Kystpanserskib

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Det franske pansrede flådebatteri Lave indgik i den første serie af pansrede skibe i 1855 og gjorde tjeneste i Krimkrigen.

Kystpanserskibe (også omtalt som panserbatterier, monitors og kystforsvarsskibe) var krigsskibe, der var beregnet til tjeneste i kystnære farvande. Lige som de søgående panserskibe var de beskyttet af panser, men de adskilte sig ved at have lavere rækkevidde og fart. Denne prioritering betød, at man med et lille deplacement kunne få skibe med stor slagkraft og god beskyttelse. De var typisk mindre end de søgående panserskibe og havde deplacementer fra 1.000 til 8.000 tons.

Baggrund[redigér | rediger kildetekst]

USS Monitor var det første krigsskib med et drejeligt kanontårn, og skibet beviste sin værdi i slaget ved Hampton Roads i marts 1862.

Udviklingen af artilleriet i 1840'erne betød, at skibe bygget af træ ikke længere var i stand til at modstå beskydning fra de nye kanoner. Dette faktum blev klart illustreret i slaget i Egernførde Fjord i 1849 og slaget ved Sinope i 1853. I begyndelsen af Krimkrigen, i 1854, led de allierede engelsk-franske skibe også stor overlast fra de russiske forter ved Sevastopol.[1]

Frankrig var det første land, der tilvejebragte en løsning på problemet med at nedkæmpe søforter. Det skete i form af de fem panserbatterier af Devastation-klassen, der blev bestilt i juli 1854, fire måneder efter at England og Frankrig havde erklæret Rusland krig. De blev søsat det følgende år, og tre af dem (Devastation, Lave og Tonnante) blev slæbt til Sortehavet, hvor de i oktober 1855 var afgørende for nedkæmpelsen af de russiske forter ved Kinburn ved udmundingen af floden Dnepr.[2]

Kanontårnet introduceres[redigér | rediger kildetekst]

Rolf Krake var det første krigsskib i Europa med kanontårne, da det blev afleveret til den danske marine 1. juli 1863.
Amerikas Konfødererede Stater ("Sydstaterne") byggede panserskibe i mere enkle udformninger. Det mest berømte var Virginia, der dystede mod Monitor ved Hampton Roads i marts 1862.

De første panserbatterier fra Frankrig og England havde store problemer med at manøvrere, i kraft af deres ringe maskinkraft og kantede design. Den engelske søofficer Cowper Coles fik derfor den tanke, at man i stedet kunne gøre kanonerne manøvredygtige ved at anbring dem i drejelige kanontårne, og Coles indsendte patentansøgning på sit første kanontårn i marts 1859.[3]

På det tidspunkt var man i Frankrig i fuld gang med at bygge det første søgående panserskib, Gloire, og England fulgte hurtigt efter, men der var stadig interesse for mindre skibe, der kunne operere nær kysterne. I USA lavede svenskeren John Ericsson sin egen udgave af kanontårnet, og han designede skibet Monitor, der kom til at lægge navn til en hel skibsklasse efter afleveringen til den amerikanske marine i februar 1862.[4]

Coles' patent havde vakt interesse i Storbritannien, og august 1859 bestilte regeringen en kanontårn, der skulle prøveopstilles i panserbatteriet Trusty.[5] Tårnet var klar til afprøvning i september 1861, og prøveskydningen viste, at tårnets kanoner var hurtigere at betjene end traditionelle kanoner i bredsidearmering, specielt når der skulle skiftes mål. På baggrund af prøverne bestilte den britiske flåde et panserskib med fire kanontårne, Prince Albert i februar 1862. [6] Efter at Monitor havde bevist sin berettigelse i marts 1862, beluttede Royal Navy i april at ombygge det halvfærdige linjeskib Royal Sovereign til et panserskib, ligeledes med fire kanontårne.

Før de to skibe var parate, havde den britiske værftsindustri udviklet sine egne projekter, baseret på Coles' patenter, og på den måde gik det til, at Danmark blev det første land uden for USA, der fik et panserskib med drejetårne. Rolf Krake blev bestilt hos Napier i Glasgow i august 1862, og det blev afleveret i juli 1863. Rolf Krake var større end Monitor og havde to kanontårne, og mens det amerikanske skib var skrøbeligt i søgang (og forliste i december 1862), så gjorde det danske skib glimrende fyldest i 44 år.

Kystpanserskibets udvikling[redigér | rediger kildetekst]

De fire franske skibe af Cerbère-klassen var eksempler på kystpanserskibe, der var konstrueret som vædderskibe med det primære mål at bore stævnen ind i siden på fjendtlige skibe. Skibstypen blev opgivet efter få år.

Der blev fra 1860'erne og helt frem til 1930'erne bygget kystpanserskibe i næsten alle sømagter. I de store lande var kystpanserskibene at betragte som et supplement til den søgående flåde, mens de i mindre lande som Holland og de skandinaviske lande udgjorde rygraden i flådestyrkerne.

Monitor-typen havde i begyndelsen stor popularitet, og blev blandt andet kopieret i Sverige, Norge og Rusland.[7] Monitoren kom bedst til sin ret på floder og søer, men dens skrøbelighed gjorde, at de fleste lande valgte andre konstruktioner. Tårnskibe af Rolf Krake-typen fik pæn udbredelse og der blev også bygget skibe med en simplere udformning (kasematskibe), hvor man så bort fra tårnene og anbragte kanonerne i lukkede batterier. Desuden var der i en periode en fjerde type, vædderskibe, hvor hovedvægten var lagt på evnen til at vædre andre skibe. I Storbritannien var der stor offentlig interesse for den amerikanske monitor-type, og den britiske chefkonstruktør Edward Reed forbedrede designet på monitoren i form af en serie brystværnsmonitorer, der var langt mere sødygtige end de amerikanske.[8] Fra 1880'erne blev det almindeligt at bygge kystpanserskibene som små kopier af tidens slagskibe, med et kanontårn for og agter, men langsommere og med mindre panser end slagskibene.

Kystpanserskibene deltog typisk i de lokale konflikter omkring deres hjemlande, men under den russisk-japanske krig i 1904-05 sendte russerne kystpanserskibe til Østasien, hvilket viste sig at være en dårlig ide.[9] Under første verdenskrig brugte England sine kystpanserskibe som artilleristøtte ved den belgiske kanalkyst og i Middelhavet,[10] mens de neutrale lande brugte dem til bevogtningstjeneste. Under anden verdenskrig gik det hårdt ud over de resterende kystpanserskibe, blandt andet de norske.[11] På grund af de kraftige skrog kunne de overlevende skibe bruges til andre formål, blandt andet som flydende luftforsvarsbatterier.[12] I Storbritannien fortsatte man med at bygge kystpanserskibe i 2. verdenskrig, da de både var brugbare som flankestøtte ved kampene i Nordafrika og som artilleristøtte ved landsætninger i Middelhavsområdet. De sidste kystpanserskibe udgik af tjeneste i 1950'erne og de blev ophugget i de følgende år, sidst det svenske Gustav V i 1970.[13]

Kronologi[redigér | rediger kildetekst]

HMS Cyclops var en af Edward Reeds brystværnsmonitorer til Royal Navy. "Brystværnet" er den sorte forhøjning, der dækker den midterste halvdel af skibet, fra den forreste signalmast til lige bag ved kanontårnet på agterskibet. Reeds skibe var langt bedre konstruktioner end de amerikanske navnefæller.

