Diskussion:Koranen

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Islam Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Islam, et forsøg på at koordinere oprettelsen af islam-relaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Det Fremragende Projekt Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af Det Fremragende Projekt, et forsøg på at få oversat fremragende artikler fra andre sprog på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Middelalderen Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Middelalderen, et forsøg på at koordinere oprettelsen af middelalderrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Denne Wikipedia-artikel er omtalt i følgende kilde(r):
  • Torben Sangild, Thomas Hoffmann og Henrik Smith-Sivertsen (5. juli 2014). "Wiki-værkstedet". Radio24syv.

øJeg har med stor interesse læst den ” smagsprøve” på denne ”oversættelse” af Koran. Oversætter skriver ” fordi din Herre har indgivet den en åbenbaring. ” Ved at brug orde ”Herre” er for mig et forsøge på at menneskeliggøre Gud (Allah) og dette kan ikke betragtes som en oversættelse af koran, men som forfatterens fortolkning af koran. For mig som Dansk Muslim, Gud (Allah) kan ikke menneskeliggøres og på denne baggrund jeg kan ikke brug denne ”oversættelse” til nogen.

VH Eddie

Kære Eddie
Wikipedia er et internetopslagsværk, der ikke har noget med Forlaget Vandkunsten eller den nye Koran-oversættelse at gøre, omend vi er smigrede over, at Forlaget Vandkunsten har valgt at linke til vores artikel om Koranen. Hvis du ønsker at sende din besked ovenfor til Ellen Wulff kan Forlaget Vandkunsten måske være dig behjælpelig - deres emailadresse står på deres forside. --Pinnerup 22. mar 2006 kl. 20:39 (CET)
Til Eddie
Nu ved jeg ikke, hvilke Sura du mener, men "Herren" forekommer ofte i den arabiske original. Da hedder ordet "rabb". Som muslim burde du at vide, at ordet forekommer i Suraen Al-Fatiha, suraen, du selv beder, når ud er muslim.
1. I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn!(1)
2. Priset være Gud, verdenernes Herre,
3. den Allernådigste, den Allerbarmhjertigste,
4. Herren over Dommedag.
5. Dig alene tjener vi, og Dig alene anråber vi om hjælp.
6. Vis os den rette vej;
7. vejen for dem, Du har skænket Din nåde - ikke vejen for dem, der har påkaldt sig Din vrede eller som er faret vild.(2)
http://www.islamstudie.dk/koranen_dansk.1.htm
Aya 2 læses på arabisk: Al-hamdu li-llāhi rabbi l-'ālamīn. "Rabb" betyder "Herren" og mener Gud, eller en verdslig herre, mens i den islamiske sprogbrug, man ikke anvender det til en Hr., fordi begrebet er reserveret til Gud. En Hr. er en sayyid. Modsætning af "rabb" (Herren) er "abd" = slave. Derfor siger man Abdullah (Guds slave), Abdurrahim (den Allerbarnhjertigstes slave), osv. I Aya 6 oversættes her også "Herren", men i den arabiske text står: Māliki yaumi d-dīn. "Malik" betyder også kong, eller hersker og er ikke alene reserveret til Gud. -- Arne List 26. jan 2007 kl. 11:06 (CET)
Der er en central forskel på om vi læser Māliki yaumi d-dīn eller Maliki yaumi d-dīn, ergo om Han er Hersker eller Herre over dommens dag. Denne ref. er i overensstemmelse med de to mest udbredte læsestil af Koranen, hhv. Hafs af Asim og Warsh generelt. Korrekt at man oversætter Rabb til Herre på dansk (Lord på engelsk) dog har det ingen passende ækvivalent på dansk. Rabb betegner "ejeren af noget, som værner om og plejer det med omhu og kærlighed". Men svaret af Arne List er helt korrekt, i Koranen ses der både referencer til Allah ved Hans navn Allah, men også som Guden, Herre eller en af Hans mange Attributter. Den primære grund til at muslim foretrækker at tiltale Guden Allah ved Hans navn egenavn Allah er at det er det mest omfattende og beskrivende iblandt navene af Gud, idet navnet snakker om substansen, frem attributterne af Gud. Alle andre navne af Gud betegner en del af Hans Attributter - det eneste navn, der henviser til Hans Essens samt Hans Attributter er nemlig Allah. 192.38.23.20 2. apr 2009, 09:36 (CEST)

Vestlige studier[rediger kildetekst]

I artiklen læser jeg:

Siden 1880 er der sket meget indenfor den vestlige (ikke-islamiske) Koranforskning. Det er lykkedes at påvise tre grundlæggende forhold:
  1. Islam er afhængig af flere ældre religioner, hvis læresætninger er blevet omformet. Det var orientalisten Theodor Nöldeke (1836-1930) og teologen Julius Wellhausen (1844-1918), der først påviste dette forhold. Senere blev Nöldekes kronologi for Koranens kapitler fulgt op af bl.a. Frants Buhl, Tor Andreae, Richard Bell og Karl Ahrens.
  2. Charles Cutler Torrey påviste i sit værk, The Jewish Foundation of Islam fra 1933, at Islam har jødiske rødder.

