Forskning

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Praktisk forskning af laserlys' effekter

Forskning betegner den grundige videnskabelige undersøgelse af et område, f.eks. en sygdoms årsager eller historiske kilder. En person, der udøver denne virksomhed, kaldes en forsker. Alle kan i princippet bedrive selvstændig forskning, men forskning forbindes oftest med universitetsansat videnskabeligt personale, ikke mindst såkaldte ph.d.-stipendiater, samt privat forskning, der bedrives af forskellige firmaer.

Ordet "forskning" bruges ofte i en betydning, der er stort set synonym med videnskab.

Men de to ord bruges dog også forskelligt. Når dette sker, lægges der som regel vægt på mindst én af disse to forskelle:

  • Megen forskning har et for lavt ambitionsniveau til at kunne kaldes videnskab. F.eks. ville de fleste slægtsforskere ikke drømme om at kalde deres egen forskning videnskab.
  • Valget mellem de to ord kan handle om vægtfordelingen mellem indsamling og bearbejdelse af data:
  • Forskning er tit først og fremmest aktivt opsøgende og indeholder ikke nødvendigvis bearbejdning af de indsamlede data.
  • Videnskab derimod handler tit meget mere om ordning, bearbejdelse og fortolkning af data end om indsamling af dem.

Forskning anses for at være en vigtig drivkraft i samfundets udvikling, det være sig økonomisk fremgang, bæredygtig udvikling, øget livskvalitet, og intellektuel fremgang – for at nævne de vigtigste områder.

Forskningsbegrebet er defineret i den såkaldte Frascati-manual, som er udviklet af OECD til brug for udredninger og statistik om nationale forskningsindsatser. Udgangspunktet er de naturvidenskabeligt baserede forskningsområder. Det betyder, at det ofte er vanskeligt at indpasse humaniora og samfundsvidenskabelige aktiviteter, herunder ikke mindst at skelne mellem udviklingsarbejde og udredninger af mere rutinepræget art.

Definitionen er: Forskning og udviklingsarbejde (FoU) er skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund – samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser”.

FoU-begrebet omfatter:

  • Grundforskning er originalt eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte.
  • Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er primært rettet mod bestemte praktiske mål.
  • Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser

Kilde: Dansk Center for Forskningsanalyse

Se også