20. august 1854 – De første panserbatterier, Lave og Foudroyante, påbegyndes i Lorient i Frankrig.
17. marts 1855 – Tonnante søsættes i Brest og sættes straks i tjeneste som det første aktive panserbatteri.
17. oktober 1855 – Devastation, Lave og Tonnate bliver de første pansrede skibe i kamp, da de angriber russiske søforter ved Kinburn ved Dnepr.
25. februar 1862 – USS Monitor, afleveres som det første panserskib med drejetårn til U.S. Navy
8. marts 1862 – CSS Virginia angriber og sænker de to fregatter USS Congress og USS Cumberland ved Hampton Roads.[14]
9. marts 1862 – USS Monitor og CSS Virginia udkæmper det første – uafgjorte – slag mellem panserskibe ved Hampton Roads.[15]
11. maj 1862 – CSS Virginia ødelægges af sin egen besætning for at undgå erobring, da Unionen erobrer Norfolk, Virgina.
31. december 1862 – USS Monitor forliser i hårdt vejr ved Cap Hatteras.[16]
1. juli 1863 – Rolf Krake afleveres til den danske marine som det første panserskib med drejetårne i Europa.
28. marts 1864 – Rolf Krake beskyder de tyske tropper, der angriber stillingen ved Dybbøl. Tyskerne opgiver angrebet, men har bedre held den følgende måned.[17]
5. august 1864 – USS Tecumseh bliver det første panserskib, der går tabt i kamp, under slaget ved Mobile Bay, da det rammer en sømine.[18]
2. september 1866 – Det brasilianske kystpanserskib Rio de Janeiro rammer to miner og synker på Apa-floden under kampe mellem tripelalliancen (Argentina, Brasilien & Uruguay) og Paraguay.
21. maj 1873 – Den russiske monitor Novgorod søsættes som det første af to cirkelrunde skibe. Typen bliver ingen succes.
29. maj 1877 – Den upansrede britiske krydser Shah forsøger forgæves at sænke det langt mindre peruvianske panserskib Huascar, der har sluttet sig til en oprørsgruppe.[19]
11. maj 1878 – Den tyrkiske kystpanserskib Lûft-i Celîl sænkes ud for Donaus munding, enten af en russisk mine eller af russisk artilleri.[20]
8. oktober 1879 – Under krigen mellem Peru og Chile bliver det peruvianske panserskib Huascar nedkæmpet og erobret af en chilensk eskadre.[21]
7. juni 1880 – Senere under samme krig sænkes Manco Capac af sin egen besætning, da chilenerne stormer havnebyen Arica.
16. januar 1881 – Da chilenerne erobrer havnebyen Callao, bliver Atahualpa ligeledes sænket af sin besæting.
22. november 1893 – Skibe fra den brasilianske flåde deltager i et oprør i 1893, hvor Javary bliver sænket af beskydning fra et kystfort.
16. december 1893 – Panserskibet Sete de Setembro, hører også til oprørsflåden, og da det tilbageerobres, bryder det i brand og synker.
12. februar 1895 – Det kinesiske panserskib Ping Yuen erobres af japanerne, da Weihaiwei overgiver sig.[22]
18. september 1904 – Under den russisk-japanske krig løber Ping Yuen, der nu er japansk og hedder Heien, på en mine og synker øst for Port Arthur.
28. maj 1905 – Senere under samme krig bliver slaget ved Tsushima enden på den russiske flådes indflydelse i området. Apraksin og Senyavin overgiver sig, mens den svært beskadigede Ushakov nægter at give sig, og bliver sænket af sin besætning.[23]
24. februar 1912 – De italienske panserkrydsere Garibaldi og Feruccio sænker under krigen mod Tyrkiet 1911-12 det gamle panserskib Avnillâh ved Beirut.[24]
16. december 1912 – Under slaget ved Elli i det nordlige Ægæerhav er Hydra, Spetsai og Psara med til at slå den tyrkiske flåde på flugt under 1. Balkankrig.[25]
20. januar 1918 – Under 1. verdenskrig angriber den tyrkiske slagkrydser Yavuz Sultan Selim britiske skibe ved øen Imbros og sænker blandt andet Raglan.
16. september 1918 – I slutningen af krigen ligger HMS Glatton i Dover, og der udbryder brand i et ammunitionsmagasin. Ilden kan ikke slukkes, og for at undgå en katastrofe lader kaptajnen to destroyere sænke skibet med torpedoer.
9. april 1940 – I 2. verdenskrig under det tyske angreb på Norge, bliver Eidsvoll og Norge sænket af tyske detroyere ved Narvik.
14. maj 1940 – Under den tyske invasion af Holland sænker besætningen Ijmuiden (der tidligere hed Heemskerck) for at undgå tysk erobring. Skibet hæves og bliver tysk antiluftskytsskib (flakskib) under navnet Udine.
17. januar 1941 – Det thailandske kystpanserskib Dhonburi sænkes af en fransk krydser fra Vichy-styret. Skibet hæves senere samme år og repareres i Japan.
23. februar 1941 – Efter at være blevet angrebet af tyske bombemaskiner dagen før, synker HMS Terror på vej fra Benghazi til Alexandria.
13. september 1941 – Det finske kystpanserskib Ilmarinen minesprænges og synker under Operation Nordwind ved indsejlingen til Den Finske Bugt.
31. marts 1942 – Det sidste kystpanserskib, HMS Abercrombie, søsættes. Det gør blandt andet tjeneste i Middelhavet som støtteskib ved landsætninger.
29. august 1943 – Da Tyskland forsøger at overtage den danske flåde, sænkes Niels Juel og Peder Skram af deres besætninger. Det sker dog på så lavt vand, at tyskerne kan hæve skibene og benytte dem.
30. juni 1951 – Under et flådeoprør i Thailand sænkes kystpanserskibet Sri Ayuthiya.
19. juni 1959 – Det thailandske Dhonburi udgår som det sidste kystpanserskib af aktiv tjeneste.

