Diskussion:Socialdemokratiet

Page contents not supported in other languages.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Politik, et forsøg på at koordinere oprettelsen af politikrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.

Er det for meget at tage hele partiprogrammet med i leksikonartiklerne om partierne ?

Malene 11. Jun 2003 kl.19:41 (CEST)


Hej Malene Jeg tog dem ikke med, da ofte skifter, er meget omfattende og en eventuel oprettelse bør nok foretages separat som for eksempel Socialdemokraternes partiprogram. Leksika generelt "plejer" normalt også at kigge lidt mere på historie og indflydelses delen af partierne. Eventuelt fremhæves et eller flere vigtige partipunkter, men sjældent om ikke aldrig hele partiprogrammet.

BrianHansen 11. Jun 2003 kl.22:27 (CEST)


Ok så følger jeg det når jeg når til partierne :-)

Malene 11. Jun 2003 kl.22:35 (CEST)


Jeg har tilladt mig at tilføje et afsnit om MF'ere - også tidligere. Idet www.socdem.dk ikke har ret meget om historien bag partiet - og ærlig talt: Helle Degn var den første kvinde i dansk politik, der opnåede et 25 års jubilæum. Skulle hun ikke nævnes? --hansjorn 27. feb 2004 kl. 06:57 (CET)

Liste bogstav[rediger kildetekst]

Jeg kan se at de andre artikler omkring danske partier har med hvilket bogstav de er på listen. Bør det ikke også stå i denne artikel? Ellers så er det bare mig der har overset det. --Bjarke Walling Petersen 30. mar 2006 kl. 12:36 (CEST)

Er det bare mig, eller hedder Socialdemokraterne ikke også Socialdemokraterne som officielt navn? Jeg mener at det var førhen at det officielt hed Socialdemokratiet, selvom navnet stadig bruges. Er det forkert? --JGE 1. maj 2006 kl. 18:09 (CEST)

