt skal man ikke blande to store emner i 1 artikel.
Men det er min mening  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 1. mar 2018, 12:47 (CET)
@Rodejong Jeg er bange for, det ikke er korrekt, hvad du skriver. Landet Danmark (staten) indeholder også de to selvstyreområder. Det er rigsdelen Danmark, som er uden Grønland og Færøerne. Den danske landeside beskriver naturligvis den danske stat ligesom andre landesider som f.eks. den finske (Finland har også et selvstyreområde i staten, Åland). Dog beskriver den danske landeside geografien og demografi for den danske rigsdel, da det giver mest mening. Derudover er der referencer til Grønland og Færøerne. Den hollandske side er netop et eksempel, hvor galt det kan gå. Den giver indtryk af, at Nederlandene er noget andet end Kongeriget Nederlandene, hvilket jo er helt forkert. Det svarer til at sige, Finland ikke er det samme som Republikken Finland. Det er dog lidt en sidediskussion, da det ikke ændrer på Danmarks formelle navn. --Kisualk (diskussion) 1. mar 2018, 13:36 (CET)
Se bar her: Holland... & Danmark og du finder nok vejen til de andre sjove - men faktuelt korrekte videoer.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 1. mar 2018, 13:59 (CET)
Holland er en provins i Nederlandene, så relevansen er svær at få øje på mht. Danmarks officielle navn. --Kisualk (diskussion) 1. mar 2018, 15:02 (CET)
Jo, vi kalder landet nord for Belgien og vest for Tyskland, Nederlandene. Men Kongeriget Nederlandene omfatter ikke det sammen som landet Nederlandene.
Landet Danmark med 6,5 miljoner indbyggere omfatter ikke Færøerne og Grønland (deres indbyggertal er ikke medregnet vel?) De falder under Kongeriget Danmark under selvstyre.
Kongeriget Danmark består af Landet Danmark, Færøerne og Grønland. Altså består af tre forskellige stater hvor to af dem har en del selvstyre.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 1. mar 2018, 15:17 (CET)
@Rodejong Det er en almindelig fejltagelse, som jeg håber, man er åben overfor at forstå. Kongeriget Nederlandene er Nederlandenes formelle navn. Kongeriget Danmark er Danmarks formelle navn. De fleste siger også Storbritannien i stedet for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, men det er jo det samme. Kongeriget Danmark er ikke en forbundsstat bestående af tre stater. Det er vigtigt at forstå, at landet Danmark er en suveræn stat med det officielle navn Kongeriget Danmark. I den danske stat er der to områder med udvidet selvstyre, Grønland og Færøerne. Denne ordning er beskrevet på rigsfællesskabs siden. Det er rigtigt, at den danske landeside beskriver demografien og geografien for det egentlige Danmark med referencer til detaljeret beskrivelser af de to andre områder i staten med selvstyre.--Kisualk (diskussion) 2. mar 2018, 17:13 (CET)
Igen, Vi har en artikel om Grønland, Vi har en artikel om Færøerne, vi har en side om landet Danmark. Det er det god grund til, for de deler ligner hinanden ikke, og beskrives bedst separat på hver sin side. Kongeriget Danmark beskriver så (i mere kortform) de tre sider under det officielle navn.
Hvad angår om Nederlandene, Så er der Nederlandene (de 12 provinser) der sammen med De Oversøiske territorier former Kongeriget Nederlandene.
Bonaire for eksempel er en kommune indenfor landet Nederlandene, mens Sint-Maarten har et vist selvstyre (I øjeblikket tilsidesat pga korruption) men falder ikke under de tolv provinser der former Nederlandene.
Det er derfor de fleste danskere er så forvirret om mit hjemland. Men det til side. Her på Wikipedia skal disse artikler ikke sammenflettes. Det er mest tydeligt for vores læsere at læse om Kongeriget Danmark der består af Danmark, Færøerne og Grønland. Og de kan læse om hvert område på deres respektive sider. Man skal ikke gøre det mere kompliceret for vores læsere end det er.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 2. mar 2018, 17:27 (CET)