Lande og skibe[redigér | rediger kildetekst]

Navn Billede Søsat Indgået Udgået Tons Knob Hovedarmering Kommentar
Amerikas Konfødererede Stater
Kasematskib
Virginia
1855 1862 1862 4.100 5,5 6 styk 22,9 cm
2 styk 17,8 cm
2 styk 16 cm
Bygget på skroget af fregatten USS Merrimack
Kasematskib
Tennessee
1863 1864 1864 1.293 5,0 2 styk 17,8 cm
4 styk 16 cm
Blev erobret af Unionen august 1864 og blev USS Tennessee.
Kasematskib
Atlanta
1861 1862 1863 1.022 10,0 2 styk 17,8 cm
2 styk 16,4 cm
Ombygget fra fragtskib Fingal i 1862. Erobret af USA i juni 1863 og blev USS Atlanta
Kasematskib
Columbia
1864 1864 1865 ca. 1.200 Ukendt 6 kanoner Samme tegninger som Tennessee. Erobret af USA februar 1865, men ikke anvendt.
Kasematskib
Virginia (II)
1864 1864 1865 Ukendt Ukendt 1 styk 28 cm
1 styk 20,3 cm
2 styk 16 cm
Var flagskib for eskadren på James River.
Panserhjuldamper
Nashville
1864 1865 ca. 1.100 Ukendt 3 styk 18 cm Den eneste pansrede hjuldamper. Blev aldrig helt færdigbygget.
Panserskibet
Stonewall
1864 1865 1865 1.358 9,0 1 styk 22,9 cm
2 styk 16 cm
Bygget i Frankrig. Da den nåede Amerika, var krigen slut. Ikke brugt af USA og købt af Japan.
Argentina Argentina
Tårnskib
El Plata
1874 1875 1927 1.677 9,0 2 styk 20 cm Bygget hos Laird i England
Tårnskib
Los Andes
1874 1875 1928 1.677 9,0 2 styk 20 cm Bygget hos Laird i England
Kystpanserskib
Independencia
1892 1892 1947 2.336 11,0 2 styk 24 cm
4 styk 12 cm
Bygget hos Laird i England
Kystpanserskib
Libertad
1892 1892 1947 2.336 11,0 2 styk 24 cm
4 styk 12 cm
Bygget hos Laird i England
Brasilien Brasilien
Kasematskibet
Barroso
1865 1866 1882 980 9,0 1 styk 17,8 cm
1 styk 16 cm
2 styk 68-pundige
Bygget i Rio de Janeiro.
Kasematskibet
Brasil
1864 1865 1890 1.518 10,5 4 styk 16 cm
4 styk 68-pundige
Bygget i La Seyne, Toulon, Frankrig.
Kasematskibet
Tamandaré
1865 1865 1879 845 8,0 1 styk 16 cm
3 styk 68-pundige
Bygget i Rio de Janeiro.
Kasematskibet
Rio de Janeiro
1866 1866 1866 1.001 9,0 2 styk 16 cm
2 styk 68-pundige
Bygget i Rio de Janeiro. Minesprængt i kamp på Paraná[26]
Tårnskibet
Bahia
1865 1866 1894 943 10,0 2 styk 17,8 cm
(i dobbelttårn)
Bygget af Laird i England. Bestilt af Paraguay men ikke betalt, hvorefter Brasilien købte det.
Tårnskibet
Lima Barros
1865 1866 1897 1.705 11,0 4 styk 17,8 cm
(2 x 2)
Bygget af Laird i England. Bestilt af Paraguay som en større udgave af Bahia.
Tårnskib
Silvado
1865 1866 1880 1.350 10,0 4 styk 14 cm (2 x 2) Bygget af Arman i Bordeaux og oprindeligt bestilt af Paraguay.
Kasematskib
Mariz e Barros
1866 1897 1.196 9.0 2 styk 17,8 cm
2 styk 68 pundige
Bygget af Rennie, Greenwich, og oprindeligt bestilt af Paraguay.
Kasematskib
Herval
1865 1866 1879 1.353 9,0 4 styk 17,8 cm Bygget af Rennie, Greenwich, og oprindeligt bestilt af Paraguay.
Kasematskib
Cabral
1865 1866 1882 1.033 10,5 2 styk 14 cm
2 styk 68-pundige
Bygget af Rennie, Greenwich
Kasematskib
Colombo
1865 1866 1880 1.033 10,5 4 styk 17,8 cm Bygget af Rennie, Greenwich
Panserfregat
Sete de Setembro
1874 1874 1893 2.174 12,0 4 styk 22,9 cm Bygget i Rio de Janeiro. Brændte og sank under oprøret i 1893.
Tårnskib
Javary
1874 1875 1893 3.700 11,0 4 styk 25,4 cm
(2 x 2)
Bygget i Le Havre. Sænket under oprøret i 1893.
Tårnskib
Solimoes
1875 1875 1892 3.700 11,0 4 styk 25,4 cm
(2 x 2)
Bygget af La Seyne, Toulon. Forlist ud for Uruguay.
Kystpanserskib
Deodoro
1898 1898 1924 3.162 15,0 2 styk 24 cm
4 styk 12 cm
Bygget af La Seyne, Toulon. Solgt til Mexico 1924.
Kystpanserskib
Floriano
1899 1900 1934 3.162 15,0 2 styk 24 cm
4 styk 12 cm
Bygget af La Seyne, Toulon.
Chile Chile
Tårnskibet
Huascar
1865 1880 1896 1.745 12,3 2 styk 25,4 cm
2 styk 12 cm
Bygget hos Laird i England. Erobret fra Peru i 1879. Er nu museumsskib.
Danmark Danmark
Tårnskib
Rolf Krake
1863 1863 1893 1.360 8,0 4 styk 60 pundige Første aktive krigsskib i Europa med drejetårne
Tårnskib
Lindormen
1868 1869 1907 2.105 12,0 2 styk 22,9 cm Det første større jernskib bygget på Orlogsværftet.
Tårnskib
Gorm
1870 1871 1912 2.350 12,5 2 styk 25,4 cm Med 41 års tjeneste nåede det den højeste anciennitet blandt panserskibene.
Kasematskib
Odin
1872 1874 1912 3.090 12,0 4 styk 25,4 cm Marinen fik et skib med fire kraftige kanoner, men havde ikke råd til drejetårne.
Kystpanserskibet
Tordenskjold
1880 1882 1908 2.534 13,3 1 styk 35,6 cm
4 styk 12 cm
Dets kanon havde det største kaliber, der er brugt på et dansk skib.
Kystpanserskibet
Iver Hvitfeldt
1886 1887 1918 3.478 15,1 2 styk 26 cm
4 styk 12 cm
Et vellykket design, der levede op til international standard.
Kystpanserskibet
Skjold
1896 1897 1929 2.195 13,4 1 styk 24 cm
3 styk 12 cm
Dets 12 cm kanoner var de første hurtigtskydende mellemsvære kanoner på et dansk panserskib.
Kystpanserskibet
Herluf Trolle
1899 1901 1932 3.505 15,6 2 styk 24 cm
4 styk 15 cm
Det første skib i en serie på tre (Herluf Trolle-klassen).
Kystpanserskibet
Olfert Fischer
1903 1905 1936 3.650 15,8 2 styk 24 cm
4 styk 15 cm
Andet skib i Herluf Trolle-klassen. Indrettet som admiralsskib.
Kystpanserskibet
Peder Skram
1908 1909 1943 3.735 16,0 2 styk 24 cm
4 styk 15 cm
Tredje skib i Herluf Trolle-klassen. Sænket af sin besætning i 1943.
Kystpanserskibet
Niels Juel
1918 1923 1943 3.800 16,0 10 styk 15 cm Forsøgt ødelagt af besætningen i 1943. I tysk tjeneste 1944-45.
Finland Finland
Kystpanserskibet
Väinämöinen
1929 1932 1947 3.900 14,5 4 styk 25,4 cm
8 styk 10,5 cm
Bygget af Chrichton i Turku. Til Sovjetunionen 1947.
Kystpanserskibet
Ilmarinen
1931 1934 1941 3.900 14,5 4 styk 25,4 cm
8 styk 10,5 cm
Bygget af Chrichton i Turku. Minesprængt september 1941.
Frankrig Frankrig
Panserbatterier
Dévastation-klassen
Dévastation
Congrève
Foudroyante
Lave
Tonnante