I partiets love (http://socialdemokraterne.dk/download.aspx?docId=74238) lyder §1: "Socialdemokratiets formål er at virke for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idegrundlaget." - så partiet hedder stadig Socialdemokratiet. Artiklen bør rettes. --Palnatoke 2. maj 2006 kl. 01:24 (CEST)
Enig. "Socialdemokraterne" er et kaldenavn, som partiet bruger i meget høj grad, men organisationens formelle navn er fortsat "Socialdemokratiet". Reporter Nielsen 28. jan 2007 kl. 13:40 (CET)
Det kan være at partiets hjemmeside ikke er 100% opdateret, men partiets officielle navn er "Socialdemokraterne" - det blev vedtaget på partikongressen i 2002([1]
"Også på kongressen må Nyrup lægge øre til massiv kritik fra partifællerne for sit forfejlede forsøg på at forny partiet. Tre delegerede opfordrer ham direkte til at gå som led i fornyelsen - en fornyelse som i øvrigt indebærer, at Socialdemokratiet skifter navn til Socialdemokraterne."
--Kaare Dybvad 28. jan 2007 kl. 13:58 (CET)
Folketinget kalder dem Socialdemokratiet. Det må vel betegnes som en ret tung stemme på vægtskålen i denne debat. --|EPO| 28. jan 2007 kl. 14:04 (CET)
Jeg er helt på det rene med, at "Socialdemokraterne" er det kaldenavn, som alle går rundt og bruger - inklusive partiet selv. Det ændrer dog ikke ved, at partiets formelle navn ifølge partiets love [2] fortsat er "Socialdemokratiet": "Socialdemokraterne er organiseret i Socialdemokratiet, der er den politiske landsorganisation, som enkeltpersoner og organisationer skal være tilsluttet for at være anerkendte som hørende til partiet." Reporter Nielsen 28. jan 2007 kl. 14:08 (CET)
Både Socialdemokraterne og Socialdemokratiet må anses for at være korrekt. Partiet har ikke ændret sit navn på stemmesedlerne, men er skiftet til at bruge navnet Socialdemokraterne i 'markedsførings'øjemed. Det er i øvrigt meget sigende for denne navneforvirring at man jævnligt hører endog højt placerede socialdemokrater omtale deres parti Socialdemokratiet.--Brandsen 28. jan 2007 kl. 14:13 (CET)
Enig. Begge er korrekte. "Socialdemokratiet" er dog fortsat det navn, der står på parties "dåbsbevis" - de førnævnte love. Derfor indskrev jeg for lidt siden den formulering, som Kaare til dels har tilbagerullet, men som jeg fortsat mener er den mest korrekte løsning: "Socialdemokratiet (siden 2002 officielt også kaldet Socialdemokraterne)". Kaare, kunne du blande dig i debatten og meddele, om du vil være med på den, ovenstående taget i betragtning? Som det fremgår vil jeg argumentere for, at parties egne love må være en noget mere vægtig kilde end en journalists opsummering af partiets historie. Reporter Nielsen 28. jan 2007 kl. 14:24 (CET)
Jeg mener ikke at der er nogen tvivl om at navnet for partiet er Socialdemokraterne - det er det navn man bruger overalt i partiorganisationen, ja der er rent faktisk taget copyright på navnet. Jeg forstår slet ikke hvordan man kan være i tvivl om det - det eneste argument jeg har set er at man ikke har ændret navnet i principprogrammet. Hvis det skulle gøres ville det kræve en ekstraordinær kongres, da det er den myndighed der har hjemmel til at ændre i principprogrammet. At det tager tid at ændre et navn gennem officielle procedurer og ændringer er selvfølgelig rigtigt, men når partiets øverste myndighed to gange(ved kongressen i 2002 og 2004) vælger at ændre partiets navn, så kan jeg ikke se hvorfor det ikke skulle være ændret.--Kaare Dybvad 28. jan 2007 kl. 14:44 (CET)
Det er meget muligt, at navnet har været ændret i partiorganisationen, men så længe der står Socialdemokratiet på stemmesedlen til Folketinget er Socialdemokratiet jo i hvert fald i Foketinget partiets officielle navn.--Brandsen 28. jan 2007 kl. 16:15 (CET)
Vedtægterne på hjemmesiden er vedtaget i september 2005, og har stadig den passus, som jeg nævnte ovenfor. Og naturligvis kan kongressen ændre navnet, hvis den vil - også i vedtægterne. --Palnatoke 28. jan 2007 kl. 18:33 (CET)


Jeg går ud fra at du mener love, ikke vedtægter? Det er besværligt at ændre navnet på stemmesedlen - det er ikke sket de sidste mange år, siden Venstre ændrede deres navn. Jeg hæfter mig ved at navnet to gange er blevet stemt igennem af kongressens delegerede - desværre skal navnet stemme overens med stemmesedlen ved valgene i forhold til opstilling i folketingskredse, hvis man vil godkendes af Indenrigsministeriet. Jeg er sådan set ligeglad om der står Socialdemokratiet eller Socialdemokraterne, jeg synes bare at det er forkert at skrive det modsatte af det alle bruger om partiet. Det svarer for mig til at man udråber "Kong Christian" til nationalsang og nævner "der er et yndigt land" i en bisætning. Der findes ikke en eneste partiforening eller hjemmeside der skriver "Socialdemokratiet". --Kaare Dybvad 28. jan 2007 kl. 19:06 (CET)
Vedtægter er det korrekte udtryk, selv om de faktisk betegnes på Socialdemokratiets hjemmeside som "love", hvilket jo er nonsense, fordi love kun kan besluttes af parlamentet, i det her tilfælde Folketinget. Mht. Socialdemokratiet/Socialdemokraterne, så den sidste betegnelse åbenbart noget den nuværende for"mand" foretrækker. "Socialdemokratiet" betegner jo en institution, mens "Socialdemokraterne" betegner en gruppe mennesker, så det lyder måske mere "blødt". Samtidigt er denne betegnelse sagligt forkert: Lige så godt, som man kan være liberal og ikke medlem hos Venstre og konservativ uden at være medlem hos det Konservative Folkeparti, kan man være socialdemokrat uden at være medlem hos Socialdemokratiet (tænk, hvis Dansk Folkeparti skiftede navnet til "Danskerne"!). Derfor er "Socialdemokratiet" både den juridisk og den semantisk korrekte betegnelse.Vicki Reitta 13. mar 2009, 20:20 (CET)
Eftersom man godt kan være socialdemokrat uden at medlem af Socialdemokratiet, bør "socialdemokrat" så ikke linke til socialdemokratisme i stedet for til det danske parti Socialdemokratiet? NLE 30. aug 2009, 01:38 (CEST)
Det kunne man godt argumentere for - men inden du ændrer det, så husk at sørge for at de links, der p.t. går til "socialdemokrat", også bagefter skal pege det rigtige sted hen (og det kan jo udmærket være "Socialdemokratiet", der er det rigtige sted). --Palnatoke 30. aug 2009, 07:54 (CEST)

