Diskussion:Racisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Hmm er det ikke noget vrøvl?

Racediskrimination er vel diskrimination pga. race, ellers hedder det vel religionsdiskrimination osv.. Malene 14. dec 2003 kl. 18:55 (CET)

Helt enig - diskrimination eller forskelsbehandling må vel være det overordnede begreb. Jone 14. dec 2003 kl. 19:50 (CET)Jon

Faktisk ikke! Man har jo det såkaldte danske racismeparagraf der forbyder diskrimination på basis af race, etnicitet og religion. Jeg kan dog godt forstå forvirringen, i det beskrivelsen bedre passer til racisme. Baggrunden er dog at 'race' oprindeligt var synonym med 'folk' og stammer fra den tid, før adoption mfl., at ens biologiske udseende var øjensynligt forbundet med hvad 'folk' men tilhørte. Jeg vil undersøge mulighederne for en bedre formulering....
Fedor 14. dec 2003 kl. 20:46 (CET)

Faktisk jo: 'racismeparagraffen' er kun en populær betegnelse - ikke selve lovteksten: Jone 14. dec 2003 kl. 20:57 (CET)Jon


Racismeparagraffen[redigér wikikode]

PARAGRAF

Lovbekendtgørelse nr 648 af 12/8/1997

Straffeloven

Kapitel 27: Freds- og ærekrænkelser

§ 266b

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.


Uanset hvad kaldes det racismeparagraffen, og når man diskriminerer f.eks. jøder eller muslimer, så er man jo trods alt racist! Men selve ordet 'racediskrimination' er lidt uheldigt i forhold til 'racisme', som klart omfatter mere end alene biologiske race. Jeg vil derfor foreslå at begrebene kobles sammen under racisme, da sidstnævnte bruges mere hyppigt på nettet (18,700 mod 2,360).
Fedor 14. dec 2003 kl. 21:54 (CET)


Det ovenstående er noget vrøvl, da der ikke findes en jødisk race og muslimer er vedrørende en religion. Jone 14. dec 2003 kl. 22:46 (CET)Jon

Hej Jone Øhm jeg tror nok det netop er Fedors pointe, altså at racisme også omfatter diskrimination af f.eks. jøder og muslimer. For min skyld kan vi godt koble begreberne sammen i en artikel, der hedder racisme. Mvh Malene 14. dec 2003 kl. 23:13 (CET)
Jeg kan godt se hvad han mener, men racisme indbefatter logisk IKKE diskrimination af dem han nævner. Det kan godt være at man af uvidenhed gør det, med det gør det vel ikke mere rigtigt.Det var jo det der var nazismens bedrag: at bilde folk ind at der findes en jødisk race - hvad der ikke gør.

Jeg mener diskrimination er den rigtige og logiske vej at gå. MVH Jone 14. dec 2003 kl. 23:21 (CET)Jon

PS: man er antisemit eller anti-israelsk hvis man diskriminerer jøder man er racist hvis man diskriminerer sorte, hvide, røde, eskimoer eller pygmæer.

Kan godt se din pointe, Well der går ingen skår af mig hvis vi opbygger artiklerne på den måde, så længe der, som nu, er henvisninger mellem de forskellige slags diskrimination :-) Mvh Malene 14. dec 2003 kl. 23:26 (CET)
Undskyld mig, Jone, men jeg synes at din holdning er mere negativ end din indsigt i emnet tillader. Bare fordi du har en anden opfattelse, behøver det andre mener ikke automatisk være noget vrøvl. Vi kan godt diskutere tingene i en mere venlig tone!
Det er nu temmelig normalt at bruge ordet 'racist' til at omfatte folk der håner muslimer eller folk af anden religion. Hvordan ville du eller kalde det? Religionisme?! Det er jo ikke et ord der findes og ordet 'religionsdiskrimination' giver kun 7(!) sider i Google. Racisme i det brede forstand er så en udmærket generel betegnelse for begrebet, i det 'race' ikke nødvendigvis alene behøver at betyde 'biologisk race'. Det er faktisk, og har altid været, et ret vagt begreb. Det er i hvert fald ikke på grund af uvidenhed at folk bruger begrebet i bred forstand; de har bare en anden opfattelse end du har. Jeg vil dog præcisere i artiklen at der findes en bred og en snæver opfattelse af begrebet. Det er vel det mest objektive.
Fedor 15. dec 2003 kl. 08:19 (CET)