@Rodejong Den danske landeside omhandler den danske stat. Derfor skal statens formelle navn naturligvis henvise til statens landeside ligesom alle andre suveræne staters sider. Alt andet er netop forvirrende. Hvis du besøger den danske landeside, vil du se, der allerede står Kongeriget Danmark. Vi mangler bare at rette viderestillingen, så den bliver ajour med den almindelige praksis på Wikipedia for landesider. Er de oversøiske selvstyreområder ikke en del af den nederlandske stat på samme måde, som Grønland og Færøerne er en del af den danske stat?--Kisualk (diskussion) 3. mar 2018, 19:09 (CET)
Du bliver ved med at gentage dig selv. Jeg er ikke enig med dig, ligesom andre ikke er enig med dig. Artiklen bevares bedst separat. Hvis du vil have det ændret, er det bedre at du starter en diskussion på Landsbybrønden, hvor flere kan læse med, da ikke alle brugere har denne side på deres overvågningsliste.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 3. mar 2018, 19:34 (CET)
Hvis der ikke er nogen argumenter for ikke at rette viderestillingen, vil jeg sørge for det. Den danske landeside, rigsfællesskabs siden og danske monarki siden er fuldt ud dækkende.--Kisualk (diskussion) 3. mar 2018, 20:36 (CET)
Med 1 stemme for sammenskrivning og 5 stemmer imod sammenskriving kan der ikke opnås konsensus, hvorfor sammenskrivningsforslaget bortfalder. Det anbefales, at dem, der ønsker sammenskrivninger med andre artikler, opretter separate forslag. --Inc (diskussion) 24. okt 2017, 17:59 (CEST)
Hvis du persistere i at sammenskrive det alligevel, ville det bare blive rettet tilbage igen, så spar dig den ulejlighed. Som sagt kan du oprette en ny sammenskrivnings forslag igen. Men jeg giver dig ikke meget chance for at den ville komme igennem. •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 3. mar 2018, 21:03 (CET)
Jeg har ikke tænkt mig at sammenskrive de to sider. Jeg retter viderestillingen til almindelig praksis. Dermed er det originale indhold også bevaret, men såvidt jeg kan se, er der dog ikke noget originalt indhold, som ikke allerede er beskrevet de tre tidligere nævnte artikler.--Kisualk (diskussion) 3. mar 2018, 21:17 (CET)
Finland og Republikken Finland er heller ikke helt det samme, da Åland har et omfattende selvstyre indenfor republikken Finland, men ikke er en del af selve Finland. Kongeriget Nederlandene og Nederlandene er heller ikke det samme, da Kongeriget er landet Nederlandene, plus 3 caribiske byer, og 3 caribiske småstater, hvorimmod Nederlandene udelukkende befinder sig i Europa. Det er dog en udbredt misforståelse de to er det samme, og det gælder for både Nederlandene, Finland og Danmark, samme gælder iøvrigt for en stribe andre, heriblandt, Frankrig, Spanien, Forenede Kongerige, Amerikas Forenede Stater, New Zealand, m.fl. For hver gælder der en række ret komplicerede forhold, som igen er unikt for hvert eneste af disse forhold. Når regerings betegnelsen for Danmark er Kongeriget Danmark er det fordi den repræsenterer alle 3 enheder i kongeriget, Kongeriget er en unitær stat, med visse føderale elementer, hvor Danmark er en meget dominerende part, og vil være den titelbærende hvis man splittede kongeriget op i 3 enheder, derfor er Kongeriget Danmark ikke altid lig med Kongeriget Danmark. Det er fuldt forståeligt at det er meget kompliceret at lære at skelne mellem disse og hvornår man anvender hvad og hvorfor. -- Vrenak (diskussion) 3. mar 2018, 21:35 (CET)
@Vrenak Det er en almindelig fejltagelse, som jeg håber, man er åben overfor at forstå. Kongeriget Nederlandene er Nederlandenes formelle navn. Kongeriget Danmark er Danmarks formelle navn. De fleste siger også Storbritannien i stedet for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, men det er jo det samme. I de situationer, hvor vi skelner mellem rigsdelen Danmark og Kongeriget Danmark, taler vi om det område i staten Danmark, som er styret direkte af Folketinget og som ikke har et selvstyre tilsvarende de to grønlandske og færøske rigsdele. Forvirringen opstår, fordi vi i daglig tale også kalder rigsdelene for lande. Den danske landeside beskriver både staten Danmark og rigsdelen Danmark (primært geografi og demografi). Vi mangler kun at rette viderestillingen fra statens officielle navn til statens almindelige navn, som er almindelig praksis for landesider (suveræne stater).--Kisualk (diskussion) 4. mar 2018, 14:47 (CET)
