Kommunalvalget 1985

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Kommunalvalget 1985 i Danmark fandt sted 19. november 1985 i alle landets kommuner og amtskommuner.

Bogstavbetegnelser[redigér | rediger kildetekst]

18 partier havde reserverede bogstavbetegnelser i alle kommuner og amtskommuner:[1]:5

Bogstav Parti
A Socialdemokratiet
B Det Radikale Venstre
C Det Konservative Folkeparti
D De Frie Demokrater
E Danmarks Retsforbund
F Socialistisk Folkeparti
G De grønne
H Det Humanistiske Parti
I Internationalen-Socialistisk Arbejderparti
K Danmarks Kommunistiske Parti
M Centrum-Demokraterne
Q Kristeligt Folkeparti
R Arbejderpartiet (KAP)
S Slesvigsk Parti
V Venstre, Danmarks Liberale Parti
Y Venstresocialisterne
Z Fremskridtspartiet
Ø Danmarks Miljøparti

Valget i kommunerne[redigér | rediger kildetekst]

I Danmarks 275 kommuner var der 3.933.953 stemmeberettigede vælgere.[a] 60.220 af vælgerne var udlændinge. I de 14 amtskommuner (det vil sige fraregnet Københavns og Frederiksberg Kommuner som ikke tilhørte nogen amtskommune) var der 3.455.345 vælgere som var stemmeberettigede til de kommunale valg. Tallet er lidt lavere end det tilsvarende tal for stemmeberettigede til de amtskommunale valg fordi personer som havde anmeldt flytning mellem to kommuner i samme amtskommune mindre end 11 dage før valget, ikke kunne stemme til det kommunale valg i hverken fra- eller tilflytningskommunen, men stadig til valget i amtskommunen.[1]:2

Stemmeprocenten var 69,8 %.[1]:3 Der var 75.070 brevstemmer[b] som udgjorde 2,74 % af de gyldige stemmer.[1]:4 28.053 stemmer (1,02 %) var ugyldige, heraf 22.400 (0,82 %) blanke stemmer.[1]:5

Socialdemokratiet (liste A) stillede som det eneste parti op i samtlige kommuner og opnåede også valg i alle kommuner. Se tabellen herunder for detaljer om i hvor mange kommuner de enkelte partier stillede op og opnåede valg.

I alt opstillede 21.758 kandidater, heraf 6.215 kvinder[c] (28,6 %).[1]:7 Der blev valgt i alt 4.773 kommunalbestyrelsesmedlemmer,[1]:10 heraf 1.131 kvinder[c] (23,7 %)[1]:11 I forhold til kommunalvalget 1981 var det en forøgelse på 4 idet antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer var øget med 2 i Rødekro, Galten og Sundeved Kommuner til henholdsvis 17, 17 og 13, og formindsket med 2 i Nysted Kommune til 15.[1]:8

Bogstav Parti Antal kommuner med opstilling[1]:6 Antal kommuner med valg[1]:9 Antal valgte[1]:10
A Socialdemokratiet 275 275 1.722
B Det Radikale Venstre 196 81 108
C Det Konservative Folkeparti 261 261 824
D De Frie Demokrater 10 2 2
E Danmarks Retsforbund 42
F Socialistisk Folkeparti 170 159 320
G De grønne 36 10 11
H Det Humanistiske Parti 18
I Internationalen-Socialistisk Arbejderparti 7
K Danmarks Kommunistiske Parti 90 7 7
M Centrum-Demokraterne 70 4 4
Q Kristeligt Folkeparti 90 29 33
R Arbejderpartiet (KAP) 5
S Slesvigsk Parti 11 7 14
V Venstre, Danmarks Liberale Parti 266 253 1.201
Y Venstresocialisterne 31 8 15
Z Fremskridtspartiet 185 28 30
Ø Danmarks Miljøparti 5
Andre 219 156 482

Valget i amtskommunerne[redigér | rediger kildetekst]

I Danmarks 14 amtskommuner var der 3.456.552 stemmeberettigede vælgere. Stemmeprocenten var 70,9 %.[1]:3 Der var 62.316 brevstemmer som udgjorde 2,54 % af de gyldige stemmer.[1]:4 83.993 stemmer (3,43 %) var ugyldige, heraf 80.069 (3,27 %) blanke stemmer.[1]:5

7 partier, listerne A, B, C, F, K, Q, V og Z, stillede op i alle 14 amtskommuner. Listerne E og M var opstillede i 13 af 14 amtskommuner.[1]:7 11 partier opnåede valg i 1 eller flere amtskommuner, se tabellen herunder for detaljer.

I alt opstillede 3.175 kandidater, heraf 845 kvinder[c] (26,6 %).[1]:7 Der blev valgt i alt 374 amtsrådsmedlemmer, heraf 107 kvinder[c] (28,6 %)[1]:7 I forhold til amtsrådsvalget 1981 var det en forøgelse på 4 idet antallet af amtsrådsmedlemmer i Fyns Amtskommune var øget fra 27 til 31.[1]:8

Mandatfordelingen efter parti[1]:11, 28
Amtskommune A B C F G M Q S V Y Z I alt
Københavns Amt 12 1 10 5 1 1 1 31
Frederiksborg Amt 7 7 3 1 3 31
Roskilde Amt 8 1 6 3 1 4 23
Vestsjællands Amt 11 2 6 3 1 1 5 29
Storstrøms Amt 15 1 6 3 6 31
Bornholms Amt 6 1 1 1 8 17
Fyns Amt 13 1 6 4 1 6 31
Sønderjyllands Amt 10 1 4 2 1 1 10 29
Ribe Amt 7 1 5 2 6 21
Vejle Amt 12 1 6 3 1 8 31
Ringkøbing Amt 7 4 1 1 8 21
Århus Amt 12 1 7 5 1 4 1 31
Viborg Amt 9 2 5 2 1 7 1 27
Nordjyllands Amt 14 1 4 3 1 7 1 31
I alt 143 13 77 40 6 1 6 1 83 2 2 374

En vandret streg (–) i tabellen betyder at partiet stillede op i amtskommunen men ikke fik nogen kandidater valgt. En prik (•) betyder at partiet ikke stillede op i amtskommunen.

Noter[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ Tallet kan være upræcist da oplysninger manglede fra 3 kommuner og i øvrigt er baseret på ureviderede valgbøger.[1]:2
  2. ^ Oplysning fra 4 kommuner mangler.[1]:4
  3. ^ a b c d Opgørelsen af kandidaternes køn er baseret på et skøn udført af Danmarks Statistik ud fra kandidatens fornavn. Der kan være fejl som følge af fornavne som bruges af begge køn og usædvanlige fornavne, ligesom alle kandidater som var anført med initialer i stedet for et fornavn, er opgjort som mænd.[1]:1

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w "De kommunale og amtskommunale valg den 19. november 1985", Statistiske Efterretninger, Danmarks Statistik, vol. 1986, no. 7, 23. juli 1986