Spring til indhold

Diskussion:Kronostratigrafi

Sidens indhold er ikke tilgængeligt på andre sprog.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Diskussion 2007[rediger kildetekst]

Phanerozoikum skrives i andre artikler Fanærozoikum, se Nyere tid (jordalder) - Hvad skal vi satse på? - personligt kan jeg bedst lide Phanerozoikum, men jf. Diskussion:Ætanol er det vist ikke stemningen her? --Lcl 15. jun 2006 kl. 13:00 (CEST)

Det populær-geologiske tidskrift VARV ISSN: 0105-6301 anvender Fanerozoikum, så det må være den danske standard. Necessary Evil 31. maj 2007, 14:51 (CEST)[svar]
Det viser sig nu at VARV bruger Fanerozoikum, Phanerozoikum og Fanærozoikum i flæng, alt efter forfatterens observans. Den Store Danske Encyklopædi ISBN 87-7789-045-0 bruger Phanerozoikum, så du har ret Lcl. Necessary Evil 1. jun 2007, 19:33 (CEST)

Kronostratigrafi som tidsbestemmelse[rediger kildetekst]

Uden de helt store forhåbninger vil jeg gerne appelere til Necessary Evil om at begrunde hvorfor han har tilbageført mine sprogrettelser. For at sige det helt tydeligt, så finder jeg den af Necessary Evil i informationsfeltet angivne begrundelse ufyldestgørende, og vil specielt appelere til at Necessary Evil kan relatere hans begrundelse med et ordret citat fra den version han har fjernet . Sechinsic 1. nov 2010, 21:00 (CET)