Nu, det må lyde ny for ikke-muslimer, men egentlig siger det bare, at i farvandet af den moderne orientalistik blev sandheden kendt, muslimer vidste hele tiden, nemlig at Koranen er en Hellig Bog fra Gud, såsom Tora og Evangeliet. Det står dog i Koranen selv, at Islam er Guds religion og samme religion, Abraham prædikkede. Enhver muslim véd, at Jødedommen er del af Islam, og defor kaldes jøder og kristne dog ahl ul-kitab (bogens folk). Det fremgår tydelig af Koranen, at der gentages de Ti Bud i andre ord, historien om Jesus Kristus (Isa) og den Hellige Jomfru Maria (Maryam), osv. Det korte af det lange er: Disse forskere bare nåede sig Islamen, men ikke "afslørede" noget, hvad ikke allerede stod i Koranen selv. ;-) Men naturligvis er det fint, at de selv fandt ud. Eller vil de sige, at Islam er en slet plagiat af Jødedommen? Det samme kunne man da sige om Kristedommen, hvor den jødiske lov ikke længre gælder -- Arne List 26. jan 2007 kl. 11:41 (CET)

Koran eller koranen?[rediger kildetekst]

Jeg undrer mig lidt over at man anvender ubestemt ental Koran som navn på artiklen - det handler vel om en og samme koran, derfor burde artiklen så vidt jeg kan se flyttes til Koranen (analogt med Bibelen hvor det også er bestemt ental der anvendes som artikelnavn - og hvor Bibel henviser til den bestemte form).

-- JGC 28. jun 2007, 11:19 (CEST)

Helt enig. "Koran" er bogen i al almindelighed, men "Koranen" er lige netop denne Koran. --|EPO| 28. jun 2007, 11:36 (CEST)


Her er et par artikler i den engelske Wikipedia samt en video (ingen Koranen brændende)[rediger kildetekst]

en:Qur'an desecration
en:2010 Qur'an-burning controversy
en:2005 Qur'an desecration controversy
en:Flag desecration
The Original Burn the Quran Day (Original brænde Koranen dag)
205.189.194.208 14. sep 2010, 23:43 (CEST)

Videolinket er problematisk, men jeg tvivler på at det som sådan er ulovligt (Youtube og Wikipedia er vel i den sammenhæng under samme lov, nemlig den amerikanske, så hvis Youtube må have den liggende, kan vi have et link. Hvad 205.189.194.208 så i øvrigt ønskede at denne bunke links skulle forbedre diskussionen med, er ikke helt klart.. --Palnatoke 17. dec 2011, 21:53 (CET)

Fjernet afsnit[rediger kildetekst]

Jeg har fjernet følgende fra artiklen:

"Dr. Puin punkterede dog kontroversen med sit brev til den yeminitiske avis al-Thawra, hvori han bl.a. skrev: "Disse yeminitiske koranske manuskripter adskiller sig ikke fra de, der findes på museer og biblioteker andre steder, med undtagelse af detaljer, som ikke vedrører Koranen selv, men i stedet er variationer mht. måden hvorpå ord staves. Dette fænomen er velkendt, selv i Koranen, der udgives i Kairo, hvori der står skrevet: Ibrhiim (ابرهيم) ved siden af Ibrhm (ابرهم)" Som kilde til dette var anført, at "Hans komplette brev på arabisk blev trykt i den yemenitiske avis at-Thawra, 24.11.1419 AH/11.03.1999".

Dels lader den nævnte kilde sig vanskeligt efterprøve, dels nedtoner formuleringen betragteligt (og IMHO uberettiget) betydningen af rettelser til Koranens "ufejlbarlige" tekst, og endelig er indholdet af afsnittet tilsyneladende i modstrid med andre kilder, se f.eks. samtalen med Dr. Puin gengivet her: (tysk) uni-protokolle.de. Ifølge den anser dr. Puin, at der skal ændres mere eller mindre i en femtedel af Koranen (og jeg tør ikke tænke på, hvilke reaktioner det kunne give anledning til), og den indeholder eksempler på, hvad dr. Puin anser for fejlagtige vendinger (og ikke "variationer af stavemåde") i den nuværende udgave af Koranen. --Sir48 (Thyge) 25. dec 2010, 03:37 (CET)