1855
1855
1855
1855
1855


1855
1855
1855
1855
1855


1871
1867
1871
1871
1871
1.674 4,0 16 styk 50-pundige
2 styk 12 cm
1859:
2 styk 24 cm
6 styk 19 cm
3 styk 16 cm

Værft:
Cherbourg
Rochefort
Lorient
Lorient
Brest
Panserbatterier
Palestro-klassen
Palestro
Peiho
Saigon
Paixhans


1862
1862
1862
1862


1862
1862
1862
1863


1871
1869
1871
1871
1.508 7,0 12 styk 16 cm Bygget af Arman i Bordeaux.
Panserbatterier
Arrogante-klassen
Arrogante
Implacable
Opiniátre


1864
1864
1864


1864
1864
1865


1881
1884
1885


1.490
1.412
1.412
6,7 9 styk 16 cm Bygget af Gouin & Guibert, St Nazaire, Frankrig.
Panserbatterier
Embuscade-klassen
Embuscade
Imprenable
Protectrice
Refuge


1865
1867
1866
1866


1866
1868
1867
1866


1885
1882
1889
1884


1.555
1.589
1.555
1.426
7,5 4 styk 19,4 cm Bygget af Arman i Bordeaux.
Vædderskib
Taureau
1865 1866 1890 2.588 12,8 1 styk 24 cm Bygget i Toulon.
Monitor
Onondaga
1863 1867 1904 2.551 7,0 4 styk 24 cm Bygget på Continental Iron Works, New York. Købt af USA 1867.
Vædderskibe
Cerbère-klassen
Cerbère
Belier
Bouledogue
Tigre


1868
1870
1872
1871


1870
1872
1873
1874


1886
1896
1896
1892


3.758
3.589
3.589
3.689
12,3 2 styk 24 cm
(1 x 2)

Værft:
Brest
Cherbourg
Lorient
Rochefort
Tårnskib
Tonnerre
1875 1879 1905 5.765 13,7 2 styk 27,4 cm
(1 x 2)
Bygget i Lorient.
Tårnskib
Fulminant
1877 1882 1908 5,871 13,7 2 styk 27,4 cm
(1 x 2)
Søsterskib til Tonnerre
Bygget i Cherbourg.
Tårnskib
Tempête
1876 1878 1907 4.900 11,0 2 styk 27,4 cm
(1 x 2)
Bygget i Brest.
En mindre og langsommere udgave af Tonnerre
Tårnskib
Vengeur
1876 1882 1905 4.700 10,7 2 styk 34,0 cm
(1 x 2)
Udseende som Tempête
Bygget i Brest.
Kystpanserskib
Tonnant
1880 1882 1902 5.090 11,0 2 styk 34,0 cm
(2 x 1)
Bygget i Rochefort.
Kystpanserskib
Furieux
1883 1887 1910 6.020 13,5 2 styk 34,0 cm
1897:
2 styk 24 cm
4 styk 10 cm
Bygget i Cherbourg.
Fik nye kanoner og nyt maskineri 1896-97.
Kystpanserskibe
Bouvines-klassen:
Bouvines
Amiral Tréhouart


1892
1893


1895
1896


1914
1914


6.610


17,0


2 styk 30,5 cm
8 styk 10 cm


Bygget hos La Seyne, Toulon.
Bygget i Lorient.
Kystpanserskibe
Jemmapes-klassen:
Jemmapes
Valmy


1892
1892


1896
1896


1910
1910


6.590


17,0


2 styk 34,0 cm
4 styk 10 cm


Bygget hos Loire, St. Nazaire.
Bygget hos Loire, St. Nazaire.
Grækenland
Kasematskib
Basileos Georgios
1867 1.774 12,2 2 styk 22,9 cm
2 styk 20-pundige
Bygget på Thames Iron Works, London.
Kasematskib
Basilissa Olga
1870 1870 1913 2.030 10,0 2 styk 22,9 cm
10 styk 20,6 cm
Bygget på STT, Trieste, Østrig-Ungarn.
Kystpanserskibet
Hydra
1889 1889 1918 4.885 17,5 3 styk 27,0 cm
5 styk 15,0 cm
Bygget hos Graville, Le Havre.
Kystpanserskibet
Spetsai
1889 1890 1920 4.885 17,5 3 styk 27,0 cm
5 styk 15,0 cm
Bygget hos Graville, Le Havre.
Kystpanserskibet
Psara
1890 1890 ca. 1922 4.885 17,5 3 styk 27,0 cm
5 styk 15,0 cm
Bygget i St. Nazaire, Frankrig.
Holland
Panserbatteri
De Ruyter
1853 1870 1874 2.944 14 styk 60-pundige Bygget i Flushing. Køllagt 1831 som 74-kanoners linjeskib. Søsat 1853 som 54-kanoners sejlfregat. 1859-62 ombygget til 45-kanoners skruefregat. 1866-1870 ombygget til panserbatteri.
Tårnskibe
Buffel-klassen
Buffel
Guinea


1868
1870


1868
1873


1894
1894


2.030
2.378


11,2


2 styk 22,9 cm
4 styk 30-pundige

Buffel er nu museumsskib i Rotterdam
Bygget hos Napier, Glasgow.
Bygget i Amsterdam
Tårnskibe
Schorpioen-klassen
Schorpioen
Stier


1868
1868


1868
1869


1906
1908


2.140
2.378


13,0
12,5


2 styk 22,9 cm

Schorpioen er nu museumsskib i Den Helder
Bygget hos La Seyne, Toulon.
Bygget hos Lairds, England.
Monitors
Heiligerlee-klassen
Heiligerlee
Krokoldil
Tijger


1868
1868
1868


1868
1868
1868


1909
1900
1895


1.520
1.520
1.472


ca. 8,5

2 styk 22,9 cm
1884-1886:
1 styk 28 cm


Bygget af Lairds, England
Bygget af Lairds, England
Bygget af Napier, Glasgow
Monitors
Bloedhond-klassen
Bloedhond
Cerberus


1869
1869


1870
1870


1907
1905


1.656
1.559


7,7
7,0

2 styk 22,9 cm
1882-1883:
1 styk 28 cm


Bygget i Amsterdam
Bygget i Amsterdam
Monitors
Adder-klassen
Adder
Haai
Hyena
Luipaard
Panter
Wesp


1871
1871
1870
1876
1870
1871


1873
1873
1872
1877
1872
1874


1882
1905
1905
1907
1906
1906


1.559


ca. 7,5

2 styk 22,9 cm
1884-1889:
1 styk 28 cm
Undtaget Adder, der sank.


