ICD-10 Kapitel XVIII - Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

ICD-10 Kapitel XVIII – Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds er det attende kapitel i ICD-10 kodelisten. Kapitlet indeholder symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds.

Kapitel XVIII – Symptomer og abnorme fund ikke klassificeret andetsteds (R00-R99)
R00-R09 - Symptomer og abnorme fund i kredsløbs- og åndedrætsorganer
R00 - Abnorm hjerterytme
R01 - Mislyd ved hjertet
R02 - Koldbrand IKA
R03 - Abnormt blodtryk uden diagnose
R04 - Blødning fra luftveje
R05 - Hoste
R06 - Abnorm vejrtrækning
R07 - Smerter i hals og bryst
R09 - Andre symptomer og fund i kredsløbs- og åndedrætsorganer
R10-R19 - Symptomer og abnorme fund i fordøjelsessystemet og abdomen
R10 - Smerter i bughule og bækken
R11 - Kvalme og opkastning
R12 - Halsbrand
R13 - Synkebesvær
R14 - Øget tarmluft og lignende tilstande
R15 - Ufrivillig afgang af afføring
R16 - Forstørret lever og milt IKA
R17 - Gulsot UNS
R18 - Ascites
R19 - Andre symptomer og abnorme fund i fordøjelsessystem og abdomen
R20-R23 - Symptomer og abnorme fund i huden og underhuden
R20 - Føleforstyrrelser i huden
R21 - Ikke nærmere specificeret udslæt på huden
R22 - Lokaliserede hævelser, udfyldninger og knuder i hud og underhud
R23 - Andre hudforandringer
R25-R29 - Symptomer og abnorme fund i nervesystemet og bevægeapparatet
R25 - Abnorme ufrivillige bevægelser
R26 - Gangbesvær og mobilitetsforstyrrelser
R27 - Andre koordinationsforstyrrelser
R29 - Andre symptomer og abnorme fund i nervesystemet og bevægeapparat
R30-R39 - Symptomer og abnorme fund i urinvejene
R30 - Smerter ved vandladning
R31 - Blod i urinen uden nærmere specificering
R32 - Urininkontinens uden nærmere specificering
R33 - Urinretention
R34 - Sparsom og ophævet diurese
R35 - Stor diurese
R36 - Udflod fra urinrøret
R39 - Andre symptomer og abnorme fund fra urinvejene
R40-R46 - Symptomer og abnorme fund vedrørende erkendelsesevne, opfattelsesevne, stemningsleje og opførsel
R40 - Bevidsthedspåvirkning
R41 - Andre symptomer og abnorme fund vedrørende erkendelsesevne
R42 - Svimmelhed
R43 - Lugte- og smagsforstyrrelser
R44 - Andre symptomer og abnorme fund vedrørende opfattelsesevnen
R45 - Symptomer og abnorme fund vedrørende stemningslejet
R46 - Symptomer og abnorme fund vedrørende udseende og opførsel
R47-R49 - Symptomer og abnorme fund vedrørende tale og stemmeføring
R47 - Taleforstyrrelser IKA
R48 - Ordblindhed og andre indlæringsforstyrrelser
R49 - Forstyrrelser i stemmeføring
R50-R69 - Almene symptomer og abnorme fund
R50 - Feber af anden og ukendt årsag
R51 - Hovedpine
R52 - Smerter IKA
R53 - Utilpashed og træthed
R54 - Alderdomssvækkelse
R55 - Besvimelse og kollaps
R56 - Kramper IKA
R57 - Shock IKA
R58 - Blødning IKA
R59 - Forstørrede lymfeknuder
R60 - Ødem IKA
R61 - Øget svedsekretion
R62 - Forsinket fysiologisk udvikling
R63 - Symptomer og abnorme fund vedrørende føde- og væskeindtagelse
R64 - Kakeksi
R67 - Fund ved vurdering af generel funktionsevne
R68 - Andre generelle symptomer og abnorme fund
R69 - Ukendte og ikke specificerede årsager til sygdom
R70-R79 - Abnorme fund ved undersøgelse af blodprøver uden diagnose
R70 - Forhøjet sænkning og abnorm plasmaviskositet
R71 - Abnorme røde blodlegemer
R72 - Abnorme hvide blodlegemer IKA
R73 - Forhøjet blodsukker
R74 - Abnorme koncentrationer af serumenzymer
R76 - Andre abnorme immunologiske fund i serum
R77 - Andre abnorme fund i plasmaproteiner
R78 - Påvisning af lægemidler og andre stoffer, som normalt ikke forekommer i blod
R79 - Andre abnorme kemiske fund i blodprøver
R80-R82 - Abnorme fund ved urinundersøgelse uden diagnose
R80 - Æggehvidestof i urinen
R81 - Sukker i urinen
R82 - Andre abnorme fund i urinen
R83-R89 - Abnorme fund ved undersøgelse af andre legemsvæsker, sekreter og væv uden diagnose
R83 - Abnorme fund i cerebrospinalvæske
R84 - Abnorme fund i prøver fra luftveje og thorax
R85 - Abnorme fund i prøver fra fordøjelsesorganer og bughule
R86 - Abnorme fund i prøver fra mandlige kønsorganer
R87 - Abnorme fund i prøver fra kvindelige kønsorganer
R89 - Abnorme fund i prøver fra andre organer og væv
R90-R94 - Abnorme fund ved billeddiagnostiske undersøgelser og funktionsundersøgelser uden diagnose
R90 - Abnorme fund ved billeddiagnostisk undersøgelse af centralnervesystemet
R91 - Abnorme fund ved billeddiagnostisk undersøgelse af lungerne
R92 - Abnorme fund ved billeddiagnostisk undersøgelse af mammae
R93 - Abnorme fund ved billeddiagnostisk undersøgelse af anden region
R94 - Abnorme fund ved funktionsundersøgelser
R99 - Dårligt definerede og ukendte årsager til død
R99 - Særlige forhold vedrørende død
LægevidenskabSpire
Denne artikel om lægevidenskab er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.