Jeg vil for øvrigt foreslå at 'redirecte' racediskrimination til racisme]], da det klart er det mere almindeligt udtryk ifølge Google. Racediskrimination behandles allerede to steder alligevel: diskrimination og racisme.
Fedor 15. dec 2003 kl. 08:23 (CET)


Jeg undskylder hvis min bemærkning er blevet negativt opfattet, men det er almindeligt kendt og skrevet mange steder gennem tiden, at fx den nazistiske racelære, om at jøderne er en race, er noget: citat 'forvrøvlet sludder'. Det beror på, at ikke alene nazisterne men flere andre forveksler folkeslag med race, hvilket ikke er rigtigt, deraf min kommentar. Angående religion har man i mange år anvendt ordet 'religionsforfølgelse', hvad der må sidestilles med 'religionsdiskrimination. Bøsser og lesbiske vil sikker gerne have sig frabedt at blive benævnt med racediskrimination, da de findes indenfor alle racer, de bruger vistnok selv ordet 'homofobi'. MVH Jone 15. dec 2003 kl. 08:52 (CET)Jon

Race versus folkeslag[redigér wikikode]

Godt at vi kan føre en god diskussion! :-) Du skriver at begrebet 'folkeslag' fejlagtigt altid har været lig med 'race' og at dette faktisk er blevet groft udnyttet af nazisterne. Jeg siger at, uanset hvad nazisterne har gjort, så er det nu netop fordi race traditionelt altid har været bundet sammen met folkeslag, der gør at det i princippet ikke er ukorrekt. Kun når man definierer race snævert som biologisk race (som godt nok er mest almindeligt i disse dage] bliver det ukorrekt. Udover det kommer hånelse på basis af race eller religion i praksis ned på det samme, da det grundlæggende handler om folk der er anderledes af en eller anden grund. Religionsforfølgelse dækker endvidere ikke begrebet, da man godt kan håne og forskelsbehandle muslimer, katolikker osv. uden at forfølge dem.
Fedor 15. dec 2003 kl. 09:22 (CET)


Race har ikke altid været forbundet med folkeslag, det opstod i 1800-tallet. I middelalderen f.ex. diskriminerede man ikke sorte o.l. Diskriminitaion pga race er pga udseende, mens religion er pga. tanker/tro. Hvordan håner og forskelbehandler man dem, uden at de føler sig forfulgt? Tro=religion er direkte nævnt i lovparagraffen. MVH Jone 15. dec 2003 kl. 10:45 (CET)Jon


Ej, nu mener jeg altså at, når der er tale om 'forfølgelse' af folk af bestemt tro, at de bliver arresteret eller på anden måde begrænset i deres frihed og i værste fald drabt. Sammenlignet med det er forhånelse og forskelsbehandling relativ harmløs. Og som jeg sagde: i praksis kommer religions- og racediskriminering ned på det samme. Muslimerne er som regel folk med en bestemt (sydvestasiatisk) udseende. Pæredanske muslimer kommer som regel ikke diskriminering til dels. 'Muslim' er for mange folk en samlebetegnelse for 'de der mørklodede typer'.
Fedor 15. dec 2003 kl. 12:26 (CET)


Det kommer vel an på om de pæredanske går med tørklæde eller ej :-) Hvor passer nationale oprindelse eller seksuelle orientering ind i din definition, de mangler på racisme men indgår i racismeparagraffen?? Forhånelse og forskelsbehandling er så harmløst at det kan give op til 2 års fængsel. Jone 15. dec 2003 kl. 13:03 (CET)Jon


FN's definition[redigér wikikode]

FN's definition af menneskerettighederne: artikel 2:

[1]

Article 2 Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

samme på dansk: (min fremhævelse) Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.


race er kun et delproblem af diskrimination.