Bygget af Fijenoord
Bygget af Fijenoord
Bygget i Amsterdam
Bygget af Fijenoord
Bygget i Amsterdam
Bygget i Amsterdam
Monitor
Draak
1877 1914 2.198 8,4 2 styk 28 cm Bygget i Amsterdam.
Monitor
Matador
1878 1914 1.968 7,5 2 styk 28 cm Bygget af Fijenoord, Rotterdam.
Kystpanserskib
Reinier Claeszen
1891 1893 1914 2.440 12,5 1 styk 21 cm/L35
1 styk 17 cm
Bygget i Amsterdam.
Kystpanserskibe
Evertsen-klassen
Evertsen
Kortenaer
Piet Hein


1894
1894
1894


1896
1895
1896


1914
1920
1914


3.520


16,0

3 styk 21 cm/L35
2 styk 15 cm/L35


Bygget af de Schelde, Vlissingen
Bygget i Amsterdam
Bygget af Fijenoord, Rotterdam
Kystpanserskibe
Koningin Regentes-klassen
Koningin Regentes
De Ruyter
Hertog Hendrik


1900
1901
1902


1901
1902
1904


1921
1924
1927


5.002


16,5

2 styk 24 cm/L35
4 styk 15 cm/L35


Bygget i Amsterdam
Bygget af Fijenoord, Rotterdam
Bygget i Amsterdam
Kystpanserskib
Tromp
1904 1905 1933 5.295 16,0 2 styk 24 cm/L40
4 styk 15 cm/L40
Det fulde navn var Marten Harpertszoon Tromp
Bygget i Amsterdam
Kystpanserskib
Jacob van Heemskerck
1906 1908 1940 4.920 16,0 2 styk 24 cm/L45
6 styk 15 cm/L40
Omdøbt til Ijmuiden i 1939
Bygget i Amsterdam.
Kystpanserskib
De Zeven Provincien
1909 1910 1942 6.530 16,0 2 styk 28 cm/L42
4 styk 15 cm/L40
Omdøbt i 1936 til Soerabaja.
Sænket af japanske fly ved Java
Bygget i Amsterdam.
Japan Japan
Panserskibet
Adzuma
1864 1867 1888 1.358 9,0 1 styk 22,9 cm
2 styk 16 cm
Bygget i Frankrig. Var CSS Stonewall i 1865. Solgt af USA til Japan som Kotetsu. Omdøbt 1871.
Panserkorvetten
Ryujo
1864 1869 1898 1.429 9,0 2 styk 16,5 cm
10 styk 14 cm
Bygget af Hall i Aberdeen.
Var skoleskib med nye kanoner fra 1894.
Panserkorvetter
Kongō-klassen
Kongō
Hiei


1877
1877


1878
1878


1909
1911

2.200

14,0

3 styk 17 cm
6 styk 15 cm


Bygget af Earle i Hull.
Bygget i Pembroke, Wales
Kystpanserskib
Hei Yen
1888 1895 1904 2.150 10,5 1 styk 26 cm
2 styk 15,2 cm
Bygget i Kina som Ping Yuen, og erobret i 1895.
Fik nye kanoner ved overtagelsen. Minesprængt ved Port Arthur.
Kystpanserskibe
Ushakov-klassen
Mishima
Okinoshima


1894
1896


1905
1905


1935
1922

4.232

16,0

4 styk 25,4 cm (Mishima)
3 styk 25,4 cm (Okinoshima)
Bygget af Rusland i St. Petersborg som enheder i Ushakov-klassen
Erobret af Japan i 1905.
Kina Qing-dynastiet
Kystpanserskibet
Ping Yuen
1888 1890 1895 2.150 10,5 1 styk 26 cm
2 styk 15 cm
Bygget i Foochow, og var det første panserskib bygget i Kina.
Erobret af Japan ved Weiheiwei.
Mexico
Kystpanserskib
Anahuac
1898 1924 1938 3.162 15,0 2 styk 24 cm
4 styk 12 cm
Bygget af La Seyne, Toulon. Tidligere brasiliansk Deodoro, købt 1924.
Norge Norge
Monitors
Skorpionen-klassen:
Skorpionen
Mjølner
Thrudvang


1866
1868
1869


1867
1868
1870


1908
1909
1918
1.512 6,0 2 styk 27 cm
1895-97:
2 styk 12 cm
Bygget efter John Ericssons tegninger.
Bygget i Horten
Bygget af Motala, Norrköping
Bygget i Horten
Monitor
Thor
1872 1876 1918 2.003 8,0 2 styk 27 cm
1895-97:
2 styk 12 cm
Bygget i Horten.
Sank på vej til ophugning 1919.
Kystpanserskibe
Tordenskjold-klassen:
Tordenskjold
Harald Haarfagre


1897
1897


1898
1897


ca.1935
ca.1935

3.920

16,9

2 styk 21 cm L/45
6 styk 12 cm/L45
Begge bygget af Armstrong, Elswick (UK) og brugt som tyske antiluftskyts-batterier i 2. verdenskrig
Kystpanserskibe
Eidsvold-klassen:
Eidsvold
Norge


1900
1900


1901
1901


1940
1940

4.233

17,2

2 styk 21 cm
6 styk 15 cm
Begge bygget af Armstrong, Elswick (UK) og sænket af tyske destroyere ved Narvik, 9. april 1940.
Peru Peru
Tårnskibet
Huascar
Fil:Buque de Torre Huascar.jpg 1865 1879 1.745 12,3 2 styk 25,4 cm
2 styk 12 cm
Bygget hos Laird i England.
Erobret af Chile i 1879.
Er nu museumsskib.
Monitors
Canonicus-klassen:
Atahualpa
Manco Capac


1864
1864


1868
1868


1881
1880

2.132

8,0

2 styk 38 cm glatløbede
Bygget af Swift i Cincinnati som USS Catawba og Oneota.
Købt af Peru i 1868 og ankom i 1870. Sænket for at undgå overgivelse til Chile.
Portugal Portugal
Panserkorvet
Vasco da Gama
1875 1876 1936 2.479 / 3.020 13,0 / 15.5 2 styk 26 cm
1 styk 15 cm
1902: 2 styk 25,4
1 styk 15,2
Bygget på Thames Iron Works, England. Totalt ombygget og forlænget 1901-03 hos Ansaldo i Genova.
Rusland Rusland
Monitors
Uragan-klassen:
Bronenosets
Koldun
Latnik
Lava
Perun
Strelets
Tifon
Uragan
Vieschun
Yedinorog


1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864
1864


1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865
1865


1905
1900
1900
1911
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1.400 7,0 2 styk 23 cm glatløbede
Omarmeret:
2 styk 22,9 cm L/20
Konstrueret efter John Ericssons tegninger
Bygget af Carr & McPherson
Bygget af Cockerill
Bygget af Carr & McPherson
Bygget af Poletika
Bygget af Poletika
Bygget af Galernil
Admiralitetet, St. Peterborg
Admiralitetet, St. Peterborg
Bygget af Cockerill
Bygget af Galernil
Monitor
Smerch
1864 1865 1904 1.461 8,0 2 styk 23 cm glatløbede Bygget af Mitchell.
Tårnskibe
Rusalka-klassen:
Rusalka
Charodeika