 • Kisualk: Et lille info om DAWP:
  Wikipedia på dansk hersker kulturen: Vi skriver på DAWP hvad der er gængs i befolkningen. I stedet for at vi underviser faktuelle sager, bruger officielle navne, etc. holder DAWP fast i det der er gængs.
  Det er derfor at artiklen om mit hjemland hedder Holland (selvom det er en Pars-pro-toto) og ikke Nederlandene. Det er fordi danskere siger: "Sådan plejer vi" og derfor forholder vi her på DAWP til det der gængs. Det sammen gælder for mange af vores artikler. Man skal bare acceptere at der ikke er konsensus for nogle sager, danskere kan heller ikke særlig godt klare at man skal ændre noget (janteloven), så derfor forbliver mange ting her på DAWP som de nu er. Vores læsere forstår 1 Danmark (landet), Færøerne (selvstyre) og Grønland (selvstyre) indenfor Kongeriget Danmark (alle tre). Og det er netop derfor at disse artikler skal blive som de er. Man skal ikke gøre det mere indviklet end nødvendigt.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 4. mar 2018, 16:40 (CET)
Jeg forstår udmærket din pointe, og den er naturligvis vigtig. Der må bare være en grænse, så det ikke ender i pøbelvælde. Danmarks officielle navn kan ikke være til diskussion. En af grundene, til at mange er forvirret over, hvad der er op og ned, er netop manglen på korrekt information. Der er jo konsensus om, at Danmark er en stat på landesiden, så forskellige personlige holdninger bør ikke diktere, at man prøver at "skjule" statens officielle navn, som i øvrigt allerede står på landesiden. Jeg er helt enig i, at vi ikke bør gøre det for indviklet, hvilket er grunden til, at vi ikke skal have en fjerde side, der er dobbeltkonfekt. At følge den almindelige praksis med at bruge staternes almindelige navne er vel det mest gængse i befolkningen og i virkeligheden netop det, som du efterspørger, i det mindste som jeg læser det.--Kisualk (diskussion) 4. mar 2018, 21:17 (CET)
Som du selv har indsat på første linjen, tak! Men nej. Konsensus bestemmes her på Wikipedia. Og så vidt jeg kan se er der ikke ændret noget i forhold til sidste år. Igen, jeg kan kun anmode at du enten opretter en ny diskussion (om de landenavne på forskellige artikler (Danmark, Holland/Nederlandene, Finland, Frankrig, Storbritannien/Forenede Kongerige/England, Rusland, etc.) og se hvor skibet strander, eller du accepterer at vi på Wikipedia ikke altid beskriver ud fra de faktiske forhold.
Det kunne dog være spændende hvis du fik medhold. Så kunne jeg endelig begynde at ændre alle "Holland" til "Nederlandene". - Men jeg tror at tiden stadigvæk ikke er der endnu.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 4. mar 2018, 23:00 (CET)
@Rodejong Ja, det manglede efter det almindelige navn, men det har nu stået i infoboksen lang tid før min rettelse. Mht. til de forskellige lande, du nævner, fokuserer jeg på den danske side. Hvis der findes nogen, der mener, de har vægtige argumenter for at bibeholde den brudte redirect, forventer jeg, de skriver deres grunde her. Som du kan se i arkivet, har det været fremme flere gange, at denne side ikke bruges, så det er en rimelig udramatisk rettelse. Jeg støtter klart op om dit ønske om at rette den nederlandske side. Selvom jeg selv finder det mere mundret at sige Holland, ønsker jeg at blive klogere, når jeg besøger Wikipedia og ikke det modsatte. De fleste siger jo også gerne England om Storbritannien, uden at den britiske side skal ødelægges af den grund. Lad os dog holde fast i Wikipedias almindelige praksis med redirect fra officielle navne til de almindelige.--Kisualk (diskussion) 5. mar 2018, 22:13 (CET)