Jone 15. dec 2003 kl. 13:15 (CET)Jon


Jeg kan godt se pointen at men skal se race separat fra religion i diskriminationsspørgsmål. Alligevel bliver det hele tit blandet sammen med hinanden (dvs. race, etnicitet og religion). Lad mig lige prøve noget andet...
Fedor 15. dec 2003 kl. 13:32 (CET)


Det kan vi blive helt enige i :-)) Jone 15. dec 2003 kl. 13:35 (CET)Jon

Jo, men jeg mente nu egentlig at ihvertfald race og enticitet ikke kan ses løst fra hinanden. Fedor 15. dec 2003 kl. 17:48 (CET)

På det tyske wikipedia fandt jeg noget meget interessant. Jeg har ikke tid mere til at undersøge det nærmere i dag, men læs følgende:

(citat) In der politischen Diskussion gängig und international anerkannt ist z. B. die UNO-Definition laut International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 entry into force 4 January 1969, in accordance with Article 19.

Dort heißt es im Part I Article I (1):

In dieser Übereinkunft umfasst der Begriff 'Rassendiskriminierung' jede Unterscheidung, jeden Ausschluss, jede Einschränkung oder Bevorzugung auf Grund von Rasse, Farbe, Abstammung, nationaler oder ethnischer Herkunft mit dem Ziel oder der Folge, die Anerkennung, den Genuss oder die Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf gleicher Grundlage im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem anderen Bereich des öffentlichen Lebens aufzuheben oder zu behindern.

(citat slut)

Det ser ud til at FN mener noget andet alligevel! :-) Fedor 15. dec 2003 kl. 13:53 (CET)


Måske men ikke i 1981:

Similarly, the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, proclaimed by the General Assembly in 1981 (resolution 36/55); clearly defines the nature and scope of the principles of non discrimination and equality before the law and the right to freedom of thought, conscience, religion and belief contained in the Universal Declaration and the International Covenants.


OK, jeg fandt en side fra FN om The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Læg mærke til titlen der indeholder Racial Discrimination!

citat: ...everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin...

Det forsætter gennem hele teksten at nævne race i takt med etnisk eller national oprindelse.

Jeg vil indrømme at koblingen af racisme til religion er noget tyndt, men folkeslaget er klart indbegrebet, som denne konvention klart understreger. Når man forhåner kinesere så er man racist. Du har selv også nævnt eskimoer i din række 'racer' der er relevante for racisme, men eskimoer er nu netop ikke en race, de er gule (mongolide), men en etnisk gruppe. Så du ser du har selv bekræftet min pointe. :-) Fedor 15. dec 2003 kl. 21:27 (CET)


Eksisterer der overhovedet racer?? + definition[redigér wikikode]

Et problem, der opstår med begrebet racisme, er vel, at der slet ikke eksisterer nogen racer, kun arter, hvor mennesket er én af mange. Selve racebegrebet er jo netop opfundet af racister, der brugte denne opdeling af mennesker, til at retfærdiggøre deres forskelsbehandling af mennesker. En definition af racisme må derfor tage fat i den faktiske forskelsbehandling af mennesker - og i sin definition ikke begrænses af om nogle mener, at kun race hænger sammen med racisme. Men racisme er naturligvis ikke hvilken som helst forskelsbehandling. Nogle forskelsbehandles fordi de er homoseksuelle, andre fordi de er kvinder.