1867
1867


1868
1869


1893
1905

1.881

8,7
4 styk 23 cm glatløbede.
Senere 4 styk 23 cm riflede

Begge bygget af Mitchell.
Forlist 1893
Hed Pyotr Veliki til 1872.
Panserbatteri
Novgorod
1873 1874 1903 2.530 5,5 2 styk 28 cm/L20 Bygget i St. Petersborg og samlet ved Sortehavet. Havde cirkulært skrog, der gav store problemer med manøvreevnen.
Panserbatteri
Vice Admiral Popov
1875 1876 1903 3.550 8,5 2 styk 30,5 cm/L20 Bygget på Nikolaev-værftet. Havde cirkulært skrog, der gav store problemer med manøvreevnen.
Kystpanserskibe
Ushakov-klassen:
Admiral Ushakov
Admiral Senyavin
General Admiral Apraksin

1893
1894
1896

1896
1896
1899

1905
1905
1905

4.232

16,0

4 styk 25,4 cm (Ushakov & Senyavin)
3 styk 25,4 cm (Apraksin)
Bygget i St. Petersborg
Alle tre deltog i slaget ved Tsushima, hvor Ushakov blev sænket og de to andre erobret af Japan.
Storbritannien Storbritannien
Panserbatterier
Aetna-klassen:
Aetna
Glatton
Meteor
Thunder
Trusty


1856
1855
1855
1855
1855


1856
1855
1855
1855
1855


1873
1864
1861
1874
1864

1.535
Aetna: 1.588


5,5
Aetna: 4,5
14 styk 68-pundige
(Aetna: 16 styk)
Bygget til krigen mod Rusland 1854-56.
Aetna var lidt større end de andre
Bygget i Chatham.
Bygget af Mare, Blackwall
Bygget af Mare, Blackwall
Bygget af Greene, Blackwall
Bygget af Greene, Blackwall
Panserbatterier Erebus-klassen:
Erebus
Terror
Thunderbolt


1856
1856
1856


1856
1856
1856


1884
1902
1873
1.954 16 styk 68-pundige Større udgaver af Aetna
Nåede ikke med i krigen
Bygget i England
Bygget af Palmer, Yarrow, England
Bygget af Samuda, Poplar, England
Brystværnsmonitorer Cerberus-klassen:
Cerberus
Magdala


1868
1870


1870
1870


1900
1903

3.340


9,8
10,6
4 styk 25,4 cm
Magdala 1892:
4 styk 20,3 cm/L25
Var vagtskibe ved hhv. Melbourne og Mumbai.
Bygget af Palmers, England.
Bygget af Thames Ironworks
Brystværnsmonitor
Abyssinia
1864 1869 1898 2.900 9,0 4 styk 25,4 cm
1892:
4 styk 20,3 cm/L25
Bygget af Dudgeon, Millwall, England
Var vagtskib ved Mumbai.
Brystværnsmonitor
Glatton
1871 1872 1903 4.910 12,1 2 styk 30,5 cm Bygget i Chatham, England.
Vagtskib i Portsmouth.
Brystværnsmonitor
Rupert
1872 1874 1907 5.440 12,0 4 styk 25,4 cm
1892:
2 styk 23,4 cm/L25
2 styk 15,2 cm
Bygget i Chatham, England
Vagtskib ved Gibraltar, Alexandria og sidst Bermuda.
Brystværnsmonitorer
Cyclops-klassen:
Cyclops
Gorgon
Hecate
Hydra


1871
1871
1871
1871


1877
1874
1877
1876


1903
1903
1903
1903
3.480 11,0 4 styk 25,4 cm
(2 x 2)

Værft:
Thames Iron Works
Palmers, Jarrow, England
Dudgeon, Millwall
Napier, Glasgow
Kystpanserskibe
Abercrombie-klassen:
Abercrombie
Havelock
Raglan
Roberts


1915
1915
1915
1915


1915
1915
1915
1915


1927
1927
1918
1936
6.150 6,0 2 styk 35,5 cm
(1 x 2)

Værft:
Harland & Wolff, Belfast
Harland & Wolff, Belfast
Harland & Wolff, Glasgow
Swan Hunter, Wallsend, England
Kystpanserskibe
Lord Clive-klassen:
Earl of Peterborough
General Craufurd
General Wolfe
Lord Clive
Prince Eugene
Prince Rupert
Sir John Moore
Sir Thomas Picton


1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915


1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915


1921
1921
1921
1927
1921
1922
1921
1921
5.900 6,5 2 styk 30,5 cm
(1 x 2)
1918:
Wolfe & Lord Clive:
+ 1 styk 45,7 cm

Værft:
Harland & Wolff, Belfast
Harland & Wolff, Belfast
Palmer, Jarrow
Harland & Wolff, Belfast
Harland & Wolff, Glasgow
Hamilton, Port Glasgow, Skotland
Scotts, Greenock, Skotland
Harland & Wolff, Belfast
Kystpanserskibe
Marshal Ney-klassen:
Marshal Ney
Marshal Soult


1915
1915


1915
1915


1922
1940

6.670

6,5
2 styk 38,1 cm
(1 x 2)
1916: Marshal Ney:
6 styk 15,2 cm
Begge bygget af Palmer, Jarrow (UK).
Maskineriet på Ney duede ikke, og kanonerne blev overført til Terror.
Kystpanserskibe
Erebus-klassen:
Erebus
Terror


1916
1916


1916
1916


1947
1941

8.000

12,0
2 styk 38,1 cm L/42
2 styk 15,2 cm/L45
1918: 15,2 cm erstattet med 8 styk 10,2 cm

Værft:
Harland & Wolff, Glasgow
Harland & Wolff, Belfast
Kystpanserskibe
Gorgon-klassen:
Glatton
Gorgon


1914
1914


1918
1918


1918
1928

5.700

13,0
2 styk 23,4 cm/L51
(2 x 1)
4 styk 15,2 cm
Begge bygget af Armstrong, Elswick
Bestilt af Norge som Bjørgvin og Nidaros. Købt 1915. Glatton ødelagt af intern eksplosion.
Kystpanserskibe
Roberts-klassen:
Abercrombie
Roberts


