Linje 250S

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning
Linje 250S på Rosenørns Allé.

Linje 250S er en buslinje i København, der kører mellem Bagsværd St. og Dragør Stationsplads. Strækningen mellem Bagsværd St. og Gladsaxe Trafikplads betjenes kun i myldretiderne. Linjen er en del af Movias S-busnet og er udliciteret til Keolis, der driver linjen fra sit garageanlæg ved Stamholmen. I 2019 havde den ca. 2,2 mio. passagerer.

Linje 250S blev oprettet mellem Buddinge St. og Københavns Lufthavn 25. september 1994. Ved oprettelsen erstattede den linje 64, 74E og 163E. I 2008 blev den omlagt, så den i stedet for at køre til lufthavnen kom til at køre til Islands Brygge. Herfra forlængedes den i 2012 til Bella Center St. I forbindelse med åbningen af metrostrækningen Cityringen i 2019 blev linjen omlagt på Amager til at køre til Dragør Stationsplads i stedet for til Bella Center St. Desuden blev den omlagt via Nørrebro St. i stedet for via Bispeengbuen. Endelig blev den omlagt til Gladsaxe Trafikplads med forlængelse til Bagsværd St. i myldretiderne i stedet for til Buddinge St.

Fra 3. april 2001 til 21. oktober 2012 blev linjen betjent af dobbeltdækkerbusser. De kørte også på enkelte andre linjer i Hovedstadsområdet, men linje 250S blev både den første og sidste linje til at have dem.

Historie[redigér | redigér wikikode]

Dobbeltdækkerbus på prøve ved Rådhuspladsen i 1998.
Dobbeltdækkerbus på linje 250S på Amagerbrogade i 2005.

De første konkrete planer til det, der ville blive til S-busnettet, fremkom i Kollektiv Trafikplan 1989, hvor det blev foreslået at oprette syv såkaldte "superbuslinjer" i årene 1989-1993 og yderligere efter 1993. Tanken var, at de skulle fungere som regionale forbindelser på tværs af de eksisterende S-baner og fjernbaner og samtidig komplettere dem. Rejsehastigheden skulle være høj med få stoppesteder undervejs, ligesom frekvensen og komforten også skulle være høj. Derudover skulle der være et samlet design- og sloganprogram for hele det nye system. Endelig var det tanken, at de nye linjer ikke bare skulle have numre men også kunne have hver deres navn, der skulle stå med store bogstaver på siden af busserne.[1][2]

En af de påtænkte linjer var en dobbeltradiallinje med betegnelsen Superbus "Langebro" og linjeføringen Dragør – Tårnby – Amagerfælledvej – Langebro – København H – Bellahøj – Gladsaxe Trafikplads.[1][3] Den nye linje ville erstatte linje 64 til Gladsaxe og linje 73E til Dragør, idet den i modsætning til sidstnævnte ville komme til at køre i hele driftstiden og ikke kun i dagtimerne.[3][4] På sigt blev det forventet, at når den planlagte tunnelbane til Amager åbnede, skulle linjen afkortes fra Dragør til den nye Amagerbro St.[3] Navnet "Langebro" hentydede til Langebro mellem Sjælland og Amager, som linjen ville køre over.[3]

De første tre linjer i det nye net blev oprettet 21. oktober 1990. På det tidspunkt var navnet Superbusser dog blevet ændret til S-busser, ligesom idéen med navne på de enkelte linjer var blevet droppet til fordel for numre med hele hundreder, her linje 300S, 400S og 600S.[1] De næste skud på stammen kom 2. juni 1991 med oprettelsen af linje 200S[5] og 23. maj 1993 med oprettelsen af linje 500S.[6] 25. september 1994 kom turen til linje 250S, der i den endelige udgave kørte fra Buddinge St. via Bellahøj, Rådhuspladsen, Langebro og Sundbyvester Plads til Københavns Lufthavn. Samtidig blev nummer-princippet ændret, så tværlinjer har numre, der ender på 00, mens radiallinjer har numre, der ender på 50.[1] Den nye linje erstattede linje 64, der kørte mellem Rådhuspladsen og Ballerup St.; linje 74E, der kørte mellem Buddinge St. og Sundbyvester Plads; og linje 163, der kørte mellem Gladsaxe Trafikplads og Københavns Lufthavn. Desuden blev linje 32 afkortet fra Lufthavnen til Sundbyvester Plads.[7][8] Den oprindeligt påtænkte kørsel til Dragør indgik delvist i linje 350S, der blev oprettet 24. september 1995.[1]

Fra starten var driften forstærket i myldretiden mellem Bellahøj og Sundbyvester Plads,[8] men det blev ændret flere gange i de følgende år. I første omgang blev det ændret 1. januar 1995, så der mod nord enten blev kørt fra Københavns Lufthavn til Bellahøj eller fra Sundbyvester Plads til Buddinge St.[9] Fra 28. maj 1995 koncentrerede man imidlertid ekstrakørslen på den sydlige halvdel af linjen, så der kørtes mellem Rådhuspladsen og Lufthavnen i begge retninger, idet en ny linje 67 samtidig erstattede kørslen nord for Rådhuspladsen.[10] 2. juni 1996 afkortedes ekstrakørslen fra Rådhuspladsen til Københavns Hovedbanegård men forlængedes tilbage igen 28. september 1997.[11][12] I den modsatte ende afkortedes den fra Lufthavnen til Sundbyvester Plads 27. september 1998 efter indvielsen af Øresundsbanen til Lufthavnen.[13]