En måde at nå frem til en definition på racisme kunne derfor være, ikke at definere den racediskrimineredes væsen, men dens modsætning, hvis I ved hvad jeg mener: I Danmark må den racediskrimineredes modsætning siges at være den etniske dansker (i racistens verdensbillede). Den etniske danskers væsen er, at han/hun er lys i huden, fordi han/hun er fra Nordeuropa; han/hun er evangelisk-luthersk af tro, fordi vi har en folkekirke i DK; desuden tilhører han/hun det danske folkeslag, fordi slægten stammer fra DK.

Dette er grunden til, at man inkluderer mere end race i definitionen af racisme (og faktisk burde udelade race). For at lave en historisk sammenligning: En vigtig del af den nazistiske ideologi som Hitler stod bag var racismen. Hitlers baggrund for racismen var ikke så meget hudfarve, det var mere præcist, at han mente at der eksisterede et germansk folkefællesskab. Denne folkesjæl definerede han, og folk udenfor denne diskrimineredes eller udryddedes. Racisme beskriver denne ideologi, derfor har racisme heller ikke noget med hudfarve at gøre nødvendigvis, men har noget at gøre med forskelbehandlingen mellem dem der hører under folkefællesskabet og dem der ikke gør.

Derfor bør racisme efter min mening være al diskrimination og forskelsbehandling på baggrund af hudfarve, nationalitet, religion eller etnicitet - stort set som FNs fortolkning.

Hermed løber man godt nok ind i et problem, fordi så kan homofobi/heterosexisme også kaldes racisme, hvis man erklærer, at homoseksuelle ikke hører ind under folkefællesskabet. Hvorved racisme bliver en slags paraply for de andre. Dette må man dog bære over med. Grunden til at det er praktisk at have begreber som homofobi/heterosexisme er, at det homoseksuelle individ praktisk talt passer på beskrivelsen af fx den individuelle, etniske dansker, hvorfor homofobi/heterosexisme ikke nødvendigvis er en del af en racistisk ideologi eller politik. -- Randale 31. jul 2005 kl. 01:30 (CEST)

Gammel post men jeg er nok nød at svarer på den, fordi indholdet virker lidt tvetydigt. Ja racer eksistere og dem der siger racer eksistere er ikke racister. Ordet "race" i biologi bruges når der er variationer inden for en given art. Overgangen mellem en "race" over til en ny art findes når racerne er så forskellige de ikke længere kan reproducere med hinanden, derved opstår nye arter. De forskellige grupper af mennesker har biologiske forskelle såsom hjernestørrelse som variere på klimazoner, længen af graviditet som varierer mellem racer, og kraniestruktur. Sågar måske intelligens da der er variation i antallet af neuroner i hjernen af forskellige racer af menneske. De forskellige grupper mennesker kan dog reproducere med hinanden og disse gruppeforskelle udtrykkes biologisk derfor med udtrykket "race". ParanoidLemmings (diskussion) 24. feb 2015, 12:46 (CET)

Pia Kjærsgaard og Injuriesag - duplikeret afsnit[redigér wikikode]

Afsnittet om Pia K og Karen S står også under Injurie. Jeg foreslår at vi skriver de to afsnit sammen (selvom der næsten står det samme i begge), og så laver en henvisning fra den ene side til den anden. (undskyld, indlæg skrevet i hast) --Ølting 24. jun 2007, 20:31 (CEST)


Det er vigtigt at benytte den nyeste definition af racisme, dvs den der har været enighed om siden 2. verdenskrig. Hvis man benytter den gamle, kan selv ikke nazisterne kaldes racister, da de betragtede diskriminerede et religiøst mindretal, ikke en race. (skrev 85.89.233.54 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Nytale! Artikkelen bør strammes opp, og henvisningen til Pia Kjærsgaard bør fjernes[redigér wikikode]

