Spring til indhold

Kommunestyrelsesloven

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Lov om kommunernes styrelse[1] (populært kaldet Kommunestyrelsesloven, som forkortes KSTL) er en dansk lov, der regulerer kommuners virke.[2]


Kapitel I definerer, at borgmesteren er kommunalbestyrelsens formand. Desuden pålægger Kapitel I kommunalbestyrelsen at fastlægge en styrelsesvedtægt.

Ifølge § 4 kræver det indenrigsministerens tilladelse for at en kommune kan skifte navn.[3]


Kapitel II regulerer kommunalbestyrelsens virke.[4]

§ 9b giver kommunalbestyrelsen mulighed for at afholde bindende folkeafstemninger.[5]

Ifølge § 10 er kommunalbestyrelsens møder som hovedregel offentlige.[6]


Kapitel III vedrører kommunale udvalg[7] og fastsætter, at der skal være et økonomiudvalg, jf. § 17.[8]


Kapitel IV fastlægger kommunalbestyrelsens formands kompetencer.


Kapitel V rummer regler for den økonomiske forvaltning samt budget og regnskab.


Det følger af Grundlovens § 82, at der gælder et kommunalt selvstyre, men også at staten har pligt til at føre tilsyn med kommunerne.[9]

En del af det kommunale tilsyn varetages af Ankestyrelsen, jf. kapitel VI.[10] Mens en anden del af tilsynet med kommuner varetages af indenrigsministeren, jf. kapitel VII.

Ifølge KSTL  § 49, stk. 3 kan Ankestyrelsen fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af dokumenter.[11]


Kapitel VIII indeholder særlige bestemmelser om bl.a. en kommunes mulighed for at optage lån. I dette kapitel findes også regler for at afsætte en borgmester, jf. § 66 c.

Men det er omdiskuteret, som denne bestemmelse har reel betydning,[12] eller blot er “ren illusion”.[13]

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

Især siderne 18-19 i bogen Jens Garde & Karsten Revsbech: Kommunalret. 2017. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-3215-2

Hans B. Thomsen og Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansen:  Lov om kommunernes styrelse med kommentarer. 2. udgave. 2010. Jurist- og Økonomforbundet. ISBN 9788757415490

Referencer[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/47
 2. ^ https://im.dk/media/8054/vejledning-om-regeludstedelse-i-forhold-til-kommuner-og-regioner.pdf
 3. ^ https://www.berlingske.dk/samfund/frederiksvaerk-hundested-bliver-til-halsnaes
 4. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 27. juni 2022. Hentet 27. juni 2022.
 5. ^ https://valg.im.dk/media/18768/orienteringsbrev-af-8-august-2018-til-samtlige-kommunalbestyrelser-om-indfoerelse-af-mulighed-for-at-udskrive-bindende-kommunale-folkeafstemninger.pdf
 6. ^ https://quizlet.com/510704384/kommunestyrelsesloven-flash-cards/
 7. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 27. juni 2022. Hentet 27. juni 2022.
 8. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 13. september 2022. Hentet 15. september 2022.
 9. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169
 10. ^ https://im.dk/arbejdsomraader/kommuner-og-regioners-styrelse/kommuner-og-regioners-styrelse/kommunernes-styrelse
 11. ^ https://www.thisted.dk/~/media/ESDH/committees/143/1705/Punkt_38_Bilag_2_Uddrag_af_lov_om_kommunernes_styrelsedocx.ashx (Webside ikke længere tilgængelig)
 12. ^ https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/dec/nye-regler-goer-det-nemmere-at-afsaette-borgmesteren
 13. ^ https://www.berlingske.dk/politik/nye-regler-skulle-goere-det-lettere-at-afsaette-en-borgmester-men-en