Fra 1997 til 2002 fandt det såkaldte Priobus-forsøg sted på Amagerbrogade. Priobus var et avanceret satellitbaseret styrings- og informationssystem, der skulle sørge for hurtigere og mere præcise busser samt bedre information til passagerne. I de 114 busser, der kørte ad gaden på linje 2, 11, 28, 73E, 250S og 350S, var der displays, der viste næste stoppested og forventet ankomst til knudepunkter. Ved syv stoppesteder var der displays, der viste hvilke linjer der kom hvornår. Endelig var der anlagt 1,6 km ny busbane på strækningen, og lyssignalerne var indrettet til at give forsinkede busser forret. Forsøget blev indviet af trafikminister Bjørn Westh 4. november 1997.[14]

Omlægninger[redigér | redigér wikikode]

Linje 250S på Ågade ved Telefonhuset.
Linje 250S passerer under gang- og cykelbroen Åbuen.

Ved årtusindskiftet begyndte fremtiden efterhånden at melde sig i form af den forestående åbning af metroen, der ville medføre reduktioner i busnettet. En mulighed i den forbindelse var generelle nedskæringer og tilpasninger, hvilket for linje 250S ville betyde reduktioner i ekstrakørslen mellem Rådhuspladsen og Sundbyvester Plads i myldretiden. Det tilpassede net var dog en mindre heldig løsning i forhold til S-busserne som sådan. For i og med at de springer en række stoppesteder over, er det nødvendigt med supplerende buslinjer til at betjene dem, hvilket betyder at nogle strækninger nemt får dobbelt betjening. Linje 250S blev for eksempel på den måde suppleret af linje 11 på Amagerbrogade og linje 68 til Gladsaxe. Det problem kunne imidlertid løses med indførelsen af et stambusnet, senere etableret som A-busser, med stop ved alle stoppesteder. Det betød imidlertid også en række ændringer af det øvrige linjenet. Linje 250S tænktes således også omlagt fra Hovedbanegården ad Kalvebod Brygge og Vasbygade til Teglholmen, hvorved den ville erstatte linje 150S' kørsel til Fisketorvet. Kørslen til Amager skulle så imens overtages af de senere linje 2A og 5A. I den endelige løsning valgte man imidlertid at bibeholde linjeføringen for linje 250S, da A-busnettet blev etableret 20. oktober 2002, idet ekstrakørslen dog blev erstattet af den nye linje 5A.

Indførelsen af metroen og A-busserne fik også betydning for Priobus-forsøget, der blev lukket 1. oktober 2002. Alle seks linjer der var involveret i forsøget blev enten nedlagt eller ændret, og det ville blive dyrt og besværligt at flytte IT-udstyret over i de busser, der ville komme til at køre på gaden i stedet. Desuden var systemet blevet overhalet af den teknologiske udvikling. Så passagerne måtte finde sig i, at de elektroniske displays blev slukket, for først senere at blive erstattet af mere avanceret udstyr med samme funktion. Busbaner og fremkørselssignaler forblev dog i brug uanset afviklingen af resten af projektet.[15][16]

I 2004 betød anlægget af metroens Østamagerbanen et par ændringer. I første omgang omlagdes linjen 23. maj 2004 ad Kastruplundgade – Alleen – Amager Strandvej i stedet for ad Skøjtevej.[17] Mindre end et halvt år senere, 17. oktober 2004, ændredes kørslen til Saltværkvej – Amager Landevej, idet banen ikke ville kunne passeres ved hverken Alleen, hvor den nye Kastrup St. anlagdes, eller ved Skøjtevej, hvor banens bro over vejen blev for lav til dobbeltdækkerbusserne.[18]

16. marts 2008 skete der en række omlægninger af busnettet på Amager, der for linje 250S' vedkommende betød farvel til Lufthavnen og goddag til Islands Brygge. Nærmere betegnet omlagdes den fra Amager Boulevard ad Klaksvigsgade, Isafjordsgade og Artillerivej til endestationen for enden af sidstnævnte gade. Omlægningen erstattede linje 40, Islands Brygges traditionelle buslinje, der omlagdes til Refshaleøen, mens kørslen til Lufthavnen blev overtaget af linje 5A, der forlængedes dertil. Omlægningen betød at linje 250S atter fik ekstrakørsel i myldretiden, nu mellem Hovedbanegården og Artillerivej. Til gengæld betød det også en devaluering af S-buskonceptet med stop ved alle stoppesteder på Islands Brygge, hvis sydlige del ikke betjentes af andre linjer. Også andetsteds blev linjen ændret, idet den omlagdes ad Rosenørns Allé forbi Forum St.[19]

I 2011-2012 blev kørslen på Islands Brygge ændret flere gange. I første omgang omlagdes linjen midlertidigt 20. juni 2011 ad gaden Islands Brygge i stedet for ad Artillerivej.[20][21] Den sydlige del af Artillerivej blev efterfølgende omlagt med inddragelse af den hidtidige August Gardes Vej, så den kom i direkte forbindelse med den hidtidige Lossepladsvej, der også blev en del af Artillerivej. Linje 250S forlængedes 1. april 2012 ad den nye Artillerivej og videre ad Vejlands Allé til Bella Center St.[22] Det var tanken, at forlængelsen kun skulle ske i sommerhalvåret, men 21. oktober 2012 blev den gjort helårlig. Samtidig ændredes sløjfekørslen ved Bella Center St. til kørsel mod uret mod hidtil med uret. På Islands Brygge ophørte den midlertidige omlægning fra året før, så der atter kørtes ad Artillerivej, og myldretidsturene afkortedes fra Artillerivej til Kigkurren.[23]

