Kategoridiskussion:Trafikselskaber i Danmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Jeg er lidt forvirret over kategoribeskrivelsen. Der mangler en artikel om trafikselskaber, der forklarer, hvad begrebet dækker over, men min umiddelbare opfattelse er, at der er tale om en offentligt myndighed, der står for at udbyde offentlig transport, enten ved udlicitering til private operatører eller ved selv at optræde som operatør. Er det korrekt opfattet? Kategoribeskrivelsen antyder, at selskaberne hovedsageligt skal beskæftige sige med busser og sporvogne, hvilket undrer mig. Betyder det, at Trafikstyrelsen (der står for udlicitering af bl.a. fjerntog) eller Ørestadsselskabet (der står for udlicitering af metrodriften) ikke hører med? --C960657 10. jan 2010, 02:47 (CET)

Et trafikselskab er som navnet antyder et selskab, der udfører kollektiv bytrafik. Nu om stunder er de som regel offentligt ejede, men de kan også være private. De har ingen myndighedsopgaver som sådan men fungerer stort set som almindelige virksomheder med bestyrelser, regnskaber osv., i det deres indretning og aktiviteter dog er reguleret af diverse lovgivning.
Trafikstyrelsen er modsat en offentlig myndighed, der udover udlicitering af jernbanetrafik også beskæftiger sig med bla.a. sikkerhed og tilsyn med bla.a. netop trafikselskaberne.
Ørestadsselskabet var bla.a. et jernbaneselskab og de har deres egen kategori (hvor aftageren Metroselskabet også er at finde). --Dannebrog Spy 10. maj 2010, 16:52 (CEST)
Så vidt jeg har forstået, er det ikke Metroselskabet selv, der varetager driften, men derimod Metro Service A/S. Betyder det ikke, at de er at betragte som et trafikselskab? Eller med "bytrafik" menes måske kun busser og sporvogne? Hvis de ikke er et trafikselskab, bør de så høre til i en kategori sammen med Trafikstyrelsen? Jeg er med på, at Metroselskabet ikke er en offentlig myndighed, men både Trafikstyrelsen og Metroselskabet er vel en slags "togtrafikselskaber" (dvs. organisationer som lægger køreplaner men som udliciterer selve kørslen til andre)? --C960657 10. maj 2010, 18:04 (CEST)
Ordet "trafikselskab" kan godt virke lidt forvirrende, for det bruges i en snævrere betydning, end det lægger op til. Men det skal her forstås som selskaber, der primært står for trafik i gadeplan (ikke kun i byer, det var noget vrøvl), f.eks. Movia eller Nordjylland Trafikselskab. Nogle kan så også have lidt lokaltrafik til søs eller nogle u-baner, alt efter hvordan man nu har valgt at organisere tingene lokalt. Om der er udliciteret er ligegyldigt.
Metroen er en jernbane, og ejeren Metroselskabet er derfor et jernbaneselskab (sådanne er til dels underlagt anden lovgivning, en af grundene til skelnen). Metro Service A/S er den operatør, de har udliciteret driften til. Havde Metroselskabet selv valgt at stå for driften, ville de stadig være at betragte som et jernbaneselskab. Altså lige som f.eks. tv-stationer hvis status heller ikke påvirkes af, om de selv producerer programmerne, eller andre gør det for dem. De står ligesom jernbane- og trafikselskaber som ansigtet udad til og er ansvarlig overfor kunder og myndigheder.
Trafikstyrelsen er som nævnt en myndighed. De har blandt meget andet ansvar for indkøb af togtrafik af statens jernbanenet men har derudover ikke mere med sagen at gøre. Køreplanslægning og daglig drift forestås i samarbejde mellem Banedanmark (der i øvrigt omdannes til statsvirksomhed 1. juni) og operatørerne, herunder godsselskaber, der er underlagt atter andre regler og kører for egen regning, men på de samme skinner. Alle disse er jernbaneselskaber, men Trafikstyrelsen forbliver uanset tilknytningen til dem en myndighed, der nok udstikker reglerne for dem men som selv er underlagt andre regler på linie med f.eks. Arbejdsdirektoratet og Sundhedsstyrelsen. --Dannebrog Spy 10. maj 2010, 22:16 (CEST)
Så blev jeg så klog. Tak for svar :-) --C960657 10. maj 2010, 23:26 (CEST)