Ifølge muhamedanerne / Ifølge islam[rediger kildetekst]

Først nogen: En aya opstod ved Guds åbenbaring til Profeten Muhammed Så jeg : Ifølge muhamedanerne er en aya Guds åbenbaring til Profeten Muhammed Så Trade: Ifølge islam opstod en aya ved Guds åbenbaring til Profeten Muhammed

"Ifølge islam" betyder ikke andet end "ifølge hengivelse til gud". Der findes ikke nogen hengivelse i den virkelige verden. Der findes heller ikke nogen der skabte menneskerne af størknet blod, bortset fra Adam, Eva og Jesus. Men der findes mennesker, der tror at det er sandt. De hedder muhamedanere. Menneskerne er skabt af størknet blod ifølge muhamedanerne, men ikke ifølge hengivelse til gud. Landebane (diskussion) 24. apr 2013, 16:00 (CEST)

Det virker bare udnerligt at artiklen et sted bruger muhamedaner udenfor kontekst også bare bruger muslimer i resten af artiklen. --Trade (diskussion) 24. apr 2013, 16:04 (CEST)
Trade har ret, samt at det skal bemærkes at betegnelsen 'muhamedanerne' af muslimer og i moderne betydning også anses som et nedsættende ord i kontekst af at Muhammed bliver betraget som et sendebud og ikke i og for sig religionens herre. Mvh. --Xhmee 24. apr 2013, 18:21 (CEST)

Bidrag fra anden artikel[rediger kildetekst]

Følgende udklip er fjernet fra artiklen islam og sat ind i diskussion til mulig anvendelse i artiklen Koranen:

  • Muslimer anser Koranen, som den foreligger i dag, for at være den samme som blev åbenbaret profeten Muhammad for ca. 1400 år siden.

Ordet qur‘ân betyder recitation, og selvom Koranen er en hellig bog, refererer muslimer generelt til ordene og budskabet i et abstrakt form, og ikke som et fysisk eksemplar af en bog. Teksten i Koranen er opført efter emne, hvor nogle af de længere "sura" (kapitler) tidligere i bogen.

Muslimer behandler fysiske eksemplarer af Koranen med stor respekt og udfører abdest (wudu), før de rører Skrifterne. REF-BEGIN: Visse skoleretninger tillader slet ikke læsning i den, uden den rituelle renselse. REF-END[kilde mangler] De fleste muslimer kan større eller mindre dele af Koranen udenad for at kunne recitere bestemte passager for at udføre den daglige obligatoriske bøn (salat) korrekt. Muslimer mener, at kun Koranen på arabisk er Allahs perfekte åbenbaring, fordi oversættelser altid er ufuldkomne. Oversættelser bliver kun anvendt til at give et skøn af indholdet;[kilde mangler] ofte sidestilles flere oversættelser for at opnå et endnu bedre skøn.[kilde mangler]

--Xhmee 1. okt 2013, 14:45 (CEST)

Wiki-værkstedet[rediger kildetekst]

Denne artikel (nok denne version) diskuteres i Wiki-værkstedet uge 27, 5. juli 2014 på Radio 24Syv, hvor Thomas Hoffmann er i studiet hos Torben Sangild. --Palnatoke (diskussion) 6. jul 2014, 05:22 (CEST)

Kilder[rediger kildetekst]

Radio24syv programmet bliver brugt som kildeangivelse, personligt ville jeg nok foretrække skriftlige kilder, og ihvertfald henvisninger til tidsangivelser i udsendelsen i stedet for en generisk kilde. De skriftlige kilder kan naturligvis "graves frem". --Kim Bach (diskussion) 9. jul 2014, 05:43 (CEST)

Jeg er fristet til helt at slette afsnittet "Udpluk", som blot består af løsrevne citater fra Kåre Bluitgens gendigtgning uden kontekste eller motiveringer. Og endda uden konkrete henvisninger. Citater er velkomne, men jeg synes de bør leve op til følgende tre krav: 1. De er motiverede, 2. Der er henvisning til [sura:vers], 3. De er taget fra Ellen Wulffs direkte oversættelse (eller tilsvarende) og ikke fra en fri gendigtning.--Sangild (diskussion) 7. jul 2014, 14:27 (CEST)

Tror også artiklen står stærkere uden jf. afsnit. Mvh. --Xhmee 7. jul 2014, 19:15 (CEST)
Alternativt kan man flytte det til bunden, det fremstår som for betydende når det er placeret øverst. --Kim Bach (diskussion) 9. jul 2014, 05:29 (CEST)