13. april 2014 blev linjen omlagt ad Rosenørns Allé – Bülowsvej i stedet for ad H.C. Ørsteds VejÅboulevard som følge af problemer med kø.[24]

I september 2016 blev der indgået et forlig i Region Hovedstaden om det næste års budget, der blandt andet kom til at medføre flere besparelser og ændringer på de regionale buslinjer. For linje 250S betød det, at den fra natten mellem 29. og 30. januar 2017 kom til at køre en gang i timen om natten, hvorved den erstattede dele af linje 92N mellem København og Frederikssund og 96N mellem København og Slangerup, der begge nedlagdes.[25][26][27] Derudover var det på tale at afkorte linje 250S fra Bella Center til Hovedbanegården, men det blev droppet.[28]

Nyt Bynet[redigér | redigér wikikode]

29. september 2019 åbnede Metroselskabet metrostrækningen Cityringen. Det kom blandt andet til at berøre linje 250S, som kom til at møde Cityringen ved Hovedbanegården og den nye Nuuks Plads Station. Mange andre linjer blev også berørt, så derfor ændrede Movia det københavnske busnet 13. oktober 2019 til det, de kaldte for Nyt Bynet.[29] Grundlaget for ændringerne blev skabt i forbindelse med udarbejdelse af Trafikplan 2016, der blev godkendt af Movias bestyrelse 23. februar 2017.[30][31] Planerne blev efterfølgende mere konkrete med præsentationen af Nyt Bynet i januar 2018 med enkelte efterfølgende ændringer.[32][33]

Nyt Bynet medførte store omlægninger af linje 250S. I myldretiderne kom linjen til at køre fra Bagsværd St. ad Hillerødmotorvejen og Gladsaxe Ringvej til Gladsaxe Trafikplads, der blev endestation resten af tiden. Herfra fortsattes videre ad Gladsaxe Møllevej, Hillerødmotorvejen, Hareskovvej og Frederikssundsvej til Nørrebro St. Derefter kørtes ad Nordre FasanvejHillerødgadeLundtoftegade til Borups Plads, hvorfra der fortsattes ad den hidtidige rute via Rosenørns Allé og Hovedbanegården til Amager Boulevard. Derfra kørtes ad linje 350S' hidtidige rute ad AmagerbrogadeTårnbyvejEnglandsvejKrudttårnsvej til Dragør Stationsplads.[32][34][35]

Kørslen på Islands Brygge blev overtaget af linje 68, der forlængedes ad linje 250S' hidtidige rute til Bella Center St., og af linje 77 der omlagdes. Betjeningen af Høje Gladsaxe overtoges af linje 4A, der omlagdes via Gladsaxevej til Buddinge St.[36]

Dobbeltdækkerbusserne på linje 250S[redigér | redigér wikikode]

Den definitivt sidste dobbeltdækkerbus på linje 250S efter ankomst til Buddinge Station.
Efter udrangering fra Movia-trafik kører flere af dobbeltdækkerbusserne fra linje 250S som sightseeingbusser i København.

I slutningen af 1990'erne begyndte det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) at gøre sig tanker om indsættelse af dobbeltdækkerbusser på store linjer. De ville have plads til omtrent lige så mange passagerer som de ledbusser, der blandt andet kørte på linje 250S på det tidspunkt. Men de ville have en større andel af siddepladser,[37] samtidig med at de ville optage mindre plads på gaderne.[38] Tanken var for så vidt ikke ny, og DSB havde da også haft op til fire dobbeltdækkerbusser i daglig drift på linje 121 ad Gammel Køge Landevej fra 1949 til 1964.[39] I 1970 forsøgte Københavns Sporveje (KS) sig med to dobbeltdækkerbusser lånt fra Stockholm på linje 14.[40] Busserne var en succes hos publikum, men flere lave jernbaneviadukter begrænsede hvilke linjer, de kunne indsættes på. Det var da også en væsentlig årsag til, at DSB og KS' arvtager HT i 1975 i stedet valgte at satse på ledbusser.[41]

I april 1998 forsøgte HT sig imidlertid igen, nu på linje 250S med en dobbeltdækkerbus lånt i Berlin, som passagerne overvejende viste sig positive overfor. En undersøgelse i form af ca. 200 interviews og flere hundrede spørgeskemaer viste, at 71 % af passagererne syntes, at det var godt at køre med dobbeltdækkerbussen, mens 17 % syntes det var dårligt. Især udsigten fra 1. sal var tiltrækkende. En chauffør bemærkede at bussen var at god at køre, men at man godt kunne mærke, når der var mange passagerer ovenpå men næsten ingen nedenunder, fordi bussen så duvede mere end de enetages busser. En af ulemperne ved prøvebussen var dog, at der kun var 1,70 m til loftet på 1. sal. Under præsentationsturen for presse og politikere var der da også flere der stødte mod, ligesom højden heller ikke fristede til at trodse forbuddet mod stående passagerer der.[38]