Andre Sprog[rediger kildetekst]

Socialdemokraterne (partiet) linker til Socialdemokratisme (ideologiet) i andre sprog, hvorimod Socialdemokratisme ikke linker til noget. Burde dette ikke ændres, samtidig at der kom mere kød på Socialdemokratisme? (Skrev 212.99.225.66 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Nu blev jeg opmærksom på, at denne artikel linker til ideologien på andre sprog, men disse linker til artiklen om paritet. Dette er naturligvis forkert. Jeg vil forsøge at rydde op.
Men hvis du kan skrive noget fornuftigt om ideologien skal du være yderst velkommen til det. --|EPO| 4. dec 2006 kl. 09:16 (CET)

Billedadvarsel[rediger kildetekst]

De følgende billeder er blevet slettet fra Commons eller er blevet indstillet til sletning. Hvis billederne er slettet, skal de fjernes fra artiklen. Deltag eventuelt i diskussionen på Commons. Denne besked blev genereret automatisk af CommonsTicker.

Siebrand slettede Image:Shets.jpg: Per [[Commons:Deletion requests/Template:Www.folketinget.dk]];

-- CommonsTicker 22. nov 2007, 19:13 (CET)

Vedrørende omformuleringer af Palnatoke[rediger kildetekst]

Jeg synes, det er ret vigtigt at nævne 1920-erne som det tidspunkt, hvor Soc.dem. reelt ophører med at være et socialistisk parti, derfor er jeg ikke så glad for den nye formulering af det afsnit. At Soc.dem. er stiftet i 1871 er et udtryk for partiets selvopfattelse, mens en mere nøgtern historisk vurdering tilsiger, at den ubrudte tradition reelt er fra 1878 med Soc.dem. forbund. Derfor havde jeg sat ordet selv ind. Det ville jeg ligeledes gerne bibeholde.--X (diskussion) 8. feb 2013, 13:08 (CET)

Ingen af de anførte kilder støtter dine tolkninger, så du jo nok på jagt efter flere kilder. --Palnatoke (diskussion) 8. feb 2013, 13:29 (CET)

Artiklen er pt. slet ikke kildedækket på videnskabeligt niveau - der er ingen referencer til akademiske bøger el. artikler om partiet. Det jeg i sin tid foretog var en gennemskrivning/udbygning af artiklens meget tynde historieafsnit ud fra min almenviden om dansk politisk historie, og her prøvede jeg at pointere vendepunkter i partihistorien som opgivelsen af socialismen og kapningen af de formelle bånd til LO. Jeg har ikke tid til at kildedække artiklen pt. (det er et stort arbejde). Men de ting vi taler om er helt ukontroversielle rent faghistorisk, og de er vigtige.--X (diskussion) 8. feb 2013, 13:45 (CET)

Demokratisk Socialisme[rediger kildetekst]

Socialdemokratiet beskriver flere steder sig selv som "demokratiske socialister", blandt andet når de beskriver deres grundide i deres principprogram. Hvordan skal det reflekteres på wiki? De er åbenlyst ikke demokratiske socialister i den traditionelle sans - deres ideologi er beskrevet som socialdemokratisme - men det er det de kalder sig?