Hjørring Bibliotekerne

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Hjørring Bibliotekerne består af bibliotekerne i Hirtshals, Hjørring, Sindal, Løkken samt Vrå og udgør biblioteksvæsnet i Hjørring Kommune.

Bibliotekerne[edit | edit source]

Hjørring Bibliotek[edit | edit source]

Hjørring Bibliotek er hovedbibliotek i Hjørring Kommune. Biblioteket råder over 5000 m² fordelt på ca. 3000 til bibliotekets publikumsafdeling, 300 til cafe, 300 til multisal og resten til kontorer og lagerrum. Den 12. april 2008 åbnede biblioteket i det nybyggede indkøbscenter Metropol. Metropol er tegnet af arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen, og indretningen af biblioteket er lagt i hænderne på Bosch & Fjord samt BCI. Fra 1970 til 2008 havde biblioteket til huse i det nu nedrevne Codanhus, hvor Hjørring Rådhus ligger i dag, og før det i den fredede bygning i Brinck Seidelins Gade, der blev opført til biblioteket i 1926-1927. Bygningen tilhører i dag Sparekassen Vendsyssel.

Det nye bibliotek i Metropolen

Mere om det nye bibliotek i Metropolen kan ses på bibliotekets hjemmeside (se eksterne links nederst), hvor en del billeder af forløbet kan studeres. Desuden er der en artikel i kommunens personaleblad december 2007.

Børnebiblioteket er præget af de senere års samarbejde med Frederikshavn Bibliotek om "Børnebiblioteket som eksperimentarium". Projektet har udforsket nye muligheder for formidling af børnebibliotekets tilbud. Se evt. mere på børnebiblioteket som eksperimentarium Børnebiblioteket har deltaget i flere nordiske projekter, blandt andet det nuværende: "At sætte spor" i samarbejde med Stockholms Stadsbibliotek, Deichmanske Bibliotek og Frederikshavn Kommunes Biblioteker

Hjørring Bibliotekerne ledes af bibliotekschef Benthe Hansen.

Hirtshals Bibliotek[edit | edit source]

Hirtshals Bibliotek er siden sommeren 2015 beliggende i nyrenoverede lokaler i det gamle Hirtshals Rådhus, hvor også Lokalhistorisk Selskab, Nærpolitiet og Skaga FM har til huse.

Løkken Bibliotek[edit | edit source]

Løkken Bibliotek i sommersol

Lokalbiblioteket i Løkken betjener de ca. 1.700 faste beboere i Løkken by samt en del fra oplandet, men især om sommeren er der mange flere brugere, da byen i flere måneder har en befolkning på over 50.000 sommergæster. Biblioteket ligger centralt i byen i den gamle skole, der i dag kaldes LøkkenStrand og som desuden rummer Løkken Billedsamling, Musikskolen og Løkken Lokalhistoriske Arkiv foruden en række lejemål til mindre virksomheder og private. En lokal arbejdsgruppe arbejder med planer om at udvide indholdet i LøkkenStrand med endnu flere partnere og udfoldelsesmuligheder, og med Biblioteket som en central del af aktiviteterne. Løkken Bibliotek har de seneste år oplevet en markant stigning i benyttelsen, der afspejler sig i udlånstallene. Også i 2007 vil der være en stigning i udlånstallet på ca. 10 %.

Sindal Bibliotek[edit | edit source]

Sindal Kommunes Biblioteker fik heltidsstatus i foråret 1982 efter at kommunalbestyrelsen i efteråret 1981 havde besluttet at ansætte fagudannet personale. Udover hovedbiblioteket i Sindal var der deltidsbetjente afdelinger i Astrup, Hørmested, Lendum, Mosbjerg og Tolne. Filialerne i Hørmested og Tolne blev nedlagt i 1985. Samme år blev der oprettet en ny filial i Lørslev. Sindal bibliotek havde i perioden marts 1982 til august 1991 til huse i en tidligere realskole. I 1991 flyttede biblioteket til et nybygget hus. Biblioteket ligger nu centralt i byen – tæt på indkøbsmuligheder, daginstitutioner og skole. Sindal Bibliotek blev voldsomt beskadiget ved en påsat brand i oktober 2008 og gennemgik derefter en omfattende renovering og nyindretning. Sindal by har ca. 3000 indbyggere og betjener handelsmæssigt et stort opland. Sindal er kendt for – udover at være "byen i Soldalen" – sine mange springvand, hvoraf et er placeret foran biblioteket.

Sindal kommunes Biblioteksvæsen ophørte som selvstændigt biblioteksvæsen med udgangen af 2007. 1.1.2007 blev sammenlægningen mellem de 4 kommuner realiseret. Det medførte en stor udskiftning i bibliotekets personale.

Vrå Bibliotek[edit | edit source]

Vrå Bibliotek

Vrå Bibliotek ligger i den lille stationsby Vrå, som har ca. 2300 indbyggere. Byen er opstået omkring kirken og jernbanen. Senere flyttede højskolen til byen. Den er i dag samlingspunktet for megen aktivitet i byen.

Biblioteket har igennem en årrække haft en udbytterigt samarbejde med højskolen og andre institutioner og foreninger i byen. Der har været bibliotek i byen i knap 100 år. Den nuværende biblioteksbygning blev tegnet af kgl. bygningsinspektør Leopold Teschl og blev åbnet i 1959.

I 1970 blev Vrå Bibliotek hovedbibliotek i Løkken-Vrå Kommune herunder hørte 6 filialer. Vrå Bibliotek har et årligt udlån på ca. 50.000 materialer. Biblioteket har en læsestue, der ligger adskilt fra det øvrige udlån. Læsestuen er åben fra morgen til lukketid og besøges af mange interesserede avislæsere m.v. Man kan få en kop kaffe og en god snak med de andre avislæsere,

Biblioteket har også funktion af turistinformation til stor glæde for byen og omegnens beboere, der henter brochurer og inspiration til kommende ferier. Desuden kommer der året rundt turister, der gerne vil have information om byen og egnen.

Bogbussen[edit | edit source]

Hjørring Bibliotekernes Bogbus

Hjørring Bibliotekerne havde indtil 2014 en farverig bogbus. Den var bygget i Finland i 1995 og dekoreret af Bente Olesen Nystrøm.

Dekorationen er "Ouroboros", slangen som bider sig selv i halen. Et symbol som forekommer i hele verden, og som symboliserer den oprindelige enhed, udødelighed, evighed og visdom. Det evige kredsløb – opløsning og genforening. Den er også "slangen som omslutter verden", og i den egenskab bugter den sig her rundt om hele verden, som rummes i et bibliotek.

Hjørring Bibliotekernes bogbus kørte sidste tur 23. december 2014.

Eksterne henvisninger[edit | edit source]

Odczyt z laty.svgDenne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.