1942
1941


1943
1941


1954
1956

8.000

12,5
2 styk 38,1 cm L/42
8 styk 10,2 cm/L45

Værft:
Vickers-Armstrong, Tyne
John Brown, Clydebank
Sverige Sverige
Monitors
John Ericsson-klassen:
John Ericsson
Thordon
Tirfing1865
1865
18661865
1866
18671918
1922
1922
1.500 6,5 Oprindeligt:
J.E.: 2 styk 38 cm (glat), 1881: 2 styk 24 cm
Øvrige: 2 styk 24 cm
Bygget efter John Ericssons tegninger.
Alle bygget af Motala, Norrköping
1895: 2 styk 15,2 cm
1905: 2 styk 15,2 cm
1903: 2 styk 15,2 cm
Monitor
Loke
1869 1871 1908 1.600 7,8 2 styk 24 cm Lidt større udgave af John Ericsson.
Bygget af Motala, Norrköping.
Kystpanserskib
Svea
1885 1886 1921 2,900 14,5 2 styk 25,4 cm
4 styk 15,2 cm (udskiftet 1897 med 12 cm/L45)
Bygget på Lindholmens, Göteborg.
Armering 1904: 1 styk 21 cm/L45 og 7 styk 15,2 cm/L45
Kystpanserskib
Göta
1889 1891 1926 3.100 15,0 2 styk 25,4 cm/L34
4 styk 15,2 cm
Bygget på Lindholmens, Göteborg.
Armering 1902: 1 styk 21 cm/L45 og 7 styk 15,2 cm/L45
Kystpanserskib
Thule
1893 1893 1923 3,150 16,0 2 styk 25,4 cm/L45
4 styk 15,2 cm/L34
Bygget af Finnboda, Stockholm.
Armering 1903: 1 styk 21 cm/L45 og 7 styk 15,2 cm/L34
Kystpanserskibe
Oden-klassen
Niord
Oden
Thor


1898
1896
1898


1899
1897
1899


1935
1937
1937


3.300


16,0

2 styk 25,4 cm/L42
6 styk 12 cm/L45
(Oden 4 styk 12 cm)


Bygget på Lindholmens, Göteborg
Bygget af Finnboda, Stockholm
Bygget af Bergsund, Stockholm
Kystpanserskib
Dristigheten
1900 1901 1929 3.450 16,8 2 styk 21 cm/L45
6 styk 15,2 cm/L45
Bygget på Lindholmens, Göteborg.
1929-30 ombygget til moderskib for søfly.
Kystpanserskibe
Äran-klassen:
Äran
Manligheten
Tapperheten
Wasa


1901
1903
1901
1901


1902
1904
1903
1902


1947
1950
1947
1947


3.650
3.840
3.840
3.745
17,2 2 styk 21 cm/L45
(2 x 1)
6 styk 15,2 cm/L45

Værft:
Lindholmens, Göteborg
Kockums, Malmö
Kockums, Malmö
Finnboda, Stockholm
Kystpanserskib
Oscar II
1905 1907 1950 4.270 18,3 2 styk 21 cm/L45
(2 x 1)
8 styk 15,2 cm/L45
Bygget på Lindholmens, Göteborg
Kystpanserskibe
Sverige-klassen
Drottning Victoria
Gustav V
Sverige


1917
1918
1915


1921
1922
1917


1947
1957
1953


6.842


23,0

4 styk 28,3 cm/L50
8 styk 15,2 cm/L50
(6 styk 15,2 cm fra 1938-40)

Værft:
Götaverken, Göteborg
Kockums, Malmö
Götaverken, Göteborg
Tyrkiet
Tårnskibe Hifz-i Rahman-klassen:
Hifz-i Rahman
Lûft-i Celîl


1869
1869


1870
1870


1909
1877

2.540

12,0
2 styk 22,5 cm
2 styk 17,8 cm
Hifz-i Rahman fik 1891 17,8 cm kanonerne udskiftet med én 15 cm
Begge bygget af SA Gironde, Bordeaux.
Lûft-i Celîl sænket af russisk artilleri ved Donau.
Panserkorvetter
Avnillâh-klassen:
Avnillâh
Muîn-i Zafer


1869
1869


1870
1870


1912
1913

2.362

12,5
4 styk 23 cm
1906: 4 styk 15 cm/L40
1910: Kun let skyts
Begge bygget af Thames Iron Works, London
Avnillâh sænket af italienske panserkrydsere ved Beirut.
Panserkorvet
İclâliye
1869 1871 1914 2.228 11,0 2 styk 22,8 cm
3 styk 17,8 cm
1885: 2 styk 27,8 cm
1 styk 15,2 cm
Bygget af STT, Trieste
Panserkorvetter
Feth-i Bülend-klassen:
Feth-i Bülend
Mukaddeme-i Hayır


1869
1872


1870
1874


1911
1923

2.762


14,0
12,5
4 styk 22,2 cm
Feth-i Bülend 1882: plus 1 styk 17 cm
1907: 4 styk 15 cm/L40

Værft:
Thames Iron Works, London
Tersâne-i Âmire, Konstantinopel
Tyskland Tyske Kejserrige
Tårnskib
Arminius
1864 1865 1892 1.600 10,5 4 styk 21 cm
(2 x 2)
Bygget af Samuda, London.
Designet af Coles som en større udgave af Rolf Krake
Panserskib
Prinz Adalbert
1864 1866 1875 1.440 10,0 1 styk 21 cm
2 styk 17,7 cm
Bygget af Arman i Bordeaux.
Søsterskib til japansk Adzuma.
Dårlig byggekvalitet resulterede i kort tjenestetid.
Kystpanserskibe
Siegfried-klassen:
Beowulf
Frithjof
Hagen
Heimdall
Hildebrand
Siegfried
Odin
Ägir


1890
1891
1893
1892
1892
1889
1894
1895


1892
1893
1894
1894
1893
1890
1896
1896


1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
3.500 15,0 3 styk 24 cm/L35
(3 x 1)
8 styk 88 mm

Værft:
AG Weser, Bremen
AG Weser, Bremen
Kaiserliche Werft Kiel
Kaiserliche Werft Wilhelmshaven
Kaiserliche Werft Kiel
Germaniawerft, Kiel
Kaiserliche Werft Danzig
Kaiserliche Werft Kiel
Thailand Thailand
Kystpanserskibe
Sri Ayuthia klassen:
Sri Ayuthia
Dhonburi


1937
1938


1938
1938


1951
1959
2.265 15,5 4 styk 20,3 cm
(2 x 2)
Bygget af Kawasaki, Japan.
Deres panser var ikke særlig kraftigt, og det var medvirkende til, at Dhonburi blev sænket af en fransk krydser i 1941, mens søsterskibet blev svært beskadiget. Dhonbury blev hævet og repareret senere i 1941.
USA USA
Monitor
Monitor
1862 1862 1862 987 9,0 2 styk 38 cm glatløbede Bygget på Continental Iron Works, New York.
Forliste under bugsering
Tårnskib
Roanoke
1855 1863 1882 6.300 6,0 2 styk 38 cm (glat)
2 styk 28 cm (glat)
2 styk 20,3 cm
Bygget på Norfolk Navy Yard som skruefregat
Ombygget til panserskib i New York fra april 1862.
Monitor
Dictator
1863 1864 1883 4.438 10,0 2 styk 38 cm glatløbede (1x2) Bygget hos Delamater, New York.
Designet af John Ericsson som en søgående monitor.
Monitor
Onondaga
1863 1864 1867 2.592 7,0 2 styk 38 cm glatløbede
2 styk 20,3 cm
Bygget på Continental Iron Works, New York. Solgt til Frankrig 1867.
Monitors
Passaic-klassen:
Camanche
Catskill
Lehigh
Montauk
Nahant
Nantucket
Passaic
Patapsco
Sangamon
Weehawken


