Jøns Mathias Ljungberg

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Jøns Mathias Ljungberg (1748-1812), Professor og Kollegiedeputeret, er født i Christiansstad, blev 15 Aar gammel Student ved Universitetet i Lund og drog snart efter til Gøttingen, hvor han i fattige Kaar studerede Mathematik og Astronomi under A. G. Kästner. Han observerede her Venus’ Gjennemgang 1769 paa en saa fortrinlig Maade, at han, der forud havde taget Magistergraden ved Gøttinger-Universitetet, blev udnævnt til Professor ved det. Aaret efter kaldedes han imidlertid til Kiel, og her virkede han som Professor i Mathematik og Filosofi fra 1770-80. De store Maskinopfindelser paa denne Tid i England vakte hans særlige Opmærksomhed, og for nærmere at studere dem rejste han 1777 til England. Tilbagerejsen lagde han over sit Fødeland, men Sverige troede ikke at have Brug for hans Tegninger, bl.a. af de nyopfundne Spinde- og Kartemaskiner. Anderledes her i Danmark, hvor han, efter at være bleven sat i Stand til at gjøre en ny Rejse til England, strax fik Lejlighed til at bygge et Par Maskiner og 1780 blev udnævnt til extraordinær Kommitteret i Kommercekollegiet med Justitsraads Titel. 1787 fik han fast Plads i Kollegiet som Kommitteret, ligesom han blev Medlem af den s. A. oprettede General-Fabrikdirektion, der dog kun virkede i kort Tid. S. A. foretog han en tredje Englandsrejse. 1792 fik han Sæde i den exekutive Fabrikdirektion, 1796 sendtes han paa ny til England, denne Gang for at studere det engelske Kanalvæsen, 1804 blev han Deputeret i Kommercekollegiet, 1805 udnævntes han til Etatsraad, og 17. Juni 1812 afgik han ved Døden. I sine sidste år syslede han med en Del mathematiske Afhandlinger, som dog aldrig bleve trykte; hans Iagttagelser af Mercurs Gjennemgang 1802 findes i Videnskabernes Selskabs Skrifter.

Kilder[redigér | redigér wikikode]