Viderestilling er rettet.--Kisualk (diskussion) 12. mar 2018, 14:55 (CET)

Jeg har fjernet din redigering, da der ikke er konsensus for denne redigering.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 12. mar 2018, 15:05 (CET)
Jeg mener, der er redegjort tilstrækkelig for, hvorfor den brudte viderestilling bør korrigeres. Ønsker du at tilføje noget?--Kisualk (diskussion) 12. mar 2018, 22:00 (CET)
Kisualk Det er ikke nok du redegør for din holdning, der skal også være konsensus, dvs. et overvældende flertal for det, pt. er det kun dig der ønsker ændringen, det er ikke engang et simpelt flertal. Hvis du igen ændrer siden er det at betragte som hærværk. Du skal ligesom alle andre på wikipedia følge stedets regler. -- Vrenak (diskussion) 12. mar 2018, 22:04 (CET)
Vrenak Det er da netop et gennemgående tema igennem mange år, at denne side er overflødig. Sidste gang viderestillingen blev rettet, var der ingen problemer, indtil en bruger tilføjede en sammenskriv skabelon. En bruger som i øvrigt lagde ud med at være enig i, at siden var overflødig. Vi kan sagtens tage en afstemning om at korrigere viderestillingen, så den følger almindelig praksis. Men vi er forhåbentlige enige om, der skal vægtige argumenter til for at nægte en viderestilling til Danmarks officielle navn, ikke sandt?--Kisualk (diskussion) 12. mar 2018, 22:27 (CET)
Nej, Kisualk, du vender argumentationen på hovedet, du ønsker en viderestilling, hvis den skal blive til noget skal du samle et overvældende flertal for dit forslag. Indtil du har gjort det forbliver siden som den er. -- Vrenak (diskussion) 12. mar 2018, 22:32 (CET)
Vrenak Hvad er det, jeg vender på hovedet? I øjeblikket følger denne side ikke Wikipedias praksis med at viderestille til det almindelige navn. Det bør korrigeres. Det virker næsten som om, der skal føres bevis for Danmarks officielle navn. Er det ikke at vende argumentationen på hovedet? Kan man afgøre Danmarks navn i en ja/nej afstemning upåagtet, at der ikke er tvivl om Danmarks navn?--Kisualk (diskussion) 12. mar 2018, 22:44 (CET)
Afslutning af diskussionen.
Du mener at Wikipedia skal følge som du vil have det. Men sagen er at Wikipedia er bygget på Konsensus. Altså flertallet bestemmer hvordan det skal være. Du er enemand der vil lave om på situationen, så du har bare at acceptere at det ikke kommer til at ske foreløbigt. Du kan starte en diskussion i Landsbybrønden og se om du kan få medhold der. Hvis du kan få medhold, kan du oprette en afstemning. Hvis ikke, så skal du bare acceptere at det ikke bliver som du ønsker det.
Det her er det sidste der bliver skrevet om det på denne diskussion foreløbigt. Det nytter nemlig ikke at blive ved med at gentage ens standpunkt. Den kender vi nu. Du kender vejen du skal gå nu. Yderligere kommentarer fra din side her, ved jeg tage som tidspild og bliver ubesvaret, og jeg gætter på at vrenak nok deler den samme holdning som mig.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 13. mar 2018, 00:08 (CET)
Tak for henvisningen til Landsbybrønden. Jeg starter gerne en diskussionstråd der, hvis det er mere relevant end på siden, som det drejer sig om. Jeg har ikke noget imod konsensus. Problemet opstår, når afstemningen/debatten afgøres af ideologi fremfor fakta.--Kisualk (diskussion) 13. mar 2018, 09:21 (CET)
Der har været en debat om det tidligere - at bruge Landsbybrønden vil sandsynligvis give det samme resultat. --Steen Th (diskussion) 13. mar 2018, 10:05 (CET)
Ja, jeg har lagt mærke til, at uvidenheden om emnet stikker meget dybt. Jeg forstår dog ikke, hvorfor man holder så krampagtigt fast i den. For mig er det ret udramatisk, at vi viderestiller fra det officielle navn til det almindelige, men det er tydeligt, at for andre har det en mere ideologisk og personlig karakter. Det er måske meget naivt af mig at tro, at faktuelle argumenter kan ændre på dette.--Kisualk (diskussion) 13. mar 2018, 15:24 (CET)
Kisualk: Husk at vi skriver for almindelig befolkning. Ikke for specialister der allerede ved det på forehånd. Nogengange skal man ikke holde fast på "at sådan er det", men hvad ville være mest forståeligt selvom det måske ikke faktuelt er helt korrekte.
Det er derfor at jeg for eksempel har måtte acceptere at Nederlandene foreløbigt forbliver på Holland. Eller at vores gamle dronning hedder Vilhelmine og ikke Vilhelmina selvom det ikke helt er korrekte. Jeg må også acceptere at folk regelmæssigt tiltaler mig som "Robørt Dy Zjong" i stedet for "Robært dø\ Jung" ("ø" som i lykke)
Jeg er også enig i at du ikke vil få medhold på brønden, men hvis man ikke stoler på hvad vi har sagt her, så er det stedet man kan afprøve det.  •   Rodejong   💬 ✉️  🖖 13. mar 2018, 16:15 (CET)
Jeg ser mig selv som en del af den almindelige befolkning. Jeg ved godt, at Wikipedia ikke skal ses som en egentlig encyklopædi, men jeg er ikke enig i, at det bliver mere forståeligt for os almindelige mennesker, hvis vi ikke holder fast i, at jorden er rund (indtil vi ved andet), og Danmark har det officielle navn, som Danmark nu engang har. Jeg har taget det til mig, at vi ikke helt er der, hvor vi er klar til faglig korrekt information om Holland/Nederlandene og rigsdelen/staten Danmark. Jeg har dog ikke opgivet os mere, end at jeg gerne gør et forsøg på Landsbybrønden.--Kisualk (diskussion) 14. mar 2018, 11:15 (CET)

