Jean-Charles Pichegru

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Jean-Charles Pichegru.

Jean-Charles Pichegru (16. februar 1761 i Artois5. april 1804 i Paris) var en fransk general.

Skønt af meget tarvelig Herkomst lykkedes det ham at komme ind paa Militærskolen i Brienne, hvor han traf sammen med den unge Bonaparte uden dog at træde i nærmere Forbindelse med denne. Revolutionen blev ham en gunstig Lejlighed til at komme frem. 1792 stod han i Spidsen for en Bataillon frivillige, hvem han gav en fortrinlig milit. Opdragelse og ogsaa førte med overlegen Dygtighed. Under Rhin-Hærens Operationer 1793 fik han saa rig Lejlighed til at udmærke sig, at han inden Aarets Udløb var avanceret til Divisionsgeneral og kort efter til Chef for Rhin-Hæren.

Under Operationerne i Forbindelse med Mosel-Hæren, der kommanderedes af den dygtige Feltherre General Hoche, forstod P. saa listig at tilkende sig selv hele Æren, at Hoche faldt i Unaade hos Magthaverne og blev arresteret, medens Pichegru fik overdraget Kommandoen over begge Hære. Aaret efter førte han Nordarmeen og forberedte gennem en Rk. heldige Fægtninger Franskmændenes Sejr ved Fleurus. 1794 indlagde P. sig stor Berømmelse ved sit sejrrige Felttog i Holland.

Paa dette Tidspunkt, hvor han stod som Republikkens fejrede Feltherre og Chef for de forenede Rhin- og Mosel-Hære, traadte han i hemmelig Forbindelse med Bourbon’erne for at faa Ludvig XVIII paa Tronen. Planen strandede ganske og kompromitterede P. saa stærkt, at han mistede sit Embede, men fik Tilbud om en Gesandtskabspost i Sthlm. Fornærmet trak P. sig tilbage til sin Fødeegn, men lod sig dog Aaret efter vælge ind i de 500’s Raad, hvor den royalistiske Majoritet udnævnte ham til Formand.

Under Statskuppet 18. Fructidor viste han sig holdningsløs og ubeslutsom og blev kort efter deporteret til Guyana. Herfra slap han dog hurtig bort. Fra England fortsatte han sine Konspirationer mod Frankrig, denne Gang i Forbindelse med Cadoudal, med hvem han til sidst rejste til Paris for at styrte Førstekonsulen. Her blev han en Nat overrasket i sit Værelse, bunden og i nøgen Tilstand slæbt til Temple. Under Processen mod ham fandt man ham en Morgen kvalt i Cellen. Napoleons Modstandere søgte at sætte Førstekonsulen i Forbindelse med P.’s pludselige Død, men det var sikkert ganske uden Grund.

Kilder[redigér | redigér wikikode]