Diskussion:Sudeterlandet

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

"Sudetenland", et imaginært område[redigér wikikode]


Beklager at jeg skriver på norsk, men artikkelen mangler noen viktige opplysninger.

Det tsjekkiske kongedømmet var til før Østerrike.

De tsjekkiske kronlandene var ikke en del av Det hellige romerske riket (som forresten hverken var hellig, romersk eller ett rike), se

De første sudettyskerne kom til det tsjekkiske kongedømmet som fremmedarbeidere, invitert av kong Přemysl Otakar II, men de lærte seg aldri tsjekkisk og ble kalt - de stumme, som ble til tyskere på tsjekkisk.

I 1526 ble den østerrikske hertug Ferdinand valgt til tsjekkisk konge, med samme rett ble Karl I avsatt i 1918.
I 1618 avsatte tsjekkerne monarken, det ble starten på tredveårskrigen. De katolske habsburgerne fikk pengestøtte fra paven og militær hjelp fra Spania og Bayern, og Ferdinand II gjeninnsatte seg selv som konge over de tsjekkiske kronlandene. Den tsjekkiske protestantiske adelen ble henrettet eller tvunget i landflyktighet. 3/4 av all eiendom i det tsjekkiske kongedømmet ble konfiskert og overtatt av nye tyske immigranter. Den gjenværende katolske adelen og den vanlige borger ble brutalt germanisert. Joseph II, fjernet det tsjekkiske språket fra offentlig administrasjon og høyere utdanning.

Habsburgerne ble kronet til konge over de tsjekkiske kronlandene, for det var gjennom den tsjekkiske kongekronen at de østerrikske hertugene ble keisere.


Det var den retslige kontinuiteten for de tsjekkiske kronlandene som fastla den sudettyske minoritetens statsretslige stilling da tsjekkerne og slovakene gjenopprettet sin stat den 28. oktober 1918.
Tsjekkere hadde like stor rett til å gjenopprette sin stat som ungarerne (som ble selvstendige i 1867.) Det var grunnen til at Østerrike-Ungarn godkjente president Wilsons erklæring om tsjekkernes og slovakenes uavhengighet.
Godkjennelsen ble undertegnet av den østerrikske-ungarske utenriksministeren, den 18 0ktober 1918..

Presidetn Wilsons 14 punkter gjaldt nasjonenes selvbestemmelsesrett.
En minoritet er ikke en nasjon og de fleste land i Europa har minoriteter.

Ved fredskonferansen i Saint Germain i september 1919 ble det satt fram et forslag om å overføre tsjekkiske landområder, hvor flertallet av befolkningen var tysktalende, til det slagne Tyskland. Forslaget ble straks avvist av de allierte som umulig siden områdene aldri hadde tilhørt Tyskland. Dessuten utgjorde de tsjekkiske landområdene et geografisk, historisk og økonomisk hele og lot seg ikke dele.


I august 1942 tilbakekalte den brittiske regjering Munchenavtalen fra 1938, da det såkalte Sudetenland ble skapt og kastet for Hitlers føtter, og erklærte den for ugyldig fra første stund. Samtidig ga de sitt samtykke til forflytningen av sudettyskerne.President Roosevelt sluttet seg til forflytningspolitikken i juni 1943, og la til at noe som hadde vært årsak til en slik katastrofe som Munchen (da de tsjekkiske landområdene ble til en eneste stor pine- og slakterbenk for de tsjekkiske jødene, for tsjekkiske patrioter, for sudettyske sosialdemokrater og for 145000 tyske og østerrikske politiske flyktninger), måtte fjerne ut av verden - for all fremtid.

I september 1942 tilbakekalte den provisoriske franske regjering under Charles de Gaulle Munchenavtalen og erklærte den for ugyldig fra første stund.

Hele det sudettyske problemet ble så praktisk løst ved de alliertes konferanse i Potsdam 1945. Det ble sluttet en internasjonal avtale om forflytningen av tyskere fra Polen, Tsjekkoslovakia, Sovjetsamveldet og Ungarn. Utvisningen fra de tsjekkiske kronlandene ble gjennomført i 1945 og 1946 under amerikansk kontroll. Erstatningsspørsmålet ble løst ved konferansen i Paris i 1945. I 1996 bekreftet signatarmaktene Potsdamavtalen og hevdet at den var en hjørnesten for Europas fred og sikkerhet.

Titusener på titusener av sudettyske ungdommer ble liggende igjen på østfronten under krigen i sine SS- og Wehrmacht-uniformer. Demoraliserte og halvgale av elendighet ble de skutt ned av Den Røde Arme. Reduksjonen i folketallet skyldtes stort sett tapene på østfronten.

Mer enn nitti prosent av sudettyskerne falt for hitlerismen - Herrenvolk und Lebensraum, og stemte på det nazistiske Henleinpartiet ved valget i 1938. Dermed tok de automatisk på seg ansvaret for de fryktelige ugjerningene de tyske nazistene begikk overfor de tsjekkiske jødene og det tsjekiske folket etter Munchen. Sudettyskerne burde hviske om den andre verdenskrigen og alle dens følger.

Mange hilsner --Posp68 (diskussion) 29. sep 2013, 12:03 (CEST)