Spring til indhold

Kinetisk energi

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Overførsel af kinetisk energi fra en kugle til en anden.

Kinetisk energi eller bevægelsesenergi er den energi, som legemer i bevægelse besidder. Der kræves en vis energi for at bibringe stillestående legemer en vis fart, og tilsvarende skal denne energi fjernes fra legemet igen (for eksempel ved hjælp af en bremse, som almindeligvis omsætter energien til varme) hvis man ønsker at standse legemet igen.

Ordet "kinetisk" stammer oprindeligt fra græsk og betyder "bevægelse".

Se evt. Newtons 3 love.

Beregning af kinetisk energi

[redigér | rediger kildetekst]

For legemer i lineær bevægelse (for eksempel køretøjer) afhænger den øjeblikkelige kinetiske energi Ekin af legemernes masse m samt deres fart, eller "størrelse af hastigheden" v:

For roterende legemer (for eksempel hjul) med inertimomentet I og vinkelhastigheden ω er den kinetiske energi Ekin givet ved:

Når f.eks et pendul sættes i svingninger fra yderposition vil dets potentielle energi blive omdannet til kinetisk energi idet det bevæger sig. Når det når midten, og derfor bevæger sig mod næste yderposition vil dets kinetiske energi langsomt blive omdannet til potentiel energi indtil det standser.

Et legeme der bliver hævet op vil lagre potentiel energi i sig, som derefter bliver udløst som kinetisk energi når legemet bliver sat i bevægelse. Jo højere legemet bliver løftet, des mere potentiel energi bliver der lagret, og des mere kinetisk energi vil der komme når legemet bliver sat i bevægelse (des mere potentiel, des mere kinetisk, des højere fart).

Relativistisk kinetisk energi

[redigér | rediger kildetekst]

I speciel relativitetsteori har alle legemer med masse en hvileenergi givet ved masse-energi-ækvivalensen:

hvor er lysets hastighed. For et objekt i bevægelse er den totale energi :

hvor er lorentzfaktoren:

Den kinetiske energi er dermed forskellen:

hvilket ved lav hastighed () stemmer over ens med det klassiske udtryk for kinetisk energi. Det kan vises ved at lave en Taylor-ekspansion,

.
  • Elvekjær, Finn & Nielsen, Børge Degn (1994): Fysikkens verden (bind 1): Energi - elektriske kredsløb. København, Gads Forlag. ISBN 87-12-02691-3