Som første linje med dobbeltdækkerbusser i permanent drift udså man linje 350S, og på længere sigt var linje 1 og 16 også i tankerne.[42] Efterfølgende viste det sig dog, at man ikke kunne få dobbeltdækkerbusser, der både havde tilstrækkelig ståhøjde og kunne komme under diverse broer undervejs.[43] HT havde dog ikke tabt modet og satsede i stedet på linje 97N, 250S og 300S, hvor der ved HT's 9. udbud i 1999 skulle bydes med både dobbeltdækkerbusser og ledbusser.[44] Udbuddet resulterede i januar 2000 i at linje 97N og 250S, der delte busser, skulle have indsat dobbeltdækkerbusser fra forventet midten af 2000.[45] Ved samme lejlighed forventedes det, at der i løbet af de følgende 10 år skulle indsættes yderligere 200 dobbeltdækkerbusser på de tunge buslinjer i København, svarende til 20 % af alle HT's busser.[46] Linje 300S måtte man dog opgive at indsætte dobbeltdækkerbusser på, da jernbanebroen ved Lyngby St. viste sig at være for lav,[47][48] ligesom de heller ikke kom ud at køre på linje 97N.[37] Til gengæld resulterede HT's 10. udbud i 2000 i dobbeltdækkerbusser til linje 10.[49]

Dobbeltdækkerbusserne på linje 250S blev 22 engelskbyggede Volvo B7L Pusher/East-Lancs, der var treakslede og med motoren placeret i venstre baghjørne. De 12 m lange og 4,1 m høje busser havde plads til 27 siddende og 25-30 stående forneden og 46 siddende foroven. Ståhøjden var mellem 1,84 og 1,97 m forneden og 1.74 m foroven. Der var to dobbeltdøre foran og midtpå, en dør bagi og to trapper til henholdsvis op- og nedstigning.[50][51] For at undgå at busserne kom i klemme under lave broer var der lavet faste omkørselsveje. Desuden var der lavet et elektronisk GIS-kort med lave broer, der sammen med satellit-overvågning sørgede for at aktivere en alarm i busserne, inden de kom for tæt på dem. Tiltagene skulle ses i lyset af en ulykke 27. februar 2001, hvor en toetages turistbus fik taget skrællet af, da den ville køre under Knippelsbro, med to dræbte og 51 kvæstede til følge.[52][53]

Driften med dobbeltdækkerbusserne blev indviet ved et arrangement på Axeltorv 3. april 2001, hvor fem af de nye busser var stillet op. Formanden for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) Kristian Ebbensgaard, formanden for HUR's trafikudvalg Mads Lebech og Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen talte, og HT-orkestret spillede. Desuden var der en konkurrence, hvor man kunne vinde en rejse til London, der er kendt for sine dobbeltdækkerbusser. Derefter var der præsentationstur i en reserveret bus for presse og indbudte gæster, mens to andre busser kørte med almindelige nysgerrige. Efterfølgende begyndte dobbeltdækkerbusserne så at afløse de hidtidige busser på linjen.[51][54][55]

Fra 27. september 2001 blev 14 næsten tilsvarende dobbeltdækkerbusser indsat på linje 10,[56][57] hvorefter der var i alt 36 dobbeltdækkerbusser i drift.[37] Flere blev det imidlertid ikke til. For imens var man som nævnt ovenfor gået i gang med at planlægge ændringerne af busnettet i forbindelse med åbningen af metroen i 2002. Ved et tilpasset net var det tanken, at der skulle indsættes dobbeltdækkerbusser på linje 100S, 250S, 350S og 650S. Ved stambusser regnede man med at indsætte dobbeltdækkerbusser på de senere linje 1A, 4A og 5A. I praksis blev det imidlertid ikke til flere dobbeltdækkerbusser, og da man begyndte indførelsen af stambusser, nu kendt som A-busser, blev det de længere enetages 13,7 m-busser, der kom til at skaffe den ekstra kapacitet.

Etableringen af metroen og indførelsen af A-busnettet medførte imidlertid, at en række af de eksisterende buslinjer måtte ændres, heriblandt linje 10 og 250S, og her blev dobbeltdækkerbusserne til et problem. For da linje 250S fik nedskåret driften i oktober 2002, var det begrænset hvilke andre linjer, de overskydende dobbeltdækkerbusser kunne indsættes på uden at få problemer med lave broer, træer og andre forhindringer.[37] I første omgang indsattes de overskydende dobbeltdækkerbusser på linje 72E i 2002-2003[58] og efterfølgende på linje 650S i 2003-2004, linje 65E i 2004-2012 og linje 16E i 2010-2011,[59] der alle havde det til fælles, at de egentlig slet ikke havde brug for store busser.[37] Også linje 66 havde i 2011-2012 dobbeltdækkerbusser, her som ekstrakørsel.[60] Kollegaerne fra linje 10 blev i øvrigt flyttet til linje 15 i maj 2003, hvor de gjorde noget mere gavn, indtil de der blev taget ud af drift i oktober 2007.[37][61]

I oktober 2011 offentliggjorde Movia, at dobbeltdækkerbusserne stoppede med at køre i København, da kontrakten med entreprenøren udløb den 21. oktober 2012.[62] Ifølge Movia var dobbeltdækkerbusserne for høje for mange broer, hvilket begrænsede deres mulighed for at komme rundt i byen. Desuden havde passagererne svært ved at vænne sig til at gå op ad trappen for at få en siddeplads, hvorfor de mange siddepladser ovenpå blev udnyttet dårligt.[63] Dobbeltdækkerbusserne på linje 250S blev efterfølgende afløst af 13,7 m-busser,[64] mens linje 65E, der på det tidspunkt var den eneste anden linje med dobbeltdækkerbusser, blev nedlagt.[23] Da sidstnævnte linje imidlertid kun kørte i myldretiden blev sidste dag der fredag 19. oktober 2012, mens linje 250S fik en dag ekstra med dobbeltdækkerbusser. Ved ettiden om natten mellem lørdag 20. oktober og søndag 21. oktober 2012 var det imidlertid slut, da den sidste dobbeltdækkerbus fra Bella Center St. ankom til Buddinge St.[65][66]

