Spring til indhold

Ejderstedfrisisk

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Nordfrisisk sprogområde med de to uddøde dialekter Strandfrisisk og Ejderstedfrisisk
Ejdersted bestod i 1200-tallet af Holm, Hever (Hæfræ), Everschop (Giæthning/Garding) og selve Ejdersted (Thynning/Tønning)

Ejderstedfrisisk var en nordfrisisk dialekt, der blev talt på halvøen Ejdersted i Nordfrisland i det sydvestlige Slesvig / Sønderjylland. Dialekten har sit udspring i frisiske tilvandrere, som bosatte sig på de højtliggende dele af området omkring år 800. Det antages, at området dengang bestod af de mere eller mindre sammenhængende øer Holm (omkring Tating), Hever (omkring Vesterhever), Everschop (omkring Garding) og selve Ejdersted (omkring Tønning), som senere voksede sammen til den nuværende halvø. Ejderstedfrisisk var den sydligste nordfrisiske dialekt. Det ejderstedfrisiske dialektområde grænsede i syd op til tysk, i øst til dansk og i nord til de øvrige nordfrisiske dialekter. I løbet af 1700-tallet blev det ejderstedske nordfrisisk dog afløst af nedertysk og senere af højtysk (standardtysk). Halvøens frisiske dialekt blev dermed til substrat til det efterfølgende ejderstedske tysk. Sprogskiftet skyldtes blandt andet nederlandske tilflyttere i 1500-tallet og den dominerende indflydelse af tysk. Endnu i 1636 berettede den nordfrisiske kronist Peter Sax, at der blev talt frisisk på halvøen. Derimod oplyste den slesvigske filosof Johan Nicolai Tetens 1770, at halvøens nordfrisiske dialekt nu var blevet afløst af tysk [1]. Længst holdt nordfrisisk sig i Ejdersteds vestlige del. Måske var der en sproglig-kulturel forbindelse med Helgoland [2]. Ejderstedfrisisk tilhørte sandsynligvis den øfrisiske dialektgruppe.

Den ejderstedfrisiske dialekt er bevaret i en del stednavne og i enkelte reliktord i retsskrifter fra middelalderen. I en retsskrift fra 1426 findes f.x. ordet sebbe for slægtskab.

På halvøen tales nu overvejende standardtysk, men også nedertysk og sydslesvigdansk.

  • Dietrich Hofmann: Zum Eiderstedter Friesisch. I: Niederdeutsche Mitteilungen 14, sider 59-68.
  • Munske / Århammar / Faltings: Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies, Tübingen 2001, ISBN 978-3-484-73048-9, side 328
  1. ^ Ove Rugby: Niederdeutsch auf friesischem Substrat (= Acta Universitatis Upsaliensis-Studia Germanistica Upsaliensia). Alquist & Wiksells, Uppsala 1967, side 19
  2. ^ Ove Rugby: Niederdeutsch auf friesischem Substrat (= Acta Universitatis Upsaliensis-Studia Germanistica Upsaliensia). Alquist & Wiksells, Uppsala 1967, side 243