Har da sosialismen ingen ting lært av Georg Orwells kritikk av politisk nytale? Denne begrepsutvidelsen er selvfølgelig et angrep på godtfolks dømmekraft. Når politikken får for mye makt, da mister ordene sin betydning, og folk mister sin evne til å tenke, og dermed også sin frihet. Sånn kan det gå når man overlater til politisk engasjerte å skrive et leksikon. Det blir selvfølgelig en del av en politiske propaganda når man omtaler Pia Kjærsgaard i en generell leksikonartikkel om rasisme. Det er selvfølgelig en tankefeil og en tilsnikelse å tro at dansk høyesterett har funnet at Kjærsgaard er rasistisk, selv om hun ikke der fikk medhold i sitt injuriesøksmål. Det er feilinformasjon at høyesterett fant en definisjon av rasisme "berettiget". De fant at det ikke kan dømmes som utilbørlig, og det med henvisning til praksis. Noen må hjelpe de danske politikerskaller til å forstå at det å ikke anse noe som av en sånn art at det ikke kan dømmes for utilbørlig, det er ikke det samme som at det er rett. En annen feil ved denne artikkelen: Kan noen hjelpe de danske politikerskaller i å forstå at rasisme er en TEORI! og at diskriminering er en HANDLING! og så hjelpe dem å forstå at du må skille mellom en handling og en teori og ikke sause dette sammen bare for å skore et billig politisk poeng for det politiske establishment. Litt kritisk sans må man kunne forvente av de altfor politisk interesserte også, i sær de av dem som i sin tro på sin egen fortreffelighet innbiller seg at de har noe i et leksikon å gjøre! Rasisme er altså en TEORI som kan brukes som en BEGRUNNELSESSTRATEGI for å rettferdiggjøre DISKRIMINERING. Rasisme er en teori om en årsakssammenheng mellom visse ytre trekk (hudfarge) og visse indre trekk (moral, karakter etc), slik at man kan slutte fra forekomsten av det ene til det andre. Det er det som er essensen i den rasistiske teori, og det avskyelige ved den. At intellektuelt korrumperte danske leksikonforfattere ønsker å bruke ordet rasisme politisk, det er noe helt annet. Det hører ikke hjemme i et leksikon. Et slikt leksikon er en perversjon på et leksikon. Leksikonartikler skal informere og inneholde fakta, ikke spille på folks sviktende dømmekraft for å manipulere dem politisk. Å kalle noen rasistisk er å påstå at det dette mennesket sier, gjør eller mener, er begrunnet i en rasistisk teori. Skulle ikke være så vanskelig å forstå! Her er Britannicas mer autoritative definisjon: "Racism, also called racialism, any action, practice, or belief that reflects the racial worldview—the ideology that humans are divided into separate and exclusive biological entities called "races," that there is a causal link between inherited physical traits and traits of personality, intellect, morality, and other cultural behavioral features, and that some races are innately superior to others."---85.165.88.142 25. okt 2007, 23:34 (CEST)

Ekstern henvisning til politisk agitasjonsstoff[redigér wikikode]

Henvisningen Journalist Jørgen Dragsdahl skriver om aktuelle emner: Racisme i Danmark - og Europa er en henvisning til politisk agitasjonstoff, og hører ikke hjemme i et leksikon--85.165.88.142 25. okt 2007, 23:58 (CEST)

Enig, og der findes tusindvis af artikler om racisme på nettet, så jeg kan ikke se hvorfor Wikipedia skal henvise til en enkelt skribent. Jeg fjerner den, og også henvisningen til Institut for Menneskerettigheder. Derimod ville det være godt med flere henvisninger til videnskabelige baggrundsartikler om racisme. --Casper 23. dec 2009, 02:02 (CET)

Udvandet?[redigér wikikode]

Den brede definition af racisme har således udvandet racismebegrebet - se også nedenfor. .