Der er nu mulighed for at argumentere på Landsbybrønden, hvis man ikke mener, at redirect skal genoprettes.
https://da.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Landsbybr%C3%B8nden/Kongeriget_Danmark_vs._Danmark#Kongeriget_Danmark_vs._Danmark
Kisualk (diskussion) 22. nov 2018, 14:48 (CET)

Som følge af Landsbybrønden virker der ikke længere til at være nogen argumenter for at fravige almindelig praksis for redirect på Wikipedia. Jeg vil derfor sikre mig, der eventuelt ikke er noget unikt indhold, der kommer i klemme som følge af dette. Inden det sker, vil jeg gerne spørge, om der er nogen, der har et ønske om yderlige afklaring eller debat på Landsbybrønden om det principielle? Mvh. Kisualk (diskussion) 13. feb 2019, 11:03 (CET)
Tag diskussionen på Landsbybrønden. Er der konsensus for det du ønsker, kan det ske. Men bemærk, der SKAL være konsensus for dit ønske. Er der ikke det, og foretager du stadig dine ændringer, vil det have konsekvenser. mvh Tøndemageren (diskussion) 13. feb 2019, 12:32 (CET)

Sammenskrivningsforslag: Rigsfællesskabet k skrives ind i Kongeriget Danmark[rediger kildetekst]