Efter udrangeringen blev alle dobbeltdækkerbusserne undtagen en ombygget til sightseeingbusser, heraf nogle med åben tagetage. Som sådan kan flere af dem stadig opleves i København, mens andre er kommet til Finland, Island og USA. Den enlige bus, der ikke blev ombygget, var City-Trafik 2806, der i stedet henstod flere år i Berlin. I efteråret 2017 blev den hjembragt af ejeren Preben Paaske, der udlånte den til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm. Her er den blevet udstillet i museets Busudstillingshallen fra 2018.[67][68]

Fakta[redigér | redigér wikikode]

Linje 250S i oktober 2019.
 • Linjeføring
  • Bagsværd St. – Bindeledet – Vadstrupvej – Hillerødmotorvejen – Gladsaxe Ringvej – Gladsaxe Trafikplads – Gladsaxe Møllevej – Hillerødmotorvejen – Hareskovvej – (< Utterslevvej <) – Bellahøj – Frederikssundsvej – Nørrebro St. – Nordre Fasanvej – Hillerødgade – Lundtoftegade – Borups Plads – Ågade – Rosenørns Allé – Gyldenløvesgade – H.C. Andersens Boulevard – Rådhuspladsen St. – Vesterbrogade – Hovedbanegården – Bernstorffsgade – Hambrosgade – Rysensteensgade – Langebro – Amager Boulevard – Amagerbrogade – Sundbyvester Plads – Amager Landevej – Tårnbyvej – Tårnby St. – Englandsvej – Kirkevej – Møllegade – Møllevej – Krudttårnsvej – Sydstranden – Søndre Strandvej – Vestgrønningen (> Stationsvej >) – Dragør Stationsplads Stationsplads[69]
 • Overordnede linjevarianter
  • Bagsværd St. – Dragør Stationsplads (kun myldretider)[69]
  • Gladsaxe Trafikplads – Dragør Stationsplads[69]
 • Materiel (fælles med linje 94N)[70]
  • 1 13,7 m-bus af typen VDL Citea CLE 137 garageret hos Keolis, Stamholmen.[70]
  • 13 13,7 m-busser af typen VDL Citea XLE 137 garageret hos Keolis, Stamholmen.[70]
  • 6 12-busser af typen VDL Citea SLE 120 garageret hos Keolis, Stamholmen.[70]
Fra Entreprenør og garage
25-09-1994 Bus Danmark, Artillerivej
02-06-1996 Bus Danmark, Islev
30-05-1999 Arriva, Ballerup
02-07-2000 City-Trafik, Thorvald Borgs Gade
21-10-2012 Nettbuss, Stamholmen
Sep./okt. 2014 Keolis, Stamholmen
År 2016 2017 2018 2019
Passagertal[71] 2.220.515 2.029.164 2.025.852 2.189.612

Kronologisk oversigt[redigér | redigér wikikode]

