Kondemnation

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Sammenskrivningsforslag
Artiklen Kondemnation er foreslået føjet ind i Kondemnering. (Siden juni 2022)  Diskutér forslaget
Kort begrundelse:  De to artiklene virker å omhandle svært relaterte temaer

Kondemnation (latin), domfældelse. I søforsikringsretten betegner kondemnation den forsikredes opgivelse af retten til et skib til fordel for forsikreren mod at få forsikringssummen udbetalt; dette kan han efter sølovene gøre, når skibet ikke er værd at istandsætte, men forsikringspolicerne indeholder i reglen den betingelse, at uistandsættelighedserklæringen kun er bindende for forsikreren, når skibets værdi i beskadiget tilstand i forbindelse med istandsættelsesomkostningerne overstiger forsikringstaksten.

I folkeretten betegner kondemnation den udtalelse af en priseret, at et erobret fjendtligt koffardiskib er »god prise« ɔ: at ejendomsretten gyldig er gået over til erobreren.


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.