Artiklen Rigsfællesskabet er overflødig, når der udover Danmark også er artikler om Kongeriget Danmark. --Somerby (diskussion) 27. sep 2021, 19:48 (CEST)

Der har tidligere været diskussion om dette, og der var ikke stemning for at sammenskrive de to artikler, da de anses for begge, at dels være etablerede betegnelser i såvel sproglig som begrebsmæssig forstand, og dels have en hver især lidt forskellig tilgang til hvad der forstås og lægges i de to betegnelser/benævnelser. Man burde snarere fokusere på at gøre artiklerne bedre i deres beskrivelser og deres kildebelægning - f.eks. savnes en mere konkret sproglig redegørelse for brugen af termen "rigsfællesskab" gennem de seneste godt 100 år. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 5. okt 2021, 12:35 (CEST)
Ole Ryhl Olsson, hvad er forskellen i tilgang til, hvad der forstås og lægges i de to betegnelser/benævnelser? Der er også et tredje udtryk: Danmarks Rige. Hvad er forskellen mellem Danmarks Rige, Kongeriget Danmark og det Danske Rigsfællesskab? --Somerby (diskussion) 2. nov. 2021, 21:59 (CET)[svar]
Rigsfællesskabet er de fælles uformelle fora, hvor rammen for samarbejdet imellem den danske regering, det færøske hjemmestyre og grønlandske selvstyre er inden for kongeriget. Det står ikke specielt klar i artiklen. Men fx det årlige Rigsmødet kunne nævnes. Og der også andre samarbejder, som sker inden for den ramme. Steen Th (diskussion) 2. nov. 2021, 22:59 (CET)[svar]

Der er tale om to forskellige ting, selvom de af og til kan ses brugt som synonymer. Kongeriget Danmark er det officielle navn for staten Danmark (Danmarks rige), hvor rigsfællesskabet beskriver ordningen med selvstyre for Grønland og Færøerne i staten. Det er således ikke siden om rigsfællesskabet, der er overflødig, men derimod siden om Kongeriget Danmark da Wikipedia kutymen om at linke fra staters officielle navne til deres almindelige navn ikke er overholdt for staten Danmark. Kisualk (diskussion) 29. nov. 2021, 13:07 (CET)[svar]

"Wikipedia kutymen om at linke fra staters officielle navne til deres almindelige navn" - den tror jeg simpelthen bare ikke findes på dawiki og som nævnt ovenfor, så er det vist diskuteret færdigt. Mvh KnudW (diskussion) 29. nov. 2021, 16:46 (CET)[svar]
Jeg tænker naturligvis på Wikipedia:Navngivning, der anbefaler at bruge landenes almindelige navne uden officielle angivelser såsom kongerige, republik osv. Kisualk (diskussion) 3. dec. 2021, 01:08 (CET)[svar]

Division of entire countries compared to the Kingdom of Denmark[rediger kildetekst]

Which central government functions are in the respective units? How are the states as a whole divided up?

There are different degrees of sovereignty, see the list below. It is also unclear what exists at each level apart from the units mentioned, e.g. the French territories that never were members of the EU. Wallis and Futuna in Overseas France has, among other things, traditional law and monarchs. What makes comparisons more difficult is that the United Kingdom is not a federal state. Apparently, France is divided into a central state and several, not all, parts of non-European France, given the existence of partially sovereign parts. France is the all-encompassing concentric circle, so to speak. The United Kingdom possibly is the smallest of the concentric circles, with even the Channel Islands being outside the UK.


I have used the model (i.e. incorrect) of concentric circles. If there are 5 concentric ones, we have 8 different interior surfaces

I have made up the following list of elements of subnational states:

executive

Judiciary

legislative

Schengen

EU

De facto situation

Geography


Kingdom of Denmark Kingdom of the Netherlands France The entire country Germany


European Netherlands European France and Overseas Regions United Kingdom Northrhine-Westphalia
Île de France Great Britain Northrhine
North Holland Paris England Düsseldorf region

Sarcelles (diskussion) 12. dec. 2023, 18:51 (CET)[svar]