Vil det ikke være mere NPOV at erstattet ordet udvandet med udvidet? Efter mine begreber er udvandet et negativt ord, der antyder en dom over det udvidede racismebegreb. --Heelgrasper 17. nov 2007, 16:37 (CET)

Mulatter[redigér wikikode]

der heller intet belæg for at antage at nogle grupper er andre biologisk overlegne

Jeg mener at huske at Mulatter, som børn er mindre syge end sorte børn og hvide børn. Jesper7 (diskussion) 29. mar 2013, 14:54 (CET)

Der ud over er asiater "overlegene" i forhold hvide for skolekarakter på alle inkomstgrupper: http://www.lagriffedulion.f2s.com/testg0%7Bimage2%7D.gif Men det er dog værd at markere at order overlegen ikke eksistere i biologi, der bare tilpasning til et givent miljømæssig omstændighed.ParanoidLemmings (diskussion) 16. feb 2015, 20:22 (CET)

Denne artikel skal rettes[redigér wikikode]

Den er af en lav kvalitet.ParanoidLemmings (diskussion) 4. dec 2014, 13:25 (CET)

Kategorier af racisme[redigér wikikode]

På nogle konkrete foranledninger vil jeg give nogle tanker til bedste. Racisme kan eksistere på vidt forskellige planer: Det farligste plan er naturligvis racisme på det nationale eller kontinentale plan, altså en hel nation eller endda en verdensdel overbevist om racistiske teorier. I det mindre format har man racisme der deles af medlemmerne af en gruppe. Desuden kan et enkelt individ være overbevist racist. Helt alene. Endelig kan det enkelte individ have racistiske øjeblikke: En bemærkning, der slipper ud uden at afspejle en varig ideologi og uden at føre til den mindste diskrimination. Jeg tænker at denne sidste form findes latent hos næsten alle mennesker. Mere eller mindre.

Man kan altså, efter min mening, høre racistiske bemærkninger fra mennesker, der ikke er racister. På samme måde som ikke-koleriske mennesker også kan få vredesudbrud. --Cayrouses (diskussion) 29. maj 2017, 20:00 (CEST)

Der er en større literatur om forskellige former for racisme - den bruger ikke helt de kategorier du foreslår. Men den burde bruges til at omskrive denne artikel fra bunden.Maunus (diskussion) 29. maj 2017, 20:15 (CEST)

Black Lives Matter Logo in different languages[redigér wikikode]

Please help to translate the Black Lives Matter Logo for this wikipedia (:da:wiki): File:Black Lives Matter logo.svg
Translate the text BLACK LIVES MATTER from english to the language of this wikipedia: Dansk

 • The translation must be divided into three lines
 • The translation must be given in the following format: (LINE1)(LINE2)(LINE3)
 • Give numbers in brackets for number of line
 • The translation must be in capital letters
 • It is no problem if a line consits of more than one word
 • The expression LIVES:
  • The expression LIVES appears in yellow letters over black background, this expression must be marked in bold
  • Depending on the language, the expression LIVES is in line1, line2 or line3
   • (LINE1)(LINE2)(LINE3)
   • (LINE1)(LINE2)(LINE3)
   • (LINE1)(LINE2)(LINE3)
Examples
 • English: (1 BLACK)(2 LIVES)(3 MATTER)
 • German: (1 SCHWARZE)(2 LEBEN)(3 ZÄHLEN)

Please give a translation as described. Then I will create a new logo corresponding to your input and make it available. I will not change the orginal file.
To get further information see: en:Black Lives Matter
Thank you --Mrmw (diskussion) 7. jun 2020, 22:19 (CEST)

@Mrmw: It would be
 • (1 SORTE)
 • (2 LIV)
 • (3 TÆLLER)

Just be aware this is not in use in danish at all currently, only the english is. Also the use of the word black (sort) can in itself be viewed as racist, basically just a tier below saying "nigger lives matter" in english. So tread carefully. -- Vrenak (diskussion) 7. jun 2020, 22:28 (CEST)

i canceled this request as there are to many difficultis and missunderstandings in translation in other languages - i wont create logos
thanks for your help
orginal request
--Mrmw (diskussion) 8. jun 2020, 20:23 (CEST)