1864
1862
1863
1862
1862
1862
1862
1862
1862
1862


1865
1863
1863
1862
1862
1863
1862
1863
1863
1863


1899
1901
1904
1904
1904
1900
1899
1865
1904
1863
1.875 7,0 1 styk 38 cm glatløbet
1 styk 28 cm glatløbet
Designet af Ericsson som
større udgaver af Monitor
Secor, Jersey, samlet i San Francisco
Continental Iron Works, New York
Reaney, Chester, Pennsylvania
Continental Iron Works, New York
Harrison Loring, South Boston
Atlantic Iron Works, Boston
Continental Iron Works, New York
Harlan & Hollingsworth, Wilmington
Reaney, Chester, Pennsylvania
Secor, Jersey City, Jersey
Kasematskib
Tennessee
1863 1864 1867 1.293 5,0 2 styk 17,8 cm
4 styk 16 cm
Blev erobret af Unionen august 1864 og beholdt navnet Tennessee.
Monitors
Canonicus-klassen:
Canonicus
Catawba
Mahopac
Manayunk
Manhattan
Oneota
Saugus
Tecumseh
Tippecanoe


1863
1864
1864
1864
1863
1864
1863
1863
1864


1864
1865
1864
1865
1864
1865
1864
1864
1866


1904
1868
1902
1899
1901
1868
1890
1864
1898
2.100 8,0 2 styk 38 cm glatløbet
(1 x 2)
Forbedret udgave af Passaic med mere panser
Harrison Loring, South Boston
Swift Evans, Cincinnati
Secor, Jersey City, Jersey
Snowden & Mason, Pittsburg. 1869: Ajax
Secor, Jersey City, Jersey
Swift Evans, Cincinnati
Harlan & Hollingsworth, Wilmington
Secor, Jersey City, Jersey
Greenwood, Cincinnati. 1869: Wyandotte
Panserskibet
Stonewall
1864 1865 1867 1.358 9,0 1 styk 22,9 cm
2 styk 16 cm
Overtaget fra Konføderationen ved borgerkrigens afslutning. Ikke i aktiv tjeneste, men i stedet solgt til Japan.
Monitors
Miantonomoh-klassen:
Agamenticus
Miantonomoh
Monadnock
Tonawanda


1863
1863
1863
1864


1865
1865
1864
1865


1874
1874
1882
1874
3.400 9,0 4 styk 38 cm glatløbet
(2 x 2)

Værft:
Portsmouth Yd, Maine. 1869: Terror
Brooklyn Navy Yard, Brooklyn
Boston Navy Yard, Boston
Philadelphia Navy Yard. 1869: Amphitrite
Monitor
Puritan
1882 1896 1913 6.060 12,5 4 styk 30,5 cm L/35
6 styk 10,2 cm L/40
Af bevillingshensyn var den en "færdigbyggelse" af den Puritan, der var påbegyndt i 1862.
John Roach, Chester, Pennsylvania
Monitors
Amphitrite-klassen:
Amphitrite
Miantonomah
Monadnock
Terror


1883
1876
1883
1883


1895
1891
1896
1896


1919
1915
1923
1915
3.990 12,0
Monadnock: 14,0
4 styk 25,4 cm L/30
2 styk 10,2 cm L/40
Officielt "reparationer" af Miantonomoh-klassen
Harlan & Hollingsworth, Wilmington
John Roach, Chester, Pennsylvania
Continental Iron Works, San Francisco
William Cramp, Philadelphia
Monitor
Monterey
1891 1893 1922 4.084 13,5 2 styk 30,5 cm L/35
2 styk 25,4 cm L/35
Bygget på Union Iron Works, San Francisco.
Monitors
Arkansas-klassen:
Arkansas
Florida
Nevada
Wyoming


1900
1901
1900
1900


1902
1903
1903
1902


1913
1915
1913
1913
3.225 12,5 2 styk 30,5 cm L/40
(1 x 2)
4 styk 10,2 cm L/50
Udgik hurtigt af tjeneste og ombygget til andre formål.
Newport News, Virginia. 1909: Ozark
Crescent, New Jersey. 1908: Tallahassee
Bath Iron Works, Maine. 1909: Tonopah
Union, San Francisco. 1909: Cheyenne

Litteratur[redigér | rediger kildetekst]

 • D.K. Brown, Warrior to Dreadnought. Warship design and developement 1860-1905. Seaforth Publishing, Barnsley 1997, ISBN 978-1-84832-086-4
 • Roger Chesneau and Eugene M. Kolesnik, ed., Conway's All The Worlds Fighting Ships, 1860-1905, Conway Maritime Press, London 1979, ISBN 0-85177-133-5
 • Robert Gardiner m.fl. Conway's All The World's Fighting Ships 1906-1921, Conway Maritime Press, London 1986, ISBN 0-85177-245-5
 • Gardiner, Robert (Ed.) (1980). Conway's All the World's Fighting Ships, 1922–1946. Conway Maritime Press. ISBN 0-85177-146-7.
 • Richard Hill, War At Sea In The Ironclad Age, Casell, London, 2000, ISBN 0-304-35273-X
 • William Hovgaard, Modern History of Warships, London 1920 (Genoptryk 1971), ISBN 0-85177-040-1
 • Otto Lybeck, Allmän Sjökrigshistoria, Bind 1: 1853-1914, Stockholm 1919.
 • Oscar Parkes, British Battleships, 4. udgave 1973, ISBN 0-85422-002-X
 • R. Steen Steensen, Vore Panserskibe, Marinehistorisk Selskab, 1968.

Noter[redigér | rediger kildetekst]

 1. ^ Hovgaard, s. 7
 2. ^ Hill, S. 25
 3. ^ Parkes, s. 44
 4. ^ Chesneau, s. 119
 5. ^ Brown, s. 41
 6. ^ Brown, s. 42
 7. ^ Den amerikanske regering gav Sverige-Norge og Rusland kopier af Ericssons konstruktionstegninger, men da den danske regering også bad om kopier, blev der svaret nej. Steensen, s. 209
 8. ^ Brown, s. 56-57
 9. ^ Lybeck, s. 389-424
 10. ^ Gardiner, 1986, s. 42-50
 11. ^ Chesneau, s. 370
 12. ^ Chesneau, s. 369
 13. ^ Gardiner, 1986, s. 359
 14. ^ Lybeck, s. 107
 15. ^ Lybeck, s. 108
 16. ^ Lybeck, s. 109
 17. ^ Lybeck, s. 140
 18. ^ Lybeck, s. 126
 19. ^ Lybeck, s. 199
 20. ^ Lybeck, s. 178
 21. ^ Lybeck, s. 205-206
 22. ^ Lybeck, s. 262
 23. ^ Lybeck, s. 419-420
 24. ^ Lybeck, s. 453
 25. ^ Lybeck, s. 470-471
 26. ^ Lybeck, s. 194

Eksterne links[redigér | rediger kildetekst]