Dato Hændelse
25-09-1994 Linje 250S oprettes ad følgende rute:
Københavns Lufthavn, Indenrigs – Københavns Lufthavn, Udenrigs – Ellehammersvej – Amager Strandvej – Skøjtevej – Kastruplundgade – Saltværksvej – Amager Landevej – Sundbyvester Plads – Amagerbrogade – Amager Boulevard – Langebro – Rysensteensgade – Hambrosgade – Bernstorffsgade – Hovedbanegården – Vesterbrogade – Rådhuspladsen – H.C. Andersens Boulevard – Gyldenløvesgade – Åboulevarden – Ågade – Bispeengbuen – Borups Allé – Bellahøj – Hareskovvej – Høje Gladsaxe – Gladsaxevej – Gladsaxe Ringvej – Buddingevej – Buddinge St.
I myldretiden køres ekstra mellem Sundbyvester Plads og Bellahøj.
Linjen erstatter linje 64, 74E og 163E, der nedlægges. Desuden afkortes linje 32 fra Lufthavnen til Sundbyvester Plads.[7][8]
19-11-1994 Endestationen i Lufthavnen flyttet fra Indenrigs til Udenrigs.[9][72]
01-01-1995 Kørslen i myldretiden ændres, så der mod nord enten køres fra Lufthavnen til Bellahøj eller fra Sundbyvester Plads til Buddinge St.[9]
28-05-1995 Kørslen i myldretiden ændres, så ekstrakørslen nu er mellem Lufthavnen og Rådhuspladsen. Mellem Rådhuspladsen og Bellahøj erstattes ekstrakørslen af ny linje 67.[10]
15-03-1995 – ca. 01-10-1995 Omlægges fra Langebro ad Rysensteensgade – Vester Voldgade – Kalvebod Brygge – Puggaardsgade – Hambrosgade til Bernstorffsgade. Omlægningen gælder kun i retning mod Buddinge St. og skyldes reparation af Langebro.[73]
15-08-1995 – 12-11-1995 Omlægges i retning mod Buddinge St. så der køres direkte ad Hammerichsgade i stedet for via Rådhuspladsen. Omlægningen skyldes ombygning af Rådhuspladsen.[74]
02-06-1996 Der indsættes ledbusser.
Ekstrature mellem Lufthavnen og Rådhuspladsen afkortes fra Rådhuspladsen til Hovedbanegården.[11]
28-09-1997 Myldretidsturene til Hovedbanegården forlænges atter til Rådhuspladsen.[12]
??-??-1998 – 30-04-1998 Der indsættes forsøgsvis en dobbeltdækkerbus lånt hos Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).[75]
27-09-1998 Forlænges til Københavns Lufthavn, Indenrigs udenom den gamle udenrigsterminal. Korte ture nu kun mellem Rådhuspladsen og Sundbyvester Plads.[13]
02-07-2000 Endestationen i Københavns Lufthavn flyttes igen fra Indenrigs til Udenrigs.
Ny kontrakt med dobbeltdækkerbusser, som dog først leveres og idriftsættes i 2001.[76][77]
27-07-2000 – okt/nov 2000 Myldretidsturene til Rådhuspladsen omlægges i retning mod denne ad Tietgensgade – H.C. Andersens Boulevard. Omlægningen skyldes bilkøer som følge af vejarbejde ved Hovedbanegården.[78]
03-04-2001 Der indsættes dobbeltdækkerbusser.[51]
20-10-2002 Myldretidsture mellem Rådhuspladsen og Sundbyvester Plads/Lufthavnen udgår og erstattes af ny linje 5A.[79][80]
23-05-2004 Omlægges ad Kastruplundgade – Alleen – Amager Strandvej. Omlægningen skyldes etablering af metroens Østamagerbanen.[17]
17-10-2004 Omlægges ad Saltværksvej i stedet for ad Skøjtevej. Omlægningen skyldes at højden på broen over Skøjtevej ændres i forbindelse med anlæg af metro.[18]
16-03-2008 Omlægges ad H.C. Ørsteds Vej – Forum St. – Rosenørns Allé i stedet for ad Åboulevard.
Afkortes og omlægges så der i stedet for at køre til Lufthavnen fra Amager Boulevard køres ad Klaksvigsgade – Thorshavnsgade – Njalsgade – Isafjordsgade – Halfdansgade – Leifsgade – Kigkurren – Artillerivej til Islands Brygge, Artillerivej. Kørslen til Lufthavnen overtages af linje 5A, der forlænges dertil, mens linje 250S selv erstatter linje 40, der omlægges til Refshaleøen. Om morgenen er der forstærket drift fra Hovedbanegården til Artillerivej og om eftermiddagen omvendt.[19]
20-06-2011 Omlægges ad Sturlasgade – Islands Brygge – Thorvald Borgs Gade i stedet for ad Artillerivej. Omlægningen skyldes vejarbejde.[20][21]
02-01-2012 – 03-09-2012 Omlægges ad Hammerichsgade – Jernbanegade i retning mod Buddinge St.[81]
18-01-2012 – jan/feb 2013 Omlægges ad H.C. Andersens Boulevard – Tietgensgade i retning mod Buddinge St. Omlægningen gælder kun i tidsrummet kl. 19-06 og skyldes vejarbejde i Bernstorffsgade.[81][82]
01-04-2012 Omlægges og forlænges i sommerhalvåret ad "gammel" Artillerivej – August Gardes Vej (nu "ny" Artillerivej) – Lossepladsvej (nu "ny" Artillerivej) – Vejlands Alle til Bella Center St. med sløjfe ad Vejlands Alle – Ørestads Boulevard – Center Østvej – Center Boulevard. Korte ture afkortes til Thorvald Borgs Gade, i det der vendes på garageanlægget.[22]
??-04-2012 Omlægges ad "gammel" Artillerivej – Lossepladsvej. Omlægningen skyldes vejomlægning.[83]
01-05-2012 – 06-10-2012 Omlægges ad Halfdansgade – Snorresgade. Omlægningen skyldes vejarbejde.[83]
21-10-2012 Dobbeltdækkerbusserne erstattes af 13,7 m-busser.[66]
Endestationen ved Bella Center St. ændres, så der køres i sløjfe ad Center Boulevard – Center Østvej – Ørestads Boulevard – Vejlands Alle, dvs. modsat af før. Kørsel til Bella Center St. gøres samtidig helårlig.
Omlægges så der atter køres ad Kigkurren – Artillerivej. Korte tures endestation ved Islands Brygge flyttes fra Artillerivej til Kigkurren.[23]
13-04-2014 Omlægges i begge retninger ad Rosenørns Allé – Bülowsvej i stedet for H.C. Ørsteds Vej – Åboulevard. Omlægningen skyldes problemer med kø.[24]
06-05-2015 – sep. 2015 Omlægges ad Halfdansgade – Islands Brygge – Ved Langebro i retning mod Buddinge St. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde.[84]
07-09-2015 – 20-11-2015 Omlægges ad Artillerivej – Njalsgade i retning mod Buddinge St. Omlægningen skyldes fjernvarmearbejde.[85]
30-01-2017 Der indføres drift en gang i timen om natten, så linjen kommer til at køre døgnet rundt. Derved erstatter den dele af linje 92N og 96N, der begge nedlægges.[26][27]
06-03-2017 – 01-11-2017 Omlægges ad Gladsaxevej – Maglegårds Allé – Horsebakken – Utterslevvej. Omlægningen skyldes vejarbejde på en bro over Hillerødmotorvejen. Fra maj(?) køres normal rute mod Buddinge St. Fra 23. april til 24. maj eller 31. juli køres der ad Høje Gladsaxevej – Ruten – Åkandevej – Frederikssundsvej i retning mod Bella Center St. på grund af vejarbejde og ensretning af Utterslevvej.[86]
23-04-2017 – ca. 21-12-2017 Omlægges ad Buddingevej – Klausdalsbrovej til Buddinge St. og retur ad Klausdalsbrovej – Buddinge hovedgade. Omlægningen skyldes ombygning af busterminalen ved Buddinge St.[86]
13-10-2019 I forbindelse med åbningen af Cityringen og etableringen af Nyt Bynet omlægges linjen fra Hareskovvej ad Hillerødmotorvejen – Gladsaxe Møllevej – Gladsaxe Trafikplads – Gladsaxe Ringvej – Hillerødmotorvejen – Vadstrupvej – Bindeledet til ny endestation ved Bagsværd St. Strækningen mellem Gladsaxe Trafikplads og Bagsværd St. betjenes kun i myldretiderne. Mellem Hareskovvej og Ågade omlægges linjen ad Hareskovvej – (< Utterslevvej <) – Bellahøj – Frederikssundsvej – Nørrebro St. – Nordre Fasanvej – Hillerødgade – Lundtoftegade – Borups Plads. Fra Langebro omlægges linjen ad Amager Boulevard – Amagerbrogade – Sundbyvester Plads – Amager Landevej – Tårnbyvej – Tårnby St. – Englandsvej – Kirkevej – Møllegade – Møllevej – Krudttårnsvej – Sydstranden – Søndre Strandvej – Vestgrønningen (> Stationsvej >) til en ny endestation på Dragør Stationsplads. Omlægningen til Dragør Stationsplads erstatter linje 350S der afkortes. Kørslen til Bella Center St. erstattes af linje 68 der forlænges.[34][35]

