Farmaceut

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

En farmaceut (fra græsk: pharmakéus/pharmakeutes "lægemiddelblander/medicinblander/giftblander" i betydningen "person, der tilbereder lægemiddel"; cand.pharm. latin: candidatus/candidata pharmaciae) er en akademiker, som har bestået embedseksamen i farmaci.

Omkring 65 procent af farmaceuterne i Danmark er ansat i den private lægemiddelindustri, hvor de er beskæftiget med fremstilling, produktion, udvikling, salg og forskning af lægemidler. Derudover er ca. 20 procent er ansat i den offentlige sektor, deriblandt på sygehusapoteker og sygehuse. De resterende 15 procent af farmaceuterne er ansat på landets apoteker. Arbejdsløsheden blandt farmaceuter ligger pr. april 2008 på 1,4 procent.

Farmaceutuddannelsen[redigér | redigér wikikode]

Farmaceutuddannelsen varetages i Danmark to steder: På School of Pharmaceutical Sciences ved Det Sundhedsvidenskabelige FakultetKøbenhavns Universitet og på Syddansk Universitet i et samarbejde mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Den 5-årige uddannelse består af følgende to dele:

 • 3-årig bacheloruddannelse, som fører frem til titlen B.Sc.pharm., bachelor i farmaci (på engelsk: Bachelor of Science in Pharmacy)
 • 2-årig kandidatuddannelse, som fører frem til titlen cand.pharm., kandidat i farmaci (på engelsk: Master of Science in Pharmacy)

Farmaceuttitlen (cand.pharm.) er betinget af, at man gennemfører studieenheden Studieophold på Apotek og dermed opnår ret til at arbejde på apotek (jus practicandi). Fravælges studieopholdet, opnår man i stedet titlen kandidat i farmaceutisk videnskab (cand.scient.pharm.). Hvis man efter afsluttet uddannelse som kandidat i farmaceutisk videnskab ønsker at arbejde på et apotek eller sygehusapotek, er det et krav, at man først gennemfører det halve års praktikophold på et apotek eller et sygehusapotek. I 2008 er i alt 146 farmaceutstuderende kommet i praktik på et almindeligt apotek, mens 17 farmaceutstuderende er kommet i praktik på et sygehusapotek.

Omkring 25 procent af alle farmaceutstuderende er mænd, mens 75 procent er kvinder.

Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet[redigér | redigér wikikode]

Farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet har eksisteret siden 1892, hvor Den Farmaceutiske Læreanstalt blev oprettet. Siden 1. januar 2012 har School of Pharmaceutical Sciences dannet rammen om uddannelsen.

Bacheloruddannelsens seks semestre (1.-6. semester) består af 3 års undervisning i obligatoriske fag[1]. Kandidatuddannelsens 2 år består af otte blokke: Blok 1-4, år 1, og Blok 1-4, år 2. Af disse er to blokke obligatoriske fag, 2 blokke valgfrie fag, 2 blokke praktikophold og 2 blokke specialeskrivning[2].

Farmaceutuddannelsen på Syddansk Universitet, Odense[redigér | redigér wikikode]

Farmaceutuddannelsen på SDU i Odense resulterede af en sammensmelting af bacheloruddannelsen i lægemiddelvidenskab og kandidatuddannelsen i klinisk farmaci samt en udvidelse med fagområdet teknologisk farmaci. Uddannelsen blev akkrediteret i 2010 og de første studerende startede på samme år.

Den 3-årige bacheloruddannelse omfatter naturvidenskabelige basisfag, sundhedsvidenskabelige fag og farmaceutiske fag. Bacheloruddannelsen består af 3 års undervisning i obligatoriske fag såvel som to valgfrie projekter (førsteårsprojekt og bachelorprojekt).

 • 1. studieår: biomolekulær kemi, matematik, almen og uorganisk kemi, fysik, statistik, samfundsfarmaci samt førsteårsprojekt.
 • 2. studieår: organisk kemi, spektroskopi, fysisk kemi, biokemi, molekulær biologi, farmakognosi og naturstofkemi, farmaceutisk toksikologi og farmaceutisk mikrobiologi.
 • 3. studieår: anatomi, fysiologi, farmakologi, lægemiddelformulering, lægemiddelfremstilling, videnskabsteori, medicinalkemi.

Den 2-årige kandidatuddannelse byder på fordybning i en række lægemiddel-relaterede fag. Kandidatuddannelsens 2 år består af obligatoriske fag, valgfrie fag, ½ års praktikophold og ½ års speciale.

 • 4. studieår: patofysiologi, farmakologi, farmakoterapi og lægemiddeludvikling såvel som fordybning i enten teknologisk farmaci eller klinisk farmaci.
 • 5. studieår: studieophold og speciale

Efter- og videreuddannelser[redigér | redigér wikikode]

Færdiguddannede farmaceuter har mulighed for at blive indskrevet på følgende efter- og videreuddannelser, som udbydes af Københavns Universitet:

 • Master of Industrial Drug Development, MIND
 • Master of Pharmaceutical Regulatory Affairs, MPRA
 • Ph.d.-uddannelser

Farmaceuters erhverv og lønninger[redigér | redigér wikikode]

Farmaceutfaget og farmaceutprofessionen i Danmark er et lovreguleret erhverv, der hører under Sundhedsstyrelsen. Farmaceuter er juridisk underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og er ifølge apotekerloven forpligtet til at udføre deres hverv "omhyggeligt og samvittighedsfuldt" samt "varetage arbejdsopgaverne forsvarligt". Farmaceutbetegnelsen er en beskyttet titel, som kun må benyttes efter forud indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Apoteksansatte farmaceuter, statsansatte farmaceuter, regionsansatte farmaceuter og farmaceuter ansat på Pharmakon er alle omfattet af en af Pharmadanmarks overenskomster.

Pharmadanmark anbefaler pr. 1. januar 2015 en månedlig begyndelsesløn for nyuddannede, der ansættes i en privat virksomhed, på 40.600 kr. (inkl. pensionsbidrag).

Gennemsnitslønninger var pr. 1. september 2014 (inkl. pensionsbidrag):[3]

 • Privatansat apoteksfarmaceut: 49.615 kr. om måneden.
 • Offentligt ansatte: 46.943 kr. om måneden.
 • Ansat i privat medicinalvirksomhed: 57.109 kr. om måneden.

Farmaceuter på apoteket[redigér | redigér wikikode]

Farmaceutens hovedopgave på apotekerne er — i samarbejde med det øvrige apotekspersonale — at give apotekets patienter og kunder information og rådgivning omkring deres medicinforbrug. Denne rådgivning omfatter oplysninger omkring interaktioner, virkninger, bivirkninger samt måden hvorpå man praktisk anvender og opbevarer medicinen.

Før i tiden blev en farmaceutelev i lære på apotek kaldt en discipel. Ligeledes betegnede man tidligere en farmaceut ansat på apotek som provisor.

Referencer[redigér | redigér wikikode]

 1. Opbygningen af bacheloruddannelsen
 2. Opbygningen af kandidatdannelsen
 3. Lønstatistik for Pharmadanmarks medlemmer 2014, udgivet af Pharmadanmark

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]

Commons-logo.svg
Wikimedia Commons har medier relateret til: