Erstatningsret

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Erstatningsret er en privatretlig juridisk disciplin.[1] Jurister sondrer mellem erstatning i kontrakt og erstatning uden for kontrakt.[2]

Udgangspunktet er, at skadelidte selv bærer tabet for den erstatningsberettigende skade.[3] Man er ikke erstatningsansvarlig over for sig selv.[4]

Der gælder ikke erstatningsansvar, hvis skaden er sket som følge af en hændelig begivenhed; se dommen U.2021.1369 V.

Fire betingelser skal være opfyldt for at skadelidte kan opnå erstatning:

 • 1) En skadelidt person har lidt et tab, som kan måles i kroner og ører.[5]
 • 2) En anden person er skadevolder;[6] det vil sige, at der skal være et ansvarsgrundlag.[7]
  • Ansvarsgrundlag kan være culpa eller objektivt ansvar.[8] Endvidere findes præsumptionsansvar.[9]
   • culpa kan enten være simpel uagtsomhed eller grov uagtsomhed eller forsæt.[10]
   • objektivt ansvar betegner et skærpet ansvar, som gælder selv hvis skaden er hændelig.
   • præsumptionsansvar er culpaansvar med omvendt bevisbyrde.
 • 3) Der skal desuden være en årsagssammenhæng (kausalitet) mellem skadevolders ansvarspådragende handling og det tab, som den skadelidte har lidt.[11]
 • 4) Der skal også være påregnelighed (adækvans);[12] altså at skadevolder skal kunne forvente, at hans handling eller undladelse kan medføre en skade.[13]
 • 5) Som en femte betingelse kan nævnes, at der ikke må foreligge en objektiv ansvarsfrihedsgrund.[14] Hvis skadelidte enten selv har medvirket til skadens opståen eller har undladt at begrænse sit tab, så kan erstatningskravet mod skadevolder blive lempet.[15] Lempelse sker med hjemmel i erstatningsansvarsloven (EAL) § 24.[16]

Erstatningsretlige love[redigér | rediger kildetekst]

Til de relevante love hører:[21] Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar[22] og aftaleloven[23] og arbejdsmiljøloven[24] og arbejdsskadesikringsloven[25] og atomansvarsloven[26] og CRM-loven[27] uddrag af Danske Lov (1683)[28] og databeskyttelsesloven[29] og elsikkerhedsloven[30] og erstatningsanvarsloven[31] og fiskeriloven[32] og forsikringsaftaleloven[33] og lov om forsvarets personel[34] og forældelsesloven[35] og forældreansvarsloven[36] og forældreerstatningsansvarsloven og havmiljøloven[37] og husdyrbrugloven[38] og jagtloven[39] og jernbaneloven[40] og jordforureningsloven[41] og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet[42] og konkursloven[43] og købeloven[44] og lov om Ledningsejerregistret[45] og ligebehandlingsloven[46] og luftfartsloven[47] samt lov om mark- og vejfred[48] samt lov om miljø og genteknologi[49] samt miljøbeskyttelsesloven[50] og miljøskadeerstatningsloven[51] og miljøskadeloven[52] og miljøvurderingsloven[53] og naturbeskyttelsesloven[54] og naturgasforsyningsloven[55] og offererstatningsloven[56] og ophavsretsloven[57] og produktansvarsloven[58] og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning[59] samt renteloven[60] og retsplejeloven[61] og rørledningsloven[62] og råstofloven[63] og selskabsloven[64] og skovloven[65] og statsskatteloven[66] og straffeloven[67] og sundhedsloven[68] og sygedagpengeloven[69] og søloven[70] og sømandsloven[71] og undergrundsloven[72] og vandforsyningsloven[73] og vandløbsloven[74] og vejloven[75] og ægtefælleloven[76] og ægteskabsloven.[77]

Hertil kommer de tre særlove:[78] færdselsloven[79] og hundeloven[80] samt hesteloven,[81] der fastlægger et objektivt ansvar.[82]

Endelig findes også en bekendtgørelse:[83] Bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.[84]

Se også[redigér | rediger kildetekst]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ side 165 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 2. ^ https://denstoredanske.lex.dk/erstatningsansvar
 3. ^ (Eyben & Isager 2019:22)
 4. ^ side 14 i https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/joergensen_erstatningsret_1976.pdf
 5. ^ https://quizlet.com/468093344/erstatningsret-flash-cards/
 6. ^ https://law.au.dk/fileadmin/Jura/dokumenter/forskning/rettid/2010/afh3-2010.pdf
 7. ^ https://www.legaldesk.dk/artikler/erstatningsbetingelser
 8. ^ https://rentabilitet.dk/opgaver/erhvervsret-notater/kapitel-4-erstatning-uden-kontrakt/
 9. ^ siderne 47, 137, 183 og 188 i Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret. 9. udgave. 2019. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4308-0
 10. ^ https://hjemsted.dk/culpaansvar/
 11. ^ https://denstoredanske.lex.dk/%C3%A5rsagssammenh%C3%A6ng
 12. ^ https://www.legaldesk.dk/artikler/erstatningsbetingelser
 13. ^ https://denstoredanske.lex.dk/ad%C3%A6kvans
 14. ^ https://www.ageras.dk/ordbog/erstatningsbetingelser
 15. ^ https://kromannreumert.com/sites/kromannreumert.com/files/media/document/Kompedie%20-%20Erstatningsret%20-%202021.pdf
 16. ^ Erstatningsansvarsloven, Retsinformation.dk
 17. ^ https://dokument24.dk/info/ansvarsfrihed
 18. ^ http://www.bogforlagetdura.dk/app/webroot/uploads/pdf-kapitler/juridisk-ordbog.pdf
 19. ^ https://kromannreumert.com/sites/kromannreumert.com/files/media/document/Kompedie%20-%20Erstatningsret%20-%202021.pdf
 20. ^ https://www.ageras.dk/ordbog/erstatningsbetingelser
 21. ^ https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Vd3joSjMbDYJ:https://www.jurabibliotek.dk/previewpdf/book/9788757490442/book-part-9788757490442-sec05.xml%3FpdfJsInlineViewToken%3D777417447%26inlineView%3Dtrue&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=firefox-b-d
 22. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/178
 23. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/193
 24. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2062
 25. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1186
 26. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1962/170
 27. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1122
 28. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1683/11000
 29. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
 30. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/26
 31. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1070
 32. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/261
 33. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1237
 34. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2006/667
 35. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1238
 36. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1768
 37. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1165
 38. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/520
 39. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/265
 40. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/686
 41. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/282
 42. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/995
 43. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/775
 44. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1853
 45. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/564
 46. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/accn/A20110064529
 47. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1149
 48. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2154
 49. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/9
 50. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/100
 51. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/994
 52. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/482
 53. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976
 54. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1392
 55. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/126
 56. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1209
 57. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144
 58. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/261
 59. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2012/532
 60. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/459
 61. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1835
 62. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/807
 63. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/124
 64. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1952
 65. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/315
 66. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1922/149
 67. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/739
 68. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/210
 69. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1263
 70. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1505
 71. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1662
 72. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1533
 73. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/602
 74. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1217
 75. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1520
 76. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/774
 77. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/771
 78. ^ https://kromannreumert.com/sites/kromannreumert.com/files/media/document/Kompedie%20-%20Erstatningsret%20-%202021.pdf
 79. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1710
 80. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/329
 81. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/205
 82. ^ https://denstoredanske.lex.dk/objektivt_ansvar_-_erstatningsansvar
 83. ^ siderne 549-556 i Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret. 9. udgave. 2019. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4308-0
 84. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/992
JuraSpire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.