Noter[redigér | redigér wikikode]

 1. ^ a b c d e S som succes af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 150/2000, s. 4-12.
 2. ^ Kollektiv trafikplan 1989, s. 42-43, Hovedstadsrådet, 1989.
 3. ^ a b c d Kollektiv trafikplan 1989, s. 46-47, Hovedstadsrådet, 1989.
 4. ^ HT Køreplan for København og Amager, gyldig fra 23. april 1989, s. 264-265, 272-273.
 5. ^ Ruteændringer i Hovedstadsområdet pr. 02.06.1991, Busfronten 72/1991, s. 7-10.
 6. ^ HT, notits under Bagperronen, BYtrafik 5/1993, s. 234.
 7. ^ a b Ændringer i forbindelse med køreplansskiftet 25.09.94, Busfronten 100/1994, s. 15-17.
 8. ^ a b c Køreplan Busser og tog, gyldig fra 25. september 1994, HT. S. 3-7, 77 og 552-555.
 9. ^ a b c HT linie- og køreplansændringer af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 104/1995, s. 3-4.
 10. ^ a b HT linieændringer 28.5.1995 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 105/1995, s. 9-10.
 11. ^ a b HT linieændringer 2.6.96 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 115/1996, s. 3-5.
 12. ^ a b Planlagte HT linieændringer 28.9.97 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 123/1997, s. 9-11.
 13. ^ a b HT linieændringer 27.9.98 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 131/1998, s. 15-18.
 14. ^ PrioBus indviet, Busfronten 125/1997, s. 8-9.
 15. ^ PrioBus lukker af Lone Thomsen. HT-nyt 8-9/2002, s. 9.
 16. ^ Skybus går samme vej som Priobus af Thomas de Laine. Busfronten 167/2003, s. 16.
 17. ^ a b HUR Trafik linjeændringer af flere forfattere. Busfronten 179/2004, s. 3-10.
 18. ^ a b HUR-linjeændringer 17.10.2004 af Thomas de Laine. Busfronten 179/2004, s. 10-13.
 19. ^ a b Linjeændringer 16.3.2008 i område Hovedstaden af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 208/2008, s. 3-13.
 20. ^ a b Øvrige linjeændringer i område Hovedstaden af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 236/2001, s. 4-8.
 21. ^ a b Rettelser og tilføjelser til linjeændringer før 14.8.2011 af flere forfattere. Busfronten 240/2012, s. 3-4.
 22. ^ a b Linjeændringer 1.4.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 242/2012, s. 4-5.
 23. ^ a b c Linjeændringer 21.10.2012 af flere forfattere. Busfronten 246/2012, s. 8-11.
 24. ^ a b Linjeændringer 13.4.2014 af flere forfattere. Busfronten 257/2014, s. 7.
 25. ^ Enighed om omlægning af natbusserne i hovedstadsregionen, pressemeddelelse fra Region Hovedstaden, 23. september 2016.
 26. ^ a b Køreplanskift 30. januar, Din Offentlige Transport fra Internet Archives Wayback Machine (arkiveret 18. januar 2017)
 27. ^ a b Linje/driftsændringer 30.1.2017 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 277/2017, s. 13-18.
 28. ^ Besparelser på den kollektive trafik halveret, pressemeddelelse fra Region Hovedstaden, 5. september 2016.
 29. ^ Busserne lægges om til Nyt Bynet 13. oktober, pressemeddelelse fra Movia, 28. juni 2019.
 30. ^ Trafikplan 2016 er vedtaget, Movia, 10. marts 2017.
 31. ^ Trafikplan 2016, s. 21-27, 91. Movia, januar 2017.
 32. ^ a b Fuldt forslag til Bynet 2019 af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 8. januar 2018.
 33. ^ Nyt Bynet, Din Offentlige Transport. Besøgt 28. februar 2020.
 34. ^ a b Nyt Bynet af Jesper Kiby. Busfronten 291/2019, s. 14.
 35. ^ a b Nyt Bynet 13.10.2019 af Jesper Kiby, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 293/2019, s. 20.
 36. ^ Nyt Bynet af Jesper Kiby. Busfronten 291/2019, s. 4, 11.
 37. ^ a b c d e f 10 år med dobbeltdækkere i København, Myldretid.dk, 3. april 2011.
 38. ^ a b En måned i to etager, HT-nyt 5/1998, s. 4-5.
 39. ^ Spørgsmål og svar, BYtrafik 4/1973, s. 91-92.
 40. ^ Notits under Bagperronen, BYtrafik 4/1970, s. 90.
 41. ^ Ledbus frem for todækker af Søren Palsbo. BYtrafik 4/1975, s. 92-94.
 42. ^ 8. udbudsrunde af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 131/1998, s. 13-14.
 43. ^ 8. udbudsrunde 30.5.99, Busfronten 132/1998, s. 3-7.
 44. ^ HTs 9. udbudsrunde af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 139/1999, s. 6-8.
