Hjælp:Guide (henvisninger)

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Wikipedias hjælpeguide

Henvisninger

Forside   Redigering   Formatering   Henvisninger   Skriv en artikel   Diskussionssider   Retningslinjer   Yderligere spørgsmål?    

At henvise mellem sider

Interne henvisninger, også kaldet Wikilinks, som bruges til at henvise til andre Wikipedia-artikler, er en af de mest nyttige funktioner i Wikipedia. Disse henvisninger fører læseren til andre artikler med mere dybdegående information om emner, som bliver omtalt i artiklen. At indsætte wikilinks i en artikel, kaldes ofte wikificering.

Hvornår bør man indsætte et wikilink?

Hvis du vil lære om, hvor det er en god ide at indsætte wikilinks, er det en god ide at kigge på en god artikel og se, hvordan den bruger interne henvisninger. Det bedste er hvis du prøver at sætte dig selv i læserens sted og spørger dig selv, hvilke henvisninger du selv ville følge!

En artikel bør kun henvise til en anden artikel én gang, så normalt indsættes den interne henvisning kun første gang, hvor den anden artikels navn optræder.

Hvordan indsætter man et wikilink?

Hvis du blot trykker "Redigér", skal du bare markere ordet, der skal være et link, trykke på knappen med lænken, skrive navnet på artiklen, som du vil linke til og trykke på venstrepilen.

Vælger du "Redigér wikikode", skal du sætte dobbelte klammer på hver side af ordet. For eksempel bliver [[encyklopædi]] til et wikilink til artiklen om encyklopædi.

Skriver du i din tekst ikke om encyklopædi, men om flertalsformen? Det er heller ikke noget problem, for så kan du i wikikoden bare sætte flertalsformen lige efter wikilinket: [[encyklopædi]]er bliver til encyklopædier. I normal redigering kan du bare skrive "encyklopædier" i teksten, trykke på knappen med lænken og skrive "encyklopædi".

Der er dog også utallige eksempler på steder, hvor navnet på artiklen du vil henvise til overhovedet ikke svarer til de(t) ord, du skriver i din artikel. I sådanne tilfælde er der et trick du skal bruge i wikikoden: Med den lodrette streg (|, Windows: AltGr + tasten til venstre for backspace) kan du først skrive artiklens titel og derefter den tekst, som skal vises i henvisningen: '''Christina Aguilera''' er en [[Popmusik|popsangerinde]] bliver til Christina Aguilera er en popsangerinde, og klik på denne henvisning fører til artiklen "Popmusik". I normal redigering skal du derimod (som før nævnt) starte med at skrive ordet, du vil have med, og derefter skrive navnet på den artikel, du vil henvise til.

For at fjerne en henvisning, men beholde teksten, skal du i normal redigering føre markøren hen til linket, trykke på lænke-knappen ved linket og trykke på skraldespanden. Redigerer du wikikoden skal du blot slette klammerne.

Mange artikler har parenteser i slutningen af deres titel. Dette ses oftest når flere artikler har samme titel, og der derfor bruges parenteser for at kunne skelne dem fra hinanden (f.eks. Fahrenheit, Fahrenheit (computerspil) og Fahrenheit (band)). Når du har linket til den rigtige artikel, behøver du ikke skrive hele titlen igen: Du kan faktisk nøjes med at lade pladsen til højre for den lodrette streg stå tom. Dermed bliver alt som står i parentes barberet væk. På den måde bliver [[Fahrenheit (computerspil)|]] til Fahrenheit. Dette trick kan kun bruges i wikikoden.

Eksterne henvisninger

Henvisninger til sider uden for Wikipedia bør du kun skrive under overskriften "Eksterne henvisninger", som bør sættes i slutningen af artiklen – der bør generelt ikke stå eksterne henvisninger midt inde i artiklen.

Den nemmeste måde at lave en ekstern henvisning på i wikikoden er at indsætte hele URL'en på den side, du vil henvise til: Hvis du indsætter http://da.wikipedia.org/wiki/Forside laver Wikipedia automatisk teksten om til en henvisning. Dette format bør dog helst ikke anvendes, da lange adresser ikke ser særlig flotte ud og ikke nødvendigvis forklarer, hvad henvisningen egentlig handler om.

Du kan derfor også vise en anden tekst på henvisningen. Dette gøres ved at indsætte en klamme fulgt af henvisningens fulde URL, et mellemrum, derefter hvad der skal stå om henvisningen og til sidst en slutklamme. Således:

[http://da.wikipedia.org/wiki/Forside Den dansksprogede Wikipedia]
bliver Den dansksprogede Wikipedia.

I den normale redigering, gør du ligesom med wikilinks: Du skriver de(t) ord, henvisningen skal fremstå som på siden, markerer, trykke på lænekn, skriver den fulde URL i feltet og trykker på venstrepilen.

"Hjælp, min henvisning er rød!" – At oprette nye artikler

Hvis en artikel med denne titel endnu ikke eksisterer, bliver wikilinket dertil rødt i stedet for blåt. Der er for så vidt ikke en dårlig ting – det er på den måde, Wikipedia vokser. Hvis du nu klikker på en rød henvisning, fremkommer det velkendte tekstvindue, hvori du kan forfatte en artikel om emnet. Mere om det i næste afsnit...

Test det, du har lært i Sandkassen
Fortsæt guiden med Skriv en artikel