Kronostratigrafiske og geokronologiske enheder har stort set de samme navne, derfor er det absolut nødvendigt at være omhyggelig. Geokronologiske enheder måles i år fx Sen Kridt - 99,6 til 65,5 mio. år siden (GeologiskNyt). Kronostratigrafiske enheder måles i meter fx kan Øvre Kridt være flere kilometer tykt i Nordsøen. På geologiske tavler er der en tendens til at blande kronostratigrafi (fx Øvre Kridt) med geokronologi (y-aksen i mio. år). Det skyldes enten dovenskab, eller også regner forfatterne med at det er implicit. Desværre får det folk til at blande begreberne sammen. I Illustreret Videnskab 13-2009 side 60-63 byttede en Keld Conradsen om på begreberne, netop fordi han havde set en sjusket tavle i GeologiskNyt. De har siden omtegnet deres "Geologisk Tidsskala", så enhederne passer med y-aksen.
Så "Kronostratigrafiske enheder er tidsenheder" er ordret forkert, da tidsenheder måles i tid.
"Glossary of Geology" (p. 114): chronostratigraphic unit - A body of rocks established to serve as the material reference for all rocks formed during the same span of time. The body also serves as the basis for defining the specific interval of time, or geochronologic unit, represented.Necessary Evil 1. nov 2010, 21:50 (CET)
"Glossary of Geology" (p. 262): geochronologic unit - A division of time traditionally distinguished on the basis of the rock record as expressed by a chronostratigraphic unit. It is not a material unit but corresponds to the time span of an established chronostratigraphic unit.
"Glossary of Geology" from the American Geological Institute (fourth edition from 1997, ISBN 0-922152-34-9) Glossary of Geology at Amazon.com. Necessary Evil 1. nov 2010, 22:25 (CET)
Jamen dog . Du mangler stadig at begrunde bortredigeringen med et ordret citat . Du bruger jo ikke den bortredigerede tekst, men taler bare videre om hvad kronostratigrafi er . Din bortredigering manglede en begrundelse, og derfor oprettede jeg dette afsnit på diskussionssiden . Sechinsic 2. nov 2010, 17:35 (CET)
Det er rigtigt, du nåede lige at rette dig selv [1]. Nyt citat: "Den kronostratigrafiske enhed danner et tidsinterval." er forkert, da kronostratigrafiske enheder danner mægtigheder (tykkelser). I øvrigt var det ikke kun de ordrette citater, der var forkerte. Dine rettelser var præget af en misforståelse af begreberne. Jeg ved ikke om du tænker for meget over hvad "kronostratigrafi" og "geokronologi" burde betyde, eller om du har betragtet en masse sjuskede geologiske diagrammer med tidsintervaller på de kronostratigrafiske enheder - uanset hvad, er det ret vigtigt ikke at forvirre læserne med uklare formuleringer. Det er helt i orden med sproglige rettelser, men ikke på bekostning af det faglige. --Med venlig hilsen Necessary Evil 2. nov 2010, 18:21 (CET)
Godt motto: Ikke på bekostning af det faglige. Jeg er ikke så meget til sinds at lægge skjul på vi begge to slår lidt ud i luften . Du har vel også ret i at den sætning du citerer bør omformuleres . Men vi bli'r sg* nødt til at holde os til de tekstversioner der sees under artikelvisningen når vi sådan skriver med hinanden, ellers bliver det for vildt . Den tekstversion jeg bortredigerede var heller ikke særlig oplyst, og mine 'sprogrettelser' tilførte såvel også ny information, specielt til 'kronostratigrafi' .
Jeg har bemærket du har fastholdt interlinket til stratigrafi i artiklen om kronostratigrafi, men samtidig lavet om på den formulering hvori interlinket forekom . Hvorfor det ? Med al den snak om tid og enheder, så var det faktisk den tekst du nu har bortredigeret der indeholdt mest fokus på stratigrafi - der jo må være temaet for konostratigrafi . Iøvrigt kan jeg se du har ændret redirect på 'geologisk tid' så den nu peger på 'geologisk tidsskala' istedetfor 'geokronologi' . God ide . Måske vil det også være en god ide at sammenskrive 'geokronologi' og 'kronostratigrafi' ?
M.h.t. geokronologi-artiklen (se Diskussion:Geokronologi) så har du også ret . Ordret "De geokronologiske inddelinger stemmer typisk overens med den kronostratigrafiske inddeling, men det er to af hinanden uafhængige metoder til tidsbestemmelse." Den formulering er forkert, og bør rettes . Forslag -> "De geokronologiske inddelinger stemmer overens med den kronostratigrafiske navngivning, med et væsentligt forbehold : Den kronostratigrafiske enhed er materiel, det vil sige givet som en bestembar stratigrafi. Eksempelvis et fossilfund fra det kronostratigrafiske Øvre kridt kan antages at tilhøre geokronologisk Sen kridt, men det er ikke en sikker tidsbestemmelse." Og husk nu uanset hvad, er det ret vigtigt ikke at forvirre læserne med uklare formuleringer. Det er helt i orden med sproglige rettelser, men ikke på bekostning af det faglige Sechinsic 2. nov 2010, 18:44 (CET)
Lad mig lige slå fast at det kronostratigrafiske 'Øvre Kridt' korresponderer 100 % med det geokronologiske 'Sen Kridt', for det har man defineret. Tilsvarende har man heller ikke foretaget en masse målinger, for at konstatere om en kubikdecimeter svarer til en liter, det har man defineret.
Usikkerhederne drejer sig om hvorvidt et lag tilhører 'Øvre Kridt', og hvornår 'Sen Kridt' foregik. Mange kronostratigrafiske enheders nedre grænse defineres af karakteristiske ledefossiler - fx ammonitter der havde en hurtig evolution og fandtes globalt (i havet). En bestemt ammonitslægt/art fundet i en bestemt horisont på Stevns Klint angiver at horisonten blev aflejret samtidigt med en tilsvarende horisont med samme ledefossil i fx Australien. Det er den relative datering. Et tredje sted er der måske et askelag lige under horisonten med ledefossilet. I askekornene er der radioaktive kaliumisotoper 40K der bl.a. henfalder til argon 40Ar med en halveringstid på 1,28 mia. år. Målinger af askekornene giver absolutte dateringer (med måleusikkerheder) af askelaget. Hvis der nu ikke er noget askelag lige under ledefossilet, må man gisne sedimentationsraten til nærmeste askelag.
Sedimentære lagpakker er ikke så uniforme, som man skulle tro. Nogle steder er der en erosionshorisont (diskonformitet), hvor tidligere aflejringer er blevet eroderet væk. Det kaldes en lakune og svarer til en dagbog, hvor der er revet sider ud. Andre steder mangler der ledefossiler midt i lagpakken (parakonformitet), hvor der var et 'hul' i aflejringen. Det kaldes en hiatus og svarer til en dagbog, hvor der ikke er blevet skrevet noget i flere uger. Selv hvis der ikke var noget stop i sedimentationen, kan sedimentationsraten have ændret sig.
Nye fund af askelag og fossiler kan ændre på hvilken kronostratigrafisk enhed en horisont tilhører. De kan også ændre de geokronologiske enheders tidsintervaller. Nye måleapparater kan udnytte magre fund og nye forskere kan undersøge fakta anderledes. Dette kan også rykke enhederne, men 'Øvre Kridt' blev stadigvæk aflejret i 'Sen Kridt'. Tilsvarende da den Internationale Stratigrafiske Kommission (ICS) d. 22. maj 2009 vedtog at alderen Gelasien blev flyttet fra Pliocæn til Pleistocæn, blev etagen Gelasien ligeledes flyttet.
Ang. sammenskrivning af 'geokronologi' og 'kronostratigrafi' har det været debatteret på den engelske Wikipedia. Det ville være som at sammenskrive Meter og Liter. På den engelske Wikipedia er der også udmærkede ideer til hvordan de danske artikler kan udvides. Kronostratigrafi kunne indeholde biostratigrafi, lithostratigrafi, 'magnostratigrafi' mm., mens Geokronologi kunne tage sig af den egentlige datering.
Du undrer dig over at jeg fastholdt dit link til stratigrafi - hvorfor? Jeg har ikke ukritisk tilbageført alt hvad du skrev, jeg har "tilbageført forkerte rettelser af Sechinsic" som jeg skrev. Det var en slags 'førstehjælp', for at luge ud i de værste misforståelser. Din nye information (fx dendrokronologi) er der da stadigvæk. --Med venlig hilsen Necessary Evil 3. nov 2010, 10:41 (CET)
Necessary Evil, det ser ud til du igen har ret . Men det betyder også det omtalte ordrette citat heller ikke behøver omskrivning :
  • "Den kronostratigrafiske enhed danner et tidsinterval."
, er korrekt .
Nuvel, af vor diskussion synes jeg ikke der er den helt store konstruktivitet, ellers . Og siden kronostratigrafi og geokronologi ikke ligger 'på mit felt', så vil jeg bare renoncere . Du er velkommen til at skrive et indlæg her, eller på min brugerdiskussion, hvis du mener vi kan komme videre med redigeringen . Sechinsic 3. nov 2010, 18:17 (CET)
FWIW; udtrykket "højre hånd er den hvor tommelfingeren sidder til venstre" er ligeså 'korrekt' som "Den kronostratigrafiske enhed danner et tidsinterval." - især hvis man vil forvirre læserne. Wikipedia skal helst ikke forvirre læserne, derfor blev den omskrevet. --Med venlig hilsen Necessary Evil 5. nov 2010, 15:59 (CET)