 45. ^ 38 dobbeltdækkere til København af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 8. juni 1999.
 46. ^ City-Trafik og Arriva vinder HT-genudbud af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 9. januar 2000.
 47. ^ HTs genudbud af 9. udbud af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 145/2000, s. 7.
 48. ^ Ingen dobbeltdækkere på linie 300S af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 22. marts 2000.
 49. ^ HTs 10. udbud afgjort af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 16. oktober 2000.
 50. ^ Første HT-dobbeltdækker præsenteret af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 28. december 2000.
 51. ^ a b c Festlig indvielse af 2-dækkerne af Lars Ersgaard. Busfronten 153/2001, s. 10-11.
 52. ^ Ekstra advarsel mod lave broer af Pernille Hermann. HT-nyt 4/2001, s. 8.
 53. ^ To dræbt ved busulykke under Knippelsbro, Berlingske, 27. februar 2001.
 54. ^ Buskunder på toppen af Ann Repp Olsen. HT-nyt 4/2001, s. 8.
 55. ^ HTs dobbeltdækkere indviet på Axeltorv af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 3. april 2001.
 56. ^ Notits under Ryvang, Busfronten 156/2001, s. 8.
 57. ^ Arrivas todækkerbusser af Lars Ersgaard. Busfronten 160/2002, s. 12.
 58. ^ HT/HUR-linieændringer 20.10.02 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 164/2002, s. 12-13.
 59. ^ City-Trafik 2822 på Sjælør Boulevard, København
 60. ^ City-Trafik 2807 på Fabriksmestervej på Holmen, København
 61. ^ Arriva 1446 ved Husum Torv
 62. ^ Movias 9. udbud i gang af Thomas de Laine. Myldretid.dk, 9. oktober 2011.
 63. ^ Habermann, Noe (20. september 2012). "Slut med dobbeltdækkere". Magasinet KBH. Hentet 8. april 2014. 
 64. ^ Movias udbud A9 og S5 afgjort, Myldretid.dk, 29. februar 2012.
 65. ^ Sidste Movia-dobbeltdækker efter ankomsten til Buddinge St., Myldretid.dk, 21. oktober 2012. Hentet 20. maj 2016.
 66. ^ a b Farvel til dobbeltdækkerne i København af Thomas de Laine. Busfronten 246/2012, s. 13-14.
 67. ^ Dobbeltdækker(bus) til Sporvejsmuseet af Morten Egeskov Storgaard. BYtrafik 2/2018, s. 31.
 68. ^ Dobbeltdækkerbus til Sporvejsmuseet, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, 6. maj 2018.
 69. ^ a b c Køreplan for linje 250S, gyldig fra 13. oktober 2019.
 70. ^ a b c d Stamholmen, Garagefakta på Myldretid, 16. oktober 2019.
 71. ^ Opregnede og budgetterede passagertal, regneark tilgængeligt på Statistik og nøgletal, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 12. februar 2020.
 72. ^ HT, Ændringer i køreplaner..., Busfronten 101/1994, s. 3-4.
 73. ^ Øvrige HT linieændringer af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 104/1995, s. 4-5.
 74. ^ Rådhuspladsen af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 106/1996, s. 5-7.
 75. ^ HT går i luften af Thomas Hildebrand. Busfronten 128/1998, s. 23.
 76. ^ HT linieændringer 2.7.2000 af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 146/2000, s. 3-5.
 77. ^ Øvrige HT linieændringer af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 146/2000, s. 5.
 78. ^ Øvrige HT-linieændringer af Jesper Kiby Denborg m.fl. Busfronten 147/2000, s. 6-7.
 79. ^ A-busserne – metro på gadeplan af Jesper Kiby Denborg. Busfronten 161/2002, s. 11-14.
 80. ^ Køreplan Busser og tog, Hovedstadens Udviklingsråd, 20. oktober 2002, s. 636-641.
 81. ^ a b Linjeændringer efter 11.12.2011 af flere forfattere. Busfronten 240/2012, s. 24.
 82. ^ Linjeændringer før 9.12.2012 af Jesper Kiby Denborg og Thomas de Laine. Busfronten 248/2013, s. 3-4.
 83. ^ a b Linjeændringer efter 1.4.2012 af Jesper Kiby Denborg, Thomas de Laine m.fl. Busfronten 242/2012, s. 6-8.
 84. ^ Fjernvarmearbejde på Islands Brygge, Moviatrafik.dk.  (Website ikke længere tilgængelig)
 85. ^ Linje 250S, Moviatrafik.dk. Sidst kontrolleret 8. oktober 2015.  (Website ikke længere tilgængelig)
 86. ^ a b Linjeændringer før 6.8.2017 af Jesper Kiby m.fl. Busfronten 282/2017, s. 3-6.

Kilder[redigér | redigér wikikode]

Eksterne henvisninger[redigér | redigér wikikode]